Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presidentens time Else Johanne S. Bryne

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presidentens time Else Johanne S. Bryne"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presidentens time Else Johanne S. Bryne 09.09.2014
Lokale, nasjonale og internasjonale aktiviteter i Bryne Rotary (Trykk på slide show nederst til venstre for å få linker til å fungere) Internasjonal organisasjon med 1.2 mill medlemmer klubber 165 land Link til hjemmeside : Bryne Rotarklubb Bryne Presidentens time Else Johanne S. Bryne

2 RI president 14/15 Gary C.K. Huang
1.2 mill til 1.3 mill Fra China bodd siste 20 år I Taiwan 35 år støttet barnehjem i Kina Feminin – mener family Chooses 'Light Up Rotary' (gjøre Rotary kjent) as the presidential theme for Link til video med tale: Gary C.K. Huang Presidentens time Else Johanne S. Bryne

3 LYS OPP ROTARY: TJENESTEOMRÅDENE
”De fem avenyer/tjenesteveier” Klubbtjeneste Å lære våre medmennesker å kjenne Å stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. Yrkestjeneste Samfunnstjeneste Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborger Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over lande-grensene mellom mennesker fra alle yrker. Internasjonal tjeneste I Kommunikasjonsteori kalles disse Mission statements. Bare folk så e interessert i kommunikasjonsteori så får noke ut av de og kanpt nok det. For folk flest går dei hus forbi og klebe ikkje dersom du ikkje følger opp med konkrete dagligdagse eksempler Vedtak i Lovrådet (COL) 2013: Navnet på Rotarys 5. Aveny, som ved Lovrådet i 2010 ble benevnt «Ny generasjon», ble vedtatt benevnt til «Ungdomstjeneste». “Rotary’s fifth Avenue of Service — New Generations — helps Rotarians, clubs and districts throughout the world to focus on our youth programs in a more comprehensive manner,” said District 7620’s New Generations Coordinator Judy Cappuccilli. “[The district] has very active youth programs, including Interact, Rotaract, Rotary Youth Exchange and RYLA — Rotary Youth Leadership Awards program. The New Generations Avenue of Service helps us to focus not only on these programs, but also on how we can help the participants to be a part of the Rotary family, and continue to grow in the Rotary family, and ultimately become Rotarians. - See more at: Ungdomstjeneste 2013: Å arbeide for ungdomsprogram: RYLA, Ungd:oms-utveksling, Rotaract m.m. Presidentens time Else Johanne S. Bryne

4 Bryne Rotary del av en internasjonal organisasjon med ca. 1.2 mill medlemmer i 165 land engasjert i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt en veldrevet samfunnsengasjert klubb med mange ildsjeler og gode møteprogram Magnhild Meltveit Kleppa på intercitymøte sept 2014 Presidentens time Else Johanne S. Bryne

5 Aktiviteter i Bryne Rotary 2011-2014
Årlig: Tilstelning Bryneheimen Rydder i Sandtangen Brynekartet Ca til TRF fondet 2011 Vert for GSE team fra Sør Afrika 2011 Lisa Storhaug Tu utvekslingsstudent til Canada ( ) 2011 Alyssa Stowel utvekslingsstudent fra Canada ( ) 2011 Konsert i Frøyland og Orstad kirke sammen med menigheten. ( til Good Hope) 2011 Paul Harris til Wiggo Eriksen for Good Hope prosjektet 2011 Paul Harris til Njål Fykse. Samfunnsinnsats. 2012 Vert for Summer Camp sammen med Klepp og Nærbø 2012 En person til Handicamp 2012 PH til Marit Helen Borvik Kleppe. AG vertsfamilie for utveklsingsstudent fra Wisconsin, Elia Philips Adrian Sviland utvekslingsstudent 2013 PH til Leif Andenes. Kulturell innsats. 2014 Sammen med Arne og Hulda arrangert middag, moteshow og amerikanst auksjon (ca kr til Good Hope) 2014 sendt utvekslingsstudent til Australia Presidentens time Else Johanne S. Bryne

6 Egne lokale prosjekter
Bryneheimen Sandtangen Brynekartet (link) Paul Harris (link) Bryne Rotary har årlig tilstelning på Bryneheimen og årlig rydding i Sandtangen Presidentens time Else Johanne S. Bryne

7 Nasjonale prosjekt: HandiCamp
Nasjonalt har HC gått under navnet «Rotary i Norges flaggskip» det eneste prosjektet som finansieres ved øremerket, økonomisk bidrag fra samtlige medlemmer i alle de norske rotaryklubbene. Bryne Rotaryklubb bidrar årlig økonomisk og sendte en person til leiren i 2012. Presidentens time Else Johanne S. Bryne

8 NASJONALE PROSJEKT: HANDICAMP (sommerleir)
”Å integrere fysisk funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet ungdom gjennom sport og andre fritidsaktiviteter.” ”Den enkelte deltaker skal erfare at det går an å tøye grenser som han/hun tidligere trodde var umulige” Ungdom i alder 18 – 28 år En funksjonshemmet og en ikke-funksjonsh. fra hver klubb 14 dager i sommerferien 2014 Leirspråket er engelsk 2012 samlet Handicamp Norway ca 100 deltakere fra 15 land. Haraldsvangen I Hurdal Handicamp Leiren ble første gang arrangert i 1976, etter initiativ fra rotarianer Peter Wessel, og har deretter blitt arrangert hvert annet år (partallsår). HC 2014 blir den 20. leir i rekken. Nasjonalt har HC gått under navnet «Rotary i Norges flaggskip», og er det eneste prosjektet som finansieres ved øremerket, økonomisk bidrag fra samtlige medlemmer i alle de norske rotaryklubbene. Handicamp gjennomføress på Haraldvangen i Hurdal, i månedsskiftet juli –  august. Haraldvangen er et leirsted særlig innrettet for fysisk funksjonshemmede personer hvorav ca 100 deltakere og ca 20 aktivitetsledere. 
I 2012 samlet Handicamp Norway ca 100 deltakere fra 15 land. Målsettingen med leiren er:
• Å integrere fysisk funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet ungdom 
  gjennom sport og andre fritidsaktiviteter
• Å bygge opp internasjonalt vennskap og forståelse
• Å lære deltakerne om Norge og norske forhold Hver enkelt deltaker skal gis mulighet til å tøye sine grenser; ”Gjøre det umulige mulig”. Video Mer info om Handicamp LINK Link til video Handicamp Presidentens time Else Johanne S. Bryne

9 Bryne Rotarys hovedprosjekt internasjonalt
Good Hope 38 km utenfor Nairobi Visjonen er å hjelpe foreldreløse barn som ingen andre vil ta seg av. 105 barn på hjemmet Barne og ungdomsskole har 180 elever 55 ungdommer som har flyttet ut og går på kostskole på forskjellige steder i Kenya Betaler skoleavgift for en del ungdom i videregående skole og universitet Bryne Rotary: Kirkekonsert I 2012, Arne og Hulda Nåttå 2014 Støtte fra Bryne Rotary 2012 til 2014: ca Good Hope hjemmeside: LINK Presidentens time Else Johanne S. Bryne

10 UNGDOMSUTVEKSLING – en av hovedaktivitetene
Internasjonalt Ca ungdommer hvert år, nesten alle land der Rotary er representert. 86 % av alle distrikt er med. Programmet er åpent for alle, uavhengig av tilknytning til Rotary. Verdens største nonprofit utvekslingsprogram Alyssa Canada Presidentens time Else Johanne S. Bryne

11 UNGDOMSUTVEKSLING Mellom 16 og 18 år ved utreise KVALIFIKASJONER
Avsluttet 1. eller 2. klasse i videregående skole Være skolemessig blant klassens beste tredjedel Sosial og utadvendt Fam Daltveit var vertsfamilie (Klepp-Hå-Bryne) Fra ve. Thea Daltveit, Eila Pipps fra Wisconsin, Amalie Daltveit, Ella Daltveit og Ariel Presidentens time Else Johanne S. Bryne

12 UNGDOMSUTVEKSLING Mer info om ungdomsutveksling LINK PRAKTISKE FORHOLD
Deltaker betaler selv reise tur/retur, forsikring og noen felleskostnader. Vertsfamiliene dekker opphold. Rotary dekker språkkurs, skolegang, utgifter til fellessamlinger og lommepenger ca for hver student Studentene bor 3-4 måneder hos 3 verts-familier i løpet av året. Hver student skal ha en lokal rådgiver blant Rotarys medlemmer i vertsklubben. Studenten går på skole og innretter seg som familiemedlem i vertsfamilien. Presidentens time Else Johanne S. Bryne

13 GSE team South Africa 13. – 16. september 2011
Theme for the group: ”Health and welfare for women and children” (Group Study Exchange) Samarbeide Klepp og Nærbø 5 kvinnelige helsearbeidere overnatting 3 program 1 dag Sayeuri Buddu (33) klinisk onkolog , kreftlege Presidentens time Else Johanne S. Bryne

14 Summer Camp (Round Trip) august 2012
Theme for the group: ”Fjords, Beach, Activities and CultureHealth and welfare for women and children” Mer info om sommerleir LINK Ansvar august – deltagere betaler en avgift , reise- og lommepenger Presidentens time Else Johanne S. Bryne

15 TRF fondet – frivillige bidrag
The Rotary Foundation (TRF) er en selvstendig stiftelse som utelukkende finansieres gjennom rotarianernes frivillige bidrag. 1947 vesentlig gave fra Paul Harris - etter dette har fondet vært et kraftig virkemiddel i Rotary's arbeid for å støtte ungdom i utdannelse, internasjonal kontakt, lokale og globale samfunns-prosjekter og et utall aktiviteter End Polio Now ca. 80 mill $ I 2014 (virus lammelser) Fredssentre District Grants: Lokale, regionale og internasjonale prosjekt. Klubben velger prosjektet og kan søke distriktet om støtte. Eks. Good Hope Global Grants/Packaged Grants Mer info om TRF: Link Presidentens time Else Johanne S. Bryne

16 Ta kontakt dersom du ønsker å bidra ved autogiro
TRF fondet – End polio now Prosjekt starta leda av Rotary i 1986 1988 – smitte i 125 land 2013 – smitte I 3 land Afganistan, Nigeria og Pakistan Samarbeide mellom WHO, Unicef, BM foundation (Warren Buffet)) Bryne Rotary har 21 medlemmer som bidrar til Rotary fondet, ca årlig Autogiro 50 kr, 100 kr. eller mer (skattefradarag) Ta kontakt dersom du ønsker å bidra ved autogiro Presidentens time Else Johanne S. Bryne

17 Back up slides

18 Lederopplæring for ungdom
Program som understreker lederskapets betydning, og motiverer til lederansvar Målgruppe: Ungdom år ,no”som har vist initiativ, evne og vilje å lede andre gjennom virksomhet innen næringslivet, offentlig virksomhet, frivillige organisasjoner eller skole-/ studentorganisasjoner Form: Forelesning, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og sosialt samvær. Lederopplæring for ungdom

19 Verdens fremtid er avhengig av utviklingen av dagens ungdom.
Det er hos dagens ungdom vi finner morgendagens ledere Her har Rotary et ansvar! RYLA-seminarene gjennomføres vanligvis distriktsvis, men også på nasjonalt og internasjonalt nivå.

20 2011

21 MINDRE KJENTE MULIGHETER
Georgia Rotary Student Program (GRSP) Ca. 85 stipend til ungdom fra hele verden Normalt får Norge 4 – 10 plasser Ett års studie i Georgia, USA Hvert stipend dekker studieutgifter, studentbolig, mat og litt lommepenger Kandidaten dekker selv reise t/r Aldergrensen er 18 – 24 år

22 For unge mennesker mellom 18 og 30 år.
Mer enn 7300 Rotaract klubber med ca Rotaractors i over 150 land. Egne sosiale og samfunnsrettede programmer.

23 Rotaract i D-2250 Bergen Rotaract Stavanger Rotaract
Møtested: Bergen Maskinistforeningens lokaler, Engen 20, 5011 Bergen Møtetidspunkt: Annenhver tirsdag, partallsuker, kl. 19:00 Nettside: Stavanger Rotaract Møtested: Knud Holmsgata 5, Stavanger Møtetidspunkt: Annenhver torsdag, partallsuker, kl. 18: Nettside:


Laste ned ppt "Presidentens time Else Johanne S. Bryne"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google