Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamling – Oslo 24. februar 2015 Støtteprogrammene Eksempler Frode Olav Gjerstad Øvrige programmer innenfor byggområdet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamling – Oslo 24. februar 2015 Støtteprogrammene Eksempler Frode Olav Gjerstad Øvrige programmer innenfor byggområdet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiversamling – Oslo 24. februar 2015 Støtteprogrammene Eksempler Frode Olav Gjerstad Øvrige programmer innenfor byggområdet

2 Enovas støtteprogram for bygg 1.Kartleggingsstøtte til eksisterende bygg 2.Støtte til eksisterende bygg 3.Støtte til energieffektive nybygg 4.Investeringsstøtte til ny teknologi for fremtidens bygg 5.Støtte til varmesentraler KLPs Miljøbygg i Trondheim, hvor Enova er leietaker

3 Hva støtter Enova i eksisterende bygg? Investeringsstøtte til fysiske tiltak: –Tiltak som reduserer energibruken –Rehabilitering til passivhus eller lavenergibygg –Omlegging til fornybare energikilder (varmesentraler) –Omlegging til vannbåren distribusjon tilknyttet ekstern varmeleverandør (nær/fjernvarme)

4 Normerte forutsetninger Primært et "støtteberegningsverktøy" Ikke et veldig presist energiberegningsverktøy Byggkategori og byggeår/ombyggingsår!! Normerte forutsetninger som benyttes: –Før-tilstand på tiltaket –Kvalitetsbedring opp til minstekravet (energibesparelse) –Kostnad –Energipris –Økonomisk levetid –Klimadata 4

5 Enkel og forutsigbar søknadsprosess Støtte beregnes automatisk –Vises under søknadsutfyllingen. –Opptil 1,25 kr/kWh –Predefinerte tiltak: Tiltaksliste med de "mest vanlige" tiltakene Automatisk beregning av energibesparelse –Egendefinerte tiltak: Tiltak som ikke er predefinerte

6 Søknadsbehandling og søknadsfrister Søknadsfrister: 15. i hver måned unntatt 15. juli. Saksbehandlingstid er ca. 4 uker –Søknader med egendefinerte tiltak krever faglig vurdering, noe som kan medføre noe lengre behandlingstid (max 7 uker)

7 Programkriterier Søknader med energireduksjonstiltak: –minst 10 % energibesparelse. Hvis egendefinerte tiltak: Minst 100.000 kWh/år (samlet for søknaden) Minimum 65 % av energimålet må nås Man må søke før man investerer

8 Støtte til energieffektive nybygg

9 Årlig areal År Betydelig utvikling og kompetansebygging

10 Energieffektive nybygg Støtteordningen skal fremskaffe forbildeprosjekter for energieffektive nybygg bygge ny kompetanse bidra til kostnadsreduksjon og markedsspredning for ambisiøse løsninger Støtte Støtte fra 1 – 10 kr/kWh, avhengig av lønnsomhet og ambisjonsnivå Støtten skal være utløsende for høy energiambisjon 10 Lerkendal hotell: Voll Arkitekter AS/ Vizwork AS

11 11 TEK 10 Energiambisjon Ambisjon, netto energibehov Reduksjon i netto energibehov Lokal produksjon eller gjenvinning til egen bruk Egen- produksjon ENERGIRESULTAT Beregning av energiresultat

12 Smartere planlegging, bygging og områdeutvikling

13 Minstekrav BygningskroppTekniske systemEnergiforsyning Minstekrav til bygningskropp tilsvarende lavenerginivå, med unntak for kontorbygg der det stilles krav om varmetapstall minst på passivhusnivå Minstekrav til distribusjons- virkningsgrad bedre enn 92 % for småhus og 96 % for yrkesbygg / boligblokker, samt romvirkningsgrad bedre enn 90 % Minstekrav til tekniske system tilsvarende lavenerginivå Fornybarandelen skal være bedre enn kravet i TEK og hhv 65 % for bygg >500m² og 60 % for bygg<500m² Overskuddsproduksjon krever avtale om avsetning til nærliggende bygg og anlegg eller lagringsløsninger Minstekrav yrkesbygg: SD anlegg og EOS. Måling yrkesbygg: Både energibærere og energiposter Måling bolig: Måling energibærere og forenklet energipost-oppsett 13

14 Prioritering av søknader Støtte pr kWh Prosjekter med lav støtte pr. kWh prioriteres foran de med høy støtte pr. kWh 14 Illustrasjon: powerhouse.no Spredningseffekt Innovasjonsgrad Geografi Demonstrasjonseffekt Involverte aktører

15 15 Nye Deichmanske hovedbibliotek: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Ny teknologi for fremtidens bygg

16 Solceller på Powerhouse Kjørbo

17 Wergelandsveien 7, Oslo Qbiss fra Trimo 17

18 UNIL / ASKO Våler i Østfold 18

19 Andre prosjekter "Energieffektive nybyg" 19

20 20

21 Nybyggmarkedet øker forspranget

22 Bygg – og eiendomsbransjen viser vei Energieffektiv og fornybart Norge Starten på en grønn revolusjon Karakter: Excellent TEK 10 Passivhus TEK 15

23 Enovas støtteprogram innen yrkesbygg Ta direkte kontakt med Enovas rådgivere Les programtekstene nøye Opprett bruker på Enovas web-portal (Søknadssenter) Start med å lage en "kladdesøknad" "Gode søknader" fremmes av rådgiver og eies av byggeie! Papirbredden II, Drammen. Entra Eiendom. Arkitekt: LPO arkitekter


Laste ned ppt "Rådgiversamling – Oslo 24. februar 2015 Støtteprogrammene Eksempler Frode Olav Gjerstad Øvrige programmer innenfor byggområdet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google