Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Testing og testbruk Espen Egeberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Testing og testbruk Espen Egeberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Testing og testbruk Espen Egeberg

2 Skal vi bruke tester i utredning av minoritetsspråklige?
Hvilke tester er aktuelle å anvende Hva er målsetning med testingen Hvilke forbehold må vi ta Espen Egeberg 2014

3 En test sammenligner med normer i et avgrenset befolkningsutvalg
Tester har oftest standardiserte former for prosedyrer og gjennomføring, og normerte mål for utvikling, normalitet eller avvik av atferd, ferdigheter og evner Et gitt avvik på et eller flere områder brukes gjerne som indikasjon på ulike vansker, eller spesielt sterke eller svake funksjoner (eksempelvis ulike grader av utviklingshemning). En test sammenligner med normer i et avgrenset befolkningsutvalg Espen Egeberg 2014

4 Espen Egeberg 2013 En test inneholder et utvalg av oppgavetyper og innholdselementer (eksempelvis ordene i en ordprøve) for å vurdere et gitt område. Ut fra gitte hypoteser eller teorier antas det at oppgavetype og innhold som velges ut skal gjenspeile evner eller ferdigheter innen et område. Dette utvalget av oppgaver og innhold, og hvor vanlig det er at personene i normeringsutvalget behersker dette, bestemmer normene i testen. Espen Egeberg 2014

5 Det er ingen garanti for at testing gjennom morsmålet gir et korrekt bilde av barnets nivå. Regresjon av morsmålet kan skje hvis det anvendes lite til mer formell læring. Samtidig er ikke andrespråket utbygd nok, og gir også et feil bilde av barnets potensiale. Espen Egeberg 2014

6 Espen Egeberg 2013 Informasjonsprosessering på et svakere språk kan resultere i markant svakere prosessering. Mentale prosesser ble mer og mer sårbar (for til slutt å kutte ut) når materialet ble komplekst, når testsituasjonen ble for støyende, og når stressnivået økte (undersøkelse ref i Figueroa og Hernandez 2000) . Espen Egeberg 2014

7 Tre hovedgrupper av validitets- og reliabilitetsproblemer ved testing av minoritetsspråklige
Feilkilde med bakgrunn i normering (lite antall fra en aktuell minoritet i normeringsutvalget, hvilket øker sjansen for at utvalget er ikke-representativt) Feilkilde med bakgrunn i innhold (testinnhold og prosedyrer reflekterer den dominante kulturs standarder for språkfunksjoner, felles kunnskap og atferd) Feilkilder med bakgrunn i språk og kultur (faktorer som på uheldig måte påvirker formelle testprestasjoner for elever med annen språklig og kulturell bakgrunn, inkludert testing med tidsbegrensning, vansker med norsk vokabular, og den nærmest umulige sjansen for å avgjøre hva tospråklige elever kan på sine to språk) (Garcia og Pearson 1994) Espen Egeberg 2014

8 Bruk av tolk i testing Hvilke tester er aktuelle?
Hvem kan assistere i dette? Hvordan gjennomføre testingen Espen Egeberg 2014

9 Bruk av nonverbale tester
Espen Egeberg 2013 Bruk av nonverbale tester Er det mulig å tenke seg tenkning uten former for språk? Og hvordan skal vi så definere språk? Mentale begreper er mentale økonomiseringer og snarveier. Et utbygd og anvendelig begrepssystem gjør behandling av informasjon lettere Eksempelvis vil skriftlige symbolsystemer kunne prosesseres raskere enn tolkning av konkreter De fleste ferdighetene vi har lært, også løsning av visuelle oppgaver, har vi lært og erfart gjennom språklig input og "mentalt-språklige" operasjoner. Hvilke konsekvenser kan dette ha for et svakt resultat på ikke-verbale prøver? Espen Egeberg 2014

10 Espen Egeberg 2013 Cummins (1984) hevder at testing av non-verbale evner kan gi mindre ”treffende” vurderinger ift. hvordan barnet klarer seg i skolesammenhenger. Cummins hevder også at resultatene på ikke-verbale tester er mindre stabile over tid. En ikke-verbal test vil selvfølgelig heller ikke avdekke eventuelle spesifikke språkvansker. Espen Egeberg 2014

11 Det bør legges mer vekt på å vurdere individuelle styrker og svakheter
Resultater vil alltid være mer eller mindre avhengig av erfaringer, blant annet med språk (ord/tegn) og materiell (bilder o.l.) Det advares vanligvis mot å bruke tester som en normbasert vurdering i forhold til denne gruppen Det bør legges mer vekt på å vurdere individuelle styrker og svakheter Espen Egeberg 2014

12 Dynamisk testing Hvordan barnet klarer å utnytte ny informasjon, nye demonstrerte strategier, gjennom test-instruksjon-test. Mål på (kognitiv) modifiserbarhet, nærmeste utviklingssone Espen Egeberg 2014

13 Dynamisk vurdering, testing av muligheter verbalt eller non-verbalt, kan gjøres gjennom modifisering som å gi instruksjon på enklere måter på et eller begge språk demonstrasjon av oppgaven utvide eller fjerne tidsbegrensning, endre presentasjons eller responsmåter og gi barnet promts og hjelp i problemløsningen Espen Egeberg 2014

14 Start med de mest opplagte, ikke-eksotiske hypotesene
Prøv alltid ut resultater og hypoteser gjennom utredning som andre tester, pedagogiske prøver og observasjoner. Hvordan barnet mestrer andre tilsvarende oppgaver i hverdagen, for eksempel puslespill, lese/skrive, tegne, spill Start med de mest opplagte, ikke-eksotiske hypotesene Espen Egeberg 2014


Laste ned ppt "Testing og testbruk Espen Egeberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google