Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valgfag i juridiske emner, orientering 3. november 2014 Tormod Torvanger, IRRR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valgfag i juridiske emner, orientering 3. november 2014 Tormod Torvanger, IRRR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valgfag i juridiske emner, orientering 3. november 2014 Tormod Torvanger, IRRR

2 Juridiske fag ved NHH På bachelornivå På masternivå Jus og økonomi – overordnet om sammenhengen 2

3 Valgfag i juridiske emner på bachelornivå Rettslære – to kurs. Fokus på håndtering av rettskilder, hvordan finne frem til hva som er gjeldende rett Bedrifts- og personalrett Skatterett 3

4 Hvorfor bør økonomer interessere seg for jus? Henger nært sammen med andre økonomiske fag, f.eks. med regnskaps- og revisjonsfagene. Det er rettsregler som regulerer hvordan det skal rapporteres Nær sagt alle spørsmål som man står overfor i det økonomiske liv har en eller flere rettslig sider o Rettsreglene setter rammer for hva man kan foreta seg i økonomiske sammenhenger o Rettsregler er ofte styrende for konsekvensene av de valg som man foretar seg i slike sammenhenger 4

5 Hvorfor bør økonomer interessere seg for jus? Det er avgjørende å forstå når man står overfor et spørsmål som har viktige rettslige sider - Som controller, konsulent, CFO, CEO eller som revisor Man må danne seg en formening om hvilke rettslige spørsmål man skal håndtere på egenhånd og når bør man søke assistanse Er det et realistisk alternativ for siviløkonomer å bygge på med juridisk kompetanse og gjøre jussen til en levevei? 5

6 Rettslære I (RET010) Innføring i jus – høst og vår - Grunnleggende juridisk metode Kurset gir en innføring i hvordan man går frem for å ta stilling til rettslige spørsmål Kurset gir trening i å identifisere rettslige problemstillinger og rettslige grunnlag, og i teknikken for å ta stilling til problemstillinger Grunnleggende avtalerett Grunnleggende kjøpsrett 6

7 Rettslære I (RET010) - Forelesninger, oppgaveseminarer og innleveringsoppgaver - Tre timers eksamen - 7,5 studiepoeng 7

8 Rettslære II (RET011) En grundigere innføring i utvalgte juridiske fag – høst og vår Juridisk metode Arve- og skifterett Familierett Erstatningsrett Gjeldsforfølgningsrett Markedsrett Konkurranserett EU-/ EØS-rett 8

9 Rettslære II (RET011) Forelesninger, oppgaveseminarer og innleveringsoppgaver Tre timers eksamen 7,5 studiepoeng 9

10 Bedrifts- og personalrett (RET013) Et mer fagspesifikt kurs - høst Arbeidsrett - Vilkår og virkning av ansettelser - Oppsigelser - Avskjed - Styringsrett - Organisering - Tariffavtaler - Konflikt 10

11 Bedrifts- og personalrett (RET013) Selskapsrett - Selskapsformer - Stiftelse av selskaper - Selskapsorganene - Utdelinger - Kapitalnedsettelser og –forhøyelser 11

12 Bedrifts- og personalrett (RET013) Forvaltningsrett Ulike typer vedtak Habilitet Klagerett Partsforhold Omgjøring Domstolskontroll 12

13 Bedrifts- og personalrett (RET013) Forelesninger, oppgaveseminarer og innleveringsoppgaver Tre timers eksamen 7,5 studiepoeng 13

14 Skatterett (RET014) Et bredt og praktisk vinklet skattekurs - vår Skal gi oversikt over norsk skatterett Personbeskatning Bedriftsbeskatning Internasjonal skatterett Skal særlig gi innsikt i de materielle regler om skatteplikt, fradragsrett, tidfesting og formuesfastsettelse, med hovedvekt på næringsområdet 14

15 Skatterett (RET014) Forelesninger og innleveringsoppgaver Tre timers eksamen 7,5 studiepoeng **** Spørsmål eller kommentarer? tormod.torvanger@nhh.no 15


Laste ned ppt "Valgfag i juridiske emner, orientering 3. november 2014 Tormod Torvanger, IRRR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google