Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiseminar 12K- 12 mars 2008 Det grenseløse oppdraget Adm dir Olav Ulleren, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiseminar 12K- 12 mars 2008 Det grenseløse oppdraget Adm dir Olav Ulleren, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiseminar 12K- 12 mars 2008 Det grenseløse oppdraget Adm dir Olav Ulleren, KS

2 KS Europa Februar 2008 ”Dette må vi da ha råd til” Eller : KS

3 KS Europa Februar 2008 En tittel med mange tilnærminger Grenseløst mye Grenseløst godt Grenseløst rettferdig Grenseløst dyrt -uten dagens geografiske grenser

4 KS Europa Februar 2008 Det grenseløse oppdraget-drivkrefter Rikdommens dilemma – forventningsgapet Store demografiske endringer- i Norge og Vesten Teknologisk utvikling -skaper utfordringer: finansiering, arbeidskraft og prioritering

5 KS Europa Februar 2008 Høykonjunktur! Drevet av økt privat etterspørsel – ikke av kommunene

6 KS Europa Februar 2008 Forventningsgap til kommunal tjenesteproduksjon Hva eller hvem skaper forventningsgapet? Forbedret privatøkonomi Disponibel inntekt husholdninger Løpende inntekter i kommunesektoren 19802006 Fra 2001 har den private inntektsutviklingen løpt fra den kommunale

7 KS Europa Februar 2008

8 KS Europa Februar 2008 Velferdstjenester blir stadig dyrere Vår økte velstand skyldes at vi blir stadig mer produktive –gir økt lønn, også i offentlig sektor –men uten tilsvarende produktivitetsøkning gir det økte kostnader pr produsert enhet –kostnadsøkningen kommer i tillegg til at vi ønsker mer og bedre tjenester Kilde: SSB, Nasjonalregnskap

9 KS Europa Februar 2008 Hvordan løses dette? Staten Kommunesektorens inntekter må tilpasses de forventninger Staten skaper. Frihet i oppgaveløsning, nasjonal politikk ivaretas gjennom avtaler og dialog. Samhandlingsutfordringene på helseområdet må løses. Det må inngås et nasjonalt forlik om hva som er det offentlige ansvar på lang sikt.

10 KS Europa Februar 2008 Hvordan løses dette?- kommunene Kontinuerlig trykk på forbedringstiltak. Blikk på organisering og samarbeid. Bidra til forventningsavklaringer Store innovasjonsbehov krever en attraktiv og høykompetent sektor, med finansiell styrke.

11 KS Europa Februar 2008 Nasjonale strukturprosjekt (2005): 25% av kommunene – dagens struktur tilfredsstillende i fht oppgaveløsning 54 % - styrke oppgaveløsningen gjennom interkommunalt samarbeid 21 % - utrede sammenslutning –Full stopp etter regjeringsskifte

12 KS Europa Februar 2008 Interkommunalt samarbeid - jevn økning ( formelle og uformelle) Jevn økning i selskapsutskilling (IKS og AS), regionråd - 3-dobling av antall selskaper siste 10 år Politisk styring og kontroll – potensiale

13 KS Europa Februar 2008 Norge sett utenfra Norge mange og små kommuner Tilsvarende mønster som i andre europeiske land Men- flere oppgaver ift størrelse Reform i Finland – kommune- og lokal statsforvaltning Omfattende økonomiske økonomiske incentiver Basert på frivillighet Danmark

14 KS Europa Februar 2008 Drivkrefter for interkommunalt samarbeid- Staten-EØS –Museer-vilkår for statlig støtte er samarbeid –Næringsutvikling: samarbeid med private aktører –Teknisk sektor – strenge miljøtekniske krav (EØS-avtalen) –Revisjon – staten pådriver for samarbeid –Konkurranseutsetting av revisjon og næringsavfall – konkurranseregelverket

15 KS Europa Februar 2008 Drivkrefter- indre Indre mekaniske, bl a regionrådene selv som initierer av IS Gode resultater knyttet til IS –Adm.støtte (IKT) –Kompetansekrevende oppgaver (barnevern, pp-t etc) –Teknisk sektor (strenge miljøtekniske krav som krever store investeringer, eks renovasjon

16 KS Europa Februar 2008 Regionrådenes rolle i utvikling av IS KS har gjort omfattende kartlegging av regionrådene: –Landsdekkende kartlegging (omfang og oppgaver) –97 % av alle kommuner deltar i totalt 69 regionråd –Formalisert samarbeidsorgan – fremste politikere deltar (ordfører + opp) –Oppgaver: regional utvikling, næringsutvikling, samferdsel, regional planlegging + initierere av ytterligere IS (vertskommuneløsninger, selskaper, kl etc –Siden siste kartelegging 2002 : regionrådene blitt sterkere politiske aktører, økt betydning – benyttes mer aktivt enn tidligere

17 KS Europa Februar 2008 Kartlegging av 4 robuste regionråd Ny følgeforskning Knutepunkt Sørlandet, Kongsvinger-regionen, Vest- Finmark og Salten Er det vilje og ønske om å benytte regionrådene til ytterligere konkret oppgaveløsning? Har regionråd forutsetning og ønske om å løse samordningsbehovet mellom kommunene? –Desentralisering av fylkeskommunale oppgaver og demokratisering av statelige oppgaver? –Avsluttes 2009

18 KS Europa Februar 2008 Samhandlingsmønster og struktur fremover Regionreformen -??? Orker vi en ny ”strukturdiskusjon” i kommunene? Er status quo godt nok? Regionrådenes rolle – naturlige regioner Kritisk blikk på samhandlingsformer alltid nødvendig

19 KS Europa Februar 2008 Forventningsgap til kommunal tjenesteproduksjon Store forskjeller mellom sektorene

20 KS Europa Februar 2008 Forventningsgap til kommunal tjenesteproduksjon Alder Hva eller hvem skaper forventningsgapet? Eldrebølgen

21 KS Europa Februar 2008 Kva må folk kjøpe sjølv? Plass til lokale løysningar ? Kor mykje er det plass til av felles offentlig velferd, er det alt fullt?


Laste ned ppt "Strategiseminar 12K- 12 mars 2008 Det grenseløse oppdraget Adm dir Olav Ulleren, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google