Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Stort fakultet med populære studier Har 30% av alle registrerte studentene på UiA 10 bachelor-, 8 master- og 3 PhD-program Bredt fagtilbud som bygger på lange tradisjoner Tilbyr både siviløkonom- og sivilingeniørutdanning (industriell økonomi og teknologiledelse) Gir mye undervisning på engelsk Sender flest studenter på utveksling og tar i mot flest internasjonale studenter på UiA

2 Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Har ansvaret for studier, forskning og formidling innenfor samfunns- og bedriftsøkonomi, organisasjonsteori, sosiologi, statsvitenskap, jus, sosialt arbeid, utviklingsproblematikk og informasjonsvitenskap Utdanner morgendagens ledere med faglig bakgrunn i Industriell økonomi og teknologiledelse Informasjonssystemer Innovasjon og kunnskapsutvikling Internasjonal ledelse Offentlig politikk og administrasjon Sosialt arbeid og velferdssosiologi Utviklingsstudier Økonomi og revisjon Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

3 Faglig organisert i seks institutt
Institutt for arbeidsliv og innovasjon (Grimstad) Institutt for informasjonssystemer Institutt for sosiologi og sosialt arbeid Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag Handelshøyskolen i Kristiansand / Institutt for økonomi Institutt for utviklingsstudier Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

4 *) MASTINDØK eies av TEKREAL, men studieansvaret tilhører ØKSAM
INSTITUTT STUDIUM KONTAKT STUDIEKONSULENT Institutt for arbeidsliv og innovasjon, (Grimstad) HR og organisasjonsutvikling, årsstudium Jorunn Våle Tel Økonomi og administrasjon, bachelorprogram, Grimstad Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram Institutt for informasjonssystemer IT og informasjonssystemer, årsstudium Bente Elisabeth Holmen Tel IT og informasjonssystemer, bachelorprogram Informasjonssystemer, masterprogram Information Systems, PhD Programme Institutt for sosiologi og sosialt arbeid Sosionomstudiet, bachelorprogram Cecilie Mawdsley Tel Arbeids- og velferdssosiologi, bachelorprogram Velferdsstudier, masterprogram Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag Samfunnsfag, årsstudium Kari Nordstoga Hanssen Tel Statsvitenskap, årsstudium Statsvitenskap, bachelorprogram Offentlig politikk og ledelse, masterprogram, inkludert sommerstudiet i Europeisk integrasjon Ledelse, erfaringsbasert masterprogram Public Administration, PhD Programme Handelshøyskolen i Kristiansand / Institutt for økonomi Opplevelsesbasert reiseliv, bachelorprogram Anne Line Omsland Tel Gro Anita Homme Tel Rettsvitenskap, bachelorprogram Revisjon, bachelorprogram Økonomi og administrasjon, bachelorprogram Økonomi og administrasjon - Siviløkonom, masterprogram Økonomi og administrasjon - Siviløkonom, 5-årig masterprogram International Management, PhD Programme Institutt for utviklings-studier Utviklingsstudiet, årsstudium Jannik Stølen Timenes Tel Utviklingsstudier, bachelorprogram Samfunnsendring og kommunikasjon, bachelorprogram Master's Programme in Development Management *) MASTINDØK eies av TEKREAL, men studieansvaret tilhører ØKSAM **) HV-MASTLED har studieavgift og administreres av fakultetets EVU-enhet Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

5 Gode muligheter for å gå helt til topps på UiA…
BACHELOR -> MASTER -> PHD Revisjon Økonomi og administrasjon Økonomi og administrasjon - Siviløkonom International Management Innovasjon og kunnskapsutvikling *) IT og informasjonssystemer Informasjonssystemer Information Systems Statsvitenskap Opplevelsesbasert reiseliv Offentlig politikk og ledelse Public Administration Samfunnsendring og kommunikasjon Samfunnskommunikasjon (gis i samarbeid med HUM-PED) Utviklingsstudier Development Management Sosionomstudiet **) Arbeids- og velferdssosiologi ***) Velferdsstudier *) Master i innovasjon og kunnskapsutvikling krever minimum 80 sp fordypning i økonomi, ledelse eller samfunnsfag **) Studenter på Sosionomstudiet kan gå videre på Master i offentlig politikk og ledelse ved å ta en tilleggspakke. ***) Studenter på Arbeids- og velferdssosiologi kan velge en spesiell fagkombinasjon og dermed kvalifisere seg for opptak til Master i offentlig politikk og ledelse Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

6 Institutt for arbeidsliv og innovasjon (Grimstad)
Har stor faglig bredde og driver betydelig forskning innenfor innovasjon, kunnskapsledelse og arbeidsliv Tilbyr: HR og organisasjonsutvikling, årsstudium Økonomi og administrasjon, bachelor Innovasjon og kunnskapsutvikling, master Industriell økonomi og teknologiledelse, master Holder til i nye, flotte lokaler på Campus Grimstad. Alt nytt i Over 2500 ingeniør-, sykepleier-, økonomi- og lærerstudenter holder til på Campus Grimstad. Studentene sier: - De moderne fasilitetene gir inspirasjon til å studere! - Billig å bo! MASTINDØK eies av TEKREAL, men instituttet har faglig ansvar for programmet Fra studieåret startet i 2010 ble universitetets virksomhet i Aust-Agder samlet i Teknologiparken i Grimstad ingeniør-, sykepleier-, økonomi- og lærerstudenter tok i bruk et av landets nyeste, flotteste og mest moderne lærested innen høgre utdanning i Nord-Europa: Campus Grimstad! Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

7 Hvorfor dette studiet:
Trygg plattform Vanida Vik Nerhus Bachelor i økonomi og administrasjon, Grimstad, 2008 Hvorfor dette studiet: Økonomistudier er en veldig trygg plattform fordi alle bedrifter har behov for folk med kjennskap til økonomi. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

8 Institutt for informasjonssystemer
Forsker og underviser i grenselandet mellom teknologi, organisasjon og økonomi noe som gjenspeiles i den faglige profilen i studiene Tilbyr årsstudium, bachelor, master og PhD-utdanning i IT og informasjonssystemer Aktiv i oppbygging av faglige senter (e-forvaltning og forretningssystemer) og har et utstrakt samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning IT og informasjonssystemer, bachelor, vant pris for godt læringsmiljø 2009 Programmet skårer høyt på alle tre hovedområder som statuttene for prisen presiserer, det vil si faglig-pedagogiske forhold, sosiale forhold og dynamikk i miljøet. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

9 EKSEMPLER PÅ FORSKNINGSOMRÅDER:
Bruk av sosiale medier: Ekspertuttalelse i forbindelse med førstesideoppslag i Aftenposten 4/11-11 ved førsteamanuensis Øystein Sæbø: …sjikanen øker på nettet. Dette har med omfanget av nettbruken å gjøre. Det som går igjen i mediebrukerundersøkelser, er at ryggmargsrefleksen av å tenke gjennom det man gjør, har utviklet seg positivt de siste årene… e-helse e-forvaltning Forretningssystemer Systemutvikling Bruk av IKT i utviklingsland: Vi vet i dag at IT kan bidra positivt til økonomisk vekst og bedrede samfunnsmessige forhold, som helse. Vi vet derimot ikke nok om de omkringliggende faktorene som er en del av helhetsbildet, og som må være på plass for å sikre at teknologien faktisk fører til utvikling. Dette er noe av det viktigste vi vil diskutere, sa professor Maung K. Sein før avreise til Nepal hvor instituttet arrangerte en internasjonal forskningskonferanse i mai 2011. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

10 Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
Arbeids- og velferdssosiologi, bachelor Sosionomstudiet, bachelor Velferdsstudier, master Klientrettet praksis i 3. år på Sosionomstudiet: Sosionomstudentene har praksis i høstsemesteret tredje studieår hvor de er utplassert ved ulike institusjoner. Praksisperioden foregår i sin helhet på praksisstedet, bortsett fra et todagers obligatorisk seminar midtveis i semesteret hvor de er samlet på universitetet. Det er studentene selv som har ansvaret for å planlegge og lede seminaret. Sagt om praksisseminaret i 2010 «Rus og psykiatri»: "Variasjonen mellom fagfolks kompetanse, studenters opplevelser i praksis og brukeres erfaringer ga oversikt over et stort apparat og mye nyttig innsikt i forhold til det systemet vi skal ut å jobbe innenfor." Rasha Abdallah Sosionomstudiet 2009 Råd til potensielle søkere: Det kan være lurt å ikke komme rett fra videregående. Ta et friår eller gjør noe annet før du begynner å studere for å få litt mer erfaring før studiene. Magiske øyeblikk – i møte med brukere, studenter og forelesere Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

11 Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
Den faglige staben har et utstrakt samarbeid med praksisfeltet gjennom blant annet PRAXIS-Sør. Dette er et samarbeid mellom BUF-etat, kommunene i Agder-fylkene, fylkesmannen i Aust og Vest-Agder, familievernkontorene i Region Sør og Universitetet i Agder. Anne Grete Tøge , student på master i velferdsstudier: - Det er kjempegøy! Studiet handler om velferd i den videste forstand. De fleste emnene tar for seg samfunnsendringer, ulike velferdssystemer og betydningen av forholdene mellom disse. Anne Ryen, foreleser i metode og sosiologi på bachelor i arbeids- og velferdssosiologi: Sosiologi er en god inngang til å tenke kreativt og kritisk. Faget ser på mennesker i samspill, og studentene lærer å se vekselvirkningen mellom individ, organisasjon og samfunn. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

12 Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag
Sentrale undervisnings- og forskningsområder er regional og lokal politikk og forvaltning, organisasjonsteori, ledelse, offentlig politikk og administrasjon, europeisk integrasjon, vitenskapsteori og metode. Hovedvekten av instituttets ansatte forsker og underviser innenfor statsvitenskap, organisasjon og ledelse. Dette gjenspeiles i studieprogrammene ved instituttet: Statsvitenskap, bachelor/årsstudium Samfunnsfag, årsstudium Offentlig politikk og ledelse, master Europeisk integrasjon, 30sp(masternivå) PhD program i Public Administration Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

13 Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag
- har sammen med Internasjonal avdeling ved UiA inngått en unik avtale med Sørlandets Europakontor. Avtalen åpner opp for at studenter på Master i offentlig politikk og ledelse kan ha et praksisopphold ved Europakontorets kontor i Brussel. Praksisoppholdet er ment å ha en varighet opptil tre måneder. FAGMILJØET: "Det er et godt og erfarent fagmiljø her, og jeg har hatt mange som forelesere selv" GOD VEILEDNING: "Veien er kort mellom professorer, forelesere og studenter. Det er lett å banke på døra og stille spørsmål" Irene Svarteng har praksisopphold i Brussel, høsten-11 STUDIET: "Fagstaben på instituttet er veldig imøtekommende og ikke minst dyktig på sine fagfelt" Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

14 Handelshøyskolen i Kristiansand / Institutt for økonomi
Tilbyr følgende studieprogram: Bachelor økonomi og administrasjon Bachelor revisjon 5-årig masterprogram i økonomi og administrasjon – siviløkonom 2-årig masterprogram i økonomi og administrasjon – siviløkonom PhD Program i International Management Bachelor rettsvitenskap Bachelor opplevelsesbasert reiseliv - Studentmiljøet på økonomi er helt utrolig bra! Espen Andreassen (uteksaminert fra masterstudiet 2010) skulle egentlig bare ta det første året ved UiA, men kvaliteten på studiet og samholdet blant studentene gjorde at han fortsatte. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

15 Noen fakta om Handelshøyskolen i Kristiansand/Institutt for økonomi:
Et av de største instituttene ved UiA både målt i studentantall og antall ansatte (økonomistudentene utgjør nesten 14% av totalt antall registrerte studenter ved UiA) Har gitt siviløkonomutdanning i mer enn 20 år Gode og mange muligheter for utveksling for studentene Mercurius (linjeforening for masterstudentene i økonomi og administrasjon), kåret til landets beste linjeforening i Stor og aktiv linjeforening med mange muligheter for engasjere seg i ulike verv og utvalg. Er et bindeledd mellom studentene og næringslivet. Bachelorprogrammet i rettsvitenskap følger samme studiemodell som UiB. Studenter som blir tatt opp ved UiB vil få godskrevet de tre første studieårene fra UiA og kan dermed fortsette å ta mastergraden ved UiB. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

16 Flere fakta Opplever teorien i praksis
I bachelorprogrammet i opplevelsesbasert reiseliv er det i 2012 en prøveordning med 2 bedriftsstipend som studentene kan søke på Studieprogrammet i reiseliv har et «opplevelsesfokus» (hva er det som gjør at folk reiser) og er ikke en utdanning for tradisjonelle stillinger på reisebyrå eller hos turoperatører Opplever teorien i praksis - En spennende vri på vanlige reiselivsstudier, sier Karen Strand, som spesielt liker at de får sett i praksis hvordan konsepter skal utvikles. UiA og Vest-Agder fylkeskommune har i fellesskap opprettet en bedriftsstipendiatordning (2 stillinger, 100 % i 12 måneder) tilknyttet Opplevelsesbasert reiseliv, bachelorprogram. I første omgang søkes det etter bedrifter med relevante utviklingsprosjekt. Når prosjekter/bedrifter er plukket ut, vil studenter ved studiet få mulighet til å søke på stipendiatstillingene. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

17 Institutt for utviklingsstudier
gjennom forskning og utdanning ønsker vi å skape økt forståelse for forhold som fører til forskjeller i sosial og økonomisk utvikling mellom ulike land og regioner studiene som tilbys gir kunnskap om globale utviklingsprosesser og sammenhenger i et tverrfaglig, samfunnsvitenskapelig perspektiv sentrale temaer i studiene er: teorier om utvikling og underutvikling globaliseringen og det internasjonale økonomiske systemet nord-sør forholdet bistand og fattigdomsproblematikk Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

18 Institutt for utviklingsstudier har ansvar for følgende studier:
Utviklingsstudiet, årsstudium Bachelor i utviklingsstudier Bachelor i samfunnsendring og kommunikasjon Master in Development Management Visste du at Utviklingsstudiet har vært gitt siden 1983? Feltkurset (tidligere kalt studieturen) er en viktig del av både års- og bachelorstudiet? Feltkurset foregår i et utviklingsland i begynnelsen av januar og varer i 4-5 uker. Studentene velger mellom Afrika (Tanzania), Asia (Indonesia, Sri Lanka) eller Latin Amerika (Bolivia), og feltkurset foregår under ledelse av faglærer. «Sunt å komme ut av den norske bobla» Christian Slaaen (Utviklingsstudiet i 2008) om studiet: Det har gitt meg mye. Det er både spennende og utfordrende. En del av foreleserne satte verdenen min opp-ned og ga meg mange nye perspektiver på ting. Det store krydderet er jo studieturene, slik får man også en praktisk erfaring og blir kjent med et utviklingsland på kroppen. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA

19 Bachelor i samfunnsendring og kommunikasjon
Å forstå forskjeller, likheter og utviklingstrekk i samfunnet, for deretter bruke dette som grunnlag for å foreslå, planlegge og gjennomføre endringer. «Ny fagkombinasjon gir fortrinn» Jon Audun Johnsen (kull 2007): «Den nye fagkombinasjonen kan telle positivt når man skal søke på jobber etter endte studier.» Master in Development Management Robert Hoffman (uteksaminert i 2007): «In my opinion, the Master’s Programme deals with the most important issues in the world today: environment, development, poverty reduction, etc.» Nettbasert studium, med to samlinger Undervises på engelsk Rekrutterer både norske og internasjonale studenter Gjennomføres i samarbeid med FN-universitetet og et nettverk av universiteter i Afrika og Asia Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA


Laste ned ppt "Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google