Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte om VGS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte om VGS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte om VGS
Tirsdag Ringstabekk skole

2 Foreløpige 1.valg til VGS Ringstabekk skole 10.trinn
SSP – 58 elever Idrettsfag – 11 elever M & K – 9 elever Annet – 18 elever Antall elever = 96 Resterende antall elever = 13 Totalt antall elever = 109 Annet = Bygg og anlegg, Design og håndverk, Service & Samferdsel, Elektrofag, Helse og sosialfag, Musikk, dans, og drama, Wang/NTG.

3 Agenda Studiespesialiserende utdanningsprogram
Yrkesfaglige utdanningsprogram Teoretisk vs. Praktisk matte Generell studiekompetanse Spesiell studiekompetanse Særskilt søkere Søknadsprosessen - Viktige datoer

4 Skoler med SSP Nadderud VGS Valler VGS Rosenvilde VGS Stabekk VGS
Dønski VGS Eikeli VGS Sandvika VGS Rud VGS (påbygging i Vg3)

5 Studiespesialiserende (SSP)
Vg1 = 30 uketimer med fellesfag Vg2 = 15 t fellesfag + 15 t programfag Vg3 = 15 t fellesfag + 15 t programfag

6 Studiespesialiserende (SSP) Vg1
Timefordeling fellesfag (30 t): Norsk – t Matte – t Nat.fag – 5 t Samf.fag – 3 t Engelsk – t 2.fr.språk – 4 t Geografi – 2 t Kroppsøving – 2 t

7 SSP Vg2 Timefordeling fellesfag (15 t): Norsk – 4 t Matte – 3 t
2.fr.språk – 4 t *Historie – 2 t Kroppsøving – 2 t

8 SSP Vg3 Timefordeling fellesfag (15 t): *Religion og etikk – 3 t
Norsk – 6 t Historie - 4 t Kroppsøving – 2 t

9 Kunnskapsløftet vs. Reform 94
- Matematikk R1(2MX) Matematikk R2 (3MX) Matematikk S1 (2MZ) Matematikk S2 (3MZ)

10 Teoretisk matte t-varianten
Ønsker fordypning i matte (5 t på Vg2 og/eller Vg3) Velger enten S1 matte (økonomirettet) eller R1 matte (realfagsrettet) Velges S1 matte bør man også velge S2 matte (i Vg3) S2 matte tilsvarer R1 kravet (mange utdanninger krever dette) Ingeniør/ Sivilingeniør krever R2

11 Praktisk matte p-varianten
Ikke så interessert i matte Velger den obligatoriske delen på 3 t praktisk matte (p-matte) i Vg2 (avsluttende fag) Kan gå fra p-matte til t-matte Krever at elev er sterk i p-matte

12 SSP Programfag Hvert programfag = 5 timer
Elev må fordype seg i to programfag innenfor hvert programområde (ha begge fagene i både Vg2 og Vg3) Tredje faget kan velges fra et annet programområdet eller fra samme programområdet - Unntak: Elev som velger mattefordypning

13 SSP Programfag (Realfag)
Matematikk R (realfag) Matematikk S (samfunnsfag) Fysikk Kjemi Biologi IKT Geofag X (hvordan bergarter og landformer dannes)

14 SSP Programfag (Samf/øk/språk)
Historie og filosofi, næringslivsøkonomi, samfunnsøkonomi, rettslære, politikk og menneskerettigheter, politikk, individ og samfunn, markedsføring og ledelse, mediekunnskap, sosiologi og sosialantropologi, samf.geografi Samf.engelsk, internasjonal engelsk, kultur og kommunikasjon (språk)

15 Fr.språk (fellesfag/programfag)
Alle elever på SSP må ha fr.språk som fellesfag (tysk, fransk, eller spansk). Elever som har hatt engelsk fordypning må ha fr.språk fellesfag i 3 år (4+4+5 timer) på VGS. Om elev ikke ønsker å fortsette med fr.språket man hadde på US, kan elev velge et annet språk på VGS, og ha dette i minst 2 år. Fremmedspråk som programfag i Vg2/Vg3 = i tillegg til fr.språket i fellesfag

16 Skoler med Idrettsfag Nadderud VGS Dønski VGS Asker VGS

17 Idrettsfag Vg1 Timefordeling fellesfag (23 t): Norsk – 4 t
Engelsk – 5 t Matte – 5 t Nat.fag – 5 t 2.fr.språk – 4 t + Obligatoriske programfag = 7 timer + Valgfrie programfag = timer = Totalt 35 timer pr. uke

18 Idrettsfag Vg2 Timefordeling fellesfag (18 t): Norsk – 4 t
Samf.fag – 3 t Matte – 3 t 2.fr.språk – 4 t Historie – 2 t Geografi – 2 t + Obligatoriske programfag = 12 timer + Valgfrie programfag = 5 timer = Totalt 35 timer pr. uke

19 Idrettsfag Vg3 Timefordeling fellesfag (13 t): Norsk – 6 t
Religion og etikk – 3 t Historie – 4 t + Obligatoriske programfag = 17 t + Valgfrie programfag = 5 t = Totalt 35 timer pr. uke

20 Obligatoriske programfag (idrett)
Aktivitetslære Treningslære 1,2 Idrett og samfunn (Vg2/Vg3) Treningsledelse (Vg2/Vg3)

21 Valgfrie programfag (idrett)
Toppidrett Breddeidrett Friluftsliv (Vg2/Vg3) SSP Hvert av disse fagene = 5 timer pr. uke

22 Medier og kommunikasjon
Enkelte ulikheter i antallet fellesfag timer - se skolenes nettsider for mer info Nesbru VGS (noe mer yrkesrettet) Sandvika VGS og Rosenvilde VGS (teoretisk fokus) Gir generell studiekompetanse

23 Fellesfag (M & K) Norsk Engelsk Naturfag Matematikk Kroppsøving
Prosjekt til fordypning = 18 til 20 timer pr. uke (fellesfag)

24 Programfag (M & K) Mediekommunikasjon Mediedesign og medieuttrykk
Medieproduksjon = 17 timer pr. uke (programfag) + 18 til 20 timer pr. uke (fellesfag) = Totalt 35 til 37 timer pr. uke

25 Yrkesfaglig utdanningsprogram
”Normalt” utdanningsløp = - 2 år på skole, 2 år i lære Andre kombinasjoner: - 1 år på skole, 3 år i lære (eks Feierfaget) - 3 år på skole, 2 år i lære (eks Dataelektronikk) Påbygging til generell studiekompetanse (Vg3)

26 Generell/Spesiell studiekompetanse
Generell studiekompetanse er fremdeles hovedkravet for opptak til høyere utdanning Noen studier stiller i tillegg krav om spesiell studiekompetanse, det vil i de fleste tilfeller si at du må ha hatt spesielle fag (vanligvis realfag).

27 Søknadsprosessen www.vigo.no fra 09.01.08.
Søknadsfrist for ordinære søkere er (faller på en søndag) Reell søknadsfrist blir mandag innen kl ) Søknadsfrist for særskilt søkere er 1.inntak med svarfrist 2.inntak med svarfrist Etter 2.inntak: Fryste ventelister Etter andre inntaksrunde gis det ikke opprykk på ventelistene for søkere med tilbud om skoleplass, før alle søkere med ungdomsrett har fått et tilbud i tråd med sine rettigheter.

28 Aksept av skoleplass Søker har takket ja til tilbudt plass
Søker har møtt opp på skolen den første uken Søker som er forhindret fra å møte på skolen en eller flere dager den første uken må gi beskjed til skolen om fraværet fra første dag. Skoleplassen vil ellers kunne bli gitt til en annen søker.

29 Skolestart 19.august 2009 – Skolestart
1.sept 09 – Ordinært inntak avsluttes

30 KLAGE Klagen sendes skriftlig til inntakskontoret senest 3 uker etter melding om skoleplass er mottatt eller burde være kjent for søker. Klage må begrunnes nøye NB! Dersom det er forhold knyttet til søknaden som inntakskontoret bør kjenne til, bør dette dokumenteres INNEN 1.juni.

31 INNTAKSKONTORET Telefon: 22 05 50 22 Telefax: 22 05 54 96
E-post:

32 VGS - SSP www.nadderud.vgs.no www.stabekk.vgs.no www.valler.vgs.no

33 Kontaktinformasjon Ringstabekk skole
Anders Vik Jenssen – Karriereveileder - - Tlf: Asbjørn Lilleland – Rådgiver - - Tlf:


Laste ned ppt "Informasjonsmøte om VGS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google