Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon VG3-klassene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon VG3-klassene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon VG3-klassene
Poengberegning og vitnemål Karakterpoeng, skolepoeng, konkurransepoeng Førstegangsvitnemålskvote, ordinærkvote Opptakskrav - Viktige datoer

2 Hvordan regne poeng I FORBINDELSE MED OPPTAK TIL VIDERE STUDIER ER DET VIKTIG FOR DEG Å HA OVERSIKT OVER KARAKTERPOENG, SKOLEPOENG OG KONKURRANSEPOENG. Legg sammen alle standpunktkarakterer og eksamenskarakterer fra alle år Karakter i norsk, kroppsøving og historie bare fra Vg3. Karakter i matematikk og naturfag både fra Vg1 og Vg 3 for påbygningselever Alle programfag fra hvert år skal telles med Samtlige tallkarakterer skal være med i summen - to karakterer i fag du har hatt eksamen i. En karakter hvis du har tatt faget som privatist – unntatt i språkfag Del på antallet gitte karakterer Gang med 10 = Karakterpoeng

3 Har du ekstrapoeng? Til karakterpoengene kan du legge til realfagspoeng og språkpoeng: Realfagspoeng: ½ poeng pr. årskurs NB! R2 og Fy2 1 poeng fransk, spansk, tysk: nivå II ½ poeng, nivå III 1 poeng NB! MAX 4 poeng! Kjønnspoeng eller bonuspoeng? Sjekk muligheter! Summen blir skolepoengene dine, og disse hører førstegangsvitnemålet til.

4 Konkurransepoeng – hva er det?
Fra og med det året du fyller 20 år får du alderspoeng – 2 poeng pr. år – maks 8 poeng Du får 2 poeng for enten folkehøgskole, gjennomført førstegangstjeneste eller et studieår på minimum 60 studiepoeng (som er et fullt studieår) Dette kommer i tillegg til skolepoengene dine fra og med det året du fyller 20 år. Du kan også forbedre karakterer etter vgs. Disse regnes med her.

5 Har jeg skjønt det? Her er regnestykket:
POENGUTREKNING: Karakterpoeng + realfagspoeng + kjønnspoeng (til utvalde studium) + poeng opptaksprøver (til utvalde studium) = SKOLEPOENG (rett etter vgs) + alderspoeng + tilleggspoeng (for førstegongsteneste eller folkehøgskole eller høgare utdanning) = KONKURRANSEPOENG (minst ett år etter vgs)

6 Hva er førstegangsvitnemål?
Førstegangsvitnemål er det vitnemålet du får etter 3 eller 4 år dersom alle fagene er fullført og bestått. Førstegangsvitnemål er vitnemål med kun skolepoeng Du kan konkurrere med førstegangsvitnemålet ditt til og med det året du fyller 21 år. Du kan ta opp så mange fag du vil når som helst innenfor de 3 årene du går på vgs, og likevel få førstegangsvitnemål. NB! 3 år er absolutt grense for elever på studiespesialisering. De som får innvilget et 4. år, kan ta opp fag også dette året og få resultatene på førstegangsvitnemålet.

7 Hva er førstegangsvitnemålskvote?
Ca 50% av alle studieplassene er forbeholdt studenter med førstegangsvitnemål. Til de fleste studier er det lavere inntakskrav i denne kvoten, men ikke til alle studiene I denne kvoten konkurrerer du bare med skolepoeng. Gjelder fram til og med det året du fyller 21 år

8 Hvis du ikke kommer inn via førstegangsvitnemålskvoten på det studiet du vil inn på, konkurrerer du videre innenfor ordinærkvoten med alle de andre som søker og som ikke kan bruke førstegangsvitnemål, men som har opparbeidet seg konkurransepoeng. OBS: Vanligvis vanskeligere å komme inn via ordinærkvoten enn førstegangsvitnemålskvoten NB NB NB

9 Beregner alle studier opptakspoeng?
Ikke alle studier har opptak kun på grunnlag av karakterer Noen har opptaksprøver (bl.a. forsvaret og politihøgskolen, arkitekthøgskolen, musikkstudier og kunststudier bl.a.) Folkehøgskoler ser ikke særlig etter karakterer, mer etter motivasjon og interesse, og har rullerende inntak. Aldersgrense 18 år. BI er en privat skole, men følger de samme retningslinjene for beregning av inntakspoeng som Samordna opptak. Ikke inntak via SO.

10 Vanskelig å komme inn? Sjekk denne adressen:

11 Inntakskrav 2014 Helt ferske tall på samordnaopptak.no
Sted Studienavn Kravkode Type studium Studie- plasser Poenggrenser 2014 Ordinærkvote Førstegangs-vitnemål DHS Sosialt arbeid GENS Bachelor 65 49.7 39.1 HSF 45 40.8 38.1 UIT (Alta) 30 alle HiL 90 42.5 37.0 HiOA 122 50.2 42.0 HiST 49.8

12 Eksempel 2: Helt ferske tall finner du på samordnaopptak.no
Studienavn Type studium Poenggrenser 201 Ordinærkvote Førstegangs- vitnemål NTNU Bygg-og miljøteknikk Master ING4R2 55.8 54.0 Datateknologi 55.1 54.4 Elektronisk systemdesign og innovasjon 50.2 49.9 Ind.øk 63.5 60.2 UiS Informasjonsteknologi Master SIVING 46.0 45.3 UMB Kjemi og bioteknologi 51.2 49.6 UiT Anvendt fysikk og matematikk alle Kommunikasjonsteknologi 54.5 52.9 Nanoteknologi 62.8 61.8

13 Alle studier har en kravkode:
De aller fleste: GENS En del studium krever at du for eksempel har tatt bestemte fag, hatt praksis eller bestått opptaksprøver. LÆREAL Du må ha • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget norsk (393 timer) • minst 35 skolepoeng, og • matematikk R1/(S1 og S2) og enten matematikk R1 og R2 eller fysikk 1 og 2 eller kjemi 1 og 2 eller biologi 1 og 2 eller informasjonsteknologi 1 og 2 eller geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2 LÆRER Du må ha • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget matematikk (224 timer), eller bestått matematikk på høyere nivå • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget norsk (393 timer), og • minst 35 skolepoeng HING Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. ING4R2 Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2. VETE Du må ha Matematikk R1(eller Matematikk S1 og S2) og Kjemi 1 og 2.

14 Fag med egne fagkrav MEDISINSTUDIET, ODONTOLOGI, FARMASISTUDIET, ERNÆRING Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) + Fysikk 1 + Kjemi (1+2) VETERINÆRMEDISIN Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) + Kjemi (1+2) INFORMATIKK, REALFAG, NATUR- OG MILJØFAG: REALFAG, NATUR- OG MILJØFAG: Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) + Matematikk (R2)/Fysikk (1+2)/Kjemi (1+2)/Biologi (1+2)/Informasjonsteknologi (1+2)/Geofag (1+2)/Teknologi og forskningslære (1+ ARKITEKTUR OG TEKNISKE FAG NTNU, SIVILARKITEKT OG SIVILINGENIØRSTUDIET: Matematikk (R1+R2) + Fysikk 1 3 - ÅRIG HØGSKOLEINGENIØRUTDANNING:

15 ARKITEKTUTDANNING VED ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO:
Opptaksprøve etter nærmere regler ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG INTEGRERT MASTERSTUDIUM I ØKONOMISK/ADMINISTRATIVE FAG Matematikk R1/Matematikk (S1+S2) LÆRERUTDANNING Søkeren må ha minimum 35 skolepoeng (dvs. et karaktergjennomsnitt på 3,5 inkl. realfagspoeng) Minimum karakteren 3,0 i norsk og 3,0 i matematikk ANDRE: Norges idrettshøgskole krever bestått opptaksprøve Politihøgskolen krever bestått opptaksprøve i tillegg til en del andre krav Du finner kravene på følgende nettside: Luftforsvarets flygeskole har opptaksprøve (flyskoleopptak). Se følgende nettside: Det kreves generell studiekompetanse Forsvarets lederutdanninger krever bestått opptaksprøve (unntatt ingeniørutdanning) Se:

16 Ønsker du å ta fag som privatist?
NB! Du kan ta opp igjen fag eller ta nye fag – i løpet av ordinær tid. NB! Går du opp som privatist, er det bare eksamenskarakteren som gjelder dersom du velger å skifte ut karakteren NB! Du kan ikke være både privatist og elev samtidig i et fag. Frister: 15.september for eksamen til jul 1.februar for eksamen til våren Koster ca kr 800 for hvert fag du tar på nytt. Koster ca 400 for eksamen i nye fag. TA KONTAKT MED RÅDGIVER HVIS NOE ER UKLART!!

17 «Hva bør du velge?» SSB

18 Saksbehandler i off. sektor 32% Advokat 26% Butikkmedarbeider 20%
En holdningsundersøkelse for Kunnskapsdepartementet viser hvilke yrker nordmenn ser på som de viktigste. I undersøkelsen er folk bedt om å nevne hva som er de tre viktigste av følgende ti yrker. Hos 82% av de spurte var altså sykepleieryrket på topp tre. Sykepleier 82% Lærer 77% Lege 76% Politi 70% Ingeniør 59% Håndverker 42% Saksbehandler i off. sektor 32% Advokat 26% Butikkmedarbeider 20% Journalist 20%

19 Studier i utlandet Norges offisielle nettsted for deg som vil utvide horisonten

20 Viktige datoer: 15. april – endelig frist for å søke høgskole/universitet/høgskole/forsvarets utdanning Trenger du noe tilrettelegging på studiestedet, er søknadsfristen 1. mars. (Ikke forsvaret) Utlandet? Egne frister! Norden: Felles utdanningssystem – men ulike rutiner, undersøk søknadsfrister. STYO-dag 26.januar Utdanningsmesse

21 Hvordan finne fram videre?
Bruk skolenes nettsteder! Snakk med faglærere, medelever og rådgiver! Bruk tilbud om informasjon, rådgivere! Det er ingen katastrofe om du ikke kommer inn der du vil neste år – det er det mange som ikke gjør. Det umulige er ikke uoppnåelig, det tar bare litt lenger tid. Kanskje skal du bare fundere neste år - rett og slett gjøre noe annet?

22 Lykke til! Vitnemålet er inngangsbilletten til høyere utdanning


Laste ned ppt "Informasjon VG3-klassene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google