Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 May Thorseth Professor Filosofisk institutt og daglig leder Program for anvendt etikk, NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 May Thorseth Professor Filosofisk institutt og daglig leder Program for anvendt etikk, NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 May Thorseth Professor Filosofisk institutt og daglig leder Program for anvendt etikk, NTNU http://www.ntnu.no/anvendtetikk/ http://www.ntnu.no/anvendtetikk/ Etikk i yrkesnettverk Rotarys distriktskonferanse 25. september 2010, Trondheim

2 2 Rotary – én vilje og én hatt?

3 3 Rotarys moralske ansvar – én vilje og én hatt ? Tre dimensjoner: privat, yrkesmessig, samfunnsmessig Utvikle bekjentskaper som grunnlag for å gagne andre Høy etisk standard, anerkjenne ethvert yrkes mulighet for å tjene samfunnet Idealet om å gagne andre i alle dimensjoner Fremme internasjonal forståelse, velvilje og fred

4 4 Etikk i lys av tre dimensjoner Ansvar Roller og integritet Respekt

5 5 Hva står på spill? Sosialt engasjement som lukkes inne i en klubb – hvordan inkludere verdige medlemmer? Ad ”classification principle” – profesjonelle forskjeller skal gjenspeile mangfold  mulig at alle profesjoner er likeverdige? Utvise uforbeholden, uselvisk godhet mot alle verdig trengende  mulig å opprettholde en lukket klubb? Integrerte roller eller ulike hatter?

6 6 Roller og integritet Relasjonen privat og profesjonell –Skille mellom privat og offentlig moralsk ansvar? Eks. skifte fra politiker til selvstendig næringsdrivende og skillet mellom å forvalte velferdsgoder vs bruke kompetansen til privat rådgivning Relasjonen mellom profesjoner –Ekte eller pro forma ekteskap mellom revisorer, jurister, sykepleiere, gartnere, renholdere, forskere m.fl.? Skillet rotarianer vs ikke-rotarianer –Mulig konflikt med prinsippet om å utøve rettferdighet og velgjørenhet overfor alle? (jfr Rotarys yrkeskodeks: verken ber om eller gir yrkesmessige fordeler til rotarianere som man ikke ville gitt andre)

7 7 Rotarys kjerneverdier og prima facie plikter – mulige konflikter? Sml fire prima facie plikter innen medisin: –Autonomi, velgjørenhet, ikke-skade, rettferdighet  alle like viktig, men kan komme til å stå i konflikt Rotarys kjerneverdier, bl.a.: –Utvikle vennskap for å gagne andre, bl.a. yrkesmessig (velgjørenhet) –Ingen forskjellsbehandling av yrker innen Rotary, eller mellom rotarianere og ikke- rotarianere (rettferdighet) Mulig konflikt ved å behandle forskjellene med lik respekt: –anerkjenne og behandle alle likt  risikerer at viktige forskjeller viskes ut –anerkjenne forskjellene  risikerer at ikke alle behandles likt Fra debatten om multikulturalisme: behandle forskjeller med lik respekt  alle er ikke like(verdige): –”If all cultures have made a contribution to worth, it cannot be that these are identical, or even embody the same kind of worth. To expect this would be to vastly underestimate the differences” (C. Taylor, Multiculturalism and the Politics of Recognition, 1992, 42) - :

8 8 Hva innebærer å anerkjenne alle i nettverket med lik respekt? Tilkjenne alle yrker likeverdig ansvar for ulike yrkers bidrag til kjerneverdiene (privat, yrkesmessig, samfunnsmessig)? Behandle alle yrker likt ved å anerkjenne de særegne forskjellene mellom dem? Samme offentlige, yrkesmessige og samfunnsmessige rolle for alle? Respekt basert på merittering vs respekt basert på Kants moralbegrep: Behandle menneskeheten i din egen person og enhver annens som et mål i seg selv og aldri bare som et middel (Kants kategoriske imperativ, andre formulering)

9 9 Behandle som mål i seg selv, eller bare som middel? En ”acquaintance” kan ikke bare være et middel uten samtidig et mål i seg selv, vurdering av noen eks.: –Tillatt å bruke en bekjent for å få skyss hjem dersom denne personens eneste verdi er å være et middel for transport? –Tillate kalkulering av store tap av menneskeliv i en krig? –Bruke en bekjent for å skaffe egne barn sommerjobb? –Bruke en forretningsforbindelse til å oppnå fordeler i konkurranse med andre i samme bransje? –Bruke Rotary-medlemsskapet til å fremme én bestemt profesjons interesser?

10 10 Må rotarianere samles om én vilje under samme hatt?  Aldri behandle andre som middel uten også som formål i seg selv? (Kantiansk ideal)  Utøve perfekt og uselvisk godhet mot alle verdig trengende (Platonsk himmel)?  Akseptere at medlemmer bruker Rotary for å trene opp ønskverdige egenskaper (”Aristotelisk” motivasjon)?

11 11 Sånn, sånn eller sånn…. sånn,


Laste ned ppt "1 May Thorseth Professor Filosofisk institutt og daglig leder Program for anvendt etikk, NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google