Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk publisering ved NTNU - Institusjonelt arkiv -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk publisering ved NTNU - Institusjonelt arkiv -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk publisering ved NTNU - Institusjonelt arkiv -
Hva - Hvorfor - Hvordan Katherine Fonn Seksjon for utvikling og samordning Universitetsbiblioteket i Trondheim

2 Hva er et institusjonelt arkiv (IA)
Et institusjonelt arkiv er en åpen digital samling av den vitenskapelige produksjonen ved en forsknings- og/eller utdanningsinstitusjon. Denne samlingen er tilgjengelig via internett Eng: ”repository” oversatt til ”arkiv” på norsk, men har en annen funksjon enn et administrativt arkiv

3 Hvorfor institusjonelt arkiv?
Samle – bevare – spre Interessant for forskeren: SPREDNING Synliggjøring og spredning av forskningsresultater Trykt materiale uten kommersiell spredning Digitalt materiale med adgangsbegrensning (tidsskrifter i abonnement) Enkel logikk: åpen tilgang flere lesere flere siteringer (mer synlig)

4 Vitenskapelige publikasjoner i et IA
Publikasjoner utgitt av egen institusjon Vitenskapelige rapporter Doktorgradsavhandlinger Mastergradsoppgaver Publikasjoner utgitt av andre Tidsskriftsartikler Konferanseartikler

5 Beslutninger ved NTNU På bakgrunn av rapport fra utvalg ledet av Ingeborg T. Sølvberg: For mastergradsoppgaver og doktorgradsavhandlinger: Sidestiller trykt og elektronisk format Skiller mellom elektronisk publisering og elektronisk arkivering

6 Beslutninger forts: Publikasjonstype Innleveres elektronisk
Publiseres elektronisk Dato Kommentar Doktorgrads-avhandling SKAL Kan reservere seg mot publ. Mastergrads-oppgaver Artikler BØR Bøker, inkl. bidrag i antologier KAN Faglige og vitenskapelige rapporter Grått materiale

7 Hvordan - doktorgradsavhandlinger
Har publisert avhandlinger i flere år: Ca 1500 avhandlinger UBiT følger opp med informasjon til kandidaten UBiT klarerer rettigheter med forlag når det er artikler i avhandlingen

8 Rapporter I dag: ymse rutiner for distribusjon
Innlevering via Frida – laster opp filen samtidig som man registrerer (eventuelt i etterkant), filen blir så overført til det institusjonelle arkivet Veiledning tilgjengelig på nettet Frida kontaktpersoner informert

9 Vitenskapelige artikler
Innlevering via Frida Ca 90% av alle tidsskrifter tillater at forfatter legger inn sin siste versjon av artikkelen i det institusjonelle arkivet UBiT følger opp at korrekt versjon er levert inn og at forutsetninger for publisering er oppfylt Egenarkivering= forfatter leverer inn sin artikkel til et institusjonelt arkiv Parallellpublisering= forfatter bruker de rettighetene han/hun har til å egenarkivere iht. til publiseringsavtale Kan også legge inn preprintversjoner / manuskripter Frida kontaktpersoner er informert Informasjon om fremgangsmåte er tilgjengelig på nettet

10 Innlevering av vit. artikler og rapporter
Registrerer i Frida- laster opp fil Rapporter: original versjon Artikler: forfatters siste versjon Filen sendes over til IA med nødvendige data Filen kontrolleres (filkvalitet, copyright, nødv. data) før den publiseres Sluttbruker finner publikasjonene via en rekke søkeverktøy

11 Hvorfor vitenskapelige artikler
Skeptisk? ”Lett” å selge argumentene for hvorfor legge ut avhandlinger, trykte rapporter og materiale som er vanskelig tilgjengelig, men artikler….. Tilgang for de som ikke abonnerer (forskere i andre land, nyetablerte bedrifter, publikum i allmennhet) Alternativ til å legge ut artikler på private hjemmesider Alternativ som ivaretar det at ansatte slutter, pensjonerer seg, lenker blir brutt, varierende rutiner for sikkerhetskopiering Alternativ som sprer publikasjonene til en rekke vitenskapelige søkemotorer og litteraturdatabaser Alternativ som gir leseren sikkerhet i forhold til at publikasjonen er hva den gir seg ut for, vil være å finne på samme url senere Alternativ som fritar forfatter for ansvaret med å oppdatere lenker og sikre lesbarhet i fremtiden

12 Digitale vitenskapelige arkivet
> treff på fulltekstposter hittil i 2009 nedlastninger Mest besøkte url treff Fra 147 land (hvis avhandlingen kun finnes trykt er det kun norske lesere) Innholdet er søkbart via Google/Google Scholar, Yahoo, Kvasir, MSN, Scirus, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), OAIster, NORA (Norwegian Open Research Archives), BIBSYS, DiVA-portal m.fl

13 Juridiske forhold De aller fleste tidsskrifter tillater at dere egenarkiverer materialet Forfatters siste versjon egenarkiveres, IKKE tidsskriftets versjon med logo og copyrightmerke Du kan undersøke hva du har lov til i Sherpa/Romeo databasen Hjelp å få ved biblioteket

14 Hvordan kan dere finne andres avhandlinger
Søk i Google Scholar ProQuest UMI databasen, OAIster, BASE, DiVA-portal, NORA, Eller gå til universitetets hjemmeside…

15 Open Access Open Access Initiatives
Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på web. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag Open Access Initiatives Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities Budapest Open Access Initiative Open Archives Initiative Public Library of Science SPARC

16 Hvordan Open Access I Budapest Open Access Initiative er det skissert 2 veier mot målet om fri og åpen tilgang til forskningsmateriale Etablering av og publisering i Open Access tidsskrifter/ ”Golden road” En oversikt over åpne tidsskrifter finnes i Directory of Open Access Journals, / alle finnes også registrert i eUBiT/SFX Egenarkivering (eng: self archiving)/”Green road” Forfatter publiserer i tradisjonelle tidsskrifter, men beholder retten til å legge ut en versjon i et arkiv, eng: repository Fagspesifikke arkiv (bla. arXiv.org) Institusjonelle arkiv

17 Hvordan forholde seg til dette
Open Access tidsskrifter Forfatter/forfatters arbeidsgiver/finansieringskilde betaler publiseringskostnaden Egenarkivering i institusjonelt arkiv Publisering i DIVA har ingen innvirkning på opphavsretten til dokumentet


Laste ned ppt "Elektronisk publisering ved NTNU - Institusjonelt arkiv -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google