Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjønnsspill? Iscenesettelse av kjønn og seksualitet i mobil kommunikasjon lin.proitz@telenor.com.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjønnsspill? Iscenesettelse av kjønn og seksualitet i mobil kommunikasjon lin.proitz@telenor.com."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjønnsspill? Iscenesettelse av kjønn og seksualitet i mobil kommunikasjon

2 intro INTRODUKSJON Kort om avhandlingen Empiri og teori
Hva er skeiv(e) teori(er) Kort historisk blikk Den heterofile matrise heteronormativitet Medieforskning med skeivt analytisk tilnærming (A play of...& Cute boys...) Den heterofile matrise, makt&viten, normer&vferdier, diskurs Eksemplifisere via artikkel, sitat etc underveis

3 The mobile phone turn “A play of visibility” “Cute boys or game boys?”
INTRODUKSJON The mobile phone turn “A play of visibility” “Cute boys or game boys?” En kvalitativ studie av unges iscenesettelse av kjønn og seksualitet via mobiltelefoni Fokus: Undersøke i hvilken grad nye personlige medier muliggjør forskjøvet og/eller endrede iscenesettelser av kjønn og seksualitet ...betydninger og effekter av dette

4 The mobile phone turn “A play of visibility” “Cute boys or game boys?”
INTRODUKSJON The mobile phone turn “A play of visibility” “Cute boys or game boys?” Nøkkelord: seksualitet, kjønn, intimitet, femininitet/maskulinitet, selviscenesettelser, mobiltelefoni teorier: skeiv teori, feministisk medieteori, visuell kultur media: mobiltelefon, sms, mms, snapshots, billetter

5 METODISKE OG TEORETISKE REFLEKSJONER
EMPIRI&TEORI METODISKE OG TEORETISKE REFLEKSJONER Kvalitative intervju av 23 unge gjennom 4 år The forward method (sms/mms) Nettverkskart Tegninger EKSEMPLER FRA AVHANDLINGEN Valg av metoder i forhold til teoretisk rammeverk og problemstillinger

6 Nikemobilen (tegnet i 2001)
Vanntett mobiltelefon formet som en nike-vinge. Den har metallbånd, kan henges rundt halsen. Man kan velge størrelse på vingen Alle knappene lyser i forskjellige farger Den vibrerer, kan ta opp lyd, har radio og har fargedisplay Foran på vingen er det høytaler, mens på vingespissen er det en mikrofon. Displayet og tastene ses på vingeflaten.

7 Brillemobil: Mobil med innvendig skjerm, dvs skjerm på innsiden av brilleglasset som kan aktiviseres via trådløst tastatur på håndleddet. Tastaturet har også harddisk, brillen har lyd i brillestengene og menyen kommer opp på selve glasset. Bokstavene er på gjennomsiktig bakgrunn slik at man kan se gjennom brilleglassene samtidig - dvs brukes som vanlig brille. Brillene skal tilpasses hver og en sitt syn samt leveres med solbrillefunksjon. Det interessante her er at den er så kroppsbåren. Brillen sitter fast i ansiktet, displayet på håndleddet, altså enda mer protesisk.

8 Noen teoretiske innflytelser
teoretisk innflytelse Noen teoretiske innflytelser Jacques Lacan - kritikk mot essensialisme fokus på kulturelt, sosialt og historisk betinget forståelser av verden J.F. Lyotard - ’de store fortellingers død’ kritikk mot vestlig vitenskapelig forståelse og tro på essensialisme, problematiserer forholdet mellom makt og viten, fokus på hvordan kategorier skapes diskursivt via motsetninger og eksklusjon Derrida - motsetningspar/ Språk/ meningsskapning Språket > ingen fast, entydig, iboende og stabil betydning pga ustabilitet, bevegelse, utvikling i språk Michel Foucault ”Seksualitetens historie - viljen til viten” (1995) dekonstruksjon, diskursanalytisk perspektiv, makt&viten litteraturtips på queer theory: Gayle Rubin, Eve S. Kosofsky, Judith Butler, Michael Warner, T. Rosenberg, Fanny Ambjörnson, Don Kulick, Wencke Muhleisen, Heidi Eng, Åse Røthing, Muhleisen og Lorentzen har en grunnbok i kjønnsforskning som kom i fjor. lettlest og oversiktelig.

9 Poststrukturalistiske perspektiver
Språk - skaper verden (kan ikke reduseres til avtrykk/spor av virkeligheten) I språket > navn/ kategorier/verdier/normer/konvensjoner > skaper selvforståelse og subjektivitet > får betydning for synet på oss selv- og ’virkeligheten’ Disiplin, makt, viten - diskurser - kontroll over samfunnets borgere > skaper normer og normalitet; makt, viten og normalitet tett sammenvevd Makt (jmfr Foucault) allestedsnærværende, i relasjoner, i familiestrukturer, i samfunnsinstitusjoner etc - makt > begrensende OG produktivt

10 Fra ettkjønnsmodellen til queer studies
Skeive teorier Fra ettkjønnsmodellen til queer studies Ettkjønnsmodellen før 1800tallet, mannen, standard for den menneskelige kroppen Tokjønnsmodellen baserer seg på forestillingen om at menn og kvinner er bærere av grunnleggende forskjellig seksuell legning og kjønnsidentitet (Laqueur 1990; Muhleisen, 2002: 25) Menn/kvinner, mannlighet/ kvinnelighet ’eksisterer ikke’ utenfor den heteroseksuelle matrisen (uorden) Sex og gender (1990 tallet) Gender, sosialt, kulturelt betinget vs sex, det biologiske kjønn, fokus på homoseksualitet, dikotomisering og hierarkisering av kjønnsroller FemLesGay studies anser ikke ’seksualitet’ som en essensialistisk kategori, forutbestemt med utgangspunkt i biologisk kjønn Judith Butler (1990/1993) sex/gender - forståelse av kjønn og seksualitet, betydningseffekter av diskurser Butler - ingen skille mellom fysisk(biologisk) og sosialt/kulturelt kjønn > kropper og egenskaper er effekter av sosiale og kulturelle sammenheng > en del av et normsystem..

11 Kjønnets performativitet - J. Butler (1990, 1993)
Skeive teorier Kjønnets performativitet - J. Butler (1990, 1993) Kjønnets performativitet det performative innebærer en konstituerende skapende prosess som i stor grad skjuler de konvensjonene de repeterer (Butler, 1993: 13) ’kjønnsidentitet’ forstås ikke som individets egenskaper, men snarere en gjøren (a doing) som via gjentakelser (citations) produserer betydninger av kjønn Kjønn; en effekt, en vane innenfor en normativ ramme som simulerer naturlighet Butler skiller ikke mellom fysisk(biologisk) og sosialt/kulturelt kjønn > kropper og egenskaper er effekter av sosiale og kulturelle sammenheng > en del av et normsystem, betydningseffekter av diskurser

12 Skeive teoretiske perspektiv
Skeive teorier Skeive teoretiske perspektiv Queer perspektiv forsøk på å komme utover dualistisk tankegang, og hierarkisk skille som verdsetter visse praksiser og iscenesettelser framfor andre Ny betegnelse (1990 tallet) på det ikke normativt heterofile Tar avstand fra tokjønnsmodellen Utfordrer det som til enhver tid defineres som gitte normer Destabilisere konvensjonelle forestillinger av hva som fremstår som sentrum og periferi Søker å analysere nye fenomen og iscenesettelser som bryter med konvensjonelle forståelser og praksiser i forhold til kjønn og seksualitet Queer INTRO TIL SLIDE Inspirert og utviklet fra feminist/lesbian/gaystudies 1990tallet, videreutviklet ut fra poststrukturalistisk tenkning I likhet med FLG-studies, anser ikke ’seksualitet’ som en essensialistisk kategori, forutbestemt med utgangspunkt i biologisk kjønn 2 - forsøk på å komme utover dualistisk tankegang, og hierarkisk skille som verdsetter visse praksiser og iscenesettelser framfor andre

13 Skeive teoretiske perspektiv
Skeive teorier Skeive teoretiske perspektiv dekonstruksjon, destabilisering Hvordan noen fortellinger er privilegert og akseptert framfor andre Hva som kan italesettes og hva som ikke kan italesettes Utvikler et analytisk rammeverk informantene om femininitet og maskulinitet - LES INTERVJU MED KNUT, SIDE 24, intervju med mikael og med kim (om klemming og at det er jentene som kommenterer) Også i forhold til sms- til gutter/jenter

14 Diskurs og ‘the privilege of Hegemony’
“a specific way to talk about and understand the world” (Foucault 1972) Diskurser definerer visse mulige forhold om hva som kan italesettes og hva som ikke kan italesettes Kunnskap og viten, produkt av pågående sosiale, kulturelle, historiske og politiske maktkamper Diskursanalytisk perspektiv - dekonstruksjon av de forståelsene som anses som normalt og iboende

15 Den heteroseksuelle matrise
Skeive teorier Den heteroseksuelle matrise Jorunn og maja Jorunn og maja - bidrar til å reprodusere de selvsamme konvensjonen om kjønn - opprettholde den heteroseksuelle matrisen for hva som kan sier/ praktiseres - og ikke - alt annet framstår som litt rart, litt merkelig Forsøk på å skrive fram det som bryter - i det som tilsynelatende ses konvensjonelt ut, som passer innenfor normene - Med utgangspunkt i annen forsknings uttalelser om at kvinner og menn skriver ulikt, at jenter skriver mer, mer intimt, lengre sms, NESTE - SMS SLIDES FRA VISE HVORDAN DEKONSTRUKSJON, DESTABILISERING ANVENDES - QUEER - ANDRE TYPE HISTORIER OG FORTELLINGER SKRIVES FRAM

16 i) absoulutt ikke. sorry for überkjip kveld as
i) absoulutt ikke.. sorry for überkjip kveld as. En annen ting, si fra neste gang du er edru, for jeg har gjerne lyst til å være det en dag. er litt lei fyll..btw, en annen ting som jeg tror er litt farlig er at jeg tror jeg begynner å bli litt forelsket i deg.. (00:55, SMS 2004) j) :) nå ble jeg flau.. :) litt teit kanskje men.. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si jeg, men jeg tror ikke det er så veldig farlig.. Hvorfor skulle det egentlig være det? :) jeg er edru hver dag jeg, så det skal ikke bli noe problem.. :) hyggelig med kjip kveld, vi fikk jo tatt noen knuter! (01:00, SMS 2004) Umulig å skille kvinne fra mann (kjønn i det hele tatt)

17 Tina, 015907: Hvordan skal jeg komme meg ut i denne kulda
Tina, : Hvordan skal jeg komme meg ut i denne kulda? Pappa la seg akkurat ..og hvis de sover så våkner de hvis jeg henter sko og jakke LoverBoy, : hmm..kjipern…må da være noe…nei veit ikke ass. kjipern Hadde vært kult hvis du kom hit liksom…det er jo ganske risikabelt, da… men tingen er at jeg tør ikke gjør d en gang til…for d er kjipern og bli busta der 2 ganger asss..menn d hadde jo vært digg d hadde d….. Ja, det er farli det der, ass… m-m d beste var hvis du hadde kunnet gått ut… og du enten kom hit eller vi fant på noe ute… Ja, jeg har veldig lyst til det…vanskelig å gjennomføre,men… hmmm…jaja…jeg kan jo ikke bestemme… Har lyst til å hoppe ut barbeint ass… he he… det tror jeg kanskje ikke er så bra…men kjipern at du ikke har et par sko der da… Ja, og i morgen kommer Tomas hjem…han slutter tidlig hele neste uke, han…*Vil ha sko* hehe:p

18 021041 Ja, det er jeg helt sikker på..klær har jeg…men ikke sko..
kjipern ass… og sorry ass men tar ikke sjangsen på og klatre opp i vinduet ditt ass…sikker på at du ikke har noen sko i skapet eller noe a?? Ja, det er jeg helt sikker på..klær har jeg…men ikke sko.. hmmm ja man kan nesten ikke gå noen steder uten sko ass..med mindre du har lyst til å bli veldig kald på beina… Nei, da tror jeg at jeg kan få skikkelig lungebetennelse, ass…he he… og d er ikke bra….nei nei…kjipern d ass…hadde hat velig lyst på litt kos nå as… Ja, hadde vært sinnsykt deilig å ha en varm kropp og holde rundt… m-m..og så kose oss… Ja, hadde vært så utrolig digg og ømt å være med deg nå…. hmmm…har faktisk veldig lyst til å komme bort… Har veldig lyst til at du skal komme også…. du frister meg så mye at jeg faktisk vurderer og gå bort….men er ikke d farlig a?? Jeg vet ikke…..de sover sikkert, men.. På samme måte som i cute boys artikkelen - se på struktur - forestillinger om kjønn, og dekonstruere teksten i forhold til forestillinger om kjønn gender and sexuality ideal may exist parallel to young people’s display of non-traditional gender and sexuality practices. Hence, love-projects in text messages seem to offer a place where young men may simultaneously recompose and maintain the bedrock norms, while simultaneously disrupting and fracturing traditional gender and sexuality performances. DET SAMME HAR JEG FORSØKT Å ANALYSERE FRAM I A PLAY OF VISIBILITY: Fokus på mms

19 SMS: Skeive funn? seksuelt-romantiske forhandllinger gir rom for, uavhengig av kjønn,: Femininisert Infantilisert Få ulikheter mellom kvinner/menn i bruk av tegn og/el. Alfanumeriske tegn Serdeles LANGE tekster Funn: Sterke hegemoniske normer som virker strukturerende og disiplinerende in particular for the websites, i find an almost ‘forced’ imitative performance in which maintain and re-confirm stereotypical ideas and practices; yet there are some fractures: Young men appear highly objectified and sexualised - close parallells to homoerotic images and/or postmodern portrayals of men in ads; queer portrayals In the web-sites, females confirms the stereotypical images, yet in my data, there are some examples where playful and queer performances emerge

20 The power of Watching and The Privilege of Sight
Broadcasting Sexuality Nye betydninger av “Eye”/”I”? Foto fra materiale/avhandling Prøitz

21 Objektiviserte kvinner og kriminelle menn?
“Girls Are Most Exposed To Mobile Phone Harassments. Girls are harassed with mobile phones/…/ Sending sex-messages and harassment on mobile phones has become common among middle-school students. A new study claims that girls in particular are vulnerable to experiencing negative acts that involve mobile phones” (Dagsavisen, August, ) Stereotypier reprodusert eller nye fortellinger? Eller både og...

22 MMS: Skeive funn? Funn: www.att.com/.../timeline/46mobile.html
Sterke hegemoniske normer som virker strukturerende og disiplinerende in particular for the websites, i find an almost ‘forced’ imitative performance in which maintain and re-confirm stereotypical ideas and practices; yet there are some fractures: Young men appear highly objectified and sexualised - close parallells to homoerotic images and/or postmodern portrayals of men in ads; queer portrayals In the web-sites, females confirms the stereotypical images, yet in my data, there are some examples where playful and queer performances emerge Også gjøre tilsvarende i forhold til familiealbum - skeive perspektiver - synliggjøre normer i fotoalbum, hva som kan vises og hva som ikke kan vises

23 MMS: Skeive funn? ”Jeg skal ha onkel Fritz til bords. Anni våger ikke å sette noen andre ved siden av ham, det hender han kaster opp uten varsel når han er i familieselskap. Han kastet opp på Anni i mormors begravelse for ett år siden. Anni tok det pent. Det var verre på julaften for tre år siden. Da kastet han opp over hele middagsbordet, det sprutet på alle sammen, det er ett av de bildene som ikke finnes i tante Edels familiealbum/...” (fra romanen ’Før du sovner’, Linn Ullmann, 1998: 20)

24 MMS: Skeive funn? Stereotype iscenesettelser, men:
Objektiviserte og homoerotiske mannlige portretteringer/ selviscenesettelser Imitering/ kjønnslek/ spill med pornografiske diskurser og hegemoniske normer (mms+web) Unge kvinners skeiving av kvinnen som ikon, spesielt i selvportrettet Funn: Sterke hegemoniske normer som virker strukturerende og disiplinerende in particular for the websites, i find an almost ‘forced’ imitative performance in which maintain and re-confirm stereotypical ideas and practices; yet there are some fractures: Young men appear highly objectified and sexualised - close parallells to homoerotic images and/or postmodern portrayals of men in ads; queer portrayals In the web-sites, females confirms the stereotypical images, yet in my data, there are some examples where playful and queer performances emerge

25 Kjønnets performativitet - J. Butler
Skeive teorier Kjønnets performativitet - J. Butler Kjønnets performativitet det performative innebærer en konstituerende skapende prosess som i stor grad skjuler de konvensjonene de repeterer (Butler, 1993: 13) ’kjønnsidentitet’ forstås ikke som individets egenskaper, men snarere en gjøren (a doing) som via gjentakelser (citations) produserer betydninger av kjønn Kjønn; en effekt, en vane innenfor en normativ ramme som simulerer naturlighet Butler skiller ikke mellom fysisk(biologisk) og sosialt/kulturelt kjønn > kropper og egenskaper er effekter av sosiale og kulturelle sammenheng > en del av et normsystem, betydningseffekter av diskurser Maskulinitet og femininitet er posisjoner - I utgangspunktet kan hvem som helst innta de - uavhengig av kjønn Butler kjønnsforståelse - utgangspukt for videreutviklingen av queerstudier

26 Skeive teorier heteronormativitet
Basert på forestillingen om at alle er heteroseksuelle og at den naturlige måten å leve på er heteroseksuell Gjelder institusjoner, relasjoner, praksiser, strukturer som bidrar i opprettholdelsen av heteroseksualitet som normalt og rett Heteronormativitet virker aktivt og effektivt strukturerende, disiplinerende og normerende for menneskers hverdagsliv i alle sosiale lag Heteroseksuelt levesett er den forventede og dominerende måten å leve på, samstemt med den privilegerte måten å forstå verden på Alle andre levemåter utover den hegemoniske heteroseksuelle, anses som skeiv eller feil Gayle rubin - fokus på seksualitet - ser på brudd på normer - tegn hierarkiet til rubin

27 Det seksuelle verdihierarkiet
Skeive teorier Det seksuelle verdihierarkiet Gayle Rubin (“Thinking Sex” (1984)) Det seksuelle verdihierarkiet; verdi og normhierarki Queer theory setter fokus utover dualisme og hierarki - ikke bare homoseksualitet - fokus også på skeiv heterosex

28 oppsummering Skeive teoretiske perspektiv
fokus på hvordan kunnskap og viten om kjønn og seksualitet er historisk, kulturelt, økonomisk, juridisk og sosialt betinget... ....på hvordan normer og normalitet er deler av regjerende, ‘usynlige’ diskurser forsøk på å komme utover dualistisk tankegang, og hierarkisk skille som verdsetter visse praksiser og iscenesettelser framfor andre

29 Skeive teoretiske hovedpoeng:
oppsummering Skeive teoretiske hovedpoeng: /.../other sexual orientations, practices, gender performances, ways of living, perceptions of the self than those designed by the normal’s normativity” (Bech, 2005: 152) Alle fotos og sitat er fra avhandlingen min: Prøitz (2007) “the mobile phone turn”, IMK/UiO


Laste ned ppt "Kjønnsspill? Iscenesettelse av kjønn og seksualitet i mobil kommunikasjon lin.proitz@telenor.com."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google