Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakultet for samfunnsvitenskap Eilert Sundts hus, Gimlemoen Campus Kristiansand Opplæring studentambassadører 6. november 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakultet for samfunnsvitenskap Eilert Sundts hus, Gimlemoen Campus Kristiansand Opplæring studentambassadører 6. november 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fakultet for samfunnsvitenskap Eilert Sundts hus, Gimlemoen Campus Kristiansand Opplæring studentambassadører 6. november 2014

2 Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr:
BACHELOR MASTER IT og informasjonssystemer Informasjonssystemer Statsvitenskap Statsvitenskap og ledelse Global Development and Planning Samfunnskommunikasjon (gis sammen med Fakultet for humanistiske fag og pedagogikk) Utviklingsstudier Samfunnsplanlegging og kommunikasjon Sosiologi Velferdsstudier Sosialt arbeid Nytt navn på Master in Development Management fra høsten-15 Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

3 Tilbyr også: ÅRSSTUDIUM IT og informasjonssystemer Samfunnsfag
Sosiologi Statsvitenskap Utviklingsstudiet SOMMERSTUDIUM European Integration – 30 studiepoeng PhD-program Information Systems, spesialisering Public Administration, spesialisering Europeisk integrasjon: UNIKT studietilbud som hvert år samler internasjonale og norske studenter på Campus Kristiansand. Høyt nivå på foreleserne. - består 3 x 10 sp emner, to emner undervises på sommeren og ett emne på høsten (essay) - all undervisning på engelsk Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

4 Studier i Informasjonssystemer
Leif Skiftenes Flak, Instituttleder, informasjonssystemer

5 Studier i informasjonssystemer
Informasjonssystemer, Årsstudium Bachelorstudium Masterstudium Ph.D. informasjonssystemer

6 HVORFOR STUDERE IT OG INFORMASJONSSYSTEMER?
Du får svar på hvordan IT-teknologien påvirker oss vite mer om hvordan teknologi utvikles kunnskap om hvordan du kan utvikle og forstå fremtidens teknologiske løsninger Du vil kunne arbeide med relevante og konkrete problemstillinger sammen med aktører på Sørlandet, spesielt i den avsluttende prosjektoppgaven ta deler av studiet i utlandet hvor du møter en annen kultur, og lære mer fra de beste internasjonale studiemiljøene være en del av et stort IT/IS- miljø (IS= informasjonssystemer) (IS= informasjonssystemer) Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

7 HVORFOR STUDERE IT OG INFORMASJONSSYSTEMER?
Som student vil du få nærhet et fagmiljø som forsker og underviser i grenselandet mellom teknologi, organisasjon og økonomi. De ansatte er aktive på mange fronter og har et nært samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning, blant annet gjennom:  Senter for e-forvaltning Senter for forretningssystemer Senter for eHelse Centre for Integrated Emergency Management CIEM Instituttet er også medlem av det europeiske forskningssenteret for informasjonssystemer, ERCIS - European Research Center for Information Systems - an international network of scientists, conducting cooperative research in the field of Information Systems. Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

8 Bachelor i IT og informasjonssystemer EKSEMPLER på prosjektoppgave i siste semester (bacheloroppgave) SIKKERHETSAPP for Smart Care, studentene kombinerte sikkerhet og informasjonsteknologi og utviklet en sikkerhetsapp for DATAKVALITETSSIKRINGSYSTEM for Aker Solutions, har laget et system som sikrer kvaliteten i behandlingen av ulike data på oppdrag fra Aker Solutions. NY NETTPORTAL for Andersen Mek. Verk (AMV) i Flekkefjord, som er totalleverandør av tunnel- og graveutstyr. NYE NETTSIDER for Rolfs Elektro i Kristiansand (nye nettsider med nettbutikk) UTVIKLET BRUKERSYSTEM for whisky-drikkere for Norsk Malt Whisky Lag NETTKJØP AV BRUKTE BØKER for UiA / STA BEDRE GJESTENETT PÅ NATIONAL OILWELL VARCO OVERSIKT OVER LANDBRUKSANSATTE for Landbrukstjenester Sør En smakebit på hva studentene jobber med i siste semester på bachelorprogrammet Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

9 Tidligere bachelorstudenter rapporterer (Kandidatundersøkelsen,2013)
95 % har fått jobb innen fire måneder etter endt studium (BachIT) 21 % headhuntet Estimert snittlønn: ,- (Høyest av bachelorkandidatene på dette fakultetet) 85 % er tilfreds eller svært tilfredse med stillingen de fikk etter endt utdanning 75 % mener utdanningen var relevant eller svært relevant for stillingen

10 Tidligere masterstudenter rapporterer (Kandidatundersøkelsen,2013)
88 % har fått jobb innen fire måneder etter endt studium (BachIT) + 9 % selvstendig næringsdrivende Estimert snittlønn: ,- etter endt utdannelse 81 % er tilfreds eller svært tilfredse med stillingen de fikk etter endt utdanning 85 % mener utdanningen var relevant eller svært relevant for stillingen

11 God match mellom jobb og utdanning
Masterstudiet i informasjonsstudier gir en unik mulighet til å kombinere teknisk kompetanse og forretningsforståelse, og gjør deg godt rustet til en jobb i teknologi- og rådgivningsbransjen, sier Ida Aspaas Karlsen som jobber som konsulent i Capgemini. Hvorfor valgte du den utdanningen du gjorde? Jeg begynte på bachelorprogrammet i IT- og informasjonssystemer fordi jeg hadde en viss interesse for data. Det er en del valgmuligheter i programmet som gjorde at jeg kunne velge emner som ikke var så tekniske, og jeg begynte også ganske tidlig å tenke på å gå videre på master. Det har jeg ikke angret på. Masterprogrammet har gitt meg både en god teknisk plattform og en bred forretningsforståelse, noe som er spesielt viktig i jobben min nå. Jeg var utvekslingsstudent på University of Nebraska , Omaha – og det var lagt godt til rette for oss. Vi var ettertraktede studenter for dem. Jeg fikk også god trening i presentasjonsteknikk der, noe jeg har hatt stor nytte av siden. Arbeidsgiver:  Capgemini, Oslo siden august 2012 Bachelor i IT og informasjonssystemer 2010, og Master i informasjonssystemer 2012 Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

12 Kort oppsummert Studier i IT og informasjonssystemer gir
Spennende studier med engasjerte og oppdaterte forelesere Gode muligheter for utveksling Relevant kompetanse Meget gode muligheter for interessante og godt betalte jobber Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

13 Statsvitskap Presentasjon ved Gro Kvåle, studiekoordinator for Samfunnsfag (årsstudium) og Statsvitenskap (årsstudium og bachelor)

14 Ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag kan ein studera:
Statsvitenskap i 1, 3, 5 eller 8 år – frå årsstudium til phd. Årsstudium i samfunnsfag Sommarskule i European integration (30 stp, masternivå)

15 Kva er statsvitskap? Det systematiske, vitskaplege studiet av politikk, stat og styring På alle styringsnivå: lokalt, regionalt, nasjonalt, overnasjonalt Sammenhengen mellom styringsnivåa Tilhøvet mellom politikk og administrasjon Målet er å kunna forstå og forklara og evt gje råd til styresmakter og andre samfunnsaktørar

16 Kva er så statsvitenskap?

17 Korleis studerer me statsvitskap - BA?
1sem høst EX-100 Examen Philosophicum ORG100 Organisasjonsteori og analyse ST-100 Offentlig politikk og administrasjon 2sem vår ST-101 Politisk teori ST – 102 Internasjonal politikk ST – 103 Komparativ politikk 3sem høst ORG200 Administrasjon og ledelse i offentlig forvaltning ST -200 ME-100 Samfunnsvitenskapelig metode 4sem Vår Breddeenhet, 60 sp 4 og 5 semester 5sem Høst 6sem ST-202 The European Union – Institutions and Politics ST-204 Bacheloroppgave i statsvitenskap Valgemne

18 Master i statsvitskap og leiing
40 studiepoeng obligatoriske emner: Vitskapleg forståing og framstilling Organisasjonsteori Political Systems and Governance Metode og Statistikk 40 studiepoeng valgemner: To valretningar: Organisasjon og leiing og Europeisk integrasjon 40 studiepoeng masteroppgave

19 Årsstudiet i samfunnsfag
Ein kombinasjon av Statsvitskap ( Internasjonal politikk, offentleg politikk og administrasjon) Historie ( Globalhistorie, Konflikt og fred – historiske og etiske perspektiv) Geografi (Utvikling, miljø og samfunnsendring, økonomisk globalisering)

20 Og etterpå… Kan du bli kva du vil!
Jobb i kommune, statleg verksemd, internasjonale organ, frivillig sektor, privat verksemd Sakshandsaming, undervisning, journalistikk, prosjektarbeid osv., osv.

21 Og elles er det verdt å vita at:
Studentforeininga Politicus er svært aktiv med faglege og sosiale arrangement, studieturer osv. Forelesarane er anerkjente ekspertar på sine område Forelesarane er tilgjengelege for studentane I masterstudiet finst det mogelegheit for praksisplass/periode ved Agderforskning, Oxford Research og Sørlandets Europakontor i Brussel

22

23 Utviklingsstudier Årsstudiet 60 sp - 1 år Opptakskrav: Generell studiekompetanse Bachelorstudiet 180 sp – 3 år Opptakskrav: Generell studiekompetanse Master in Global Development and Planning – 2 år Presentasjon ved Jannik Stølen Timenes, rådgiver Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging

24 Hvorfor velge utviklingsstudiet – årsstudium/bachelor?
Er du opptatt av globalisering og internasjonale økonomiske og politiske forhold? Er du interessert i å finne ut av sammenhengene og årsakene til ulikheter i sosial og økonomisk utvikling mellom ulike land og regioner?  Hvordan land kan fanges i konfliktfeller, og hvordan man kan skape grunnlag for fred? Er du opptatt av bærekraftig utvikling og ressursforvaltning? Fattigdom og bistand? Ønsker du å få internasjonal erfaring i løpet av studiet? Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

25 Hvorfor velge dette studiet?
Utviklingsstudiet passer for deg som har engasjement og interesse for utviklingsspørsmål, internasjonale relasjoner, bistand og endringsprosesser i en global sammenheng. Vi diskuterer og analyserer grunner til at noen land er rike og noen fattige, og hva det er som er med på å fremme eller hemme økonomisk vekst og sosial utvikling. Du vil lære om internasjonale institusjoner og bistandsaktørers rolle og funksjon i forhold til utvikling i fattige land, og om hvordan fordeling av ressurser og makt kan bidra til konflikt.   Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

26 Studieplanen – bachelor i utviklingsstudier 180 studiepoeng
Utviklingsrelaterte emner: Utvikling, miljø og samfunnsendring Kulturelle endringsprosesser Global historie Bistand, makt og konflikt Økonomisk globalisering Feltkurs (studietur 4 uker) The Global Challenge: Natural Resources and Climate Change Comparative Regional Analysis Feltarbeid Bacheloroppgave Ex phil, Ex fac og metode Breddeenhet 40 studiepoeng Statsvitenskap Samfunnsendring og kommunikasjon Jus og økonomi Spansk Medieproduksjon Religionsstudier i Asia Religion og livssyn Sosiologi Utveksling Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

27 Utenlandsopphold hvert år!
1. år - Feltkurs i et utviklingsland 4 uker i andre semester av årsstudiet/bachelorstudiet 2. år - Utveksling Mulig hele 4. semester – mange gode utvekslingsavtaler 3. år - Feltarbeid i et utviklingsland i forbindelse med bacheloroppgaven, minimum 3 måneder, 6. semester Master in Global Development and Planning 4. år - Face-to-face samling Sri Lanka 4 uker i slutten av andre semester 5. år - Feltarbeid i et utviklingsland i forbindelse med masteroppgaven Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

28 Videre studier gir en samfunnsvitenskapelig grad
kvalifiserer for opptak til masterstudiet i Global Development and Planning ved Universitetet i Agder. Kvalifisere også for opptak til masterstudiet i Samfunnskommunikasjon Statsvitenskap og ledelse Innovasjon og kunnskapsutvikling (Grimstad) Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

29 Bachelor i utviklingsstudier - yrkesmuligheter
Studiet gir en forutsetning for å kunne søke stillinger i forbindelse med: administrasjon og planlegging av bistand- og humanitært arbeid frivillige organisasjoner som driver utviklingsprosjekter eller internasjonalt samarbeid informasjonsarbeid i offentlige eller private organisasjoner arbeid i forbindelse med innvandring og flyktninger saksbehandling i det private og det offentlige Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

30 Bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon
Presentasjon ved Jørn Cruickshank, studiekoordinator Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging

31 Bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon
Hvorfor velge dette studiet? Er du opptatt av å forstå hvordan media, internett og et stadig bedre samferdselstilbud nasjonalt og internasjonalt binder mennesker sammen på nye måter? Ønsker du å forstå hvordan globaliseringen påvirker arbeidslivet og de stedene vi bor på? Vil du å lære mer om hvordan du kan påvirke vårt stadig mer komplekse og mobile samfunn gjennom planlegging og kommunikasjon? Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

32 Hvorfor velge samfunnsplanlegging og kommunikasjon?
Bachelorprogrammet i samfunnsplanlegging og kommunikasjon passer for studenter som er opptatt av samfunnsendringer generelt, men særlig hvordan samfunnskunnskap kan utnyttes i formingen av et mer demokratisk og bærekraftig samfunn. I løpet av studiet diskuterer vi den politiske organiseringen av samfunnet og medias og planleggingens rolle i formingen av meninger og sosiale fellesskap. Studiet er et av få tverrfaglige og praksisorienterte studier i Norge som retter seg mot steds- og samfunnsutvikling. Med en bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kommunikasjon får du en tverrfaglig og handlingsorientert utdanning. Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

33 Fordypning på 90 studiepoeng i følgende emner:
Studieplanen – bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon 180 studiepoeng Fordypning på 90 studiepoeng i følgende emner: Utvikling, miljø og samfunnsendring Kulturelle endringsprosesser Offentlig administrasjon Økonomisk globalisering Samfunnsplanlegging og regional utvikling Communication, Media and Planning Kultur, planlegging og byutvikling Bacheloroppgave Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

34 Videre studier Gir en samfunnsvitenskapelig grad
Kvalifiserer for opptak til masterstudiet i Samfunnskommunikasjon ved Universitetet i Agder. Kvalifisere også for opptak til masterstudiet i Global Development and Planning Statsvitenskap og ledelse Innovasjon og kunnskapsutvikling (Grimstad) Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

35 Bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon - yrkesmuligheter
Du kan søke jobb i offentlige, frivillige og private organisasjoner som er involvert i ulike typer utviklings-, planleggings- og kommunikasjonsarbeid. Det kan være en kommune, et regionalt samarbeidsorgan, et departement eller direktorat eller et kommunikasjonsbyrå. Du vil også ha relevant kompetanse for private eller frivillige organisasjoner som er bevisst på å påvirke planleggings- og kommunikasjonsprosesser som berører deres virksomhet. Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

36 Bachelor i sosiologi Presentasjon ved Cecilie Mawdsley, studiekonsulent Institutt for sosiologi og sosialt arbeid

37 Hvorfor studere... Sosiologi? Hvordan blir mennesket påvirket av endringer i arbeidslivet og fremveksten av nye samlivsformer? Hvorfor er kunnskap, makt og rikdom ulikt fordelt? Sosiologi kan defineres som studiet av mennesket i samfunnet, og faget gir deg dypere innsikt i denne typen spørsmål. Sosiologien forklarer og fortolker hvordan mennesker blir formet av samfunnet og hvordan mennesker selv bidrar til å forme samfunnet. Jobbmuligheter Kandidater i sosiologi finner du i mange ulike jobber innen offentlig forvaltning og privat næringsliv, ledelse og administrasjon, utredningsarbeid, organisasjonsutvikling, konsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, forskning, markedsundersøkelser, markedsføring og reklame, undervisning og journalistikk. Sosiologi årsstudium er så-og-si identisk med første året i bachelorprogrammet i Sosiologi. Er du usikker på studievalget ditt, kan du ta årsstudium i Sosiologi først og så fortsette på bachelor seinere (du får da innpasset tidligere utdanning og begynner i 2. studieår). Hvorfor er det sånn at det er flere fra vestkanten av Oslo som tar høyere utdanning? Hvorfor er det flere fra østkanten som sliter med en type helseproblemer? Bachelor fordypning med bacheloroppgave og årsstudium kan brukes som bredde i andre bachelor eller som del av GLU som skolerelevante fag 60 sp eller som 30sp pakker. Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

38 Bachelor i sosialt arbeid
Presentasjon ved Cecilie Mawdsley, studiekonsulent Institutt for sosiologi og sosialt arbeid

39 Hvorfor studere... Sosialt arbeid? Har du lyst til å jobbe med mennesker? Er du opptatt av samfunnsspørsmål og sosiale problemer? Om du ønsker å bidra til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer hos enkeltpersoner, i familier, grupper eller i samfunnet generelt, kan sosialt arbeid være en utdanning for deg. Som sosionom vil du kunne jobbe med barn, unge, voksne og miljøer som trenger støtte i vanskelige situasjoner. Atle Holbek (fullførte Sosionomstudiet 2013) - Å bli sosionom gir mange muligheter. En kan jobbe innen barnevernet, NAV, rus, psykiatri og mye mer. Det er en «potetutdanning». - Praksis er jo det lengste jobbintervjuet en er på. Det er en god arena for å teste seg selv.  Visste du at... Sosionomsstudentene har 18 ukers praksis i nestsiste semester? Et godt samarbeid mellom UiA og praksisfeltet er vesentlig for å sikre kvaliteten på læringsprosessen. Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

40 Videre studier? Velferdsstudier, master Masterprogrammet gir deg solide kunnskaper om forholdet mellom individ, samfunn og velferdssystemer. Det passer for deg som ønsker å jobbe med analysearbeid, fagutvikling, administrasjon eller ledelse. Studiet gir deg kunnskaper om samfunnsendring og velferd, herunder hvordan ulike land utvikler sine velferdssystemer, hvilke drivkrefter som ligger bak disse endringene, og hvordan ulike typer velferdspolitikk påvirker fordelingen av velferd i samfunnet. Anne Tøge (fullførte masterstudiet 2011) Studiet handler mye om hva du gjør selv. Det er lagt opp til bolkundervisning og i stor grad egenarbeid. Man må ha interesse og lyst til å lære. Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører

41 Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
Nattergalen, mentorprogram - En kjempebra mulighet til å utvikle seg faglig og få nye perspektiver, sier Eline Freim som har vært mentor i "Nattergalen" ved siden av sosionomstudiet. Mentorprogrammet retter seg primært mot studenter som tar sosialfaglig utdanning, samt skolebarn i alderen 8-12 år med minoritetsbakgrunn. Ved UiA har også studenter fra lærerutdanningene vært med. Målsettingen er gjensidig glede og læring for studenter og barn som deltar. For barnet kan det dessuten bli et bidrag til inkludering og til å bli bedre kjent med det norske samfunnet, og for studenten kan det bety en berikelse og utvidet erfaring, ved å bli kjent med et barn og en familie med annen bakgrunn enn ens egen. Fakultet for samfunnsvitenskap, opplæring studentambassadører


Laste ned ppt "Fakultet for samfunnsvitenskap Eilert Sundts hus, Gimlemoen Campus Kristiansand Opplæring studentambassadører 6. november 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google