Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

2 Stavanger katedralskole tilbyr 2014/15:
Studiespesialiserende utdanningsprogram Programområde for realfag språk, samfunnsfag og økonomi og Musikk, dans og drama

3 Valg i løpet av det første året for skolens elever i Vg1
Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt frist: september) Valg av programområde og programfag (intern frist: januar) Formelt valg av programområde og skole (Vigo: frist 1. mars)

4 Nettsøknad på www.vigo.no
Søke til VG2 Nettsøknad på Her krysses av for ønsket programområde (2 ønsker) For hvert ønsket programområde kan en krysse av 3 skoler i prioritert rekkefølge (mer informasjon om skoler og utdanningsprogram se: 31skoler og vilbli.no)

5 Fagene deles inn i fellesfag og programfag Avsluttende fag der karakteren kommer på vitnemålet er markert med røde tall. Tysk, fransk eller spansk nivå II betyr at elevene fortsetter med det språket de har lest i grunnskolen.

6 Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3 Sum Religion og etikk 3 Norsk 4 6 14 Matematikk P eller T 5 8 Naturfag Engelsk TyskII, FranskII, SpanskII Samfunnsfag Geografi 2 Historie Kroppsøving Sum fellesfag 30 15 60 Programfag Totalt omfang 90

7 Litt om programfagene:
Programfagene er vanligvis på 5 timer/uken, både i programområde realfag og programområdet språk, samfunnsfag og økonomi. Enkelte programfag i Vg3 bygger på et programfag i Vg2. Hvis så er tilfelle, vil det stå + mellom fagene. Når det ikke står + mellom fagene, kan en velge faget i Vg3 selv om en ikke har tatt tilsvarende fag i Vg2.

8 Teknologi og forskningslære 1 Teknologi og forskningslære 2
Vg2 Vg3 Matematikk R1 + Matematikk R2 Matematikk S1 Matematikk S2 Kjemi 1 Kjemi 2 Fysikk 1 Fysikk 2 Biologi 1 Biologi 2 Teknologi og forskningslære 1 Teknologi og forskningslære 2 Matematikk X (3t)

9 Internasjonal engelsk + Engelskspråklig litteratur og kultur
Vg2 Vg3 Internasjonal engelsk + Engelskspråklig litteratur og kultur Samfunnsfaglig engelsk Tilbudet i Vg3 gjelder kun for elever med fransk II, tysk II eller spansk II som fellesfag i Vg1 og Vg2 med (4 + 4) timer/uke Fransk III Tysk III Spansk III Psykologi 1 Psykologi 2 Kommunikasjon og kultur 1 Kommunikasjon og kultur 2 Arabisk I Arabisk II Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2 Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter Rettslære 1 Rettslære 2 Samfunnsøkonomi1 Samfunnsøkonomi 2

10 Regler for valg av programfag:
Elevene bestemmer seg for å høre til ett av de 2 programområdene Hvert år velges (minst) 3 programfag 2 programfag skal være fra eget programområde. Det 3. programfaget kan velges fra et annet programområde

11 2 programfag fra eget programområde må velges både i Vg2 og Vg3, dvs
2 programfag fra eget programområde må velges både i Vg2 og Vg3, dvs. leses over to år. (Se unntak nedenfor om fremmedspråk III) Elever med programområde for språksamfunnsfag og økonomi som ønsker fremmedspråk III, trenger ikke oppfylle kravet om ”2 programfag fra eget programområde må leses både i Vg2 og Vg3” dvs. over to år.

12 Elever fra programområdet realfag kan fritt velge et fag blant alle programfagene som erstatning for fellesfagstimene som er ”forsvunnet”. Men ofte kan det være lurt å velge et ekstra realfag. Dette faget (timene) kommer i tillegg til de 3 obligatoriske programfagene.

13 Hva en må ta hensyn til ved valg av programområde og programfag:
Anlegg og interesser Studie- og yrkesplaner Generell studiekompetanse Spesiell studiekompetanse

14 Hva en må ta hensyn til ved valg av programområde og programfag:
Skolens krav for fullverdig vitnemål Begrensninger i valgskjema Opptakspoeng til universitet og høgskoler Karakterpoeng Realfagpoeng og fremmedspråkpoeng Førstegangsvitnemål Andre tilleggspoeng

15 Generell studiekompetanse..
..gir rett til å søke opptak ved universitet eller høgskole Eksempler på yrker der utdanningen krever kun generell studiekompetanse: sykepleier, journalist, teolog, politi, lærer, bibliotekar, musiker, …

16 Spesiell studiekompetanse..
..kalles det når det kreves bestemte programfag fra videregående skole for å kunne søke.

17 Eksempler på studier som har spesielle krav:
Ingeniørstudier: matematikk R1 og R2 + fysikk 1 Medisinstudier: (matematikk R1 eller matematikk S1 og S2) + fysikk 1 + kjemi 1 og 2 Masterstudier i økonomi: matematikk R1 eller matematikk S1 og S2 Realfagstudier: (matematikk R1 eller matematikk S1 og S2) + (matematikk R2 eller fysikk 2 eller kjemi 2 eller biologi 2)

18 Om opptak til universitet og høgskoler
–forankret i «forskrift om opptak til høyere utdanning» av

19 I løpet av skoletiden er det lov å forbedre fag ved privatisteksamen.
Førstegangsvitnemål får en ved å fullføre og bestå videregående skole på (vanligvis) 3 år. I løpet av skoletiden er det lov å forbedre fag ved privatisteksamen.

20 Disse konkurrerer på grunnlag av skolepoeng som er summen av:
50% av studieplassene gis til søkere med førstegangsvitnemål som ikke er eldre enn 21 år. Disse konkurrerer på grunnlag av skolepoeng som er summen av:

21 Karakterpoeng: Gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet * 10.
Realfagspoeng: Alle programfag i realfag på 5 timer/uke gir 0,5 realfagspoeng. Unntak: Matematikk R2 og fysikk 2 på Vg3 gir 1 realfagspoeng. Fremmedspråkpoeng: Fremmedspråk III dvs. fransk, spansk eller tysk lest i Vg3 gir ett poeng. Arabisk I og arabisk II gir 0,5 poeng hver. Det gis samlet maksimalt 4 realfagspoeng/fremmedspråkpoeng Kjønnspoeng: Til noen få studium gis det ekstra poeng til kvinner eller menn

22 Til de resterende 50% av studieplassene kan søkerne få ytterligere konkurransepoeng i tillegg til skolepoengene:

23 2 poeng for et års utdanning på universitets-/høgskolenivå
eller 2 poeng for et år på folkehøgskole 2 poeng for militær-/siviltjeneste og 2 poeng for alder fra og med det året en fyller 20 år. (maksimalt 8 alderspoeng)

24 Mer informasjon: Skolens hjemmeside: Der finner dere link til bl.a.:
Der finner dere link til bl.a.: Forskriften: Samordna opptak:


Laste ned ppt "Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google