Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Informasjonstiltak fra Studieavdelingen Tilbakemelding etter innspill fra studieveiledersamlingen 16. mai 2006 Studiedirektør Hilde Skeie Studieveiledersamling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Informasjonstiltak fra Studieavdelingen Tilbakemelding etter innspill fra studieveiledersamlingen 16. mai 2006 Studiedirektør Hilde Skeie Studieveiledersamling."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Informasjonstiltak fra Studieavdelingen Tilbakemelding etter innspill fra studieveiledersamlingen 16. mai 2006 Studiedirektør Hilde Skeie Studieveiledersamling 21.09.06

2 2 2 1. Intern informasjonsflyt Innspill Lag en oversikt over –hva som i dag sies og gjøres og leveres ut av informasjon til de nye studentene –brev som blir sendt ut til studentene, både sentralt og fra fakultetene Fakultetene/instituttene ønsker å kvalitetssikre og få kopi av alle relevante brev som sendes til studentene fra SA (f. eks. om opptak og utdanningsplaner) Tiltak Kartlegging av studieadministrative støttesystemer ivaretar det første punktet. Diskutere kulepunkt 2 med de aktuelle seksjonslederne i SA i løpet av høsten 2006 og initiere tiltak.

3 3 3 Innspill Eksternwebprosjektet – må ha en enkel og bra løsning Etablere en nettside: ”Studiestart – alt om dine to første uker ved NTNU” Tiltak Ansvaret for eksternwebprosjektet ligger hos Informasjonsavdelingen, men Studiedirektøren vil spille saken videre til informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl i løpet av høsten 2006. 2. Web

4 4 4 Innspill Bedre skilting på hele campus slik at studentene kan finne bedre frem ved faglige og praktiske henvendelser. Bedre, og oppdaterte, kart over campusene (helst ”tredimensjonale”) og hvor campusene ligger geografisk i Trondheim. Kartene bør være tilgjengelig både på internett og i papirutgave. Tiltak Prosjekt studieveiledning jobber med skilting, blant annet med et eget symbol for studieveiledere. Behovet for nye kart vil bli spilt videre til Informasjonsavdelingen og Teknisk avdeling. 3. Kart/skilting

5 5 5 4. Informasjonsmateriell til studentene Innspill Lage ett felles og koordinert infohefte til nye studenter, med praktisk informasjon om hva som skjer de første dagene på campus Lage sjekkliste til studentene ved semesterstart Ta initiativ til ”vrimledag” på Stripa etter Dragvollmodellen (studieveiledere på stands første uke i semesteret) Tiltak Ta initiativ til bedre koordinering mellom Informasjonsavdelingen, Studieavdelingen og fakultetene mht. informasjonsmateriell Ta initiativ overfor de aktuelle fakultetene om vrimledag på Stripa FAKTA

6 6 6 5. Studentrepresentantene Innspill Ansvarlige for Teknostart må bli flinkere til å ta med studentene fra linjeforeningene tidligere i prosessen. Studentdemokratiet ved de studenttillitsvalgte må bli flinkere til å informere studentene om hva deres oppgave som tillitsvalgt er og hva de faktisk kan hjelpe den enkelte student med. Tiltak Spille dette videre til rette instans. FAKTA

7 7 7 6. Internasjonal seksjon (IS) Innspill IS ønskes som pådriver for at mer av studieavdelingens / NTNUs informasjon blir tilgjengelig på engelsk. å skape en arena hvor norske og utenlandske studenter kan møtes. Dermed kan norske studenter få et innblikk i hvordan det er å være utvekslingsstudent og utvekslingsstudentene kan få anledning til å "selge" sine læresteder. IS må være mer tilstede og synlig enn hva tilfellet har vært til nå. IS bør derfor ha "stand" på campus på immatrikulerings- dagen. Utarbeide en liten brosjyre med informasjon om mulighetene for å reise ut. Tiltak Mye er på gang ved IS allerede, men dette spilles uansett videre til seksjonen. FAKTA

8 8 8 7. Evaluering Innspill Studentevaluering av informasjonsopplegget, for eksempel en måned etter semesterstart. Tiltak Ta initiativ til å integrere spørsmål om informasjonstilbudet i spørreundersøkelsen som årlig gjennomføres blant nye studenter. FAKTA

9 9 9 Oppsummering Studiedirektøren tar ansvar for å initiere tiltak som spesifisert i denne presentasjonen i løpet av høsten 2006. Iverksettelse av tiltak kan tidligst starte våren 2007, avhengig av form og hvem som skal involveres. FAKTA


Laste ned ppt "1 1 Informasjonstiltak fra Studieavdelingen Tilbakemelding etter innspill fra studieveiledersamlingen 16. mai 2006 Studiedirektør Hilde Skeie Studieveiledersamling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google