Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling (NRMB)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling (NRMB)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling (NRMB)
DRG-forum 7.november 2014 Berit Trøgstad Bungum Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling

2 Hva er nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling?
Register over cytostatikakurer som er meldt inn av helseforetakene Standardbehandling Studie (meldt før 2013) Kurer som er mindre enn 2 døgn Lengre kurer Registeret inneholder pr. oktober 2014: 670 kurer fordelt på generell onkologi, gynekologisk onkologi, hematologi og pediatri. Registeret inneholder ikke pasientdata Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling

3 Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling

4 Hva inneholder en cytostatikakur i NRMB
Sammensetning av ulike medikamenter Dosering av virkestoffer og utblandinger Hydrering Antiemetikabehandling Infusjonstakt - lengde Måten det gis på Rekkefølge Intervaller – sykluslengde Kritiske verdier Diagnose Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling

5 Historikk 1997 ble det på oppdrag av Sosial- og Helsedepartementet startet et cytostatikaprosjekt - Cytostatikaregisteret Bakgrunnen var økende utgifter til kreftbehandling Fagmiljøene ville ha oversikt og orden på hva som ble gitt av kurer. Kuroppskrifter ble samlet inn fra de store miljøene innen generell onkologi, gynekologisk onkologi, hematologi og pediatri. Plassering: Radiumhospitalet I etterkant av prosjektet har det vært flere diskusjoner Om det skal være et register Hvilken form det skal ha Hvem skal drifte systemet Hvem skal eie Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling

6 Fra år 2000 har registeret vært i bruk i innsatsstyrt finansiering når det gjelder prisdifferensiering på kurer gitt poliklinisk og i opphold på maks 2 liggedøgn (Z51.10, Z51.11, Z51.12 og Z51.13). I 2002/2003 ble registeret laget i et mer avansert verktøy Cytoreg etter modell av CytoDose Navnet Cytostaticaregisteret ble endret til Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling (NRMB). Det innebærer at registeret tar inn omforente kurer fra norske fagmiljøer, samt immunterapi, vaksiner. Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling

7 Drift av registeret Oslo universitetssykehus HF ved Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken utfører nødvendig vedlikehold innlegging av kurdefinisjoner (manuell prosedyre) og publisering. Sekretariatet blir ivaretatt som tilleggsoppgave av Overlege/ Onkolog Anne Birgitte Jacobsen Spesialrådgiver Berit Trøgstad Bungum Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling

8 Prising av kurer OUS sykehusapotek beregner pris ut fra LIS
Prisene i databasen omfatter kun medikamenter og utgifter til sentralt opptrekk (apotek). De omfatter ikke utgifter til støttebehandling (bl.a. hydrering, kvalmebehandling), personale, laboratorieprøver, antibiotika med mer. Prisene blir justert 1 gang pr. år, og er grunnlaget for Helsedirektoratets liste over kurer som kvalifiserer for Z51.11, Z51.12 og Z51.13.  Innkomne kurer i løpet av året oversendes direktoratet pr. tertial dersom pris tilsier >Z Publiseres uansett på NRMB Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling

9 Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling

10 Innmelding av kur Stor pågang av innsendte kurer fra alle helseregionene det siste året. Sammenfaller med endringer i ISF ordningen for registrering og rapportering av behandlingsepisoder Helseforetakene v/ansvarlig lege sender inn cytostatikakur via link i NRMB evt. Innskannede doseringsskjema + tilleggsinformasjon (diagnose, kritisk parameter, maxdose, kurlengde, sykluslengde Kun standardbehandling blir registrert. Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling

11 Veien videre – ønsker: Ansvarsfordelingen mellom Helsedirektoratet og OUS om NRMB avklares. OUS vil gjerne videreføre arbeidet og ta ansvar for NRMB, men dette er avhengig av avtale og støtte fra helsedirektoratet. Bedre integrering mot dagens IT-applikasjoner som brukes i medikamentell kreftbehandling Understøttearbeid med vedlikehold, oppdatere og formidle NRMB Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling

12 Utvikle et uavhengig IT – system
Fagmiljøene i de nasjonale interessegruppene tilknyttet Onkologisk forum og avdelingsoverlegene ved kreftavdelingene i Norge avgjør hvilke regimer som er standard medikamentell behandling for de ulike diagnosegruppene. Det er behov for et tettere samarbeid med disse gruppene Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling

13 Takk for meg. Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling


Laste ned ppt "Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling (NRMB)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google