Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Romolslia Sportsklubb. Stiftet 1975 som Center Ballklubb Skiftet navn til Romolslia Sportsklubb ca 1990 Ca 100 aktive spillere i 8 lag, hovedvekt på medlemmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Romolslia Sportsklubb. Stiftet 1975 som Center Ballklubb Skiftet navn til Romolslia Sportsklubb ca 1990 Ca 100 aktive spillere i 8 lag, hovedvekt på medlemmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Romolslia Sportsklubb

2 Stiftet 1975 som Center Ballklubb Skiftet navn til Romolslia Sportsklubb ca 1990 Ca 100 aktive spillere i 8 lag, hovedvekt på medlemmer i barneskolealder

3 Romolslia SK Styrets leder Kasserer Foreldrekontakter/ lagskasserer Sponsor- /Dugnadsansvarlig Økonomiutvalg Baneansvarlig Banekomite Utleieansvarlig Foreldrekontaktansvarlig/ Materialforvalter Oppmenn/ foreldrekontakter Sekretær Nestleder/ Sportslig leder Trenere

4 Hovedmålsetninger RSK skal bedrive fotballaktivitet. Vi skal være klubb for alle med tilhørighet i Romolslia, Flatåsaunet og Okstadøy Vi er en breddeklubb, og skal være en trygg møteplass for alle våre medlemmer, hvor selvtillit bygges og sosiale bånd knyttes. Vi bidrar med gode holdninger til seier/tap, motspillere/medspillere, trenere/dommere både på og utenfor banen.

5 Sportslig plan En samlet plan for fotballaktiviteten i Romolslia Sportsklubb Plan og hjelpemiddel for alle trenere på aldersbestemte lag helt opp til senior-nivå For spillere: –Bidra til utvikling av ferdigheter –Gi gode holdninger –Bidra til utvikling av samhandling / fotballforståelse For trener: –Gi trenere et hjelpemiddel for fotballopplæringen. –Øke treners kompetansenivå. For klubben: –Være en langsiktig rettesnor som får alle til å trekke i samme retning –Gi presis informasjon om det sportslige arbeidet i vår klubb

6 Barnefotball i RSK I Barnefotballen Miniputt (6-10) – Lillegutt / Lillejenter (11-12) skal det ikke forekomme topping eller noen form for utvelgelse. Det skal være et bredt tilbud til alle der alle får være med uavhengig av ferdigheter og treningsiver. Alle spillere skal få prøve seg i alle posisjoner på banen Klubben skal bidra til trygge barn, og være et sted der selvtillit bygges og sosiale bånd knyttes. Barn skal lære å være stolte av klubben sin og stedet de bor.

7 Organisering av lagene All aktivitet i barnefotballen i RSK er foreldrestyrt, dvs lagene drives på dugnadsbasis av foreldrene. Hvert lag er selvstendig økonomisk enhet, som skal drives i forhold til hva lagets egne midler tillater. Hvert lag er imidlertid med og betaler inn til hovedlaget for banebruk, utstyr, seriespill, admin. etc. gjennom trenings-/aktivitetsavgift, dugnad og kontingent. Hvert lag skal ha egen : (i b.fotb. organiseres dette av foreldrene) –Trener –Oppmann/foreldrekontakt –Lagskasserer Lagene er underlagt styret/hovedlaget

8 Dugnader/deltakelse MÅ ha større deltakelse fra medlemmene/ foreldregruppa. Obligatorisk deltakelse på dugnader/inntektsbringende arbeide Vil utgjøre ca 10 timer dugnadsarbeide pr år pr medlem.. –Drift av lagene i barnefotballen –Deltakelse i styre/komiteer/utvalg –Drift av kunstgressbanen –Kiosksalg –Annet inntektsbringende arbeide

9 ROMOLSLIA KUNSTGRESS

10 På årsmøtet i 2008 ble det bestemt at styret skulle arbeide fram en plan rundt kunstgressbane i Romolslia. Styret hentet inn Sven Aune, ingeniør med prosjektering av idrettsanlegg som spesialfelt, for å arbeide ut en søknad om forhåndsgodkjenning. Dette er vanlig prosedyre, siden kommunen vil kvalitetssikre prosjekter som ev. skal få kommunal støtte. 1. juli 2008 ble søknaden sendt inn til godkjenning. Etter at godkjenningen var i boks, måtte klubben sikre økonomien i prosjektet. Romolslia B/L ble kontaktet som en mulig støttespiller i prosjektet. Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt, og B/L påtok seg en garantistrolle på det økonomiske. Kostnadsrammen på banen er kr. 6.470.000,- Kommunal støttekr. 647.000,- Fylkeskommunal støtte kr. 2.156.000,-

11 ROMOLSLIA KUNSTGRESS Standard ventetid for utbetaling av spillemidler (fylkeskommunal støtte) er 3-5 år. Gjennom regjeringens krisepakke til entrepenørvirksomhet, ble det av kommunen søkt om utbetaling av midlene allerede nå. Denne søknaden ble godkjent! Dvs at RSK får kr 2.156.000,- utbetalt allerede i løpet av sommeren. Det betyr at klubben nesten har halvert gjelden til B/L. I tillegg vil vi få en del rabatter til Orkla Maskin, slik at den endelige lånesummen blir under kr. 3.000.000,- Ikke verst for en stor kunstgressbane!

12 ROMOLSLIA KUNSTGRESS Romolslia kunstgressbane blir den første banen i Norge som legges med Fieldturf Prestige XM 50 Ultra, et meget slitesterkt kunstgress som har gode spillegenskaper. Romolslia kunstgressbane blir dermed en referansebane for leverandør Unisport Scandinavia.

13 ROMOLSLIA KUNSTGRESS

14


Laste ned ppt "Romolslia Sportsklubb. Stiftet 1975 som Center Ballklubb Skiftet navn til Romolslia Sportsklubb ca 1990 Ca 100 aktive spillere i 8 lag, hovedvekt på medlemmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google