Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO OPPHAVSRETT OG BESLEKTEDE RETTIGHETER -IDEELLE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO OPPHAVSRETT OG BESLEKTEDE RETTIGHETER -IDEELLE."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO OPPHAVSRETT OG BESLEKTEDE RETTIGHETER -IDEELLE RETTIGHETER OFFENTLIGGJØRING OG UTGIVELSE ENERETTENES AVGRENSNING: LÅNEREGLENE- Thomas Rieber-Mohn thomas.rieber-mohn@jus.uio.no http://www.jus.uio.no/iri/om_iri/folk/ansatte/rieber_mohn.html

2 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Opphavsmannens ideelle rettigheter Retten til navngivelse ”Respektretten”

3 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 3, 1 og 2 ledd ”3. Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for almenheten. Har en annen rett til å endre et åndsverk eller å gjøre det tilgjengelig for almenheten, må dette ikke skje på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens litterære, vitenskapelige eller kunstneriske anseelse eller egenart, eller for verkets anseelse eller egenart.”

4 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Offentliggjøring og utgivelse Før offentliggjøring/ utgivelse Etter offentliggjøring/ utgivelse Åndsverks- beskyttelsen: På sitt sterkesteSvekket

5 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Konsekvenser av offentliggjøring/ utgivelse -Lånereglene aktualiseres - Vernetiden for anonyme verk (§41) og frembringelser som er vernet etter § 43 starter å løpe (for andre verk er det opphavsmannens død som er utgangspunkt) -Betydning for om åndsverkloven skal anvendes på utenlandske verk (§ 57 første ledd (b))

6 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 8 ”§ 8 Et åndsverk er offentliggjort når det med samtykke av opphavsmannen er gjort tilgjengelig for allmennheten. Et kunstverk er offentliggjort også når opphavsmannen har overdratt eksemplar av verket og dette er gjort tilgjengelig for allmennheten i medhold av §§ 19, 20, 23 og 24. Et åndsverk er utgitt når et rimelig antall eksemplar av verket med samtykke av opphavsmannen er brakt i handelen, eller på annen måte er spredt blant almenheten.”

7 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO  Spredning av eksemplar av verket Tilgjengeliggjøring for allmennheten  Visning av eksemplar av verket  Fremføring av verket

8 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Enerettene Eksemplar- fremstilling Tilgj.gjøring for allmennheten

9 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Enerettene Eksemplar- fremstilling Tilgj.gjøring for allmennheten Lenking (?)

10 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Lånereglenes avgrensninger av enerettene § 12 osv. Eksemplar- fremstillings -retten Tilgjengelig- gjøringsretten § 22 § 23 § 19 § 21

11 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Lånereglene Lånereglene innebærer at visse former for utnyttelse er fri for visse brukergrupper på visse vilkår, selv om utnyttelsen det dreier seg om egentlig faller innenfor enerettsbeføyelsene slik disse er definert i åvl § 2.

12 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Hensyn Fremme spredning av kunnskap og kultur Fremme kreativitet og innovasjon Fremme utdanning og forskning Tilrettelegge for fri offentlig debatt Tilrettelegge for svakerestilte grupper (funksjonshemmede, syke osv) Muliggjøre praktiserbar rettighetsklarering Personvern Mv.

13 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Tre kategorier låneregler: Fri bruk Tvangslisens Avtalelisens Er forhånds- klarering nødvendig? NEI JA Skal betales det for bruken? NEIJA

14 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 11 annet ledd § 11. […] Når et verk gjengis offentlig i medhold av bestemmelsene i dette kapittel, kan det skje i den størrelse og skikkelse øyemedet krever, men verkets karakter må ikke derved forandres eller forringes. Ved gjengivelse som nevnt, må kilden alltid angis slik som god skikk tilsier.

15 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Eksempel på navn- og kildeangivelse: ”[sitat]” Anders Wagle/Magnus Ødegaard, Opphavsretten i en digital verden, 1996 side..

16 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Eksempel på bruk av sitat: […] Når det gjelder eksemplarfremstillingsretten, hevder Wagle og Ødegaard at denne ikke omfatter visning i skjermbildet på en datamaskin, jf Anders Wagle og Magnus Ødegaard, Opphavsretten i en digital verden, 1996, s 172, hvor det blant annet heter: ”Etter gjeldende rett er derfor skjermbildet for flyktig til å kunne karakteriseres som et eksemplar” Dette kan imidlertid ikke være riktig. I henhold til […]

17 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 22 § 22 Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

18 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Fotografier og kunstverk Egne regler i §§ 22 og 23 Alle andre verkSitatretten i § 21

19 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 12 §12. Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk. Slike eksemplar må ikke utnyttes i annet øyemed. Bestemmelsen i første ledd gir ikke rett til å a) ettergjøre bygningskunst gjennom oppføring av byggverk, b) fremstille maskinlesbare eksemplar av datamaskinprogram, c) fremstille maskinlesbare eksemplar av databaser i maskinlesbar form, eller d) fremstille eksemplar av kunstverk ved fotokopiering, avstøpning, avtrykk eller tilsvarende fremgangsmåte når eksemplaret kan oppfattes som originaleksemplar. Bestemmelsen i første ledd gir ikke rett til å la fremstillingen utføre ved fremmed hjelp når det gjelder gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, skulptur, billedvev eller kunstnerisk gjengivelse av andre kunstverk. Gjelder det musikkverk eller filmverk, kan fremstillingen av eksemplar ikke utføres ved fremmed hjelp som medvirker i ervervsøyemed.

20 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO ”Privat bruk” Privat bruk er personlig bruk på det private området innenfor familie og vennekretsen.

21 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 23 annet/tredje ledd § 23. […] Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i aviser, tidsskrifter og kringkasting ved omtale av dagshending. Dette gjelder likevel ikke verk som er skapt med henblikk på gjengivelse i aviser, tidsskrifter eller kringkasting. Opphavsmannen har krav på vederlag med mindre det gjelder dagshending knyttet til det verket som gjengis. Er et kunstverk eller et fotografisk verk utgitt, eller har opphavsmannen overdratt eksemplar av verk som nevnt, kan verket medtas i aviser, tidsskrifter, ved film og i kringkasting, såfremt verket utgjør en del av bakgrunnen eller på annen måte spiller en underordnet rolle i sammenhengen.

22 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Gjengivelse av bilde/kunstverk ved omtale av dagshending Tilknytningsgrad Betingelser for bruk Type låneregel Dagshending direkte knyttet til det aktuelle kunstverket eller fotografiet GratisFri bruk Dagshending ikke direkte knyttet til det aktuelle kunstverket eller fotografiet Brukeren skal betale for bruken Tvangslisens

23 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Eksempel bakgrunnsvisning


Laste ned ppt "© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO OPPHAVSRETT OG BESLEKTEDE RETTIGHETER -IDEELLE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google