Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virksomhetsrapport August 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virksomhetsrapport August 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhetsrapport August

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2

3 Sammendrag 3

4 Hovedmål 4

5 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede 5 3. Pasient

6 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede 6 3. Pasient Somatikk

7 Pasientene opplever ikke fristbrudd 7 3. Pasient

8

9 Pasienter på venteliste 9 3. Pasient Tall fra Cognos (HOD)

10 Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasient

11 Prevalens av sykehusinfeksjoner Pasient

12 Andel korridorpasienter - somatikk Pasient

13 13 3. Pasient Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning for utredning til vurdering av henvisningen er fullført. Datafangst foreløpig kun på STHF nivå

14 14 3. Pasient Antall henvisninger for utredning vurdert Datafangst foreløpig kun på STHF nivå

15 Åpne dokumenter i EPJ Kvalitet

16

17 17 4. Bemanning Bemanning denne periode

18 Lønnskostnader - budsjettavvik hittil i år Bemanning

19 Lønnskostnader – budsjettavvik hittil i år Bemanning

20 Innleiekostnader – budsjettavvik hittil i år Bemanning

21 Sykefravær Korttid - langtid og glidende 12 mnd gjennomsnitt Bemanning

22 Sykefravær – lang/kort Bemanning

23 Deltid denne periode – fast ansatte Bemanning Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

24 AML brudd Bemanning

25

26 DRG poeng «sørge for» (Uten biologiske) Aktivitet

27

28

29 Produktivitet - DRG, bemanning Aktivitet

30 DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske) Aktivitet

31 31 5. Aktivitet Aktivitet psykiatri

32 Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk (Alle tjenesteområder) Aktivitet

33 Resultat foretak og klinikker 6. Økonomi 33

34 Budsjett avvik pr. måned trend

35 Budsjettavvik per klinikk Økonomi

36 Resultatregnskap Økonomi

37 Resultatregnskap Økonomi

38 Resultatregnskap Økonomi

39 Resultatregnskap Økonomi

40 Resultatregnskap Økonomi

41 Resultatregnskap Økonomi

42 Resultatregnskap Økonomi

43 Resultatregnskap Økonomi

44 Resultatregnskap Økonomi

45 Kontantstrøm 6. Økonomi 45

46 Likviditet og investeringer Økonomi


Laste ned ppt "Virksomhetsrapport August 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google