Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte onsdag 30.oktober Velkommen! Pål Riis, rektor Ullern vgs Velkommen til foreldremøte!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte onsdag 30.oktober Velkommen! Pål Riis, rektor Ullern vgs Velkommen til foreldremøte!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte onsdag 30.oktober Velkommen! Pål Riis, rektor Ullern vgs Velkommen til foreldremøte!

2 Ullerneleven – rustet til et godt liv

3 Lærere bryr seg Høy faglig kvalitetTydelige rammer Tett oppfølging God kvalitet – hver dag

4 ELEVLØFTET – faglig, sosialt og som menneske

5 Hjertet av Ullern: Rådgiverteamet Trygghet, fellesskap, verdighet, engasjement NÆRVÆRSFAKTORER

6 Hjertet av Ullern: Elevrådet

7 Hjertet av Ullern: Idrettsstyret

8 Hjertet av Ullern: U-prosjekt

9 Hjertet av Ullern: Revy

10 En eventyrlig reise

11 Nye muligheter på gamle trakter

12 Ullern er Ullern

13 Skolen blir større I DAG: 600 elever 70 ansatte Studiespesialisering Medier og kommunikasjon 2015: 900 elever 120 ansatte Studiespesialisering Medier og kommunikasjon Elektrofag Helse og oppvekstfag Allmennpraktisk linje

14 Skolefaglig samarbeid – en ny måte å tenke skole på

15 Forsker Næringsliv Lærer Lærling Elev Skolefaglig samarbeid

16 Forsker Næringsliv Lærer Lærling Elev Skolefaglig samarbeid

17 Forsker Næringsliv Lærer Lærling Elev Skolefaglig samarbeid

18 Fylle et nytt bygg med god skole Nye muligheter på gamle trakter

19

20 HVA BLIR VIKTIG NÅ? Hva tenker dere foreldre?

21 Det viktige valget Informasjon om fagvalg

22 Hvem er ungdommen din?  Hva er ungdommen flink til?  Hva synes andre ungdommen er flink til?  Hvilke fag interesserer ungdommen seg mest for?  Hva har ungdommen lyst å gjøre som «stor»?

23 Veiledningsprosessen Oktober: Informasjon fra rådgiver til elevene  Onsdag 30. oktober: Fagmesse og foreldremøte November:  Onsdag 6. november: Interessetest i kontaktlærertid  Ondag 13. november: Prøvefagvalg November-januar:  Samtale med rådgiver – i gruppe og evt. individuelt  Mulighet for å hospitere i programfag Januar 2014:  ENDELIG VALG av programfag

24

25 Minst15 timer programfag PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER DITT PROGRAMOMRÅDE FRA VALGFRITT PROGRAMOMRÅDE VG2 VG3

26 Valgmuligheter – fagtilbudet vårt: To programområder og 14 programfag  Matematikk R1 eller S1  Kjemi  Fysikk  Biologi  Teknologi og forsknings- lære (3 t)*  Internasjonal engelsk  (Spansk)**  (Fransk)**  (Tysk)**  Politikk, individ og samfunn: Sosiologi og sosial- antropologi  Rettslære  Historie og filosofi  Psykologi  Næringslivs- økonomi: Økonomistyring  Samfunnsøkonomi  Markedsføring og ledelse REALFAGSPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI *Tilbys ikke på vg3 **Byomfattende tilbud

27 Fag i kombinasjon - blokkskjema BLOKK 1BLOKK 2BLOKK 3BLOKK 4BLOKK 5 Matte R1FysikkKjemiBiologi Teknologi og forskningslære Matte S1 Næringslivs- økonomi Markedsføring og ledelse Samfunns- økonomi Matte 2P Psykologi Sosiologi og sosial- antropologi Historie og filosofi RettslæreInternasjonal engelsk

28 Merk deg  Det er ikke sikkert at alle fagene vil bli tilbudt  Fag som har lav oppslutning ved prøvefagvalget kan bli droppet før det endelige fagvalget i januar  Fulle grupper? Karakterene etter VG1 kan bli avgjørende.  Ombestemme seg?  ENDELIG fagvalg i januar – planlegging av neste skoleår  Skolestart, vurdering og omvalg

29 Elevpanel  For realfag: Silje Melbye  For samfunnsfag: Filip De Silva Bjartveit  For samf.fag m. fordypning i økonomifag: Daniel V. Myhre

30 Fordypning i matematikk eller ikke? PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER DITT PROGRAMOMRÅDE (enten SSØ eller REA) FRA VALGFRITT PROGRAMOMRÅDE VG2 VG3 PROGRAMFAG R1 ELLER S1 5 TIMER PROGRAMFAG R1 ELLER S1 5 TIMER

31

32 Våre erfaringer  For å velge R1bør du  Ha teoretisk matematikk i første klasse - 1T  Ha minst en svak 4 i 1T  For å velge S1 bør du  Ha minst karakteren 3 i 1T  Ha minst karakteren 4 i 1P  Husk: har du 1T vil det bli mye repetisjon i S1

33 Studier med spesielle krav - matematikk  S1 + S2 (eller R1)  Medisin (lege og farmasøyt)*  Odontologi (tannlege)*  Veterinær*  Bioingeniør*  Siviløkonom  R1 + R2  Sivilingeniør/ ingeniør*  Sivilarkitekt NTNU* * Krever i tillegg kompetanse innen andre realfag

34 Tilleggspoeng realfag/språkfag Vg2 EkstrapoengTilbud på Ullern 0,5 poeng for realfag på et omfang på minst 140 timer per år (5t) Matematikk R1 Matematikk S1 Fysikk 1 Kjemi 1 Biologi 1 0,5 poeng for alle språkfag m 5 t, med unntak av programfag engelsk. Et vell av fremmedspråk!

35 Tilleggspoeng Vg3 EkstrapoengTilbud på Ullern 0,5 poeng for realfag (5 t) Matematikk S2 Kjemi 2 Biologi 2 1 poeng for realfag (5t)Matematikk R2 Fysikk 2 0,5 poeng for alle språkfag nivå I og II (5t) (NB! Ikke engelsk) - 1 poeng for alle språkfag (5t) nivå III (NB! Ikke engelsk) Tysk, spansk og fransk III tilbys felles i Oslo

36 Gjennomsnittskarakter x 10 + Realfagspoeng/Språkpoeng (maks. 4 poeng) = Skolepoeng Poengberegning

37 Førstegangsvitnemål  Gir prioritet til 50% av studieplassene ved norske universitet og høgskoler. Dette kan bety noe ”lettere” opptakskrav til enkelte studier  Ikke fylle mer enn 21 år i opptaksåret (altså det kalenderåret du søker til høyere utdanning)  Søkeren har fullført og bestått utdanningen i løpet av sine 3 år på videregående (generell studiekompetanse)  Søkeren kan forbedre sine karakterer i løpet av 3 år på videregående

38 Utvekslingsår  Rådgiver kan informere om fagkrav  Fokus på programfag (1+3)  Elever med fremmedspråk nivå 1 og nivå 2 må dokumentere fullført og bestått i utlandet (evt. Privatisteksamen på vg3)  Elever uten fremmedspråk på ung. må fortsette med fremmedspråket I+II på vg3  Eleven bør følge med på egen hånd i fagene norsk, historie og kroppsøving. Norskeksamen vg3: forutsetter kunnskaper fra vg2-pensum  Viktig å holde tett dialog med rådgiver slik at du får godkjent fagene dine og går direkte inn på Vg3  Konkurranse på karakterer for å komme inn igjen på Vg3, men karakterene fra Vg2-år i utlandet vil ikke telle på vitnemålet ditt  Når må du ha bestemt deg? Frist på vårparten  God utvekslingsavtale med Kongshavn vgs. i Tyskland/Berlin

39

40

41 Fagvalg: cathrine.huglen@ullern.vgs.no cathrine.huglen@ullern.vgs.no Telefon : 94163240 på dagtid Anbefalt nettside for utveksling vg2: http://www.udir.no/Regelverk/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Godkjenning-av- videregaende-opplaring-i-utlandet/?WT.ac=utveksling&boks=pavirker Har du fremdeles spørsmål etter i kveld?

42 En karakter i norsk  Til vanlig tre karakterer  Prøveprosjekt for årets Vg1-kull  Samtykker du eller ikke til en karakter for ungdommen din?  Se nærmere informasjon på hjemmesida vår  Sende beskjed til norsklærer innen 1. november

43 Eksempel på poengberegning Matematikk: R1+R21.5 Fysikk 1 + Fysikk 21.5 Kjemi 1 + Kjemi 21 Til sammen4 Karaktersnitt: 4,0 x 1040 + tilleggspoeng4 Til sammen44


Laste ned ppt "Foreldremøte onsdag 30.oktober Velkommen! Pål Riis, rektor Ullern vgs Velkommen til foreldremøte!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google