Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KVINNELIGE GRÜNDERE  HVOR er de?  HVEM er de?. Hvem er de?  Undersøkelse av Spilling fra 2001  SND rapport 1 2003  Gründerskap på kvinners vis, SND.02.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KVINNELIGE GRÜNDERE  HVOR er de?  HVEM er de?. Hvem er de?  Undersøkelse av Spilling fra 2001  SND rapport 1 2003  Gründerskap på kvinners vis, SND.02."— Utskrift av presentasjonen:

1 KVINNELIGE GRÜNDERE  HVOR er de?  HVEM er de?

2 Hvem er de?  Undersøkelse av Spilling fra 2001  SND rapport 1 2003  Gründerskap på kvinners vis, SND.02

3 Kvinner, innovasjon og kommersialisering.(SND rapport 1-2003)  Oppgaven:  Hvordan identifisere 100 innovative kvinner  beskriv kvinnene/virksomhetene  synliggjøre kritiske utviklingsbehov

4 Kartlegging  Systematisk kartlegging av aktuelle miljø og kilder,  longlist 200 kandidater ble etter kravspek selektert til 100  OBS: 1: -IKKE FUNNET I FORVENTEDE MILJØ -SND medarbeidere gode bidragsytere -forskningsparker -konkurranser og priser -SNDs styrekandidater -presse

5 Hvem er de 100?  Representerer ulike deler av landet  høyeste omsetninger lokalisert i byene  90% er gift/samboende  44 år i gjennomsnitt  2,1 barn (1/3 har ikke barn hjemme)  70% minst 4 år eller mer på universitet og lignende.  Førstegangsgründere /lang arbeidserfaring

6 Virksomhetene  Sysselsetter i snitt 7 årsverk  etablert 78-97 omsetter totalt 394mill  etablert 97-02 omsetter totalt 202 mill  omsetning fra 0 - 200 mill -22% 0-500.000 -27% 501.000 -2 mill -24% 2 mill- 10 mill -27% 11 mill-200mill

7  82% er A/S  jobber i bedriftsnettverk(samarbeidspartnere)  stor bransjevariasjon  bekrefter vekstambisjoner  konsept og nisje innovasjoner/  innovasjon knyttet til enkeltindividets totale kompetanse

8 Hva er deres suksesskriterer  Nettverket (kunder/partnere med mer)  unik spesialkompetanse  anvendelse av denne  drivkraft og stayerevne  erfaring med organisasjon og ledelse

9 Gründerskap på kvinnevis  Alder 25 - 35 med høy utdanning i Trondheim  15 kvinnelige gründere

10 Karakteristika  Sterk faglig orientering  Ser nye muligheter og skaper nye arbeidsområder innen fagfeltet ( produkter og/eller tjenester)  motivert av frihet/selvstendighet/personlig og faglig utfoldelse  etablering skjedd litt tilfeldig  ingen har vurdert bedriftsetablering som reell mulighet tidligere

11  Sterk faglig trygghet  motivert av mulighet til å styre den faglige retningen og måten man forholder seg til kunder/marked  ta hånd om organisasjon og bedriftskultur  studien viser at kvinnene som etablerer bedrift har en sterk faglig selvtillit og trygghet  Det ”hele liv”

12 Motivasjon utenfra?  Ingen av kvinnene har fått impulser/påvirkning til å starte fra nære omgivelser  lite eller ingen kjennskap til hvordan det er å være næringsdrivende  lite eller ingen kunnskap om bedriftsetablering gjennom studier eller fagmiljø  utvalget har studert ved Universitet og Høgskolen i Sør Trøndelag, NTNU og HiST  ingen kvinnelige forbilder  forbilder som finnes ønsker de ikke å assosiere seg med ( ”jernkvinner”)

13 Hva har betydning i utviklingen?  Nettverk av kvinnelige grundere  tidligere arbeidsgiver  fagmiljø ved institutt ed Universitet  savner informasjon om muligheter innen bedriftsetablering fra undervisningsinstitusjonene

14 Omgivelser  Støtteapparatet har mangelfull rådgivningstjeneste  mangel på trygde og støtteordninger for selvstendig næringsdrivende  holdningsendringer om bedrifter etablert av kvinner  gode og positive rollemodeller av kvinner med egne bedrifter synliggjøres

15 Gründerimage  Hva sier kvinnene -vi identifiserer oss ikke med nyskaping og gründermiljø i Trondheim, det er for IT basert -(grundere er menn som jobber med IT) -jobber døgnet rundt -tror gründerlivet er hardt og lite glamorøst -Bildet av gründeren er fremmedgjørende og ikke noe å identifisere seg med

16 Media analyse..  Hva sier media? -It gründer med globale ambisjoner -flaks til millioner -minus 25 mrd på tre uker -tapte 73 mill på to år

17 Media-analyse (utdrag) -9% mediaoppslag om gründere etter kjønn -12 % er under 30 -85% er 30-50 år -3% er 50-70 -52% positiv omtale om gründer -36% omhandlet IT -1 av 4 omhandlet ny oppfinnelse -20% beskrives som innovativ -20% beskrives som ikke troverdig -10% som svak og tapende

18 Den kvinnelige gründer i media…..  3 medieoppslag i perioden: -to omhandlet kvinner som ble kåret til årets kvinnelige etablerer i Hedmark -en om små og nyetablerte kvinnebedrifter -Begge handlet om prisutdelingen….

19

20 Kvinner og tall…. -Ca 24% av selvstendig næringsdrivende -51% handels og servicenæringen -70% av kvinnene velger enkeltmannsforetak -3,4% av norske aksjeselskap er eid 51% av kvinner -60% omsetter under 5 mill -3 foretak over 100 mill

21 Dataanalyse utført av Nordlandsforskning..  Om intensjoner til etablering: -18% av kvinner -30,4% av mennene  11% av mennene forbereder seg, herav 69 som starter  5% av kvinnene forbereder seg, herav 73% starter

22 Erfaring fra prosjekter i SND  Nettverkskreditt  Fyrtårn program  Kvinnemiddager NTNU mfl.  Mobilisering VentureCup  Uio/Forny Humaniora/Statsvitenskap  Hovedfagstudenter

23 SND strategi...  Rollemodeller  Synliggjøring  Nettverk  Små-lån ala Nettverkskreditt  Motivering  MÅLING……? Ny strategi..

24


Laste ned ppt "KVINNELIGE GRÜNDERE  HVOR er de?  HVEM er de?. Hvem er de?  Undersøkelse av Spilling fra 2001  SND rapport 1 2003  Gründerskap på kvinners vis, SND.02."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google