Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagvalg 2014 SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagvalg 2014 SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagvalg 2014 SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG
Greaker.vgs.no Fagvalg 2014 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

2 Generell og spesiell studiekompetanse
Årets realfagspris – første gang i østfold – 4 ganger NM mestere i UB

3 30 timer hvert år! I år har du 30 timer og det må du minimum også ha både i 2. og 3. klasse. Fellesfagene er obligatoriske og programfagene er på valg. 3

4 Fellesfag VG1 uketimer VG2 VG3 Totalt 3 4 6 14 5 3 * 8 ** 2 30 15 60
Religion og etikk 3 Norsk 4 6 14 Matematikk 5 3 * 8 Naturfag Engelsk 2. fremmedspråk ** Samfunnsfag Geografi 2 Historie Kroppsøving SUM FELLESFAG 30 15 60 Felles programfag/ valgfrie programfag 15 * TOTALT OMFANG 90

5 Du skal snart få høre om de ulike fagene og deres innhold, men først litt praktisk info…

6 * Alle skal velge 3 PROGRAMFAG I VG2 3 PROGRAMFAG I VG3

7 * Alle skal velge matematikk… Matematikk 2 P på 3 timer
Matematikk S1 på 5 timer Matematikk R1 på 5 timer

8 * Alle som velger matematikk S1 eller R1 (5t) får 4 programfag og totalt 32 uketimer på vg2 Alle som velger matematikk 2P (3t) får 3 programfag og totalt 30 uketimer på vg2

9 Merk deg.. Du som ikke har hatt 3 år med fremmedspråk (fransk, spansk, tysk) i ungdomsskolen, må ha fremmedspråket tysk/spansk av programfag II i vg3, som fortsettelse av fellesfaget ditt. Det betyr at du bare kan ha de to programfagene på programområdet ditt i vg3.

10 2 VALGFRIE PROGRAMOMRÅDER:
SPRÅK, SAMFUNNSFAG og ØKONOMI REALFAG

11 Innenfor samme programområde må du velge fordypning innen 2 programfag.

12 Eksempel på valg av fag – språk, samfunnsfag og økonomi
VG3 Reiseliv og språk Medie- og informasjons-kunnskap 2 Engelsk-språklig litteratur og kultur VG2 psykologi Medie- og informasjons-kunnskap 1 Internasjonal engelsk

13 Eksempel på valg av fag – språk, samfunnsfag og økonomi
VG3 Samfunns-faglig engelsk Reiseliv 2 Psykologi VG2 Internasjonal engelsk Reiseliv 1 Markedsføring og ledelse 1

14 Eksempel på valg av fag – språk, samfunnsfag og økonomi
VG3 Samfunnsfaglig engelsk Politikk og menneskerettigheter Sosial-kunnskap VG2 Internasjonal engelsk Sosiologi og sos.antro-pologi Medie og informasjons-kunnskap

15 Språk, samfunnsfag og økonomi (to fag fra programområdet som går over to år)
VG3 Markeds-føring og ledelse 2 Økonomi og ledelse 2 Matematikk S2 VG2 Markeds-føring og ledelse 1 Økonomi-styring IKT 1 Matematikk S1

16 Valg av fag - realfag VG3 Matematikk R 2 Fysikk 2 Kjemi 2 VG2 R 1
Teknologi og forskningslære x

17 Eksempel på valg av fag - realfag
VG3 Matematikk S 2 IKT 2 Biologi 2 VG2 S1 IKT 1 Biologi 1 Kjemi

18 Valg av fag – realfag (to fag fra programområdet som går over to år
VG3 Psykologi Biologi 2 Kjemi VG2 Matematikk S1 Internasjonal engelsk Biologi 1 kjemi

19 Realfag – med justering av fagoppsett
VG3 Internasjonal engelsk IKT 2 Biologi 2 VG2 Matematikk R1 IKT 1 Biologi 1 Nærings-livs-økonomi

20 Fagtilbudet

21 Språk, samfunnsfag og økonomi
PROGRAMOMRÅDER PROGRAMFAG Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Matematikk R1 eller S1 Reiseliv og språk Internasjonal engelsk Kjemi Entreprenørskap og Bedriftsutvikling Næringslivsøkonomi: økonomistyring Fysikk Markedsføring og ledelse Medie- og informasjonskunnskap Biologi Sosiologi og sosialantropologi Psykologi IKT Politikk og menneske- Rettigheter Rettslære * Teknologi og forskningslære Sosialkunnskap Kommunikasjon og kultur * Geografi * Samfunnsgeografi * Samfunnsøkonomi * Historie og filosofi Spansk *Fransk *Tysk *

22 Kommer alle fag i gang? I gangsetting av programfag er avhengig av at det melder seg et tilstrekkelig antall elever. Det må minst være elever for at vi setter i gang faget. Hvis det melder seg flere elever til et programfag enn det er plass til, vil rangeringen skje etter gjennomsnittskarakterer blant elever som har bestått vg1. Du vil få beskjed dersom du må foreta omvalg.

23 Hvilke fag kan du velge?

24 REALFAG

25 REALFAG Dag Berg Svendsen
KJEMI FYSIKK BIOLOGI INFORMASJONSTEKNOLOGI MATEMATIKK S eller R TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE

26 Informasjonsteknologi 1
Digital samtid Bl.a. binære tall, drøfte regler - etiske normer – muligheter og konsekvenser med IKT……. Nettsteder og multimedier Standarder og prinsipper for internett Utvikle nettsteder ….. Databaser Bl.a. lage databaser og databaseapplikasjoner

27 Tall og algebra i praksis Statistikk
Matematikk R1 Geometri Algebra Funksjoner Kombinatorikk og sannsynlighet Matematikk S1 Algebra Funksjoner Sannsynlighet Lineær optimering Matematikk 2P Tall og algebra i praksis Statistikk Modellering og funksjoner i praksis

28

29 SAMFUNNSFAG SPRÅK OG ØKONOMI

30 SPRÅKFAG Jarle Eriksen
ENGELSK FRANSK SPANSK TYSK REISELIV OG SPRÅK

31 Språk og reiseliv handler om kommunikasjon og kultur
over landegrensene

32 Hvorfor velge språk og reiseliv?
Kommunikasjon Globalisering Jobbmuligheter Dannelse og kulturforståelse Engelsk er ungdomskulturens språk Engelsktalende land har en fantastisk kultur – litteratur, musikk, film, historie… Alt dette gjelder selvfølgelig tysk-, fransk- og spansktalende land I tillegg åpner språkkompetanse dører for…

33 Studier her hjemme i Norge Studier i utlandet
Mye av det du må lese kommer til å være på et annet språk en norsk Fagbøker Oppgaver Eksamener Forelesere Studier i utlandet Storbritannia og Australia er de to mest populære studielandene for nordmenn, med henholdsvis 2904 og 2874 studenter Tyskland og Frankrike Hva med videre studier i utlandet?

34 Reiseliv og språk skaper grunnlag for utvikling av reiselivsprodukter
Reiseliv og språk skaper grunnlag for utvikling av reiselivsprodukter. Faget reiseliv og språk skal fremme kommunikasjon og kulturforståelse i møter mellom ulike kulturer reiselivsbransjen og dermed bidra til utvikling og verdiskaping i en internasjonal reiselivsnæring.   

35 SAMFUNNSFAG Anne Marie Strømnes
MEDIE- og INFORMASJONSKUNNSKAP SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI SOSIALKUNNSKAP POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER PSYKOLOGI HISTORIE OG FILOSOFI

36 ØKONOMIFAG Anne Marie Strømnes
SAMFUNNSØKONOMI MARKEDSFØRING OG LEDELSE NÆRINGSLIVSØKONOMI ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING

37 litt om …. tilleggspoeng eller ekstrapoeng

38 Tilleggspoeng for realfag og språkfag

39 Tilleggspoeng for realfag
Vg2: 0,5 tilleggspoeng dersom du velger noen av fagene matematikk R1 eller S1, fysikk 1, kjemi 1, biologi 1, teknologi og forskningslære 1 og/eller IKT1. Vg3: 1 poeng for matematikk R2 og fysikk 2 0,5 poeng for fagene matematikk S2, kjemi 2, biologi 2, teknologi og forskningslære 2 og/eller IKT2. Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg2 og Vg3.

40 Tilleggspoeng for språkfag
Alle språkfag på nivå I og II som man velger i tillegg til obligatorisk språklig fordypning, med unntak av Internasjonal engelsk og Reiseliv og språk, gir 0,5 tilleggspoeng. Alle språkfag på nivå III som man velger i tillegg til obligatorisk språklig fordypning, med unntak av engelsk og reiseliv, gir 1 tilleggspoeng. Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg 2 og Vg 3

41 Et eksempel Matematikk R1+R2 1,5 Karaktersnitt: 4,5 X 10 45
Fysikk 1+Fysikk 2 Kjemi 1+Kjemi 2 1 Til sammen 4 Karaktersnitt: 4,5 X 10 45 + realfagspoeng 4 = skolepoeng 49

42 Alderspoeng:det gis 2 poeng for hvert år, maks 8 poeng for fire år
Alderspoeng:det gis 2 poeng for hvert år, maks 8 poeng for fire år. Poengene tildeles automatisk etter fødselsåret. Poengene gis i ordinær kvote, ikke i kvote for førstegangsvitnemål. Alderspoengene blir gitt fra og med det året du fyller 20 år Kjønnspoeng: til enkelte studier gis det poeng til underrepresentert kjønn.  Kjønnspoengene gis som en del av skolepoengene og regnes med i kvoten for førstegangsvitnemål.

43 Poengberegning når du skal søke Høgskole/universitet
Kvoten for førstegangsvitnemål er for søkere: - som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret og - som etter tre år i videregående opplæring har fått førstegangsvitnemål som gir generell studiekompetanse. Kvoten er på 50% av de tildelte studieplassene Førstegangsvitnemålskvote Karakterpoeng (gjennomsnittskarakter X 10) + Realfagspoeng + Språkpoeng + Kjønnspoeng = Skolepoeng Poengberegning når du skal søke Høgskole/universitet

44 Poengberegning når du skal søke Høgskole/universitet
Ordinær kvote Skolepoeng + alderspoeng + tilleggspoeng + nye fag + forbedringer = Konkurransepoeng Konkurransepoengene bruker du i ordinær kvote Poengberegning når du skal søke Høgskole/universitet

45 Fra www.samordnaopptak.no

46 Fra

47 Noen utdanninger krever spesiell studiekompetanse

48 Nyttige linker:

49 Hva bør styre ditt valg av programfag?

50 Har du tenkt på hva du skal bli??

51 Lytt både til hode og hjerte.
Tenk igjennom… Ambisjoner – har du allerede en karriereplan? Stilles det krav til spesiell eller generell studiekompetanse? Interesser – det du liker å gjøre, gjør du best. Se på mulighetene. Egenskaper – i hvilke fag oppnår du best resultater? Arbeidsmarked – hvilken kompetanse er særlig etterspurt? Lytt til råd fra dine nærmeste – husk at de har relevant erfaring og kompetanse som du bør lytte til. Lytt til deg selv – du må sitte i førersete. Det er du som skal gjennomføre utdanningen. Lytt både til hode og hjerte.

52 vi er tilgjengelige for dere !
Still spørsmål … vi er tilgjengelige for dere !


Laste ned ppt "Fagvalg 2014 SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google