Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RETNINGSLINJER FOR SESONGEN 2009 RUNE PEDERSEN, NFF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RETNINGSLINJER FOR SESONGEN 2009 RUNE PEDERSEN, NFF."— Utskrift av presentasjonen:

1 RETNINGSLINJER FOR SESONGEN 2009 RUNE PEDERSEN, NFF

2 Bakgrunn:  Norsk fotball tjent med mest mulig likhet med internasjonale regler og fortolkninger  For 2009 svært få endringer i regelverket  Kan gi muligheter for å tydeliggjøre noen områder man vil ha fokus på i utviklingen av spillet i Norge  Hensikten er å være tydelige og forebyggende, slik at klubber, trenere, spillere kan være godt forberedt på det nivået aktive dommere og assistentdommere vil utøve i 2009

3 A) Respekt: Mange roller i fotballen Gi hverandre respekt til å utføre våre oppgaver på best mulig måte Gir best resultat og arbeidsforhold for den enkelte

4 B) Teknisk område: Vår endring fra 2007 har gitt positive effekter. Ledere/trenere skal kunne lede/coache eget lag Ikke tidsbegrensing for opphold i teknisk område Atferd som er avgjørende OBS! TV monitor skal ikke være plassert slik at trenere/ledere har tilgang

5 Følgende oppførsel vil ikke aksepteres: Fortsetter med å gå utenfor teknisk område for instruksjon etter å ha blitt gitt tilsnakk for dette Benytter seg av ufint kroppsspråk, munnbruk eller gestikulerer mot dommer, assistentdommer eller 4. dommer i protest mot avgjørelse Benytter seg av ufint kroppsspråk, munnbruk eller gestikulerer mot personer i motstanders tekniske område, spillere på motsatt lag eller publikum på en negativ måte Går inn på banen – uten tillatelse av dommer FOR DISSE FORSEELSER MÅ LEDER ELLER TRENER REGNE MED Å BLI VIST BORT FRA BENKEN/TEKNISK OMRÅDE

6 C) Spillernes utstyr: Kontroll før kamp kan virke preventivt og skal gjøres Ikke benytte farlige utstyr for seg selv eller andre Glatt ringer tillatt Ikke andre smykker, lær armbånd etc inkludert Varmebukser/trøyer = samme farge som trøye/shorts Dommer heller ikke smykker – kun klokke

7 D) Skadede spillere: Ingen skadebehandling på banen – unntak hodeskader og keeper Maks 2 fra lag inn på banen ved signal Regel 5: Dommer skal avgjøre om spillet stoppes umiddelbart eller vente Spillere som har vært behandlet – må vente til neste naturlige stopp i spillet før vedkommende kan delta

8 E) Usportslig opptreden: Mål: At negative utviklingstrekk skal reduseres mest mulig Holding i arm eller trøye: I utgangspunktet er holding i følge regel 12 direkte frispark og følgende kriterier kan i tillegg medføre advarsel: Overdreven holding Holding som stopper en positiv overgangsmulighet Gjentatte overtredelser av spillereglene, jfr regel 12

9 o Håndtering av mur – tillatelse til raske frispark 9,15 avstand Tillate raske frispark Hvem skal styre? Konsekvenser: Spillere som løper fram fra mur før sparket er tatt for å hindre angripende lag å få tatt frisparket korrekt Spillere som berører ballen etter at dommeren har blåst av spillet for å forsinke igangsettelse av spillet Spillere som bevisst hindrer motspillere i å ta raske frispark ved å stille seg foran ballen eller ikke inntar korrekt avstand 9, 15 m fra ballen.

10 o Skade fotballens anseelse (image) Stor oppmerksomhet rundt fotballen betyr at negativ atferd ikke skal tilates (jfr RESPEKT) Spillere som forsøker å ”filme” eller forsøker å provosere frem kort på motspiller Spillere som på en negativ måte peker på storskjerm for å påkalle dommers oppmerksomhet Om flere spillere fra hvert lag (masseansamlinger) samler seg som følge av reaksjon på hverandres atferd eller reaksjon (alternativt mangel på) reaksjon som følge av avgjørelse tatt av dommer eller assistentdommer, vil dommer søke å identifisere de spillere som startet ansamlingen. I slike tilfeller må det påregnes minst 1 gult kort til hvert av lagene.

11 Spillere som tar trøyen over hodet ved feiring av mål, eller tar på seg maske eller lignende gjenstand Spillere som oppsøker dommer eller assistentdommer fra distanse for å protestere eller markere misnøye med avgjørelsen

12 F) Beskyttelse av spillere: Taklinger og konsekvenser: Ved vurderinger av taklinger vil dommeren ta hensyn til: Grad av intensjon eller overlegg Taklerens fart og intensitet Taklerens posisjon – langs bakken eller på bena Taklerens mulighet til å spille ballen

13 I tillegg ser dommerne hen til følgende kriterier ved forseelser: Uforsiktig – frispark Hensynsløs – frispark + gult kort Unødvendig stor kraft og fart – frispark + rødt kort NB! Ingen forskjell om taklinger skjer bakfra, forfra eller fra siden vedrørende alvorlige brudd på spillereglene eller voldsom opptreden som medfører rødt kort (jfr regel 12)

14 G) Hands: For kamplederne er 2 spørsmål avgjørende: Var det ballen som traff hånden?IKKE STRAFFBAR Var det hånden som søkte ballen?STRAFFBAR Spillerne må ta ansvar for den måte/posisjon arm/hånd holdes i: Benyttes arm eller hånd med forsett for å treffe ballen? Er spillerens hender eller armer i en naturlig posisjon? Hva er naturlig posisjon i forhold til situasjonen?

15 Forsøker vedkommende å hindre ballen å komme i kontakt med armen/hånden? Avstand og tiden fra hvor ballen kommer og eventuelt berører hånden? NB! ; Dommerens skjønn avgjør etter innsyn, plassering oppfattelse sammen med sitt team

16 H) Offside: Det er ikke straffbart å være i offsideposisjon, ingen endring i vår fortolkning for 2009. Offside skal bedømmes dersom en spiller etter dommer/assistentdommers mening: –Deltar i aktivt spill –Forstyrrer en motspiller –Oppnår en fordel av sin offside posisjon

17 FAIR PLAY HVEM BERØRES? HELE FOTBALLFAMILIEN –Spillere –Trenere og ledere –Foreldre/foresatte –Dommere Det er ikke dommeren alene som har ”ansvaret” for Fair Play…..

18 SENTRALE STIKKORD Vise respekt og toleranse for hverandre Alle er like verdifulle Ta avstand fra rasisme og andre former for mobbing Respektere dommerens avgjørelse Skape et fellesskap som inkluderer alle Lagspill krever god samarbeidsevne

19 SPILLERE - skal oppføre seg i rett FP-ånd - Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater Unngå stygt spill og filming Skape trygghet og god lagånd på banen Fair Play-ånden skal vokse fram ved: –Å trene og spille kamper med godt humør –Å behandle motstanderne med respekt –Å hjelpe skadet spiller uansett lag –Å takke motstanderen etter kampen –Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

20 LEDERE OG TRENERE - ansvar for at spillet utøves i den rette FP-ånd - Hvordan: –Sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer …. og at disse blir fulgt Middel (mulig)…. –Invitere spillere og dommere til temamøter der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring

21 LEDERE OG TRENERE - ditt ansvar at spillerne forstår: Betydningen av dommerens situasjon og funksjon At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter og dermed også spillet

22


Laste ned ppt "RETNINGSLINJER FOR SESONGEN 2009 RUNE PEDERSEN, NFF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google