Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Statsråd Åslaug Haga Osloregionens rådsmøte 30.mai 2006 Regjeringen vil bidra til å styrke Osloregionens kvaliteter og fortrinn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Statsråd Åslaug Haga Osloregionens rådsmøte 30.mai 2006 Regjeringen vil bidra til å styrke Osloregionens kvaliteter og fortrinn."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Statsråd Åslaug Haga Osloregionens rådsmøte 30.mai 2006 Regjeringen vil bidra til å styrke Osloregionens kvaliteter og fortrinn

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Småsteds- og storbyminister Differensiert regionalpolitikk: sterk Osloregion - fordel for landet Global konkurranse er rammen Samspill hovedstad / regioner Godt samarbeid med Osloregionen! Regjeringen kommer med en rekke stortingsmeldinger og dokumenter: Distrikts- og regionalpolitikk (juni 2006) Forvaltningsreform (høsten 2006) Hovedstadspolitikk (høsten 2006)

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Forvaltningsmeldingen 2006 - Oppgavefordelingen og prinsippene 2007 fram til sommeren: Prosess i alle fylker om inndeling 2008 - Regjeringens konklusjoner om inndelingsspørsmål 2010 - Gjennomføring

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Hovedstadsmeldingen Utgangpunkt: Oslo har gode muligheter til å Gi godt livsmiljø for innbyggerne Være kjernen i konkurransedyktig storbyregion Være attraktiv hovedstad

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Statsrådens budskap Anerkjenner Oslos rolle Gode forutsetninger - utnytt dem bedre! Bygg internasjonal konkurransestyrke! Attraktivitet bygd på økonomiske, sosiale, kulturelle og miljø-fortrinn Ta felles ansvar!

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Hovedstadsutfordringer Verdiskaping og internasjonalt konkurransedyktig region Miljø og transport Styringsutfordringer Sosiale forhold og integrering Oslo er spesiell – levekårsforskjeller, størrelse, ressurser, vekst, muligheter Ringvirkninger i Osloregionen

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Viktig i hovedstadspolitikken Regjeringens Inkluderings og integreringspolitikk - viktig for hovedstaden Språkopplæring, barnehage- og arbeidspolitikk - viktig for hovedstaden Fattigdom og bostedsløse -viktige satsinger for hovedstaden Ruspolitikk og psykisk helse -viktige satsinger for hovedstaden

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Utfordringer i fokus i dag: Verdiskaping og styring Forutsetninger for innovasjon og verdiskaping er svært gode Resultatene er middels Ringvirkningene for andre regioner er ikke gode nok Næringslivet utnytter de globale mulighetene for dårlig Hva bør gjøres?

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Fortrinn: Attraktiv storby Mangfold og urbant miljø kulturelt tyngdepunkt hovedstad og knutepunkt Storbyfortrinn etter flere økonomiske kriterier stort regionalt arbeidsmarkedet UiO, UMB, FoU og sterke klynger

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Potensialet kan utnyttes bedre Regionen må utnytte egne fortrinn og muligheter Ansvar hos Oslo, næringslivet, universiteter og forskningsmiljøer og hele Osloregionen Regjeringen må legge til rette

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Hovedstadsprosjektet Regionalt samarbeid Interesse og kompetanse både fra myndigheter og næringsliv Eksempel på godt initiativ Ekte engasjement Eksemplarisk samarbeid Eksterne virkninger for regionen Ekstra hyggelig å hjelpe det videre

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Potensialet kan utnyttes bedre 2 Regjeringen kan legge til rette på flere felt: Hovedstadsprosjektet støtte regional utvikling/ samarbeid forskning, nyskaping, risikokapital tilgangen på kvalifikasjoner til næringslivet

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Styringsutfordringene Hovedstadsregionen er funksjonelt integrert og administrativt oppdelt Gir regionale styringsutfordringer Potensialet i Osloregionen kan utnyttes bedre med sterkere samarbeid og overordnet styring.

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 OECDs Stockholms-rapport Må mobilisere rundt felles mål Behov for reform av samordning og samhandling i regionen Politisk lederskap er nødvendig Næringslivet må trekkes inn Må være ledd i nasjonal strategi

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Styringsutfordringene Osloregionen er spesiell, men vi har utredninger og felles virkelighets- forståelse: særlig store utfordringer for areal- og transport Næringsutvikling - fellesoppgave Osloregionen - utdyp samarbeidet!

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Å løse Osloregionens styringsutfordringer Aktører i regionen må fortsette den gode dialogen – inn i 2007 Uansett inndeling (2010) kan en samarbeidsallianse ta viktige oppgaver (næringsutvikling mv) Dere får samme prosess fra 2007 her som for resten av landet

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Hovedstadsmeldingens mål Skal ikke løse Oslos eller Osloregionens problemer Det skal dere gjøre Men staten har et ansvar – og også ansvar på spesielle sektorer Staten skal gi rammebetingelser som er tilpasset lokale og regionale utfordringer Jeg vil se politikken i et romlig perspektiv - sammen med dere


Laste ned ppt "1 Statsråd Åslaug Haga Osloregionens rådsmøte 30.mai 2006 Regjeringen vil bidra til å styrke Osloregionens kvaliteter og fortrinn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google