Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORFOR BLI ROTARIANER?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORFOR BLI ROTARIANER?"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORFOR BLI ROTARIANER?
ROTARY INTERNATIONAL HVORFOR BLI ROTARIANER? DEN SPEDE BEGYNNELSE ROTARYS FORMÅL ROTARY INTERNATIONAL HVORFOR ROTARY?

2 DEN SPEDE BEGYNNELSE Chicago 1905: Den første Rotaryklubben ble organisert av Paul Percy Harris. Klubben, med 4 medlemmer, møttes på rotasjon hos hvert medlems kontor - derfor navnet: Rotary. Rotarys første logo kom i 1906, men har endret seg noe i løpet av årene. 1906 1910 1910 1912 1926

3 Rotarys er med dette å regne som en yrkes- og serviceorganisasjon.
FORMÅL Rotary erkjente raskt at vennskap gjennom nettverk alene ikke kunne holde grupper samlet - et klart formål var nødvendig; ”Service above self”. Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre, spesielt gjennom; • Å utvikle vennskap som grunnlag for å gange andre. • Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gange samfunnet. • Å gagne andre i privatliv, yrke- og samfunnsliv. • Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre. Rotarys er med dette å regne som en yrkes- og serviceorganisasjon.

4 ROTARY INTERNATIONAL ... er i dag en verdensomspennende organisasjon bestående av over klubber representert gjennom 530 distrikt, fordelt i over 160 land... ... og har totalt ca. 1,2 millioner medlemmer!

5 ROTARY INTERNATIONAL ... ledes i av RI President Dong Kum Lee fra Syd-Korea sammen med 17 utnevnte direktører fra hele verden. Rotarys hovedkontor ligger i Evanston, Illinois, U.S.A. RI Presidentens motto for året; ”Make Dreams Real” er bygget på å realisere drømmen om en verden uten Poliotilfeller og bekjempelse av barnedødlighet som følge av malaria, meslinger og lungebetennelse.

6 SÅ - HVORFOR BLI ROTARIANER?
Det finnes mange gode grunner... Vennskap I en verden som stadig blir mer mangfoldig og sammensatt, sørger Rotary for de mest grunnleggende behov: Vennskap og fellesskap. Forretningsutvikling Alle har behov for å bygge et nettverk, og hver enkelt Rotaryklubb gjenspeiler et tverrsnitt av dagens lokale yrkesliv. Medlemmene kommer fra mange forskjellige virksomhetsområder. Personlig vekst, lederskap og utvikling Et medlemskap i Rotary fortsetter ens vekst og utdanning i mellommenneskelige forhold, personlig utvikling og lederskap - hvordan motivere og hvordan få innflytelse. Hver eneste uke gjennom hele året, ved forskjellige anledninger, og gjennom forskjellige oppgaver. Rotary er for folk som liker å omgi seg med andre mennesker. Samfunnsborgere Medlemskap skal gjøre en til en bedre borger i sitt lokalsamfunn. Den gjennomsnittlige Rotaryklubb består av byens mest aktive samfunnsborgere...

7 SÅ - HVORFOR BLI ROTARIANER?
Stadig videreutvikling Det avholdes møte hver uke fra august til juni med få unntak. Programmet på møtene skal holde oss informert om hva som foregår i Rotary, lokalsamfunnet, i landet og i verden forøvrig. Hvert møte sørger for at man får muligheten til å lytte til interessante foredragsholdere med aktuelle emner, lokale-, nasjonale- og internasjonale saker. Og ikke minst kan vi delta aktivt gjennom spørsmålsstillinger og debatter. Rotary er kunnskap og mye glede Hvert møte skal gi økt kunnskap og glede. Sosiale aktiviteter og tjeneste ovenfor andre gir glede. Enhver Rotaryklubb, og -distrikt har sammenkomster og aktiviteter som sørger for variasjon og vidsyn utover ens eget yrkes- eller forretningsliv. Rotary avholder årlig konferanser, sammenkomster, treff og samlinger som sørger for underholdning i tillegg til Rotaryinformasjon, undervisning og annen nytte. Tale i forsamlinger Mange som blir med i Rotary kan være engstelige for i snakke til forsamlinger. Rotary utvikler selvtillit og ferdigheter i offentlig kommunikasjon, og gir muligheten til å praktisere og perfeksjonere slike ferdigheter.

8 SÅ - HVORFOR BLI ROTARIANER?
Verdensborgere Rotarianere bærer brystnål, og det er få steder i verden som ikke har en Rotaryklubb. Rundt om i verden vil du i Rotary finne nesten hver eneste religion, land, rase, politisk overbevisning, språk, hudfarge og etnisk identitet representert. Dette utgjør et tverrsnitt av borgere med svært ulik bakgrunn. Rotarianere er oppmerksom på deres kulturbakgrunn og lærer å arbeide med, og omgåes med folk overalt. Enhver Rotarianer er velkommen og oppmuntret til å besøke rotaryklubber over hele verden. Dette betyr øyeblikkelig venner og nettverk i ens eget lokalsamfunn og i verdenssamfunnet forøvrig. Fordi det er Rotaryklubber overalt, har mang en Rotarianer som har hatt behov for en tjeneste eller et godt råd funnet assistanse gjennom Rotary. Rotarianere blir bedre borgere gjennom denne prosessen. Familieprogram Rotary som organsisasjon har egne universitets- og høyskoleklubber for fremtidige Rotarianere, og står bak og besørger et av verdens største ungdomsutvekslingsprogram. Rotary legger mulighetene til rette for ektefelle/ ledersager engasjement, og en hærskare av aktiviteter beregnet på å utvikle familiemedlemmer i å sette fokus på familieverdier.

9 SÅ - HVORFOR BLI ROTARIANER?
Yrkesmessige ferdigheter Det forventes at enhver Rotarianer tar del i vekst og utvikling innen sitt yrke eller forretningsområde, samt å ta del i yrkesveiledning. Ikke bli "fagidiot”. Rotary hjelper en til å bli bedre i sitt yrke/fag. Yrkesetikk Rotarianere praktiserer en 4 spørsmålsprøve som en rettesnor for sin etiske standard. - Er det sannhet? - Er det rettferdig overfor alle det angår? - Vil det skape forståelse og bedre vennskap? - Vil det være det beste for alle det angår? Det forventes av Rotarianere at de holder høy etisk standard både i yrkesliv og i privatliv.

10 SÅ - HVORFOR BLI ROTARIANER?
Anseelse Rotarymedlemmer består av ledende personer fra bedrifter, offentlige virksomheter, innen sport, militæret, forskjellige kirkesamfunn og alle andre områder. Rotary er den største og mest prestisjefylte serviceklubb i verden. Rotary har medlemmer som er beslutningstakere og har innflytelse i samfunnet. Rotary har ingen "Offisiell trosbekjennelse" Ingen hemmelige handslag, ingen hemmelige fremgangsmåter, ingen hemmelige løfter, ingen hemmelige møter eller ritualer. Rotary er et åpent samfunn av menn og kvinner som ganske enkelt tror på det å gagne andre gjennom nettverk og egenutvikling. Hyggelige folk Rotarianere er fremfor alt hyggelige mennesker. Kanskje de mest hyggelige menneskene på kloden. Alltid til tjeneste Rotary er en serviceklubb som beskjeftiger seg med medmennesker. Rotarianere er opptatt av å tjene andre på lokalt og internasjonalt plan. Den kanskje beste grunnen for å bli en Rotarianer er muligheten for å gjøre noe for andre og det man der igjennom får tilbake av tilfredstillelse til ens eget liv.


Laste ned ppt "HVORFOR BLI ROTARIANER?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google