Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storboka Fjerde utgave: Tredje utgave:. Storboka Fjerde utgave: Tredje utgave:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storboka Fjerde utgave: Tredje utgave:. Storboka Fjerde utgave: Tredje utgave:"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Storboka Fjerde utgave: Tredje utgave:

3 Sjette Trinn Vi var helt innstilt på å la Gud fjerne
alle disse feilene i vår karakter

4 Sjette Trinn Side 82 Første linje Side 60 Andre linje "Er vi nå klare til å la Gud fjerne alt vi har innrømmet er lastverdig? Kan Han nå ta dem alle – hver eneste en? Hvis vi fortsatt klamrer oss til noe vi ikke vil gi slipp på, ber vi Gud hjelpe oss til vi blir villige til det."

5 Moralsk selvransakelse
Sjette Trinn Moralsk selvransakelse Passivapost å se nærmere på Mor Far Kona Sønn Bror Søster Venn Sjefen Kollega Politi Gud Onkel Aktivaposter å strebe mot Bitterhet Tilgivelse Falsk stolthet Ydmykhet Misunnelse Glede Sjalusi Tillit Egoisme Uselviskhet Latskap Tiltakslyst Uærlighet Ærlighet Frykt Kjærlighet Skam Selvrespekt Dette er et eksempel på hvordan en sjekkliste kan se ut.

6 Sjette Trinn Negative sider : Bitterhet Falsk stolthet Misunnelse
Sjalusi Egoisme Latskap Uærlighet Frykt

7 Er du nå villig til å la Gud fjerne alt
Sjette Trinn Er du nå villig til å la Gud fjerne alt vi har innrømmet er lastverdige?

8 Vi ba Ham ydmykt om å fjerne våre feil
Syvende Trinn Vi ba Ham ydmykt om å fjerne våre feil

9 Syvende Trinn Side 82 Første avsnitt Side 60 Andre avsnitt Syvende trinns bønnen: "Min Skaper, jeg er nå villig til at du får hele meg, både på godt og ondt. Jeg ber om at Du nå tar fra meg hver enkelt karakterbrist som står i veien for min nytte for Deg og mine med-mennesker. Gi meg fra nå av styrke til å gjøre Din vilje. Amen."

10 Åttende Trinn Vi satte opp en liste over alle dem vi hadde gjort vondt mot og ble villige til å gjøre alt sammen godt igjen

11 Åttende Trinn Side 82 Side 60
Andre avsnitt Side 60 Tredje avsnitt "Nå trenger vi mer handling, uten dette vil vi oppdage at ”Tro uten arbeid er død tro.” La oss se på Åttende og Niende Trinn. Vi har en liste over alle dem vi har gjort vondt og som vi gjerne vil gjøre det godt igjen for. Vi satte den opp da vi ransaket oss selv strengt."

12 Niende Trinn Vi gjorde opp med disse menneskene, når det var mulig å gjøre det uten å skade dem eller andre

13 Niende Trinn Side 82 Andre avsnitt Linje 5 Side 60 Tredje avsnitt Linje 4 "... Nå går vi ut til våre medmennesker og gjør godt igjen den skaden vi tidligere påførte dem. Vi prøver å feie vekk restene som har samlet seg etter våre anstrengelser for å leve et egenrådig liv og styre forestillingen selv. Hvis vi ikke har vilje til å gjøre det, ber vi, helt til den kommer. Husk at vi fra første stund var enige om at vi var villige til å gjøre hva som helst for å vinne over alkoholen."

14 Niende Trinn Side 82 Tredje avsnitt Side 60 Siste avsnitt "Ennå vil det vel trolig være betenkeligheter. Når vi leser igjennom listen over dem vi har såret, føler vi oss kanskje usikre over å gå til noen av dem på åndelig grunnlag. La oss berolige oss selv. Overfor enkelte behøver vi ikke, og bør vel heller ikke, understreke det åndelige i første omgang. Vi kunne fremkalle fordommer i dem, akkurat nå når vi prøver å få orden på livet. Og det er ikke noe mål i seg selv. Vår virkelige hensikt er å ruste oss til å kunne tjene Gud og menneskene best mulig."

15 Niende Trinn Side 82 Tredje avsnitt Linje 9 Side 60 Siste avsnitt Linje 7 "... Det er sjelden lurt å gå til et menneske som ennå lider av vår urettferdighet, og så forkynne at vi har blitt religiøse. Det vil være å stille seg åpen for hogg. Hvorfor utsette seg for å bli stemplet som fanatiker eller en religiøs dust? Vi ødelegger kanskje en senere mulighet til å bringe et tjenelig budskap. Men et oppriktig ønske om å gjøre en urett god igjen, vil sikkert gjøre inntrykk. Folk er gjerne mer interessert i en demonstrasjon av god vilje enn i snakk om åndelige opplevelser."

16 Niende Trinn Side 82 Tredje avsnitt Linje 9 Side 61 Første avsnitt Linje 6 "Likevel, vi biter i det sure eplet når det gjelder en person vi misliker. Det er vanskeligere å gå til en uvenn enn til en venn, men vi finner det bedre. Vi går til ham, fylt av hjelpsomhet og tilgivelse, tilstår vårt tidligere nag og beklager."

17 Niende Trinn Side 83 Side 61 Andre avsnitt
"Ikke under noen omstendighet kritiserer vi en slik person eller gir oss inn i diskusjon. Vi forteller ham rett og slett at vi aldri vil komme over drikkeproblemet før vi har gjort alt vi kan for å rette opp i fortidens feil. Vi er kommet for å feie for egen dør, klar over at vi ikke kommer noen vei før det er gjort, og sier ingenting om hva han bør gjøre. Vi snakker ikke om hans feil, men holder oss til våre egne. Opptrer vi rolig og åpent, blir vi fornøyd med resultatet."

18 Niende Trinn Side 83 Fjerde avsnitt Side 61 Siste avsnitt "De fleste alkoholikere skylder penger. Vi viker ikke unna kreditorene våre. Vi forteller dem hva vi prøver på, og legger ikke skjul på drikkeproblemet. De kjenner vanligvis til det likevel, enten vi tror det eller ei. Heller ikke er vi redde for å avsløre vår alkoholisme fordi det kan være finansielt skadelig. Når vi går fram på denne måten, kan selv den mest nådeløse kreditor overraske oss. Når vi ordner oss så godt vi kan, lar vi dem vite at vi er lei oss. Vår drikking har gjort oss til sene betalere. Vi må slutte å være redde for kreditorene, uansett hvor langt vi må gå, for vi har lett for å begynne å drikke igjen hvis vi er redde for å se dem i øynene."

19 Niende Trinn Side 84 Første avsnitt Side 62 Andre avsnitt "Selv om disse oppgjørene tar utallige former, er det visse generelle prinsipper som kan være veiledende. Siden vi har bestemt oss for å gjøre hva som helst for en åndelig utvikling, ber vi om at vi skal få styrke og veiledning til å gjøre det rette, uansett hva de personlige følgene kan bli. Vi kan miste jobben, vårt gode navn og rykte, eller komme i fengsel, men vi er villige. Vi er nødt til å være det. Vi må ikke vike tilbake for noe."

20 Niende Trinn Side 84 Tredje avsnitt Linje 8 Side 63 Første linje "Før vi går til drastiske skritt som kan trekke inn andre, sikrer vi oss deres godkjennelse. Hvis vi har fått lov, har konsultert andre, bedt Gud om hjelp og alt taler for å ta det drastiske skrittet, må vi ikke vike tilbake."

21 Niende Trinn Side 86 Tredje avsnitt Side 64 Tredje avsnitt "Kanskje det finnes tilfeller der det kreves full åpenhet. Ingen utenforstående kan vurdere en slik situasjon. Kanskje begge finner ut at sunn fornuft og et kjærlig sinn finner det best å la fortid være fortid, med tanke på begges lykke." Dette er i forhold til ektefelle.

22 Niende Trinn Side 86 Side 64 Fjerde avsnitt Linje 2
"... Av og til hører vi en alkoholiker si at det eneste han behøver å gjøre er å holde seg edru. Visst må han det, for ellers vil det ikke bli noe hjem. Men det er fortsatt langt igjen til han har gjort det godt igjen overfor kone eller foreldre, som han har behandlet så rystende i årevis. Den tålmodigheten som mødre og hustruer har vist alkoholikere, går over all forstand. Hadde det ikke vært slik, ville mange av oss ikke hatt et hjem i dag, kanskje ville vi vært døde.” Vedr. familien

23 Niende Trinn Side 86 Fjerde avsnitt Linje 10 Side 64 Siste avsnitt ”Alkoholikeren er som en tornado som herjer gjennom andres liv. Hjerter blir knust, kjærlige forhold ødelagt, hengivenhet rykket opp med rot. Egoistiske og hensynsløse vaner har skapt røre i hjemmet. Vi synes en mann er tankeløs når han sier at det er nok å holde seg edru.” Vedr. familien

24 Niende Trinn Side 87 Tredje avsnitt Side 65 Tredje avsnitt "Vi har kanskje gjort enkelte gale ting som aldri kan gjøres godt igjen. Vi bekymrer oss ikke om dem hvis vi virkelig ville rettet på dem hvis vi kunne. Noen kan vi ikke oppsøke personlig. Vi sender dem et ærlig ment brev." Dette dreier seg fortsatt om familien.

25 Niende Trinn Side 87 Siste avsnitt Side 65 Siste avsnitt "Hvis vi tar denne utviklingsfasen omhyggelig, vil vi bli overrasket før vi er halvveis. Vi kommer til å kjenne en ny frihet og en ny lykke. Vi skal ikke beklage oss over fortiden eller ønske å lukke døren til den. Vi vil forstå ordet sinnsro, og oppleve fred. Uansett hvor langt nede vi har vært, vil vi forstå hvordan våre opplevelser kan komme andre til gode. Følelsen av å være til ingen nytte vil forsvinne, det samme vil selvmedlidenheten. Vi vil miste interessen for vårt selviske jeg og få økt interesse for våre medmennesker. Egoismen vil forsvinne. Våre holdninger og livssyn vil endres. Vi vil ikke være redde for mennesker og økonomisk usikkerhet. Intuitivt vil vi vite hvordan vi skal takle situasjoner som før forvirret oss. Med ett vil vi skjønne at det vi ikke selv kunne gjøre, det gjør Gud for oss." Løftene!

26 Niende Trinn Side 141 Fjerde avsnitt Side 121 Første avsnitt "En morgen tok han tyren ved hornene og fortalte at han var redd for vanskelighetene sine. Han oppdaget at han ble forbausende godt mottatt, og at mange visste at han drakk. Han satte seg i bilen og tok runden til folk han hadde gjort vondt. Han skalv på turen, for dette kunne bety ruin, særlig for en person i hans bransje. Ved midnatt kom han utslitt, men meget lykkelig hjem. Han har ikke tatt et glass siden." Dr. Bob sitt oppgjør med fortiden.

27 Niende Trinn Side 87 Første avsnitt Linje 6 Side 65 Tredje avsnitt "... Altså gjør vi rent bord med familien, og ber hver dag under morgenbønnen at vår skaper må vise oss veien til tålmodighet, overbærenhet, vennlighet og kjærlighet.” Dette dreier seg fortsatt om familien.

28 Toveis bønn Side 34 Fjerde avsnitt Linje 6 Side 10 Siste avsnitt Linje 2 "... Jeg skulle sette meg stille ned når jeg tvilte, og bare be om veiledning og styrke til å møte mine problemer, slik Han ville ha meg til å gjøre det." Dette dreier seg fortsatt om familien.

29 Toveis bønn Test av Guds vilje: De 4 absolutter: Test av egenviljen:
Uselviskhet Ærlighet Renhet Kjærlighet Test av egenviljen: Egoisme Uærlighet Selvopptatthet Frykt

30 Toveis bønn "... Men Han er kommet til alle som oppriktig søker Ham.
Side 67 Siste 3 linjer Side 45 Siste 3 linjer "... Men Han er kommet til alle som oppriktig søker Ham. Da vi nærmet oss Ham, ga Han seg tilkjenne for oss!" Dette dreier seg fortsatt om familien.

31 Toveis bønn Side 77 Tredje avsnitt Linje 5 Side 55 Siste avsnitt Linje 4 "... I en stille stund spør vi Gud hva vi bør gjøre i hver enkelt sak. Det riktige svaret vil komme, hvis vi ønsker det." Dette dreier seg fortsatt om familien.

32 Når mennesket lytter - taler Gud. Når mennesket adlyder - handler Gud.
Toveis bønn Når mennesket lytter - taler Gud. Når mennesket adlyder - handler Gud. Dette dreier seg fortsatt om familien.


Laste ned ppt "Storboka Fjerde utgave: Tredje utgave:. Storboka Fjerde utgave: Tredje utgave:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google