Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret
Høstkonferansen 2007 Rica Hell september Per Harald Meland

2 Regnskapstall 30.6-2007 Svært lave tap på utlån – 0,00 %
2 banker med underskudd (nystartede) Svært lave tap på utlån – 0,00 % Rentenetto, generell nedgang 0,1% til 0,2 % Andre inntekter, fortsatt høye – men redusert Driftskostnader i %, generell nedgang som rentenetto – 0,15 prosentpoeng 74 banker forbedret resultatet i NOK fra 44 banker forbedret resultatet i % fra

3 Regnskapstall 30.06-2007 Forvaltningskapital 138 banker 2.533 mrd
> 200 mrd 2 banker 1577 mrd 62 % 10 – 200 mrd 21 banker mrd 27 % mrd 30 banker mrd % mrd 64 banker mrd 4 % mill 14 banker mrd - % 0-499 mill 6 banker mrd - %

4 Regnskapstall pr 30.06-2007 DnB NOR 1.161 milliarder
Forretningsbanker milliarder Sparebanker milliarder Sparebank 1 gruppen 348 mrd Uavhengige mrd Terra gruppen 152 mrd DnB NOR gruppen mrd Utenlandske banker (filialer) på 486 milliarder

5

6 Regnskapstall 30.06-2007 Rentenetto Driftskostnader Tap
> 200 mrd 1,23(1,43) 1,00(1,18) - 0,02(0,09) mrd 1,72(1,85) 1,28(1,36) +0,02(0,04) mrd 2, 32(2,42) 1,67(1,85) - 0,02(-0,03) Sammenligningstall pr i parantes

7 Regnskapstall For å vise forskjellen mellom mindre og større banker følger regnskapstall som Revisjonskontoret mottok ved årsskiftet fra 5 banker større enn 10 mrd sammenlignet med 82 banker under 10 mrd i forvaltningskapital. > 10 mrd <10 mrd Antall banker Forvaltningskapital 179, ,4 Utlån brutto 156,9 (87,6) 159,7 (88,5) Tapsnedskrivning er ,0 (0,55) ,1 (0,64) Innskudd fra kunder 94,4 (52,7) 113,7 (63,0) Ansvarlig kapital ,0 (8,38) 19,9 (11,1) Tallene i parentes er i prosent av forvaltningskapitalen.

8 Regnskapstall 87 banker pr 31/12-06
> 10 mrd <10 mrd Rentenetto (1,78) (2,22) Andre driftsinntekter (0,95) (0,68) Andre driftskostnader (1,38) (1,67) Resultat før tap og skatter (1,35 ) (1,22) Tap på utlån (0,10) (-0,04) Resultat før skatter (1,45) (1,19) Tallene i parentes er i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

9 Regnskapstall 30.06-2007 Rentenetto Driftskostnader Tap
8 (7) av 136 banker høyere enn 3,00 og 48 (31) en rentenetto som er lavere enn 2,00. 28 banker forbedret rentenetto fra Driftskostnader 52 banker lavere enn 1,50 % av gj.sn.forv. og 13 høyere enn 2,00 % 26 (31) banker lavere enn 50 % driftskostnader i prosent av driftsinntekter eksl verdipapirer og dessverre 9 (12) banker som ligger over 70 %. 59 banker forbedret kostnadsprosent fra Tap Kun 3 (1) banker hadde tap større enn 0,30 % av gj. sn. forv.kap og hele 91 (104) banker lavere enn 0,05.

10 Rentenetto fordelt på grupper (Kun sparebanker)

11 Regnskapstall 30.06-2007 Tall pr 30.06.06 i parentes
Resultat Egenkap.avk Kapitaldekn (hver teller likt) > 200 mrd ,75(0,92) ,29(18,04) ,20 (10,00) 10 – 200 mrd 0,86(0,91) ,56(13,82) 11,65(12,16) mrd 0,88(0,88) ,32(10,30) 14,71(14,79) mrd 0,87(1,08) ,89( 9,76) 17,78(17,62) mill 0,93(1,20) ,13(10,00) 18,79(19,65)

12 Regnskapstall Tallene er etter skatt – Kapitaldekn. eksl resultat (eksl nystartede) Resultat 0 (1) banker underskudd – 47(66) bedre enn 1,00 Egenkapitalavkastning 7 (8) banker dårligere enn 5 % - 57 (79) bedre enn 10 % Kapitaldekning 5 (4) banker dårligere enn 10,00 – 57 (66) bedre enn 16 %

13 Sparebankene fordelt etter grupper

14 Regnskapstall 30.06-2007 Individuell Gruppe Mislighold/Tapsuts.
> 200 mrd 0,19(0,22) ,11(0,19) ,51(0,84) 10 – 200 mrd 0,28(0,43) 0,25(0,29) ,97(1,27) mrd 0,22(0,30) 0,29(0,32) ,00(1,10) mrd 0,38(0,54) 0,39(0,52) ,65(1,96) mill 0,53(0,62) 0,47(0,71) ,82(2,08)

15 Individuell nedskr. sparebanker

16 Gruppenedskrivning sparebanker

17 Tallene nedenfor gjelder for sparebankene eksl DnB NOR
Regnskapstall Tallene nedenfor gjelder for sparebankene eksl DnB NOR Individuell nedskrivning – Mislighold/Tapsutsatte Totalt nedgang Individuell.nedskr. fra 0,40 til 0,27 d.v.s 0,13 prosentpoeng Mislighold og Tapsutsatte lån er blitt redusert fra 1,40 til 1,03 d.v.s 0,37 prosentpoeng Spes tapsavsetn i % av …pr 30/ ,26 Spes tapsavsetn i % av …pr 30/ ,98 Individuell nedskr ” …pr 30/ ,69 Individuell nedskr ” …pr 30/ ,35

18 Regnskapstall Tallene nedenfor gjelder for sparebankene eksl DnB NOR Gruppenedskrivninger Totalt en nedgang fra 0,66 % pr 30/6-05 av brutto utlån til 0,39 % pr 30/6-06 og 0,29 pr 30/6-07. Ved årsskiftet 0,31 % Nedgang for i alle grupper i forbindelse med overgang til ny utlånsforskrift mrd nedgang fra 1,00 til 0,71 til 0,47 mrd nedgang fra 0,88 til 0,51 til 0,40 mrd nedgang fra 0,65 til 0,34 til 0,29 mrd nedgang fra 0,58 til 0,37 til 0,26 Overgang til ny utlånsforskrift

19 Regnskapstall 30. 06-2007 (tall kun for sparebanker, tall pr 30. 06
Regnskapstall (tall kun for sparebanker, tall pr i parentes) Vekst utlån Innskuddsdekning > 200 mrd 12,6(17,2) 68,9(68,2) 10 – 200 mrd 17,9(12,6) 61,5(62,9) mrd 13,2 (16,7) 66,6(65,9) mrd 15,8 (11,4) 78,1(79,7) mill 13,9(11,9) 83,0(87,7)

20 Innskudd i % av utlån

21 Regnskapstall 30.06-2007 Alle banker (136) Tall pr 30.06.06 i parentes
9(11) banker med lavere vekst enn 5 % i forvaltn.kap 63(43) banker med høyere vekst enn 15 % i forvaltn.k 4 (9) banker med lavere vekst enn 5 % i utlån 64(51) banker med høyere vekst enn 15 % i utlån 20(29) banker med lavere vekst enn 5 % i innskudd 37(27) banker med høyere vekst enn 15 % i innskudd


Laste ned ppt "Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google