Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROTARY INTERNATIONAL INFORMASJON DEN SPEDE BEGYNNELSE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROTARY INTERNATIONAL INFORMASJON DEN SPEDE BEGYNNELSE"— Utskrift av presentasjonen:

1 ROTARY INTERNATIONAL INFORMASJON DEN SPEDE BEGYNNELSE
DE FIRE AVENYENE RYLA FORMÅL DISTRIKT 2310 THE ROTARY FOUNDATION PAUL HARRIS FELLOWSHIP THE FOUR-WAY TEST ROTARYKLUBBEN GEORGIASTIPEND ANNEN INFORMASJON

2 DEN SPEDE BEGYNNELSE Chicago 1905: Den første Rotaryklubben ble organisert av Paul Percy Harris. Klubben, med 4 medlemmer, møttes på rotasjon hos hvert medlems kontor - derfor navnet: Rotary. Rotarys første logo kom i 1906, men har endret seg noe i løpet av årene. 1906 1910 1910 1912 1926

3 Rotary er med dette å regne som en yrkes- og serviceorganisasjon.
FORMÅL Rotary erkjente raskt at vennskap gjennom nettverk alene ikke kunne holde grupper samlet - et klart formål var nødvendig; ”Service above self”. Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre, spesielt gjennom; • Å utvikle vennskap som grunnlag for å gange andre. • Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gange samfunnet. • Å gagne andre i privatliv, yrke- og samfunnsliv. • Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre. Rotary er med dette å regne som en yrkes- og serviceorganisasjon.

4 THE FOUR-WAY TEST 4 spørsmålsprøven - Om saker vi tenker, sier og gjør; • Er det sant? • Er det rettferdig overfor alle det angår? • Vil det skape forståelse og bedre vennskap? • Vil det være til beste for alle det angår?

5 ROTARY INTERNATIONAL ... er i dag en verdensomspennende organisasjon bestående av over klubber representert gjennom 530 distrikt, fordelt i over 160 land... ... og har totalt ca. 1,2 millioner medlemmer!

6 ROTARY INTERNATIONAL ... ledes i 20__-20__ av RI President _________ fra ______ sammen med 17 utnevnte direktører fra hele verden. Rotarys hovedkontor ligger i Evanston, Illinois, U.S.A. RI Presidentens motto for året; ”____________” er bygget på å realisere drømmen om en verden uten Poliotilfeller og bekjempelse av barnedødlighet som følge av malaria, meslinger og lungebetennelse.

7 DISTRIKT 2310 D2310 ledes i ________ av Distriktsguvernør _________... ... og et Guvernørråd bestående av tidligere og kommende guvernører, samt en årlig utvalgt ledergruppe; Distriktsrådet. Aktivitetene og organiseringen av et Rotary distrikt skal kun ha til hensikt å hjelpe den individuelle Rotary klubb til å kunne leve opp til Rotarys formål.

8 DISTRIKT 2310 <klubbnavn> Rotary Klubb hører til i distriktet D2310, som dekker området Oslo, vestre del av Akershus og hele Buskerud fylke. ... og består av 2480* medlemmer (hvorav 280 kvinner), fordelt på 58 klubber; 33 Akersborg 56 Asker 39 Athenæum 37 Bekkelaget 51 Bekkestua 36 Bryn 41 Bærum 25 Bærum Vest 37 Bærums Verk 98 Drammen 31 Drammen St.Hallvard 77 Drammen Syd-Vest 43 Eiksmarka 73 Ekeberg 35 Geilo 72 Gimle 31 Gol 41 Grorud 32 Groruddalen 45 Hokksund 47 Holmenkollen 26 Hovin 36 Hurum 52 Hønefoss 47 Hønefoss Øst 37 Kolsås 51 Kongsberg 29 Kongsberg Syd 31 Konnerud 34 Lier 33 Lier Øst 27 Ljan 46 Lysaker 68 Majorstuen 41 Maridalen 38 Mjøndalen 23 Modum 48 Nesbru 31 Nesbyen 44 Nordberg 56 Nordstrand 214 Oslo 20 Oslo Nord 22 Oslo St.Hallvard 33 Oslofjord 25 Raukvin 41 Ringerike 28 Rollag og Flesberg 50 Røa 28 Røyken 52 Sandvika 47 Skaugum 61 Oslo Vest 46 Uranienborg 52 Vestheim 28 Østensjø 25 Ål * Antall er å anse som et anslag

9 OSLO VEST ROTARY KLUBB

10 GENERELL INFORMASJON <Klubbnavn> Rotary Klubb er vårt registrerte navn. Vår charterdato er <dato og år>. <Klubbnavn> Rotary Klubb er vår fadderklubb. Årets President er <medlem> Fast møtested er <stedsangivelse> Fast møtetidspunkt er <dag/klokkeslett> Våre naboklubber er <klubbnavn>, <klubbnavn>,

11 KLUBBENS MÅLSETTINGER
Hovedmålsetting: <Utvikle klubben, øke deltagelsen, engajementet og medlemmenes interne nettverk gjennom et godt og variert klubbprogram hele Rotaryåret>. Delmål/Tiltak: Lage et godt program for alle møtene i Rotaryåret Rekruttering/Medlemsutvikling. Øke medlemstallet med netto + <X>. Øke aktiviteten innen prosjektene; <prosjekt>, <prosjekt>, <prosjekt> ... Implementere distriktets Kommunikasjon/PR-strategi. Gjennomføre KLP (Klubblederskapsplan) Bedre klubbens økonomi gjennom <tiltak>.

12 <PROSJEKT> <Heading>: <Prosjektbeskrivelse>.

13 <PROSJEKT> <Heading>: <Prosjektbeskrivelse>.

14 <PROSJEKT> <Heading>: <Prosjektbeskrivelse>.

15 DE FIRE AVENYENE 1. Klubbtjenesten ”Å lære våre medmennesker å kjenne”
Klubbtjenesten er Rotarys kjerne og gjenspeiler de mange funksjoner som dekker alt som må gjøres for at klubben skal fungere. Vår klubbs leder av klubbtjenesten er; <medlem> Underkomitéer til klubbtjenesten*; - Fremmøtekomité - Medlemsskapskomité - Medlemsbrevkomité - Programkomité - Kameratskapskomité - Informasjonskomité - Tidsskriftskomité - Klassifikasjonskomité * Ikke alle klubber har alle underkomitéer, litt avhengig av klubbens størrelse.

16 DE FIRE AVENYENE 2. Yrkestjenesten
”Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid” Yrkestjenesten er den opprinnelige og grunnleggende idéen i Rotary. Vår klubbs leder av yrkestjenesten er; <medlem> Underkomitéer til yrkestjenesten*; - Yrkesetikk-komité - Yrkesmiljøkomité - Yrkesopplysningskomité - RYLA (Rotary Youth Leadership Award) - Karriereutviklingskomité * Ikke alle klubber har alle underkomitéer, litt avhengig av klubbens størrelse.

17 DE FIRE AVENYENE 3. Samfunnstjenesten
”Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere” Gjennom samfunnstjenesten skal klubben, men hjemmel i Rotarys lover, realisere målsettingen ”å gagne andre” ved å gjøre samfunnet bedre. Vår klubbs leder av samfunnstjenesten er; <medlem> Underkomitéer til samfunnstjenesten*; - Samfunnsutviklingskomité - Miljøvernkomité - Rotaract-komité * Ikke alle klubber har alle underkomitéer, litt avhengig av klubbens størrelse.

18 4. Internasjonal tjeneste
DE FIRE AVENYENE 4. Internasjonal tjeneste ”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker” Gjennom samfunnstjenesten skal klubben, men hjemmel i Rotarys lover, realisere målsettingen ”å gagne andre” ved å gjøre samfunnet bedre. Vår klubbs leder av samfunnstjenesten er; <medlem> Underkomitéer til internasjonal tjeneste*; - Ungdomsutveklingskomité - Group Study Exchange-komité (GSE) - World Community Service-komité (WCS) - The Rotary Foundation-komité (TRF) * Ikke alle klubber har alle underkomitéer, litt avhengig av klubbens størrelse.

19 THE ROTARY FOUNDATION TRF ROTARYFONDET ANNUAL PROGRAMS FUND
PERMANENT FUND POLIO PLUS

20 ROTARYFONDET Organisering Målsetting Økonomi
TRF er organisert som en egen ”non-profit” stiftelse, og er atskilt fra Rotary International. Organisasjonsformen krever eget styre og regnskap. Styret i TRF består av en leder, oftest en tidligere RI President, nestleder og 13 rotarianere fra ulike deler av Rotary-verden og kalles ”The Trustees”. Den ansatte generalsekretæren i RI deltar i styret som sekretær. Målsetting Målet for TRF er å støtte RI sine bestrebelser på å nå sine mål om verdensforståelse og fred gjennomlokale, nasjonale og internasjonale humanitære, opplærings- og kulturelle program. Økonomi TRF sine inntekter kommer utelukkende fra frivillige bidrag fra klubbene, enkeltpersoner, testamentariske gaver og renter av investerte midler. Ikke noe av innbetalte kontigenter i RI går til TRF.

21 ROTARYFONDET Humanitære program
PolioPlus er Rotarys største og hittil mest kjente humaitære prosjekt. Viktige samarbeidspartnere er; Verdens helseorganisasjon (WHO), UNICEF og U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 3-H (Health, Hunger and Humanity) er store program som går over 2-4 års perioder, og som er for store til at en klubb eller et distrikt kan finanisere alene. Matching Grant (MG) er en delingsmodell mellom TRF, klubber og/eller distrikter for å gjennomføre et planlagt internasjonalt prosjekt. District Simplefied Grant (DSG) er lokale, nasjonale eller internasjonale prosjekter som søkes finansiert gjennom distrikt. Indiviual Grants (IG) er et program som kan gi støtte til rotarianere, ledsagere, rotaractere eller kvalifiserte alumnies som planlegger eller skal gjennomføre serviceprosjekt enten enkeltvis eller i gruppe.

22 Utdannings- og Kulturelle program
ROTARYFONDET Utdannings- og Kulturelle program Ambassadorial Scholarship er i dag verdens største privatfinasierte stipendprogram. Programmene (3 forskjellige) ble startet i 1947 og styres av hvert enkelt distrikt. Rotary Grants for University Teachers er ment å støtte universitets-lærere som reiser ut for å undervise på colleges og universiteter i utviklingsland. Siden 1985 har nesten 300 deltatt i programmet. Rotary Centers for International Studies. Rotary har inngått en avtale med 7 anerkjente universitet rundt om i verden. Hvert av universitetene vil ta inn ca. 10 studenter som Rotary velger ut. Studieretningen er konfliktløsning, fredsforskning og internasjonale relasjoner. Studiet varer i 2 år og er Master-Degree. Group Study Exchange (GSE) er et årlig utvekslingsprogram mellom distrikter. Gruppen består i 4 utvalgte yrkesaktive ikke-rotarianere på mellom år, samt en erfaren rotarianer som reiseleder. Distriktets GSE-kontakt er <navn, klubb>

23 Rotary Youth Exchange Program
ROTARYFONDET Rotary Youth Exchange Program • år ”gamle” studenter utveksles med andre land over hele verden. • Årlig gjennomføres ca utvekslinger. • Rotarianere er vertsfamilier for de unge i 3 til 5 måneder, noe som gir en ”familiefølelse”, og ett vennskap og minne som varer livet ut. • <klubbnavn> Rotary Klubb har hatt studenter på besøk fra; <Land> <Land> <Land> ... Og har sendt studenter til; <Land> <Land> <Land>

24 THE ANNUAL/PERMANENT FUND
1. Det årlige programfond Bidrag til det årlige programfondet brukes til ulike program tre år etter at de har kommet inn. 3 års forrentning gir renteinntekter som blir benyttet bl.a. til å administrere dagens program og til å utvikle nye program. 2. Det permanente fond Det permanente fondet skal sikre fremtiden og kontinuiteten i TRF sine programtilbud. Bare rentene av dette fondet kan brukes til program.

25 POLIO PLUS 3. Polio Plus Alle bidrag til PolioPlus fondet går til utryddelse av polio. Det er beregnet at et mindre beløp vil bli stående på dette fondet også etter at polio er utryddet. Midlene er tenkt brukt til overvåkning og oppfølging dersom det skulle dukke opp tilfeller av polio etter at verden er erklært poliofri. WHOs tidligere generaldirektør, Gro Harlem Brundtland, har sagt og skrevet; ”PolioPlus er det største helseprosjekt noensinne og er blitt en historie om helter og heltegjerninger” Gjennom et Matching Grant program har bl.a. Bill and Belinda Gates Foundation og Google gitt større beløp til PolioPlus. Forutsetningen er at RI greier å det samme beløpet. For å nå våre mål kreves det en solid innsamlingsinnsats i tiden frem til 2010.

26 Georgia Rotary Student Program
GEORGIASTIPEND Georgia Rotary Student Program ... tilbyr hvert år ca. 85 stipend fra hele verden for ett års studier ved college eller universitet i staten Georgia, U.S.A. ... har gitt over 2200 stipend siden starten i 1946. ... dekker studentutgifter, studentbolig, mat og litt lommepenger. Kandidatene dekker selv eventuelle reisekostnader. ... blir normalt gitt til 4-10 kandidater i Norge. Søknadsfristen er 1.september. For mer informasjon, se matrikkelen eller kontakt distriktet.

27 Rotary Youth Leadership Award
RYLA Rotary Youth Leadership Award Målsettingen med RYLA-seminar er å gi fremtidens ledere impulser og idéer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning. Målgruppen er ungdom av begge kjønn i alderen år som har vist initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar ved å være leder. RYLA-seminarene holdes over en lang-weekend og arrangeres av en klubb i distriktet. Klubbene er selv ansvarlig til å fremme kandidater. Inneværende rotaryårs RYLA-seminar arrangeres <dato> av <klubbnavn> Rotary Klubb.

28 PAUL HARRIS FELLOWSHIP

29 PAUL HARRIS FELLOWSHIP
Paul Harris Fellow - PHF I prinsippet kan alle som bidrar med USD 1.000,- eller mer til The Rotary Foundation bli en ”Paul Harris Fellow”. I Norge har klubbene benyttet Paul Harris Fellow til å ære personer innenfor eller utenfor Rotary for en spesiell innsats. Pengene som betales inn for Paul Harris godskrives i sin helhet klubbens The Rotary Foundation.

30 PAUL HARRIS FELLOWSHIP
PHF utdelt gjennom <klubbnavn> Rotary Klubb <navn> <år>

31 ANNEN INFORMASJON

32 <INFORMASJON> <Heading>: <Informasjonsbeskrivelse>.

33 <INFORMASJON> <Heading>: <Informasjonsbeskrivelse>.


Laste ned ppt "ROTARY INTERNATIONAL INFORMASJON DEN SPEDE BEGYNNELSE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google