Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om «Ungdomstjeneste” Bilde av klubbens banner/vimpel 10.07.20141"Rotaryskolen i D2250"

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om «Ungdomstjeneste” Bilde av klubbens banner/vimpel 10.07.20141"Rotaryskolen i D2250""— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om «Ungdomstjeneste” Bilde av klubbens banner/vimpel 10.07.20141"Rotaryskolen i D2250"

2 Den 5. tjenesteveien: UNGDOMSTJENESTE 10.07.20142"Rotaryskolen i D2250" Vedtak i Lovrådet (COL) 2013: Navnet på Rotarys 5. Aveny, som ved Lovrådet i 2010 ble benevnt «Ny generasjon», ble vedtatt benevnt til «Ungdomstjeneste». Ungdomstjeneste

3 Tjenesteområdene ”De fem avenyer/tjenesteveier” 10.07.20143 Klubbtjeneste Ungdomstjeneste Internasjonal tjeneste Samfunnstjeneste Yrkestjeneste Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborger Å stille høye etiske krav til oss selv, i yrke og samfunnsliv, og vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over lande- grensene mellom mennesker fra alle yrker. Rotarys ungdomssatsing, RYLA, Ungdoms-utveksling, Rotaract m.m. Å lære våre medmennesker å kjenne "Rotaryskolen i D2250"

4 The Rotary Foundations hovedområder Opplærings- programmer Kulturelle- programmer 10-Jul-14"Rotaryskolen i D2250"4 Humanitære- progammer

5 10.07.20145  Ungdomsutveksling  RYLA  GSE-team  Handicamp  Georgiastipend  Internasjonale prosjekter Utdanningsprogrammer "Rotaryskolen i D2250"

6 UNGDOMSUTVEKSLING UNGDOMSUTVEKSLING Rotary Youth Exchange En elev fra............. RK En elev til............. RK En elev fra............. RK En elev til............. RK 10.07.20146 Skoleåret (Europa og USA) Kalenderåret (Enkelte land på den sydlige halvkule f.eks. Australia) "Rotaryskolen i D2250"

7   Ca. 9000 ungdommer hvert år, nesten alle land der Rotary er representert.   86 % av alle distrikt er med.   Programmet er åpent for alle, uavhengig av tilknytning til Rotary.   Verdens største nonprofit utvekslingsprogram 710.07.2014"Rotaryskolen i D2250"

8 KVALIFIKASJONER   Mellom 16 og 18 år ved utreise   Avsluttet 1. eller 2. klasse (AF) i videregående skole   Være skolemessig blant klassens beste tredjedel   Sosial og utadvendt 10.07.20148"Rotaryskolen i D2250"

9 PRAKTISKE FORHOLD  Deltaker betaler selv reise tur/retur, forsikring og noen felleskostnader.   Vertsfamiliene dekker opphold.   Rotary dekker språkkurs, skolegang, utgifter til fellessamlinger og lommepenger  Studentene bor 3-4 måneder hos 3 verts- familier i løpet av året.  Hver student skal ha en lokal rådgiver blant Rotarys medlemmer i vertsklubben.  Studenten går på skole og innretter seg som familiemedlem i vertsfamilien. 10.07.20149"Rotaryskolen i D2250"

10 UTVEKSLINGSLAND  USA, Canada, Mexico, Ecuador, Brasil, Tyskland, Sveits, Spania, Frankrike, Taiwan, Japan, Australia, New Zealand, Sør-Afrika – og flere land kan komme til.  Da dette er et gjensidig utvekslingsprogram får en ikke endelig svar på hvilket land en kan reise til før hele søknadsprosessen er ferdig. 10.07.201410"Rotaryskolen i D2250"

11 Short Term Exchange 10.07.201411"Rotaryskolen i D2250"

12 Rotary Youth Exchange, Ove Midtskog DYEO 2250 (District Youth Exchange Officer) Karmøy Vest Rotary Klubb ovmidtsk@online.no Kontaktperson 10.07.201412"Rotaryskolen i D2250"

13 Lederopplæring for ungdom 10.07.201413"Rotaryskolen i D2250"

14 Program som understreker lederskapets betydning, og motiverer til lederansvar Målgruppe: Ungdom 19-27 år ”som har vist initiativ, evne og vilje å lede andre gjennom virksomhet innen næringslivet, offentlig virksomhet, frivillige organisasjoner eller skole-/ studentorganisasjoner Form: Forelesning, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og sosialt samvær. Verdens fremtid er avhengig av utviklingen av dagens ungdom. Det er hos dagens ungdom vi finner morgendagens ledere Her har Rotary et ansvar! Rotary Youth Leadership Award / RYLA - seminarene 10.07.201414"Rotaryskolen i D2250"

15 Torgalmenning Rotary Klubb 10.07.201415"Rotaryskolen i D2250"

16 2011 10.07.201416"Rotaryskolen i D2250"

17 : Kontakter: Haktor Øvrevik tel : 930 13 758 e-post : haktorov@online.nohaktorov@online.no Lise Kvinnsland tel : 48200200 e-post : lise.kvinnsland@fiskeridir.nolise.kvinnsland@fiskeridir.no Mer info på www.ryla-vest.no 10.07.201417"Rotaryskolen i D2250"

18 Rotaract Rotaract startet som et program i regi av Rotary International i 1968 og har nå vokst frem til å bli en stor serviceorganisasjon med klubber i alle verdenshjørner. Organisasjonen retter seg mot engasjerte kvinner og menn i alderen 18-30 år, og fokuserer på utvikling av unge voksne som ledere i sine lokalsamfunn og arbeidsplasser. 10.07.201418"Rotaryskolen i D2250"

19 10.07.201419 Det er mer enn 7300 Rotaract klubber med ca 170 000 Rotaractors i over 150 land. Hver enkelt Rotaract klubb er ansvarlig for å organisere sine egne sosiale og samfunnsrettede programmer. Rotaract klubber har som mål å sette medlemmet i stand til å se lokalsamfunnets behov, styrke medlemmets faglige ferdigheter og fremme internasjonal forståelse gjennom vennskap og tjenester. "Rotaryskolen i D2250"

20 10.07.201420 Rotaract i D-2250 Bergen Rotaract bergen@rotaract.no Møtested: Bergen Maskinistforeningens lokaler, Engen 20, 5011 Bergen Møtetidspunkt: Annenhver tirsdag, partallsuker, kl. 19:00 Nettside: http://www.bergenrotaract.com/ Stavanger Rotaract stavanger@rotaract.no Møtested: Knud Holmsgata 5, 4005 Stavanger Møtetidspunkt: Annenhver torsdag, partallsuker, kl. 18:00 -19.30 Nettside: www.stavangerrotaract.no/ "Rotaryskolen i D2250"

21 GSE team fra D-1150 Wales 14. Mai – 19. Juni 2004 John Harrhy Team Leader Cwmbran Club Sandra Ashton Dennis Payne Mark Nott Lisa Boyes 10.07.201421"Rotaryskolen i D2250"

22 GSE-team (Group Study Exchange) 10.07.201422 Tidligere GSE-team til............ RK:............................................. Tidligere GSE-deltakere fra........... RK:................................... "Rotaryskolen i D2250"

23 Handicamp (sommerleir) 10.07.201423 ”Å integrere fysisk funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet ungdom gjennom sport og andre fritidsaktiviteter.” ”Den enkelte deltaker skal erfare at det går an å tøye grenser som han/hun tidligere trodde var umulige” Ungdom i alder 18 – 28 år En funksjonshemmet og en ikke-funksjonsh. fra hver klubb 14 dager i sommerferien 2007 Leirspråket er engelsk "Rotaryskolen i D2250"

24 10.07.201424 HandiCamp "Rotaryskolen i D2250"

25 Georgiastipendet 10.07.201425 Georgia Rotary Student Program (GRSP)  Ca. 85 stipend til ungdom fra hele verden  Normalt får Norge 4 – 10 plasser  Ett års studie i Georgia, USA  Hvert stipend dekker studieutgifter, studentbolig, mat og litt lommepenger  Kandidaten dekker selv reise t/r  Aldergrensen er 18 – 24 år "Rotaryskolen i D2250"

26 INFORMASJON INFORMASJON Klubben: www........NN.........rotary.no 10.07.2014"Rotaryskolen i D2250"26 Rotary Norge: www.rotary.no Rotary International: www.rotary.orgwww.rotary.org Klubb- vimpel Distrikt 2250: www.rotary.no/d2250


Laste ned ppt "Informasjon om «Ungdomstjeneste” Bilde av klubbens banner/vimpel 10.07.20141"Rotaryskolen i D2250""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google