Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Høstkonferansen 2007 Rica Hell 16. - 18. september Per Harald Meland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Høstkonferansen 2007 Rica Hell 16. - 18. september Per Harald Meland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Høstkonferansen 2007 Rica Hell september Per Harald Meland

2 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall banker med underskudd (nystartede) Svært lave tap på utlån – 0,00 % Rentenetto, generell nedgang 0,1% til 0,2 % Andre inntekter, fortsatt høye – men redusert Driftskostnader i %, generell nedgang som rentenetto – 0,15 prosentpoeng 74 banker forbedret resultatet i NOK fra banker forbedret resultatet i % fra

3 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall Forvaltningskapital 138 banker mrd > 200 mrd 2 banker1577 mrd62 % 10 – 200 mrd21 banker 683 mrd27 % mrd30 banker 146 mrd 6 % mrd64 banker 111 mrd 4 % mill14 banker 11 mrd - % mill 6 banker 2 mrd - %

4 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall pr DnB NOR milliarder Forretningsbanker597 milliarder Sparebanker775 milliarder –Sparebank 1 gruppen348 mrd –Uavhengige242 mrd –Terra gruppen152 mrd –DnB NOR gruppen 33 mrd Utenlandske banker (filialer) på486 milliarder

5 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret

6 Regnskapstall Rentenetto Driftskostnader Tap > 200 mrd1,23(1,43)1,00(1,18)- 0,02(0,09) mrd1,72(1,85)1,28(1,36) +0,02(0,04) mrd2, 32(2,42)1,67(1,85)- 0,02(-0,03) Sammenligningstall pr i parantes

7 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall For å vise forskjellen mellom mindre og større banker følger regnskapstall som Revisjonskontoret mottok ved årsskiftet fra 5 banker større enn 10 mrd sammenlignet med 82 banker under 10 mrd i forvaltningskapital. > 10 mrd<10 mrd Antall banker 5 82 Forvaltningskapital179,1180,4 Utlån brutto156,9 (87,6)159,7 (88,5) Tapsnedskrivninger 1,0 (0,55) 1,1 (0,64) Innskudd fra kunder 94,4 (52,7)113,7 (63,0) Ansvarlig kapital 15,0 (8,38) 19,9 (11,1) Tallene i parentes er i prosent av forvaltningskapitalen.

8 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall 87 banker pr 31/12-06 > 10 mrd<10 mrd Rentenetto (1,78) (2,22) Andre driftsinntekter (0,95) (0,68) Andre driftskostnader (1,38) (1,67) Resultat før tap og skatter (1,35 ) (1,22) Tap på utlån 165 (0,10) - 65 (-0,04) Resultat før skatter (1,45) (1,19) Tallene i parentes er i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

9 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall Rentenetto –8 (7) av 136 banker høyere enn 3,00 og 48 (31) en rentenetto som er lavere enn 2, banker forbedret rentenetto fra Driftskostnader –52 banker lavere enn 1,50 % av gj.sn.forv. og 13 høyere enn 2,00 % –26 (31) banker lavere enn 50 % driftskostnader i prosent av driftsinntekter eksl verdipapirer og dessverre 9 (12) banker som ligger over 70 %. 59 banker forbedret kostnadsprosent fra Tap –Kun 3 (1) banker hadde tap større enn 0,30 % av gj. sn. forv.kap og hele 91 (104) banker lavere enn 0,05.

10 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Rentenetto fordelt på grupper (Kun sparebanker)

11 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall Tall pr i parentes Resultat Egenkap.avkKapitaldekn (hver teller likt) > 200 mrd 0,75(0,92) 16,29(18,04) 10,20 (10,00) 10 – 200 mrd 0,86(0,91) 13,56(13,82)11,65(12,16) mrd 0,88(0,88) 10,32(10,30)14,71(14,79) mrd 0,87(1,08) 7,89( 9,76)17,78(17,62) mill 0,93(1,20) 8,13(10,00)18,79(19,65)

12 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall Tallene er etter skatt – Kapitaldekn. eksl resultat (eksl nystartede) Resultat –0 (1) banker underskudd – 47(66) bedre enn 1,00 Egenkapitalavkastning –7 (8) banker dårligere enn 5 % - 57 (79) bedre enn 10 % Kapitaldekning –5 (4) banker dårligere enn 10,00 – 57 (66) bedre enn 16 %

13 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Sparebankene fordelt etter grupper

14 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall Individuell Gruppe Mislighold/Tapsuts. > 200 mrd 0,19(0,22) 0,11(0,19) 0,51(0,84) 10 – 200 mrd 0,28(0,43)0,25(0,29) 0,97(1,27) mrd 0,22(0,30)0,29(0,32) 1,00(1,10) mrd 0,38(0,54)0,39(0,52) 1,65(1,96) mill 0,53(0,62)0,47(0,71) 1,82(2,08)

15 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Individuell nedskr. sparebanker

16 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Gruppenedskrivning sparebanker

17 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall Tallene nedenfor gjelder for sparebankene eksl DnB NOR Individuell nedskrivning – Mislighold/Tapsutsatte –Totalt nedgang Individuell.nedskr. fra 0,40 til 0,27 d.v.s 0,13 prosentpoeng –Mislighold og Tapsutsatte lån er blitt redusert fra 1,40 til 1,03 d.v.s 0,37 prosentpoeng –Spes tapsavsetn i % av …pr 30/6-0430,26 –Spes tapsavsetn i % av …pr 30/6-0530,98 –Individuell nedskr ” …pr 30/6-0628,69 –Individuell nedskr ” …pr 30/6-0726,35

18 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall Tallene nedenfor gjelder for sparebankene eksl DnB NOR Gruppenedskrivninger –Totalt en nedgang fra 0,66 % pr 30/6-05 av brutto utlån til 0,39 % pr 30/6-06 og 0,29 pr 30/6-07. Ved årsskiftet 0,31 % –Nedgang for i alle grupper i forbindelse med overgang til ny utlånsforskrift mrd nedgang fra 1,00 til 0,71 til 0, mrd nedgang fra 0,88 til 0,51 til 0, mrd nedgang fra 0,65 til 0,34 til 0, mrd nedgang fra 0,58 til 0,37 til 0,26 Overgang til ny utlånsforskrift

19 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall (tall kun for sparebanker, tall pr i parentes) Vekst utlån Innskuddsdekning > 200 mrd12,6(17,2) 68,9(68,2) 10 – 200 mrd17,9(12,6)61,5(62,9) mrd13,2 (16,7)66,6(65,9) mrd15,8 (11,4) 78,1(79,7) mill13,9(11,9)83,0(87,7)

20 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Innskudd i % av utlån

21 Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Regnskapstall Alle banker (136) Tall pr i parentes 9(11) banker med lavere vekst enn 5 % i forvaltn.kap 63(43) banker med høyere vekst enn 15 % i forvaltn.k 4 (9) banker med lavere vekst enn 5 % i utlån 64(51) banker med høyere vekst enn 15 % i utlån 20(29) banker med lavere vekst enn 5 % i innskudd 37(27) banker med høyere vekst enn 15 % i innskudd


Laste ned ppt "Bankenes sikringsfond Revisjonskontoret Høstkonferansen 2007 Rica Hell 16. - 18. september Per Harald Meland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google