Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordisk konferanse 8. november 2006 1 Indikatorer på informasjonsteknologiområdet Rudolph Brynn Seniorrådgiver Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordisk konferanse 8. november 2006 1 Indikatorer på informasjonsteknologiområdet Rudolph Brynn Seniorrådgiver Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordisk konferanse 8. november 2006 1 Indikatorer på informasjonsteknologiområdet Rudolph Brynn Seniorrådgiver Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

2 Nordisk konferanse 8. november 2006 2 Hvorfor indikatorer for tilgjengelighet til IKT? Tilgang til informasjonsteknologi er i ferd med å bli en demokratisk rettighet i et samfunn der Internett i stadig større grad brukes til handel, informasjon og underholdning. Samtidig må informasjonen og kommunikasjonen som formidles av teknologien være utformet slik at brukerne faktisk kan gjøre seg nytte av den.

3 Nordisk konferanse 8. november 2006 3 Hvorfor indikatorer for tilgjengelighet til IKT? Manglende tilgjengelighet utgjør i dag en reell fare for at det kan utvikles en økende avstand mellom de som kan benytte teknologien og de som ikke kan – for eksempel pga funksjonsnedsettelse. Dette berører spørsmål om tilgjengelighet til offentlige og private hjemmesider, økonomisk evne til å anskaffe nødvendig utstyr og mulighet for opplæring i å gjøre bruk av den nye teknologien.

4 Nordisk konferanse 8. november 2006 4 Krav til tilgjengelighet Publiseringssystemet må støtte alle tilgjengelighetskrav som er stilt. Det må være enkelt å publisere tekstbaserte alternativer til bilder. Menynavn og lenketekster må være meningsbærende – dvs. ”Les mer” er ikke tilfredsstillende. Nedtrekkslister etc. må være tilgjengelige. Ulike funksjoner må ha tilstrekkelige forklaringer og instruksjoner. Overskrifter og avsnitt må ha en oversiktlig struktur. Det må være god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Viktige funksjoner bør ha tekst i tillegg til ikoner. Tekst må være godt lesbar og tekststørrelsen må kunne justeres.

5 Nordisk konferanse 8. november 2006 5 EUs kartlegging av barrierer Mangel på harmoniserte løsninger, for eksempel tilgang til 112 nødstelefonnummer fra teksttelefoner i medlemslandene Mangel på interoperative løsninger for tilgjengelig IKT Maskinvare som ikke er kompatible med tekniske hjelpemidler, skjermlesere for blinde er ofte umulige å bruke etter at man har lansert nye operative systemer Interferens mellom vanlige produkter og tekniske hjelpemidler, for eksempel GSM telefoner og høreapparater Mangel på europeiske standarder, for eksempel pekes det på de syv ulike inkompatible teksttelefonsystemer for døve og hørselshemmede personer

6 Nordisk konferanse 8. november 2006 6 EUs kartlegging av barrierer II Mangel på adekvate tjenester, for eksempel nettsteder som er for kompliserte for personer med kognitive funksjonsnedsettelser eller uerfarne brukere, eller som er umulige å lese og navigere seg igjennom for, for eksempel synshemmede Mangel på produkter for bestemte grupper, som telefonkommunikasjon for brukere av tegnspråk Fysisk design er vanskelig å bruke, for eksempel tastatur og skjermbilder på mange apparater Mangel på tilgjengelig innhold Begrensede valgmuligheter for elektroniske kommunikasjonstjenester, kvalitet og pris.

7 Nordisk konferanse 8. november 2006 7 Nye typer teknologi setter nye krav til tilgjengelighet Digital TV, for eksempel standarder og kompatibilitet, og utforming av tjenester og maskinvare Tredje generasjons mobiltelefoner, for eksempel utforming av ny maskinvare og programvare så vel som tjenester Bredbåndskommunikasjon, for eksempel bruk av mulighetene i multimodale presentasjoner på en slik måte at man øker tilgjengelighet for alle snarere enn det motsatte.

8 Nordisk konferanse 8. november 2006 8 Markedsmessige og økonomiske aspekter Andre problemer som er oppstått omfatter markedsmessige og økonomiske aspekter: Til nå har forskere og produsenter kommet frem til spesialløsninger som kun har vært innrettet på et begrenset marked, hovedsakelig funksjonshemmede og i noen grad eldre, og disse løsningene er fremskaffet fra små og mellomstore bedrifter på nasjonalt eller regionalt nivå; Det er knapphet på anvendbare tekniske standarder og tekniske spesifikasjoner; Relevant EU-lovgivning har bare i den senere tid tatt opp mulighetene for å legge inn krav om tilgjengelighet i tekniske spesifikasjoner innen offentlige anskaffelser; Det er betydelige forskjeller mellom måtene EUs medlemsland har utviklet egne løsninger på.

9 Nordisk konferanse 8. november 2006 9 Praktiske barrierer – mulige indikatorer Visuelle barrierer –som dårlig kontrast mellom tekst og bakgrunn, for liten skrift, og bakgrunnsbilder som helt dominerer sidene. –Indikator: Bruk av lyse bakgrunner uten mønstre, standard størrelser og typer av fonter og klare bilder. –Indikator: Finnes innhold på internettsider også som tekst, bl.a. tekstlig beskrivelse av bilder - for å tilgodese grupper som ønsker å få innhold presentert på en leselist (blinde)? Eller opplest med syntetisk tale (blinde, personer med lesevansker, fremmedspråklige)?

10 Nordisk konferanse 8. november 2006 10 Praktiske barrierer – mulige indikatorer Lydmessige hindringer, for eksempel audiovisuelle filer vil være utilgjengelige for døve og hørselshemmede, og stiller krav om lydkort og høytalere for at andre skal kunne oppfatte innholdet på den informasjonen man ønsker å tilegne seg. –Indikator: Er det laget tekstbaserte beskrivelser av lydfiler, videoklipp etc.

11 Nordisk konferanse 8. november 2006 11 Praktiske barrierer – mulige indikatorer Hindringer for mennesker med lærevansker eller kognitive funksjonsnedsettelser Hindringer omfatter problemer med å lese tekster og forstå informasjon. –Indikator: Omfatter løsningene bruk av grafiske ikoner, understrekning kun av lenker på skjermbildet etc. –Indikator: Er det muligheter for å endre skriftstørrelse, tekst- og bakgrunnsfarger, samt gjøre andre tilpasninger som øker den generelle lesbarheten? –Indikator: Lesestøtte gjennom syntetisk tale, bilder og video som forklarer teksten eller gjør den overflødig er andre mulige løsninger.

12 Nordisk konferanse 8. november 2006 12 Praktiske barrierer – mulige indikatorer Hindringer for mennesker med nedsatt håndfunksjon kan omfatte problemer med bruk av mus. Hvis brukeren skjelver på hånden, har nevropati el. l. kan det være store problemer knyttet til å bruke nedtrekksmenyer som kreves på mange internettsider, og som krever nøyaktighet og presisjon. –Indikator: Finnes alternative navigasjonsredskaper enn mus? –Indikator: Er det store ikoner på skjermbildet?

13 Nordisk konferanse 8. november 2006 13 Informasjon omfatter andre områder Informasjonsteknologi er også viktig for andre områder som –transport (intelligent transport, informasjon om reiseruter, informasjonstavler og monitorer, etc.) –bygg (smarthusteknologi) –eDemokrati (elektronisk stemmegivning etc.) Telekommunikasjon er et annet sentralt område – jfr. tilgang til telefonutstyr, bakkenett etc.

14 Nordisk konferanse 8. november 2006 14 Mer informasjon Nasjonalt dokumentasjonssenter www.dok.no Kontakt: rbr@dok.no Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Nordisk konferanse 8. november 2006 1 Indikatorer på informasjonsteknologiområdet Rudolph Brynn Seniorrådgiver Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google