Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONALISERING ARBEIDSUTPLASSERING FOR ELEVER SOM TAR DOBBELKOMPETANSE Lier vgs september 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONALISERING ARBEIDSUTPLASSERING FOR ELEVER SOM TAR DOBBELKOMPETANSE Lier vgs september 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONALISERING ARBEIDSUTPLASSERING FOR ELEVER SOM TAR DOBBELKOMPETANSE Lier vgs september 2014

2 ERASMUS+ SKOLEN HAR FÅTT MIDLER TIL UTPLASSERING FOR ELEVER Informasjon foreldremøte 1HSA og 1SSA

3 Litt om Erasmus+  Videregående opplæring  Internasjonalisering av videregående opplæring inkluderer både økt mobilitet, styrket språkopplæring, nye arbeidsmetoder og at skoleeier skal ta ansvar for det internasjonale perspektivet i opplæringen (Stortingsmelding nr. 30, 2003-2004).  Innen Eu har man sett på at det er høy arbeidsledighet blant ungdom, spes i det sørlige Europa  Satser på samsvar mellom utdanning og etterspørsel av arbeidskraft  Erasmus+ er tilknyttet denne nye strategien (Europa 2020

4 Erasmus+  Maksimerer læringsutbytte ved å gjøre utdanninga aktuell i et globalisert arbeidsmarked  Stor satsning på entreprenørskap  Bidrar til at unge opparbeider seg ferdigheter i å omstille seg  Erasmus+ har også kompetanseutvikling for voksne

5 Hvorfor?  Bidrar til å redusere frafall i skolen  Bidrar til ytterligere læring  Bidrar til å øke mobilitet i Europa  Yrkesfagelever får faglig trygghet  De kommer ut og ser hvordan andre gjør det  Yrkesfagelever får samme mulighet som andre elever  De blir kjent med det som er annerledes  Målene i læreplanen oppfylles (entreprenørskap)  Stolthet går rett inn i frafallsproblematikken

6 Utplassering i et FYR-perspektiv  FYR; fellesfag, yrkesfag og relevans  Styrke den internasjonale sida av utdanninga og skape økt forståelse for eget yrke og liknende yrke i andre land  Møte mennesker fra ulike kulturer og med ulik bakgrunn i alle yrker- Samfunnsfag  Lære engelsk tilknyttet eget fagområde- Engelsk

7 Hvem drar fra Lier vgs? ›Vi har startet 2 nye linjer med dobbelkompetanse;. 1.Helsefagarbeider m/studiekompetanse 2.Service og samferdsel m/ studiekompetanse

8 Hva er dobbelkompetanse?  Kombinasjonen mellom teori og praktiske erfaringer, gir både yrkesfaglig kompetanse og studiekompetanse. Det gjør utdannelsen mer relevant og aktuell både for elev og for arbeids- og næringslivet. De nye studieretningene gir i tillegg en jevnere fordeling mellom teori og praksis gjennom årene i videregående opplæring. De nye utdanningsløpene gir også muligheter for å være elev ved samme skole i alle oppfølgingsårene.

9 LIER SATSER PÅ LONDON ET INTERNASJONALT ARBEIDSMARKED Foreldremøte september 2014

10 Formålet  Elever som tidligere har hatt arbeidsutplassering i et annet land mener de har hatt et godt personlig utbytte av en slik utplassering. De uttaler at en lærer mye om faget sitt ved å studere faget "fra en annen vinkel", at en vokser personlig og får lærdom og opplevelser for livet.

11 Hvem drar ?  Inntil 15 elever fra Vg2 Helsefagarbeider m/studiekompetanse  Inntil 15 elever fra Vg2 Service og samferdsel m/studiekompetanse  1 lærer fra hver gruppe sammen med elevene  Ledere og lærere fra de 2 avdelingene på forhånd for å forberede elevbesøket i tett samarbeid med ADC-College

12 Kriterier som må oppfylles  Hver gruppe er i gang med å utarbeide kriterier  Både arbeidsgiver og foreldre kan komme med innspill  Viktig med tillit, at vi kan stole på at de møter opp f eks  Gode samarbeidsegenskaper  Må ha tenkt igjennom hva det betyr at de skal bo hos en familie og forholde seg til andre regler enn hjemme kanskje?

13 Hvorfor informasjon og spredning?  Rapportering til SIU  Prosjektet er forankret i hele skolesamfunnet  Krav til spredning både internt og eksternt  Spredning om prosjektet hele tiden det pågår  Informasjon til elever, foresatte og næringslivet - brosjyren  Hjemmesida - sosiale medier  Gjerne egne websider der det skrives om prosjektet underveis og etterpå


Laste ned ppt "INTERNASJONALISERING ARBEIDSUTPLASSERING FOR ELEVER SOM TAR DOBBELKOMPETANSE Lier vgs september 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google