Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring 1. linje brukerstøtte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring 1. linje brukerstøtte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring 1. linje brukerstøtte
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER IKT Infrastruktur Opplæring 1. linje brukerstøtte BSR

2 Agenda Velkommen, presentasjon av deltagerne Informasjon om prosjektet
Demonstrasjon av den nye plattformen (AKS) Strekk & tøy Hva er konsekvensene for deg og «dine» brukere? Din rolle og prosjektets forventninger til deg som 1.-linje USS – presentasjon ved Johnny Nyløvold Praktisk sesjon med pålogging til AKS Takk for i dag

3 Bakgrunn for prosjektet
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER Bakgrunn for prosjektet

4 Bakgrunn for prosjektet
Utfordringer for brukere Nedetid Utilfreds-stillende responstid Generell ustabilitet "Uvedkommende kan benytte det sentrale nettverket med de tjenester som kjører der uten å bli oppdaget og stanset." "Dagens sonemodell fremstår som svært kompleks, og har flere utfordringer når det gjelder funksjonalitet, skalerbarhet og mulighet for effektiv teknisk administrasjon." Rapport mars 2009

5 IKT Infrastrukturs hovedmål
Forbedre responstid, stabilitet og tilgjengelighet Etablere løsninger med akseptabelt risikonivå Tilrettelegge for nye elektroniske tjenester Støtte virksomhetene til nødvendige lokale forbedringer ”Prosjektet skal opprette en ny ”grunnmur” i den sentrale IKT infrastrukturen.”

6 Utrulling av ny IKT-løsning
Kartlegging 1 –initiell kartlegging starter Kartlegging 2 –detaljert kartlegging starter Test og verifikasjon / tilganger til app Infrastruktur klargjort for implementering Overføring fra prosjekt til drift D-dags-periode D-100 D-50 D-35 D-1 D+10 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4

7 Puljevis gjennomføring
Pre- 906 Pcer Applikasjonspakking og flytting UKE pilot 70 Lokasjoner Kartlegging og lokal tilpasning BNS Pilot- 2168 Pcer BFR, pulje 133 Lokasjoner BSR, SYE Pulje 1 2190 Pcer BAL, BGR, 208 Lokasjoner BGA, BUN Pulje 2 2228 Pcer fortsetter BGO, 158 Lokasjoner BNA, BSA Pulje 3 2496 Pcer BSH, BSN, 240 Lokasjoner BOS, BVA, BBJ Pulje 4 2163 Pcer HEL, VEL, Applik… 100 Lokasjoner KUL, BYM, BYS Kartl… Pulje 5 1403 Pcer BFE, KAO, EGE, OKF, BYR, GFE, 57 Lokasjoner EBY, BYA, RFT, NAE, ENE, ATF M Ferie Applikasjonspakking og flytting fortsetter D G Kartlegging og lokal tilpasning fortsetter Kartlegging og lokal og kartlegging fortsetter tilpasning fortsetter Applikasjonspakking Nov Des Jan Feb Evaluering og beslutning Mai Juni Juli Aug Sep Okt 2012 2013 2014 Mar April

8 Hva betyr Oslofelles 2.0 for din virksomhet?
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER Hva betyr Oslofelles 2.0 for din virksomhet?

9 Oslofelles 2.0: ny klientplattform
Tynn klient er standarden Tynne klienter går mot ny Citrix-plattform Nye tynnklienter erstatter stasjonære PC-er Stasjonære PCer kan videreføres dersom spesielle behov tilsier det Bærbar PC Bærbare PC-er installeres med Windows 7 eller byttes med ny bærbar med Windows 7

10 Oslofelles 2.0: ny sikkerhetsmodell
Ett klientnett – «intern sone» og «sikker sone» finnes ikke lenger ute hos brukerne Brukerne kjører «interne» og «sikre» applikasjoner fra samme arbeidsflate Kun kryptert samband fra klient til datasenter

11 Oslofelles 2.0: ny utskriftsløsning
Bruker autentiserer seg ved skriveren med kort eller kode – da kommer utskriften Ingen utskrifter «havner feil» og blir liggende tilgjengelig for andre Sikker utskrift betyr færre skrivere Det er ikke lenger behov for nettverksskrivere i to soner Antall lokale skrivere kan reduseres betraktelig

12 Oslofelles 2.0: applikasjoner
Dagens klientapplikasjoner erstattes i stor grad av standardapplikasjoner i Oslofelles 2.0 Virksomhetsspesifikke applikasjoner / fagapplikasjoner gjøres tilgjengelig på Oslofelles 2.0 Prosjektet oppgraderer ikke virksomhetens applikasjoner Dersom oppgradering er nødvendig må virksomheten bekoste lisenser og støtte fra applikasjonsleverandør Ny kontorstøttepakke - MS Office 2010 Dersom fagapplikasjoner krever eldre versjoner av MS Office eller Internett Explorer støtter løsningen dette. Sektorsystemene – gammel løsning avvikles gradvis Sektorsystemene er tilgjengelig på Oslofelles 2.0 når utrullingen starter Brukerne flyttes over i takt med utrullingspuljene

13 Oslofelles 2.0: konsekvenser
Løsningene i Oslofelles støtter de kravene til sikkerhet i Oslofelles 2.0? Lokale løsninger vurderes ; skal de tas inn på plattformen, skilles ut i egne nett eller avvikles? Når siste lokasjon i virksomheten har fått Oslofelles 2.0 innføres ny sikkerhetsmodell i virksomhetens nettverk Klienter som ikke er installert med Oslofelles 2.0 kan ikke lenger kommunisere med sentrale applikasjoner eller benytte nettverksskrivere Da nettverket i dag er relativt åpent kan det være i bruk utstyr som kommuniserer med sentrale tjenester – slikt utstyr vil ikke fungere i ny sikkerhetsmodell

14 Roller i virksomhetens prosjekt
Oppgaver i fagstrømmen knyttes til roller i prosjektet og virksomheten Rolle Oppgaver/ansvarsområder. Prosjektleder Hovedkontakt for sentralt prosjekt og virksomhetens ansvarlige for fremdrift, bestillinger og leveranser Informasjonskontakt Planlegging, kvalitetssikring og distribusjon av informasjon i virksomheten Opplæringskontakt Tilpasning og gjennomføring av opplæringsaktiviteter i virksomheten Applikasjonskontakt Bestilling av klientapplikasjoner, allokering av installasjonsmedia og lisenser Testleder Planlegging og gjennomføring av kundetest av klientapplikasjoner i virksomheten Lokasjonsansvarlig Bestilling av maskinvare, tilgang til lokasjon for leverandører, godkjenning av installasjon på lokasjon

15 Roller i virksomhetens prosjekt
Navn Prosjektleder Svein Rune Johnsen Informasjonskontakt Rune Bråthen Opplæringskontakt Applikasjonskontakt Abraham Lincoln Wijeyaraj Testleder Lokasjonsansvarlig

16 Roller i UKEs prosjekt Oppgaver i fagstrømmen knyttes til roller i prosjektet og virksomheten Rolle Navn Prosjektleder Lars G. Fredheim Informasjon Ingunn Handagard Opplæring Applikasjon Kjetil Moberg Test Ann-Kristin Gudbrandsrud Koordinator lokal implementering Arild Skuggerud

17 Metode for utrulling Metoden er delt inn i fagstrømmer
Kundeinvolvering og prosjektledelse Informasjon og opplæring Applikasjonsmigrering Test og verifikasjon Nettverk Utrulling klient Utrulling utskriftsløsning Oppstart D D-1 Utrulling D+10

18 Demonstrasjon av den nye
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER Demonstrasjon av den nye Plattformen - AKS

19 Ny plattform - AKS Citrix, tynn klient, Oslo kommune terminalserver,…kjært(?) barn har mange navn… Vi kaller det AKS – Applikasjoner, Kontorstøtte og Systemer Dere kan ta AKS i bruk etter dagens møte, her kommer en kort demo

20 Strekk & tøy Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten
IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER Strekk & tøy

21 Konsekvenser for deg og dine brukere
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER Konsekvenser for deg og dine brukere

22 Spørsmål Mister jeg pc’en min? Mister jeg noen programmer?
Kan jeg installere noe selv? Hva med sektorsystemene? Kan jeg bruke USB? Kan jeg beholde skriveren min? Kan jeg jobbe hjemmefra? Kan ungene låne min bærbare til skolearbeid? Var det mer dere lurte på? Kom med det!

23 Din rolle og prosjektets forventninger
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER Din rolle og prosjektets forventninger

24 Din rolle og prosjektets forventinger
Din rolle som 1.-linje brukerstøtte endrer seg ikke med dette – men vi ønsker at du skal være en ressursperson for prosjektet, og for brukerne som henvender seg til deg Du får tilgang til AKS med kontorstøtte, epost, og BSR sitt fellesområde fra i dag. Slik kan du gjøre deg kjent med basisen i den nye løsningen, og være «litt proff» når brukerne kommer til deg og spør om alt mulig i mai/juni Kanskje kan du slippe å melde masse saker i BOKS fordi du vet svaret og kan hjelpe brukeren?

25 Informasjons- og opplæringsmateriell
Prosjektet legger ut oppdatert informasjon, brukerveiledninger og tips på UKEs intranettsider:

26 USS har ordet Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten
IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER USS har ordet

27 Pålogging til AKS – nå er det din tur!
Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten IKT Infrastruktur SIKKERHET SERVERLØSNINGER KLIENTLØSNINGER Pålogging til AKS – nå er det din tur!


Laste ned ppt "Opplæring 1. linje brukerstøtte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google