Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virksomhetsrapport August 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virksomhetsrapport August 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhetsrapport August 2013 1

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2

3 Sammendrag 3

4 Hovedmål 4

5 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede 5 3. Pasient

6 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede 6 3. Pasient Somatikk

7 Pasientene opplever ikke fristbrudd 7 3. Pasient

8

9 Pasienter på venteliste 9 3. Pasient Tall fra Cognos (HOD)

10 Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 10 3. Pasient

11 Prevalens av sykehusinfeksjoner 11 3. Pasient

12 Andel korridorpasienter - somatikk 12 3. Pasient

13 13 3. Pasient Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning for utredning til vurdering av henvisningen er fullført. Datafangst foreløpig kun på STHF nivå

14 14 3. Pasient Antall henvisninger for utredning vurdert Datafangst foreløpig kun på STHF nivå

15 Åpne dokumenter i EPJ 15 3. Kvalitet

16

17 17 4. Bemanning Bemanning denne periode

18 Lønnskostnader - budsjettavvik hittil i år 18 4. Bemanning

19 Lønnskostnader – budsjettavvik hittil i år. 19 4. Bemanning

20 Innleiekostnader – budsjettavvik hittil i år 20 4. Bemanning

21 Sykefravær Korttid - langtid og glidende 12 mnd gjennomsnitt 21 4. Bemanning

22 Sykefravær – lang/kort 22 4. Bemanning

23 Deltid denne periode – fast ansatte 23 4. Bemanning Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

24 AML brudd 24 4. Bemanning

25

26 DRG poeng «sørge for» (Uten biologiske) 26 5. Aktivitet

27

28

29 Produktivitet - DRG, bemanning 29 5. Aktivitet

30 DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske) 30 5. Aktivitet

31 31 5. Aktivitet Aktivitet psykiatri

32 Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk (Alle tjenesteområder) 32 5. Aktivitet

33 Resultat foretak og klinikker 6. Økonomi 33

34 Budsjett avvik pr. måned trend

35 Budsjettavvik per klinikk 35 6. Økonomi

36 Resultatregnskap 36 6. Økonomi

37 Resultatregnskap 37 6. Økonomi

38 Resultatregnskap 38 6. Økonomi

39 Resultatregnskap 39 6. Økonomi

40 Resultatregnskap 40 6. Økonomi

41 Resultatregnskap 41 6. Økonomi

42 Resultatregnskap 42 6. Økonomi

43 Resultatregnskap 43 6. Økonomi

44 Resultatregnskap 44 6. Økonomi

45 Kontantstrøm 6. Økonomi 45

46 Likviditet og investeringer 46 6. Økonomi


Laste ned ppt "Virksomhetsrapport August 2013 1. Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google