Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lovsangssamling Lørdag 16. maj 2009 Storsalen Menighet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lovsangssamling Lørdag 16. maj 2009 Storsalen Menighet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lovsangssamling Lørdag 16. maj 2009 Storsalen Menighet
Lovsang & tilbedelse Lovsangssamling Lørdag 16. maj 2009 Storsalen Menighet

2 Hvorfor er vi her? ”Storsalen menighet vil være et varmt og åpent felleskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus og tjene andre mennesker”. Formålsparagraf 1.1

3 Målet for misjon ”Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium,  2 det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter.  3 Det er evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus vår Herre, kommet som menneske av Davids ætt,  4 ved hellighets Ånd stadfestet som Guds mektige Sønn ved oppstandelsen fra de døde.  5 Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro, til ære for hans navn.” Rom. 1,1ff.

4 Lovsangens dobbelte adresse
La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemlige! 16 La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. 17 Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham. Kol. 3:15-17

5 ”fra Gud” – ”til Gud” Lovsang er ”det himmelvendte svar på det himmelsendte budskap” N F S Grundtvig

6 Lovsangens bevegelse: i ånden til Gud
”Min sjæl ophøyer Herren, og min ånd fryder sig i Gud, min frelser” Luk. 1:46b-47 - Marias lovsang ”Gud er ånd og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet” John. 4:24

7 Åndens tjeneste ”Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden 19 og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren. 20 Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Ef. 5:18ff.

8 ”Reflections on the Psalms” av C S Lewis
Thomas Bjerkholt: Lovsang p30-31 – Citat av C S Lewis

9 Lovsangens effekt Gud herliggøres
Gud kommer nær med sit herredømme i Ånden (Guds Rike) I Guds nærvær manifesteres nådegaverne Det profetiske forløses Guds godhed, renhet og hellighet åbenbares og leder til omvendelse og indvielse på nytt Lovsangen er et åndeligt våben i den åndelige kamp Lovsangen fordriver det dæmoniskes indflydelse Lovsangen er et tegn i verden for ikke-troende

10 Sang i Ånden Thomas Bjerkholt: Lovsang p111

11 Den himmelske lovsang Åp 4 – Jes 6 i profetiske visjoner
Når jord og himmel forenes i lovsang – ex. Julenat – Vækkelser – Nadverd: ”Ved ham lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser dit navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge: hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot …).

12 Profetiske signaler over Storsalen
Salomo´s indvielse av templet 2. Krøn. 6-7

13 Lovsangsledertypen Hyrde Profet Performer
Psykologi: strukturert/planlæggende eller flexibel/spontan?

14 Gudstjenestens dramaturgi – lovsangskurven
”om Gud” - ”til Gud” - ”fra Gud” Kontemplation Lyttende bøn Forløsning av nådegaver 1. Kor. 12 & 14 ”ånd” ”sjæl” Marias lovsang Luk. 1:46b-47: fra ”sjæl” til ”ånd”

15 Gudstjenestens dramaturgi – preken & nadverd
”om Gud” - ”til Gud” - ”fra Gud” Frembæring av offergaver og modtage dem tilbake fra Gud som hans Søns legeme og Blod - taksigelse Opbyggelse og respons i tro til Gud Belæring i preken

16 Lovsang til Gud fordrer …
samhandling mellem liturg, predikant, lovsangsleder og forbønnsleder


Laste ned ppt "Lovsangssamling Lørdag 16. maj 2009 Storsalen Menighet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google