Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjønn og religion Inger Furseth. Fire temaer 1.Sosiologiske perspektiver på kjønn 2.Religionens betydning for tolkning av kjønn og kjønnsroller 3.Hva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjønn og religion Inger Furseth. Fire temaer 1.Sosiologiske perspektiver på kjønn 2.Religionens betydning for tolkning av kjønn og kjønnsroller 3.Hva."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjønn og religion Inger Furseth

2 Fire temaer 1.Sosiologiske perspektiver på kjønn 2.Religionens betydning for tolkning av kjønn og kjønnsroller 3.Hva viser undersøkelser om religiøse erfaringer og forestillinger? 4.Hva vet vi om kvinners roller i ulike trossamfunn? 2

3 1. Sosiologiske perspektiver på kjønn 1960-70 tallet – skille mellom biologisk og sosialt kjønn Sex – biologisk kjønn – tilskrevet status Gender – sosialt kjønn – ervervet status Problematisk skille 3

4 1980-tallet – kjønn som sosial konstruksjon Doing gender – kjønn som ferdighet som en tilegner seg hele livet Kjønn – fra dikotomi til flytende kategori Mange ulike maskuliniteter og femininiteter Kjønnsforhandlinger 4

5 Religionen er kjønnet på minst tre måter: 1.Religioner opererer med begreper om det kvinnelige og det mannlige 2.Kvinner og menn har ulike forståelser og erfaringer av religion 3.Kvinner og menn har ulike roller i trossamfunn 5

6 2. Religionens betydning for tolkning av kjønn og kjønnsroller Kristendommen: Gud som mann Jesus som kroppsliggjort mannlig Gud Reformasjonen – maskulinisering Kristne kirker – tradisjonelt mannlig og hierarkiske strukturer Feminine verdier: visdomslitteraturen, jomfru Maria, nytestamentet 6

7 Islam Åndelig likestilling mellom kjønnene Riffat Hassan – tre premisser viser negative holdninger til kvinner: 1.Skapelsens opprinnelse hos mann 2.Kvinnen representerer fristelser 3.Kvinnen er skapt for mannens skyld Sosial likestilling – kontroversielt –Komplementaritet i ekteskapet –Kvinnens rolle i den offentlige sfære 7

8 Hinduismen Gudene – først og fremst mannlige Natur – uren – kvinnelig Kultur – ren – mannlig Samtidig tradisjon for dyrkelse av kvinnelige guder: –Shakti, den guddommelige kosmiske energi –Devi, ”mor” – universets mor som gjennomsyrer alle ting 8

9 Sikhismen Guru Nanak (1469-1539) - forbedret kvinnenes stilling i forhold til hinduismen 1699 – elitebrorskapet Khalsa etablert – vekt på det maskuline Sikhismen i dag – påvirket av lange maskuline tradisjonen, men også likestilling Nikky Singh – amerikansk religionsviter – redefinere forståelsen av kjønn innenfor sikhismen 9

10 Buddhismen Buddha – mer positivt syn på kvinner enn senere munker Ulikt syn på kjønn innen ulike buddhistiske retninger Hinayanaskolen – kvinner en hindring for munkenes frigjøring Mahayanaskolen – all menneskelig erfaring grunnlag for opplysning 10

11 To ulike bilder av kvinner 1.Morsbildet – kvinners fruktbarhet og seksualitet 2.Partnerbildet – Kvinner likestilt og uavhengig eller komplementære til menn, men ikke underordnet Dualisme: kvinner forbundet kropp, natur og jord menn forbundet med sjel, ånd, og himmel 11

12 3. Hva viser undersøkelser om religiøse erfaringer og forestillinger? Religiøs tro og erfaringer: Kvinner: –Skårer høyere enn menn når det gjelder tro på Gud, bønn, kirkegang –Gud som kjærlig venn –Vektlegger personlige relasjoner til guddom, mening Menn: –Forestilling om personlig Gud –Gud som kosmisk hersker eller dommer –legger vekt på Guds makt, moral og åndelig disiplin 12

13 Deltakelse i religiøse fellesskap: Kvinner: –legger vekt på personlige relasjoner til andre i gruppen –betydning av omsorg og fellesskap Menn: –Etiske og arbeidsmessige saker viktige 13

14 Kvinners deltakelse i konservative grupper Hvorfor? Mange kvinner er klar over at deres tradisjon ikke likestiller kvinner og menn Byttehandel – fordeler vs. ulemper ”Husliggjøring” av mannen 14

15 4. Hva vet vi om kvinners roller i ulike trossamfunn? Kristendommen: Ur-kristendommen – kvinner spilt større rolle enn tidligere antatt To studier av kvinner i norske 1800-talls religiøse bevegelser: Furseth 2002 - Kvinners betydning for religiøse bevegelsers vekst og stabilitet Seland (2000) – misjonsbevegelsen 1880- 1920, kvinners ulike roller 15

16 Dagens kirkesamfunn Liberale kirkesamfunn – kvinnelige prester Høeg 1998 – kvinnelige prester problemer i ansettelsesprosessen, men godt mottatt Svensk undersøkelse (1992) – ulik profil: Kvinnelige prester – relasjoner, dagligdags språk Mannlige prester – domatikk, teologisk fagspråk Konservative kirkesamfunn – kvinner lager seg rom som forkynnere, misjonærer, åndelige ledere 16

17 Jødedommen Splittelser pga kvinnesyn Ortodokse: –Kvinner kan ikke bli rabbiner –Kvinner ikke delta i det liturgiske og rituelle fellesskap –Atskilt fra mennene i synagogen –Kvinnens plass i hjemmet Reformerte (amerikansk bevegelse): Ordinasjon av kvinner Rituell navngivining av døtre Inkluderende språk 17

18 Islam i vestlige land Kvinner ikke imamer – teologi eller tradisjon? Kvinner –viktigere rolle i moskeene: Koran-lærere, styremedlemmer, lærere i muslimske skoler (USA) Muslimske kvinner – teologiske kyndige (eks: Anne Sofie Roald) Profilerte i media 18

19 Hinduismen i vestlige land Templets øverste lederskap er menn Kvinner – av og til administrerer templet USA – noen kvinner i lederposisjoner, endringer i rituelle funksjoner, endringer i regler for renhet og urenhet 19

20 Buddhismen Kvinner kan bli munker Kvinnelige munker lavere status enn mannlige munker USA – buddhistiske kvinner ledere, kvinnelige buddhistlærere 20

21 21. århundre Kvinner aktive innenfor alle de store verdensreligionene Kvinners påvirkning størst innenfor liberale kirkesamfunn, reformert jødedom, progressiv islam, og den vestlig mahayanabuddhismen Trossamfunn i vestlig kontekst – ofte presset av likestillingsideologi 21


Laste ned ppt "Kjønn og religion Inger Furseth. Fire temaer 1.Sosiologiske perspektiver på kjønn 2.Religionens betydning for tolkning av kjønn og kjønnsroller 3.Hva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google