Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan- og byggesak 2010 Rammer for arbeidet med digitalisering av regulerings- og bebyggelsesplaner i Telemark Planforum - 26. september 2008 Tore Bø Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan- og byggesak 2010 Rammer for arbeidet med digitalisering av regulerings- og bebyggelsesplaner i Telemark Planforum - 26. september 2008 Tore Bø Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan- og byggesak 2010 Rammer for arbeidet med digitalisering av regulerings- og bebyggelsesplaner i Telemark Planforum - 26. september 2008 Tore Bø Prosjektleder

2 29.august 2008Plan- og byggesak 2010 - Kongsbergregionen Mål for Plan- og byggesak 2010 Alle kommuner bruker ByggSøk bygg på en vesentlig del av byggesakene (50 % av alle?) –Nissedal, Kviteseid og Seljord i sving All regulering skjer gjennom elektroniske prosesser –Full utrulling i 12k Alle FDV-oppgaver på plan- og byggesaksområdet skjer elektronisk All gjeldende regulering er lett tilgjengelig for alle Aktuelle brukere har enkel adgang til alle formaliteter og fakta Vi har realisert gevinster (Er klare for å realisere..) –Kvantitative –Kvalitative

3 Hvorfor det? Saksutredning flyttes ut til søker –Som skal levere kvalitetsprodukter Planforslag Byggesøknader Delesaker –Raskere, riktigere, billigere Skaper åpenhet i samfunnet –Tillit –”Likhet for loven”

4 Mål (for møtet 9. september): 1.1. For møtet: Det skal være etablert enighet om opplegget for prosessen. (Enigheten skal brukes som basis for forhandlingene om fullfinansiering av opplegget.) 1.2. For kampanjen: Alle relevante reguleringsplan- dokument – minst plankart og reguleringsbestemmelser - skal foreligge som en sømløst datasett pr kommune. (En kritisk gjennomgang av "all regulering" kan munne ut i at det er riktig å oppheve noen uaktuelle planer.) Systemetablering

5 Avgrensing: 2.1. Alle planer som i dag foreligger i papirformat, inngår 2.2. Alle planer som foreligger i et ikke fullverdig dataformat, inngår 2.3. Alle planer som foreligger i et godt (eller tilnærmet godt) digitalt format, inngår ikke 2.4. Vegvesenet kvalitetssikrer alle nyere, digitale reguleringsplaner det selv har forestått.

6 Grunnprinsipp: 3.1. Alt som kan kjøpes av tjenester i et marked, kjøpes. (Dette fordi vi ser at de fleste kommuner opplever at de alt har kapasitetsproblemer på området og ikke har rom for nye aktiviteter.) 3.2. Det skal satses på å lage en tro kopi av originaldataene, en kopi som til alle praktiske formål skal kunne brukes som en erstatning for dagens data

7 Ikke kombinert saksbehandling og digitalisering!

8 Operative mål 4.1. Det skal foreligge en tro kopi av alle originale plankartet, kodet iht. SOSI versjon 4.0, til internt bruk 4.2. Alle reguleringsbestemmelser og annet relevant stoff skal foreligge i pdf-format og koblet til sine respektive planer. 4.3. Alle plandokumentene skal i tillegg kunne leveres ut som en WMS-tjeneste fra kommunens karttjener til ekstern bruk

9 Arbeidsdeling (I): 5.1. Statens kartverk 5.1.1. Etablerer og administrerer prosjektene: plikter og rettigheter, teknisk og økonomisk 5.1.2. Innhenter pris og inngår avtaler med leverandører 5.1.3. Tar imot og kvalitetskontrollerer leveranser 5.1.4. Konverterer data som ikke er i Euref89 og setter dataene sammen til ett sømløst datasett pr kommune

10 Arbeidsdeling (II): 5.2 Kommunene: 5.2.1. Fremskaffer oversikt over alle gjeldende reguleringsplaner 5.2.2. Produserer manus til hjelp for firmaene i hvordan planene er å forstå. 5.2.3. Legger til rette alle relevante plandokument 5.2.4. Legger dataene til rette for bruk internt og eksternt (WMS) 5.2.5. Stiller standardiserte krav til nye planforslag og setter i verk et løpende vedlikehold av plandatasettet når det er ferdigstilt.

11

12 Arbeidsdeling (III): 5.3 Leverandør 5.3.1. Skanner og georefererer plankartene 5.3.2. Konverterer det skannete bildet til digital form, støttet av manus 5.3.3. Leverer tjenestene til rett tid og med tilstrekkelig kvalitetssikring

13 Økonomi Som grunnenheter kan kommunene i sitt budsjettarbeid legg til grunn at digitalisering av en plan vil koste 3000 kroner og at kommunen vil måtte dekke ca 60 % av dette Betalingen for arbeidene vil forfalle i 2009 og 2010. Kommunen kan i en viss grad påvirke fremdriften, men produksjonen må være basert på jevn produksjon fra oppstartog frem til avslutning. Kommunen må beregne et estimat over sine kostnader og rapportere dette inn i budsjettprosessen for 2009 og 2010. Fylkesmannen har gitt klare signaler om at velfunderte delprosjekt innefor hovedprosjektet kan understøttes økonomisk fra skjønnsmidlene.

14 Erfaringer - økonomi

15 09.09.08Plan- og byggesak 2010 Risikofarer Mangel på eierskap hos aktuelle parter Mangelfull finansiering Kompetanse i plantolking/manusproduksjon For lite tilgjengelig personell til gjørejobbene Vi finner ikke kompetente leverandører Brukerne vil ikke ha plandata på digital form Tiltak mot dem må med

16 09.09.08Plan- og byggesak 2010 Gode data => Gøy på jobben

17 Nye data må ikke bli gamle data Om prosessen: Hente ut det beste og tilpasse Digital plandialog

18 Mer om prosjektet her


Laste ned ppt "Plan- og byggesak 2010 Rammer for arbeidet med digitalisering av regulerings- og bebyggelsesplaner i Telemark Planforum - 26. september 2008 Tore Bø Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google