Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det viktige valget Informasjon om fagvalg Foreldremøte Vg1 29. oktober 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det viktige valget Informasjon om fagvalg Foreldremøte Vg1 29. oktober 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det viktige valget Informasjon om fagvalg Foreldremøte Vg1 29. oktober 2014

2 Hvem er ungdommen din?  Hva er ungdommen flink til?  Hva synes andre ungdommen er flink til?  Hvilke fag interesserer ungdommen seg mest for?  Hva har ungdommen lyst å gjøre som «stor»?

3 Veiledningsprosessen Oktober: Informasjon fra rådgiver til elevene  Onsdag 29. oktober: Fagmesse og foreldremøte November:  Onsdag 5. november: Interessetest i kontaktlærertid  Ondag 12. november: Prøvefagvalg November-januar:  Samtale med rådgiver – i gruppe og evt. individuelt  Mulighet for å hospitere i programfag Januar 2015:  ENDELIG VALG av programfag

4

5 Minst15 timer programfag PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER DITT PROGRAMOMRÅDE FRA VALGFRITT PROGRAMOMRÅDE VG2 VG3

6 Valgmuligheter – fagtilbudet vårt: To programområder og 18 programfag  Matematikk R1 eller S1  Kjemi  Fysikk  Biologi  Teknologi og forsknings- lære (3 t)  Internasjonal engelsk  (Spansk)  (Fransk)  (Tysk)  Politikk, individ og samfunn: Sosiologi og sosial- antropologi  Rettslære  Historie og filosofi  Psykologi  Næringslivs- økonomi: Økonomistyring  Samfunnsøkonomi  Markedsføring og ledelse REALFAGSPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

7 Merk deg  Det er ikke sikkert at alle fagene vil bli tilbudt  Fag som har lav oppslutning ved prøvefagvalget kan bli droppet før det endelige fagvalget i januar  Fulle grupper? Karakterene etter VG1 kan bli avgjørende.  Ombestemme seg?  ENDELIG fagvalg i januar – planlegging av neste skoleår  Skolestart, vurdering ved søknad ( særskilte omstendigheter )

8 Fag i kombinasjon - blokkskjema BLOKK 1BLOKK 2BLOKK 3BLOKK 4BLOKK 5 Matte R1FysikkKjemiBiologi Teknologi og forskningslære Matte S1 Næringslivs- økonomi Markedsføring og ledelse Samfunns- økonomi Matte 2P Psykologi Sosiologi og sosial- antropologi Historie og filosofi RettslæreInternasjonal engelsk

9 Elevpanel  For realfag: Hannah (R1, K1, F1 og B1)  For samfunnsfag: Nikolai (2P, RET1, Int. eng., HF1)  For samf.fag m. fordypning i økonomifag: Frida (R1, ØS, MFL og SØK)

10 Fordypning i matematikk eller ikke? PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER DITT PROGRAMOMRÅDE (enten SSØ eller REA) FRA VALGFRITT PROGRAMOMRÅDE VG2 VG3 PROGRAMFAG R1 ELLER S1 5 TIMER PROGRAMFAG R1 ELLER S1 5 TIMER FELLESFAG 2P 3 TIMER eller

11

12 Våre erfaringer  For å velge R1bør du  Ha teoretisk matematikk i første klasse - 1T  Ha minst en sterk 3 eller svak 4 i 1T  For å velge S1 bør du  Ha minst karakteren 3 i 1T  Ha minst karakteren 4 i 1P  Husk: har du 1T vil det bli mye repetisjon i S1

13 Studier med spesielle krav - matematikk  S1 + S2 (eller R1)  Medisin (lege og farmasøyt)*  Odontologi (tannlege)*  Veterinær*  Bioingeniør*  Siviløkonom  R1 + R2  Sivilingeniør/ ingeniør*  Sivilarkitekt NTNU* * Krever i tillegg kompetanse innen andre realfag

14 Tilleggspoeng realfag/språkfag Vg2 EkstrapoengTilbud på Ullern 0,5 poeng for realfag på et omfang på minst 140 timer per år (5t) Matematikk R1 Matematikk S1 Fysikk 1 Kjemi 1 Biologi 1 0,5 poeng for alle språkfag m 5 t, med unntak av programfag engelsk. Et vell av fremmedspråk!

15 Tilleggspoeng realfag/språkfag Vg3 EkstrapoengTilbud på Ullern 0,5 poeng for realfag (5 t) Matematikk S2 Kjemi 2 Biologi 2 1 poeng for realfag (5t)Matematikk R2 Fysikk 2 0,5 poeng for alle språkfag nivå I og II (5t) (NB! Ikke engelsk) - 1 poeng for alle språkfag (5t) nivå III (NB! Ikke engelsk) Tysk, spansk og fransk III tilbys felles i Oslo

16 Poengberegning Gjennomsnittskarakter x 10 + Realfagspoeng/  Språkpoeng (maks. 4 poeng)= Skolepoeng

17 Førstegangsvitnemål  Gir prioritet til 50% av studieplassene ved norske universitet og høgskoler. Dette kan bety noe ”lettere” opptakskrav til enkelte studier  Ikke fylle mer enn 21 år i opptaksåret (ved søknad til høyere utdanning)  Søkeren har fullført og bestått utdanningen i løpet av sine 3 år på videregående  Søkeren kan forbedre sine karakterer i løpet av 3 år på videregående

18 Utvekslingsår  Rådgiver kan informere om fagkrav  Fokus på programfag (1+3) og fremmedspråk fellesfag  Elever med fremmedspråk nivå 1 og nivå 2 må dokumentere fullført og bestått i utlandet (evt. Privatisteksamen på vg3)  Elever uten fremmedspråk på ung. må fortsette med fremmedspråket I+II på vg3  Eleven bør følge med på egen hånd i fagene norsk, historie og kroppsøving. Norskeksamen vg3: forutsetter kunnskaper fra vg2-pensum  Viktig å holde tett dialog med rådgiver og studieinspektør slik at eleven får godkjent fagene dine og går direkte inn på Vg3  Konkurranse på karakterer for å komme inn igjen på Vg3, men karakterene fra Vg2-år i utlandet vil ikke telle på vitnemålet  Når må eleven ha bestemt seg? Frist på vårparten  Gode utvekslingsavtaler  Kongshavn vgs. i Tyskland/Berlin, Ulsrud vgs. i Cambridge, England, Stovner vgs. i London, England

19

20 Fagkoordinatorene BLOKK 1BLOKK 2BLOKK 3BLOKK 4BLOKK 5 Matte R1FysikkKjemiBiologi Teknologi og forskningslære Matte S1Næringslivsøkonomi Markedsføring og ledelse SamfunnsøkonomiMatte 2P Psykologi Sosiologi og sosialantropologi Historie og filosofi RettslæreInternasjonal engelsk


Laste ned ppt "Det viktige valget Informasjon om fagvalg Foreldremøte Vg1 29. oktober 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google