Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Comenius for 10C og D. Hva er egentlig Comenius? Den store Europeiske skolesatsingen 2007 til 2014 Dekket grunnskole og videregående – samt lærerkurs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Comenius for 10C og D. Hva er egentlig Comenius? Den store Europeiske skolesatsingen 2007 til 2014 Dekket grunnskole og videregående – samt lærerkurs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Comenius for 10C og D

2 Hva er egentlig Comenius? Den store Europeiske skolesatsingen 2007 til 2014 Dekket grunnskole og videregående – samt lærerkurs -Comenius Yrkesutdannelse - Leonardo Universitetsutveksling - Erasmus Alle disse er erstattet av Erasmus +, som gjelder 2014 - 2020

3 Formål Å skape forståelse for språk og kulturer over landegrensene Å skape kontakter Å se seg selv i et større perspektiv Fra Europeisk hold satses det stort på utveksling av utdannelse fordi man ser på Europa som et felles marked for utdannelse og framgang, og at man faktisk må kunne hente inspirasjon og ha mulighet for jobb og utdannelse i andre land.

4 Europeisk satsningsområde Erasmus + er det området hvor man har hatt størst satsning, budsjettet er økt med 40% fra foregående periode. ( Nå 14,6 mrd. Euro for 2014- 2020) Internasjonalt samarbeid er i den generelle delen av læreplanen:

5 Internasjonalisering i læreplanen internasjonalisering og tradisjonskunnskap Straumane mellom nasjonane - av tankar og teknologi, av pengar og produkt, av utstyr, materiell og maskinar - er blitt stadig meir omfattande, sterke og uavvendelege. Vår natur blir ramma av ureining frå andre land, vårt arbeidsliv er underkasta konkurransen på verdsmarknaden, moderne massemedia formidlar eit trykk av nyhende og opplevingar som råkar alle på same tid. orientering med nasjonal eigenart. Det blir ustanseleg bygt nettverk av kunnskap som bind organisasjonar og bedrifter, land og kontinent saman. Noregs evne til å gjere seg gjeldande og komme med i dei for å utvikle velferd og bevare miljø, avheng av dei bidrag landet kan yte internasjonalt. Det krev også god kunnskap om andre lands kultur og språk. Den internasjonale kunnskapskulturen knyter menneska saman gjennom utvikling og bruk av ny innsikt for å betre levekåra. Dei vaksne som lever og dei unge som veks opp i dag, må få vidsyn og innsyn som rustar dei til å medverke til slikt sams strev - og særleg det som kan hjelpe verdas fattige folk. Kunnskap om samanhengane i naturen og samfunnet er nødvendig, men ikkje tilstrekkeleg; omsorg for andre og for det felles livsmiljøet er også nødvendig. På den andre sida krev den auka spesialiseringa og kompleksiteten i verdssamfunnet at vi er fortrulege med hovudstraumane og felleselementa i vår norske kultur. Kunnskapsveksten krev sterkare medvit om dei verdiane som må rettleie våre val.. Kort sagt: God allmenndanning viser korleis utviklinga av dugleik, innsikt og kunnskap er noko av det mest fantastiske menneske har lært å gjere saman - historisk og globalt. Ho styrkjer evner og haldningar som gir samfunnet rikare sjansar til vokster i framtida. Side 5 av 8 Kontakt oss

6 Vårt Comenius Youth Rights and European Citizenship Samarbeid mellom Danmark, Latvia, Tyskland, Østerrike, Portugal og Norge

7 Samlingene våre Østerås i mars 2013 Tema å sammenligne skolesystemene i de forskjellige landene og danne den ideelle skole Vi hadde besøk av 30 elever og 12 lærere Fra søndag kveld til fredag formiddag

8 Latvia Oktober 2013 Tema : Rettigheter og plikter Presenterte sine egne lokalsamfunn Hva må til for å kunne skape et fullverdig samfunn, bla. mht jobber og funksjoner FNs barnerettigheter

9 Latvia - Tinuzi

10

11

12

13 Munchen Februar 2014 Tema: Demokrati Hvordan kan man påvirke på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan Arbeidsmetode: debatt ( som på debattlandslag og universitetslag) Alle land skulle bringe 3 lovforslag og de skulle debatteres over - og stemmes over To lag i debatt finalen Beste lovforslag ble overlevert Gerald Häfner fra Europaparlamentet som var til stede

14 Godt humør i München

15 Häfner og Magnus hadde mye å snakke om

16 Nye venner

17 Debatt

18 Icebreakers

19 Sightseeing BMW world

20 Portugal Lajeosa do Dao Mars 2014 Tema kultur og evaluering Evalueringsskjemaer Statistikk Kulturkunnskap

21 Spente barn som venter på alle gjestene

22 Fadosang på skolen

23 Hjertelig møte i kantina

24 Ny katedral

25 Gammel katedral

26 På besøk hos ordføreren

27 YREC logoen malt i skolegården

28 Universitetet i Coimbra Europas 3. eldste universitet

29 Og presentasjoner

30 Aktiviteter mellom treff Prosjektdager på skolen både høst 2013 og 2014 med påfølgende foreldrekvelder Læring om landene, lage presentasjoner og filmer Innhenting av data om egne lokalmiljø som presenteres Inkorporere FN’s barnerettigheter i fagplanene i engelsk og RLE

31 Andre aktiviteter Samarbeid med Nobels Fredssenter «Be Democracy» - ny utstilling Kontakt med UD om EU Besøk fra Europakommisjonen – foredrag for elevene om Norges rolle i EU Internasjonaliseringskonferanser og seminar i Norge ( for meg som Comeniuslærer og spesielt interessert i europeisk skole)

32 Annen info Newsletters fra hvert land mellom mobilities Mail- venn for alle i klassene (60 elever) Elever utvalgt etter søknad på engelsk Alt arbeid har foregått på engelsk

33 Statsråd Isaksen Det internasjonale aspektet er ikke et eget punkt i planen for utdannelse: Det skal gjennomsyre hvert enkelt punkt i planen

34 Det europeiske perspektivet Se til det som skjer i Europa, for våre myndigheter styrer etter den skolepolitikken som utformes der. The PESTALOZZI Programme is the Council of Europe programme for the professional development of teachers and education actors. 70% av norsk handel går via EU Vi er uansett ikke uberørt av det som skjer, så vi kan like godt være orientert

35 Web side http://yreccomenius.wordpress.com/ Denne er vår offisielle web side som etter helt endt prosjekt vil være tilgjengelig for Europakommisjonen


Laste ned ppt "Comenius for 10C og D. Hva er egentlig Comenius? Den store Europeiske skolesatsingen 2007 til 2014 Dekket grunnskole og videregående – samt lærerkurs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google