Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjønn og religion Inger Furseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjønn og religion Inger Furseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjønn og religion Inger Furseth

2 Fire temaer Sosiologiske perspektiver på kjønn
Religionens betydning for tolkning av kjønn og kjønnsroller Hva viser undersøkelser om religiøse erfaringer og forestillinger? Hva vet vi om kvinners roller i ulike trossamfunn?

3 1. Sosiologiske perspektiver på kjønn
tallet – skille mellom biologisk og sosialt kjønn Sex – biologisk kjønn – tilskrevet status Gender – sosialt kjønn – ervervet status Problematisk skille

4 1980-tallet – kjønn som sosial konstruksjon
Doing gender – kjønn som ferdighet som en tilegner seg hele livet Kjønn – fra dikotomi til flytende kategori Mange ulike maskuliniteter og femininiteter Kjønnsforhandlinger

5 Religionen er kjønnet på minst tre måter:
Religioner opererer med begreper om det kvinnelige og det mannlige Kvinner og menn har ulike forståelser og erfaringer av religion Kvinner og menn har ulike roller i trossamfunn

6 2. Religionens betydning for tolkning av kjønn og kjønnsroller
Kristendommen: Gud som mann Jesus som kroppsliggjort mannlig Gud Reformasjonen – maskulinisering Kristne kirker – tradisjonelt mannlig og hierarkiske strukturer Feminine verdier: visdomslitteraturen, jomfru Maria, nytestamentet

7 Islam Åndelig likestilling mellom kjønnene
Riffat Hassan – tre premisser viser negative holdninger til kvinner: Skapelsens opprinnelse hos mann Kvinnen representerer fristelser Kvinnen er skapt for mannens skyld Sosial likestilling – kontroversielt Komplementaritet i ekteskapet Kvinnens rolle i den offentlige sfære

8 Hinduismen Gudene – først og fremst mannlige Natur – uren – kvinnelig
Kultur – ren – mannlig Samtidig tradisjon for dyrkelse av kvinnelige guder: Shakti, den guddommelige kosmiske energi Devi, ”mor” – universets mor som gjennomsyrer alle ting

9 Sikhismen Guru Nanak ( ) - forbedret kvinnenes stilling i forhold til hinduismen 1699 – elitebrorskapet Khalsa etablert – vekt på det maskuline Sikhismen i dag – påvirket av lange maskuline tradisjonen, men også likestilling Nikky Singh – amerikansk religionsviter – redefinere forståelsen av kjønn innenfor sikhismen

10 Buddhismen Buddha – mer positivt syn på kvinner enn senere munker
Ulikt syn på kjønn innen ulike buddhistiske retninger Hinayanaskolen – kvinner en hindring for munkenes frigjøring Mahayanaskolen – all menneskelig erfaring grunnlag for opplysning

11 To ulike bilder av kvinner
Morsbildet – kvinners fruktbarhet og seksualitet Partnerbildet – Kvinner likestilt og uavhengig eller komplementære til menn, men ikke underordnet Dualisme: kvinner forbundet kropp, natur og jord menn forbundet med sjel, ånd, og himmel

12 3. Hva viser undersøkelser om religiøse erfaringer og forestillinger?
Religiøs tro og erfaringer: Kvinner: Skårer høyere enn menn når det gjelder tro på Gud, bønn, kirkegang Gud som kjærlig venn Vektlegger personlige relasjoner til guddom, mening Menn: Forestilling om personlig Gud Gud som kosmisk hersker eller dommer legger vekt på Guds makt, moral og åndelig disiplin

13 Deltakelse i religiøse fellesskap:
Kvinner: legger vekt på personlige relasjoner til andre i gruppen betydning av omsorg og fellesskap Menn: Etiske og arbeidsmessige saker viktige

14 Kvinners deltakelse i konservative grupper
Hvorfor? Mange kvinner er klar over at deres tradisjon ikke likestiller kvinner og menn Byttehandel – fordeler vs. ulemper ”Husliggjøring” av mannen

15 4. Hva vet vi om kvinners roller i ulike trossamfunn?
Kristendommen: Ur-kristendommen – kvinner spilt større rolle enn tidligere antatt To studier av kvinner i norske 1800-talls religiøse bevegelser: Furseth Kvinners betydning for religiøse bevegelsers vekst og stabilitet Seland (2000) – misjonsbevegelsen , kvinners ulike roller

16 Dagens kirkesamfunn Liberale kirkesamfunn – kvinnelige prester
Høeg 1998 – kvinnelige prester problemer i ansettelsesprosessen, men godt mottatt Svensk undersøkelse (1992) – ulik profil: Kvinnelige prester – relasjoner, dagligdags språk Mannlige prester – domatikk, teologisk fagspråk Konservative kirkesamfunn – kvinner lager seg rom som forkynnere, misjonærer, åndelige ledere

17 Jødedommen Splittelser pga kvinnesyn Ortodokse:
Kvinner kan ikke bli rabbiner Kvinner ikke delta i det liturgiske og rituelle fellesskap Atskilt fra mennene i synagogen Kvinnens plass i hjemmet Reformerte (amerikansk bevegelse): Ordinasjon av kvinner Rituell navngivining av døtre Inkluderende språk

18 Islam i vestlige land Kvinner ikke imamer – teologi eller tradisjon?
Kvinner –viktigere rolle i moskeene: Koran-lærere, styremedlemmer, lærere i muslimske skoler (USA) Muslimske kvinner – teologiske kyndige (eks: Anne Sofie Roald) Profilerte i media

19 Hinduismen i vestlige land
Templets øverste lederskap er menn Kvinner – av og til administrerer templet USA – noen kvinner i lederposisjoner, endringer i rituelle funksjoner, endringer i regler for renhet og urenhet

20 Buddhismen Kvinner kan bli munker
Kvinnelige munker lavere status enn mannlige munker USA – buddhistiske kvinner ledere, kvinnelige buddhistlærere

21 21. århundre Kvinner aktive innenfor alle de store verdensreligionene
Kvinners påvirkning størst innenfor liberale kirkesamfunn, reformert jødedom, progressiv islam, og den vestlig mahayanabuddhismen Trossamfunn i vestlig kontekst – ofte presset av likestillingsideologi


Laste ned ppt "Kjønn og religion Inger Furseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google