Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan- og byggesak 2010 Rammer for arbeidet med digitalisering av regulerings- og bebyggelsesplaner i Telemark Planforum - 26. september 2008 Tore Bø Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan- og byggesak 2010 Rammer for arbeidet med digitalisering av regulerings- og bebyggelsesplaner i Telemark Planforum - 26. september 2008 Tore Bø Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan- og byggesak 2010 Rammer for arbeidet med digitalisering av regulerings- og bebyggelsesplaner i Telemark Planforum september 2008 Tore Bø Prosjektleder

2 29.august 2008Plan- og byggesak Kongsbergregionen Mål for Plan- og byggesak 2010 Alle kommuner bruker ByggSøk bygg på en vesentlig del av byggesakene (50 % av alle?) –Nissedal, Kviteseid og Seljord i sving All regulering skjer gjennom elektroniske prosesser –Full utrulling i 12k Alle FDV-oppgaver på plan- og byggesaksområdet skjer elektronisk All gjeldende regulering er lett tilgjengelig for alle Aktuelle brukere har enkel adgang til alle formaliteter og fakta Vi har realisert gevinster (Er klare for å realisere..) –Kvantitative –Kvalitative

3 Hvorfor det? Saksutredning flyttes ut til søker –Som skal levere kvalitetsprodukter Planforslag Byggesøknader Delesaker –Raskere, riktigere, billigere Skaper åpenhet i samfunnet –Tillit –”Likhet for loven”

4 Mål (for møtet 9. september): 1.1. For møtet: Det skal være etablert enighet om opplegget for prosessen. (Enigheten skal brukes som basis for forhandlingene om fullfinansiering av opplegget.) 1.2. For kampanjen: Alle relevante reguleringsplan- dokument – minst plankart og reguleringsbestemmelser - skal foreligge som en sømløst datasett pr kommune. (En kritisk gjennomgang av "all regulering" kan munne ut i at det er riktig å oppheve noen uaktuelle planer.) Systemetablering

5 Avgrensing: 2.1. Alle planer som i dag foreligger i papirformat, inngår 2.2. Alle planer som foreligger i et ikke fullverdig dataformat, inngår 2.3. Alle planer som foreligger i et godt (eller tilnærmet godt) digitalt format, inngår ikke 2.4. Vegvesenet kvalitetssikrer alle nyere, digitale reguleringsplaner det selv har forestått.

6 Grunnprinsipp: 3.1. Alt som kan kjøpes av tjenester i et marked, kjøpes. (Dette fordi vi ser at de fleste kommuner opplever at de alt har kapasitetsproblemer på området og ikke har rom for nye aktiviteter.) 3.2. Det skal satses på å lage en tro kopi av originaldataene, en kopi som til alle praktiske formål skal kunne brukes som en erstatning for dagens data

7 Ikke kombinert saksbehandling og digitalisering!

8 Operative mål 4.1. Det skal foreligge en tro kopi av alle originale plankartet, kodet iht. SOSI versjon 4.0, til internt bruk 4.2. Alle reguleringsbestemmelser og annet relevant stoff skal foreligge i pdf-format og koblet til sine respektive planer Alle plandokumentene skal i tillegg kunne leveres ut som en WMS-tjeneste fra kommunens karttjener til ekstern bruk

9 Arbeidsdeling (I): 5.1. Statens kartverk Etablerer og administrerer prosjektene: plikter og rettigheter, teknisk og økonomisk Innhenter pris og inngår avtaler med leverandører Tar imot og kvalitetskontrollerer leveranser Konverterer data som ikke er i Euref89 og setter dataene sammen til ett sømløst datasett pr kommune

10 Arbeidsdeling (II): 5.2 Kommunene: Fremskaffer oversikt over alle gjeldende reguleringsplaner Produserer manus til hjelp for firmaene i hvordan planene er å forstå Legger til rette alle relevante plandokument Legger dataene til rette for bruk internt og eksternt (WMS) Stiller standardiserte krav til nye planforslag og setter i verk et løpende vedlikehold av plandatasettet når det er ferdigstilt.

11

12 Arbeidsdeling (III): 5.3 Leverandør Skanner og georefererer plankartene Konverterer det skannete bildet til digital form, støttet av manus Leverer tjenestene til rett tid og med tilstrekkelig kvalitetssikring

13 Økonomi Som grunnenheter kan kommunene i sitt budsjettarbeid legg til grunn at digitalisering av en plan vil koste 3000 kroner og at kommunen vil måtte dekke ca 60 % av dette Betalingen for arbeidene vil forfalle i 2009 og Kommunen kan i en viss grad påvirke fremdriften, men produksjonen må være basert på jevn produksjon fra oppstartog frem til avslutning. Kommunen må beregne et estimat over sine kostnader og rapportere dette inn i budsjettprosessen for 2009 og Fylkesmannen har gitt klare signaler om at velfunderte delprosjekt innefor hovedprosjektet kan understøttes økonomisk fra skjønnsmidlene.

14 Erfaringer - økonomi

15 Plan- og byggesak 2010 Risikofarer Mangel på eierskap hos aktuelle parter Mangelfull finansiering Kompetanse i plantolking/manusproduksjon For lite tilgjengelig personell til gjørejobbene Vi finner ikke kompetente leverandører Brukerne vil ikke ha plandata på digital form Tiltak mot dem må med

16 Plan- og byggesak 2010 Gode data => Gøy på jobben

17 Nye data må ikke bli gamle data Om prosessen: Hente ut det beste og tilpasse Digital plandialog

18 Mer om prosjektet her


Laste ned ppt "Plan- og byggesak 2010 Rammer for arbeidet med digitalisering av regulerings- og bebyggelsesplaner i Telemark Planforum - 26. september 2008 Tore Bø Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google