Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skedsmo Fotballklubb Treneren og klubbens filosofi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skedsmo Fotballklubb Treneren og klubbens filosofi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skedsmo Fotballklubb Treneren og klubbens filosofi
G/J13

2 Utviklingsplan for G/J13
Utviklingsfase Individuelle basisferdigheter – men fokus til det relasjonelle, både offensivt og defensivt. Individuell oppfølging til den enkelte Relasjonell oppfølging, men laget er IKKE viktigere en enkeltspilleren. Klubben eier spillerne, trenere eier utviklingen i treningshverdagen Spille inn i komfortsonen (flytsone), Evner og utfordringer i samsvar med hverandre med en kombinasjon av mye trygghet og åpne rammer. Øvelser med stor funksjonalitet til kampbildet. Stor grad av repetisjon. Treningshverdagen med: Middels grad av totalitet (skole, kosthold, trening, egentrening, hvile, venner osv.) Fysisk trening skal foregå med ball gjennom høy intensitet og funksjonalitet. Stor rullering og utfordringer i forhold til roller i laget Maks 3 roller pr. spiller Valg, tid og rom i samsvar med SFK`s spillestil og utviklingsplan. Sosialt miljø Vi skal utvikle selvstendige spillere som selv tar ansvar for egen utvikling, både på og utenfor banen. 4 økter med 1,5 til 2.timers varighet. Utviklingsarena: G13 9 er seriespill (kvalifisere for 1.div), G14 11 seriespill (spille opp med 1lag), cuper med 11 spill, Adidas cup, Dana og Norway cup, samt eliteturnering på Hamar og Notodden. MÅL: Antall spillere på sone pr. år: 4-6 MÅL: Antall spillere som spiller hospiterer års trinnet opp: 2-4

3 Spillestil og ferdighetsutvikling G13
Prioriteringer i treningsåret Pasningsspill valg i henhold til spillestil. Minst mulige begrensninger i valg/antall berøringer. Vi skal utvikle et pasningsrepertoar, langpasning, kortpasning og pasningsvalg. Avslutningsferdigheten: Teknisk utførelse, valg i form av keepers posisjon og kroppsdel. Vi ønsker å utvikle selvstendige spillere gjennom gode handlingsvalg (se pkt. 1) Forsvarsarbeidet skal være spillernes motivasjon i form av at det som skjer med ball skal motivere til hurtig gjenvinning. Utfordre motstandere, gode 1 mot 1 Innleggs ferdigheten: Fortrinnsvis backer og vinger (kamprelatert) Omstillingsfasen defensivt og offensivt. Alt som gjøres skal foregå så hurtig som mulig. Gode motoriske egenskaper/ferdigheter skal prioriteres i form av styrkesirkel/skadeforebyggende minimum 2.økter i uken. Vi ønsker spillere med høy frekvens, hurtig fotarbeid, på tåball, tempo er nøkkelen. Generell samhandling, stille spørsmål, vinnerinstinkt i spillergruppen, øke selvjustisen i laget. Vi skal ha spillere som er gode på kommunikasjon, vi ønsker gjetere, ikke sauer. Spillestil: Frispillingsfase Possession orientert. Vi skal styre tempoet i kampen. Mot alle lag. Utfordre uten sikring, Ikke rom: Bruk av siderom, forlatte rom, eller støtte, både i form av 2. og 3 bevegelser., Vi ønsker offensive backer Ved rom: når rom så kjører man, det gjelder også bakrom. Vi skal spille Vi skal alltid spille med et anker/dybde, og 2.vinklede indreløpere. Vi skal alltid ha spillere som holder bredden i banen, samt spillere som kan utnytte mellom, framrom og bakrom. Vi spiller alltid med 3.pressledd. I 7 er serien spiller vi

4 Skedsmo Fotballklubb Treneren og klubbens filosofi
G/J14

5 Utviklingsplan for G/J14
Utviklingsfase: Individuelle basisferdigheter – men fokus til det relasjonelle, både offensivt og defensivt. Individuell oppfølging til den enkelte Relasjonell oppfølging, men laget er IKKE viktigere en enkeltspilleren. Klubben eier spillerne, trenere eier utviklingen i treningshverdagen Spille inn i komfortsonen (flytsone), Evner og utfordringer i samsvar med hverandre med en kombinasjon av mye trygghet og åpne rammer. Øvelser med stor funksjonalitet til kampbildet. Stor grad av repetisjon. Treningshverdagen med: Middels grad av totalitet (skole, kosthold, trening, egentrening, hvile, venner osv.) Fysisk trening skal foregå med ball gjennom høy intensitet og funksjonalitet. Stor rullering og utfordringer i forhold til roller i laget 3-4 roller pr. spiller Valg, tid og rom i samsvar med SFK`s spillestil og utviklingsplan. Sosialt miljø Vi skal utvikle selvstendige spillere som selv tar ansvar for egen utvikling, både på og utenfor banen. 3-4 økter med 2.timers varighet Utviklingsarena: G14 11 seriespill ( være blant de 3.beste) , cuper med 11 spill, Adidas cup, Dana og Norway cup, samt eventuelle eliteturnering Antall spillere på sone/krets pr. år: 4-6 sone og 2-3 krets Antall spillere som, hospiterer/spillere oppover: 2.stk

6 Spillestil og ferdighetsutvikling G/J14
Prioriteringer i treningsåret Pasningsspill valg i henhold til spillestil. Minst mulige begrensninger i valg/antall berøringer. Vi skal utvikle et pasningsrepertoar, langpasning, kortpasning og pasningsvalg. Avslutningsferdigheten: Teknisk utførelse, valg i form av keepers posisjon og kroppsdel. Vi ønsker å utvikle selvstendige spillere gjennom gode handlingsvalg (se pkt. 1) Forsvarsarbeidet skal være spillernes motivasjon i form av at det som skjer med ball skal motivere til hurtig gjenvinning. Utfordre motstandere, gode 1 mot 1 Innleggs ferdigheten: Fortrinnsvis backer og vinger (kamprelatert) Omstillingsfasen defensivt og offensivt. Alt som gjøres skal foregå så hurtig som mulig. Gode motoriske egenskaper/ferdigheter skal prioriteres i form av styrkesirkel/skadeforebyggende minimum 2.økter i uken. Vi ønsker spillere med høy frekvens, hurtig fotarbeid, på tå-ball, tempo er nøkkelen. Generell samhandling, stille spørsmål, vinnerinstinkt i spillergruppen, øke selvjustisen i laget. Vi skal ha spillere som er gode på kommunikasjon, vi ønsker gjetere, ikke sauer. Spillestil: Frispillingsfase Possession orientert. Vi skal styre tempoet i kampen. Mot alle lag. Utfordre uten sikring, Ikke rom: Bruk av siderom, forlatte rom, eller støtte, både i form av 2. og 3 bevegelser., Vi ønsker offensive backer Ved rom: når rom så kjører man, det gjelder også bakrom. Vi skal spille Vi skal alltid spille med et anker/dybde, og 2.vinklede indreløpere. Vi skal alltid ha spillere som holder bredden i banen, samt spillere som kan utnytte mellom, framrom og bakrom. Vi spiller alltid med 3.pressledd.

7 Skedsmo Fotballklubb Treneren og klubbens filosofi
G/J15

8 Utviklingsplan for G/J15
Utviklingsfase: Individuelle basisferdigheter – men stort fokus til det relasjonelle, både offensivt og defensivt. Individuell oppfølging til den enkelte Relasjonell oppfølging, men laget er IKKE viktigere en enkeltspilleren. Klubben eier spillerne, trenere eier utviklingen i treningshverdagen Spille inn og ut av komfortsone (flytsone), Evner og utfordringer i samsvar med hverandre. Øvelser med stor funksjonalitet til kampbildet. Treningshverdagen med: Stor grad av totalitet (skole, kosthold, trening, egentrening, hvile, venner osv.) Fysisk trening skal foregå med ball gjennom høy intensitet og funksjonalitet. Stor rullering og utfordringer i forhold til roller i laget Maks 2 roller pr. spiller Valg, tid og rom i samsvar med SFK`s spillestil og utviklingsplan. Sosialt miljø Vi skal utvikle selvstendige spillere som selv tar ansvar for egen utvikling, både på og utenfor banen. 3-4 økter med 2.timers varighet Utviklingsarena: Interkrets/1 divisjon gutter født 16, stor matching på cuper, og stor grad av hospitering opp mot interkrets/Junior/A lag Antall spillere på krets/region/landslag pr. år: 2-3 Antall spillere som, hospiterer/spillere oppover: 2.stk

9 Spillestil og ferdighetsutvikling G/J15
Prioriteringer i treningsåret Pasningsspill valg i henhold til spillestil. Minst mulige begrensninger i valg/antall berøringer. Vi skal utvikle et pasningsrepertoar, langpasning, kortpasning og pasningsvalg. Avslutningsferdigheten: Teknisk utførelse, valg i form av keepers posisjon og kroppsdel. Vi ønsker å utvikle selvstendige spillere gjennom gode handlingsvalg (se pkt. 1) Forsvarsarbeidet skal være spillernes motivasjon i form av at det som skjer med ball skal motivere til hurtig gjenvinning. Utfordre motstandere, gode 1 mot 1 Innleggs ferdigheten: Fortrinnsvis backer og vinger (kamprelatert) Omstillingsfasen defensivt og offensivt. Alt som gjøres skal foregå så hurtig som mulig. Gode motoriske egenskaper/ferdigheter skal prioriteres i form av styrkesirkel/skadeforebyggende minimum 2.økter i uken. Vi ønsker spillere med høy frekvens, hurtig fotarbeid, på tåball, tempo er nøkkelen. Generell samhandling, stille spørsmål, vinnerinstinkt i spillergruppen, øke selvjustisen i laget. Vi skal ha spillere som er gode på kommunikasjon, vi ønsker gjetere, ikke sauer. Spillestil: Frispillingsfase Possession orientert. Vi skal styre tempoet i kampen. Mot alle lag. Utfordre uten sikring, Ikke rom: Bruk av siderom, forlatte rom, eller støtte, både i form av 2. og 3 bevegelser., Vi ønsker offensive backer Ved rom: når rom så kjører man, det gjelder også bakrom. Vi skal spille Vi skal alltid spille med et anker/dybde, og 2.vinklede indreløpere. Vi skal alltid ha spillere som holder bredden i banen, samt spillere som kan utnytte mellom, framrom og bakrom. Vi spiller alltid med 3.pressledd.

10 Skedsmo Fotballklubb Treneren og klubbens filosofi
G/J16

11 Utviklingsplan for G/J16
Utviklingsfase Individuelle basisferdigheter – men stort fokus til det relasjonelle, både offensivt og defensivt. Individuell oppfølging til den enkelte Relasjonell oppfølging, men laget er IKKE viktigere en enkeltspilleren. Klubben eier spillerne, trenere eier utviklingen i treningshverdagen Spille inn og ut av komfortsone (flytsone), Evner og utfordringer i samsvar med hverandre. Øvelser med stor funksjonalitet til kampbildet. Treningshverdagen med: Stor grad av totalitet (skole, kosthold, trening, egentrening, hvile, venner osv.) Fysisk trening skal foregå med ball gjennom høy intensitet og funksjonalitet. Stor rullering og utfordringer i forhold til roller i laget Maks 2 roller pr. spiller Valg, tid og rom i samsvar med SFK`s spillestil og utviklingsplan. Sosialt miljø Vi skal utvikle selvstendige spillere som selv tar ansvar for egen utvikling, både på og utenfor banen. 3-4 økter med 2.timers varighet Utviklingsarena: Interkrets, stor matching på cuper, og stor grad av hospitering opp mot Junior/A-lag Antall spillere på krets/region/landslag pr. år: 2-3 Antall spillere som hospiterer/spillere oppover: 2.stk

12 Spillestil og ferdighetsutvikling G/J16
Prioriteringer i treningsåret Pasningsspill valg i henhold til spillestil. Minst mulige begrensninger i valg/antall berøringer. Vi skal utvikle et pasningsrepertoar, langpasning, kortpasning og pasningsvalg. Avslutningsferdigheten: Teknisk utførelse, valg i form av keepers posisjon og kroppsdel. Vi ønsker å utvikle selvstendige spillere gjennom gode handlingsvalg (se pkt. 1) Forsvarsarbeidet skal være spillernes motivasjon i form av at det som skjer med ball skal motivere til hurtig gjenvinning. Utfordre motstandere, gode 1 mot 1 Innleggs ferdigheten: Fortrinnsvis backer og vinger (kamprelatert) Omstillingsfasen defensivt og offensivt. Alt som gjøres skal foregå så hurtig som mulig. Gode motoriske egenskaper/ferdigheter skal prioriteres i form av styrkesirkel/skadeforebyggende minimum 2.økter i uken. Vi ønsker spillere med høy frekvens, hurtig fotarbeid, på tåball, tempo er nøkkelen. Generell samhandling, stille spørsmål, vinnerinstinkt i spillergruppen, øke selvjustisen i laget. Vi skal ha spillere som er gode på kommunikasjon, vi ønsker gjetere, ikke sauer. Spillestil: Frispillingsfase Possession orientert. Vi skal styre tempoet i kampen. Mot alle lag. Utfordre uten sikring, Ikke rom: Bruk av siderom, forlatte rom, eller støtte, både i form av 2. og 3 bevegelser., Vi ønsker offensive backer Ved rom: når rom så kjører man, det gjelder også bakrom. Vi skal spille Vi skal alltid spille med et anker/dybde, og 2.vinklede indreløpere. Vi skal alltid ha spillere som holder bredden i banen, samt spillere som kan utnytte mellom, framrom og bakrom. Vi spiller alltid med 3.pressledd. Spillestil og ferdighetsutvikling G/J16

13 Skedsmo Fotballklubb Treneren og klubbens filosofi
G/J19

14 Utviklingsplan for G/J19
Utviklingsfase Stort fokus på det relasjonelle, både offensivt og defensivt. Individuell oppfølging til den enkelte – Konkrete og tydelige utviklingssamtaler til den enkelte spiller. Relasjonell oppfølging med ulike lagdeler, samt ulike grupperinger i gruppen. Laget er selvfølgelig viktig men IKKE viktigere en enkeltspilleren. Klubben eier spillerne, trenere eier utviklingen i treningshverdagen Spille inn og ut av komfortsone (flytsone), Evner og utfordringer i samsvar med hverandre. Øvelser med stor funksjonalitet til kampbildet. Treningshverdagen med: Stor grad av totalitet (skole, kosthold, trening, egentrening, hvile, venner osv.) Fysisk trening skal foregå med ball gjennom høy intensitet og funksjonalitet. Stor rullering og utfordringer i forhold til roller i laget Maks 1-2 roller pr. spiller Valg, tid og rom i samsvar med SFK`s spillestil og utviklingsplan. Sosialt miljø Vi skal utvikle selvstendige spillere som selv tar ansvar for egen utvikling, både på og utenfor banen. 4 økter med 1,5 til 2.timers varighet Utviklingsarena: Interkrets 19, stor matching på cuper, og stor grad av hospitering opp mot A-lag/rekrutt Antall spillere på krets/region/landslag pr. år: 2-3 Antall spillere som hospiterer/spillere oppover: 3-5.stk

15 Spillestil og ferdighetsutvikling G/J19
Prioriteringer i treningsåret Pasningsspill valg i henhold til spillestil. Minst mulige begrensninger i valg/antall berøringer. Vi skal utvikle et pasningsrepertoar, langpasning, kortpasning og pasningsvalg. Avslutningsferdigheten: Teknisk utførelse, valg i form av keepers posisjon og kroppsdel. Vi ønsker å utvikle selvstendige spillere gjennom gode handlingsvalg (se pkt. 1) Forsvarsarbeidet skal være spillernes motivasjon i form av at det som skjer med ball skal motivere til hurtig gjenvinning. Utfordre motstandere, gode 1 mot 1 Innleggs ferdigheten: Fortrinnsvis backer og vinger (kamprelatert) Omstillingsfasen defensivt og offensivt. Alt som gjøres skal foregå så hurtig som mulig. Gode motoriske egenskaper/ferdigheter skal prioriteres i form av styrkesirkel/skadeforebyggende minimum 2.økter i uken. Vi ønsker spillere med høy frekvens, hurtig fotarbeid, på tåball, tempo er nøkkelen. Generell samhandling, stille spørsmål, vinnerinstinkt i spillergruppen, øke selvjustisen i laget. Vi skal ha spillere som er gode på kommunikasjon, vi ønsker gjetere, ikke sauer. Spillestil: Frispillingsfase Possession orientert. Vi skal styre tempoet i kampen. Mot alle lag. Utfordre uten sikring, Ikke rom: Bruk av siderom, forlatte rom, eller støtte, både i form av 2. og 3 bevegelser., Vi ønsker offensive backer Ved rom: når rom så kjører man, det gjelder også bakrom. Vi skal spille Vi skal alltid spille med et anker/dybde, og 2.vinklede indreløpere. Vi skal alltid ha spillere som holder bredden i banen, samt spillere som kan utnytte mellom, framrom og bakrom. Vi spiller alltid med 3.pressledd.


Laste ned ppt "Skedsmo Fotballklubb Treneren og klubbens filosofi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google