Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til innkommende president sin time.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til innkommende president sin time."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til innkommende president sin time.
Ål Rotary Klubb.

2 «LIGHT UP ROTARY» «DET ER BEDRE Å TENNE ETT LYS- ENN Å SITTE I MØRKET.» La oss være ett LYS i Ål og Hallingdal. Vi skal vise hvilken verdier Rotary står for. La oss komme på alles lepper, og bli en «snakkis» Presse, samtaler med andre, frem snakke Rotary.

3 Litt om meg selv! Familie 1 kone 3 gutter.
Jobber med data, salg, konsulent. Hvordan ble jeg medlem i Rotary? Hvorfor er jeg medlem i Rotary? Gift 30 år, yrkesbakgrunn, IT Bakgrunn, Hvordan jeg ble medlem, Hognerud kom, deretter prøveprosjekt 6 mndr.

4 Rotarys formål Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til: Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarieners yrke som mulighet til å gagne samfunnet. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende felleskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre. Nøkkelord er å gagne andre

5 Inspirerende, målsettende, samlende.
Mine mål som president Inspirerende, målsettende, samlende.

6 Tanker for året. Jeg ønsker å ta vare på klubbens miljø og kultur.
Fortsette med yrkesrelaterte møter. Jeg oppfordrer alle til å oppsøke andre Rotary klubber på reiser og referere fra dette. Øke medlemsinngangen gjennom synlighet. Finne nye prosjekter å jobbe med.

7 Mine arbeidsoppgaver Etablere 3 års KLP Bidra til økt medlemstall.
Reise på Distriktsamling/Prepets/Pets Etablere mer samarbeid med andre klubber i Hallingdal. Sørge for at komiteene «lever» Resten av oppgavene ihht. Distriktshåndboka. Klubbens langtids planer, Komiteene lever, dette er nøkkelen.

8 Ål Rotary hva ønsker vi? Holde på med prosjekter?
Lære hverandre å kjenne? Møtes? Lære andre å kjenne? Lære lokale grundere og bedrifter å kjenne. Å gjøre noe godt i verden?

9 Styremøter Kommer til å bli gjennomført før «Opent møte» med komite arbeid. Dette for at styremedlemmene skal kunne delta i komiteene sine. Sekretær rollen vil rullere mellom Innkommende og past President.

10 Våre komiteer

11 Våre komiteer og styre

12 Møte med komitelederne
Jeg vil ha 15 minutters møte med en komiteleder før hvert medlemsmøte. For å se progresjon i arbeidet. For å hjelpe og støtte.

13 Interkommunalt samarbeid
Jeg har tatt og vil ta initiativ overfor de andre presidentene i Hallingdal når det gjelder: Samarbeid over klubbgrensene. Markedsføring, med mer. Utveksling av foredragsholdere.

14 Komitearbeidet. Jeg forventer at alle ønsker å prioritere komitearbeid. Dette vil gjøre det veldig meningsfylt å delta på medlemsmøter

15 Komitearbeid. Jeg ønsker at Ål Rotaryklubb skal prioritere:
RYLA kandidat og Ungdomsarbeid. Rekruttering av nye medlemmer. Komiteene skal også drive frem våre prosjekter. Jeg ønsker at vi skal synligjøre arbeidet Ål Rotary Klubb gjør. Komiteene må gjerne komme med forslag om nye prosjekter. Finne kandidat til Paul Harris.

16 Skogpark gruppa. Skal utarbeide og legge frem for klubben:
Plan for bruk av skogparken. Budsjett/Kostnadsoversikt. Dokumentasjon for avtaler inngått. Forslag/tanker om hvem som kan ha nytte og overta ansvaret for parken. Dette gjennomføres innen utgangen desember 2014.

17 Medlemsmøtene Jeg ønsker i løpet av en måned skal vi ha:
Ett egoforedrag/egen foredragsholder. Ett bedriftsbesøk/yrkesrelatert/Reiseskild ringer. En foredragsholder fra naboklubbene. Opent møte/Komitearbeid Fortsette med Julebord/Presidentskiftemiddag/Julem øte med mer. 3 minutter. Gratulasjoner Skal være avtalt minimum en måned på forskudd.

18 Nye medlemmer Styrke Fadderordning for nye medlemmer.
Invitere potensielle medlemmer på foredrag/Bedriftsbesøks møter Fokusere på å få flere Kvinnelige medlemmer.

19 Våre prosjekter i 2014-2015 Deaf Aid Rusbrosjyren Fadderbarn
Skogparken Julegryte Utkjøring av Søppelsekker End Polio Now Paul Harris og Ryla kandidater Nye medlemmer

20 Vi skal delta på: Prepets (3 stk) Distriktssamling (3 stk)
Representasjon Vi skal delta på: Prepets (3 stk) Distriktssamling (3 stk)

21 Distriktsguvernørens besøk 2014-2015
DG Bjørg Månum Anderson har gitt oss signal på at hun kommer på klubbesøk

22 Det viktigste av alt! Vi skal ha det TRIVELIG!

23 Spørsmål og kommentarer


Laste ned ppt "Velkommen til innkommende president sin time."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google