Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 1 NORFO Norsk Rotary Forum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 1 NORFO Norsk Rotary Forum."— Utskrift av presentasjonen:

1 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 1 NORFO Norsk Rotary Forum

2 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 2 Hva er NORFO ? NORFO er et samarbeidsorgan for de norske rotarydistrikt og de fungerende guvernører i norske rotarydistrikt Videreføring av Norsk Rotaryråd som ble opprettet i 1972

3 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 3 Multidistriktsaktiviteter Ungdomsutveksling Handicamp Norway Årbok/matrikkel Informasjonskomiteen Medlemsservice Rotary Norden GETS / Opplæring av nyvalgte guvernører (DGN) Ungdomsfondet Georgiastipendet / Georgia Takkestipendet Norsk Rotary Landsarkiv Andre aktiviteter etter vedtak i NORFO

4 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 4 Multidistriktsaktiviteter: Ungdomsutveksling Leder:Herman Meier Mandat: –å være utøvende organ for ungdomsutvekslingen mellom de norske rotarydistrikter og rotarydistrikter i andre land. –organisere kontakten mellom Norsk Rotary og det internasjonale nettverket som er bygget opp for å ta seg av ungdomsutvekslingen, bistå distrikter og klubber i arbeidet med å planlegge ungdomsutveksling og legge de praktiske forhold best mulig til rette for at distrikt og klubber kan gjennomføre sine ungdomsutvekslings-prosjekter.

5 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 5 –rådgiver for guvernørene og utvekslingsansvarlige på distrikts- og klubbplan, og drive informasjonsvirksomhet om Rotary’s utvekslingsprogrammer både innad i organisasjonen og utad – formidle/utarbeide informasjonsmateriell, vedlikeholde WEB- sider og gjennomføre annen informasjons-virksomhet som måtte være formålstjenelig for å øke kunnskapen om Rotarys ungdomsutvekslingsprogram. –MDYEO skal sørge for at det til enhver tid foreligger fremdriftsplaner og retningslinjer for arbeidet med ungdomsutvekslingen – herunder også for distriktenes/klubbenes arbeid med utreisende- / innkommende studenter.

6 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 6 Multidistriktsaktiviteter: Handicamp Norway Leder:Per Kongsnes, Enebakk RK Målsetting: –Å bringe sammen funksjonshemmede og annen ungdom fra forskjellige land for å skape gjensidig forståelse og tillit –Fikk utmerkelsen ”Outstanding Task Force Project” på Convention i San Antonio i 2001 –Finansiering gjennom kr. 50,- pr. medlem

7 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 7 Multidistriktsaktiviteter: Årbok – håndbok og matrikkel Redaktør og hovedansvarlig: Kolbjørn Eggen Årbok/håndbok:Redaktør Matrikkel:

8 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 8 Multidistriktsaktiviteter: Norsk Rotary Informasjonskomité Leder:Edrund Olaisen Mandat: Informasjonsmateriell Tjenestehefte Gjennomføre Norsk Rotary Forum’s datasatsing –Utvikle og vedlikeholde WEB-sidene Rotary.no –Utvikle system for e-post til Norfo, distrikt og klubber –Gjennomføre overgang til elektronisk matrikkel –Hjelpe distrikt og klubber med å utarbeide egne WEB- sider

9 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 9 Multidistriktsaktiviteter: Norsk Rotary Medlemsservice Leder:Kolbjørn Eggen Oppgaver: –Vedlikeholde medlemsarkiv –Ta imot bestilling på og fakturere salg av informasjonsmateriell, tjenestehefte etc. –Yte Rotaryservice til medlemmer og utenforstående

10 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 10 Multidistriktsaktiviteter: Tidsskriftet Rotary Norden Egen stiftelse –Norsk redaktør: Øystein Øistå –Norsk representantskapsmedlem: Andreas Norland –Norsk administrator: Jan Spjeldnæs

11 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 11 Multidistriktsaktiviteter: Norsk Rotary Ungdoms- og tiltaksfond Administrator: NORFO styret Formål: Yte økonomiske bidrag til prosjekter som fremmer Rotary’s virksomhet i Norge og internasjonalt. Støtte til Rotary’s ungdomsarbeid gjennom deltakelse i ungdomsleire, internasjonale møter og konferanser skal prioriteres.

12 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 12 Multidistriktsaktiviteter: Georgiastipendet / takkestipendet Georgiastipendet: –Norsk Administrator: Stig Asmussen Georgia Takkestipendet: –Administrator: Dag Aarnæs

13 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 13 Multidistriktsaktiviteter: Norsk Rotary Landsarkiv Arkivar:Arve Hoff –Alle DG-er får utlevert arkivmappe som skal leverast inn like etter at funksjonsåret er over.

14 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 14 NORFO - formål Formålet med samarbeidet skal være: –Gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling –Felles gjennomføring av multidistriktsoppgaver og prosjekt for å oppnå en kvalitetsmessig og/eller økonomisk gevinst

15 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 15 NORFO - organisering Norsk Rotary Forum består av 15 medlemmer: –de 7 fungerende norske guvernører –de 7 DGE’er møter som observatører Et styre på 5 personer står for den daglige drift En leder for hver multidistriktsaktivitet

16 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 16 Styret Styret består av 5 medlemmer: Leder(en PDG) Innkommende leder(en IPDG) Avtroppende leder(en PDG) Sekretær/kasserer Controller

17 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 17 Organisering av aktivitetene NORFO peker ut leder for hver multidistriktsaktivitet. –Leder kan i samråd med styret knytte til seg andre for å gjennomføre multidistrikts- aktiviteten –Disse rapporterer til styret og til NORFO

18 18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 18 Møteaktivitet i NORFO 2 faste NORFO-møter pr. år –Vårmøtet planlegging/budsjettering evaluering av aktivitetene –Høstmøtet Årsberetninger/regnskap –I tiden mellom NORFO møtene leder styret aktivitetene Styret møtes 5-7 ganger pr. rotaryår


Laste ned ppt "18.07.2014 NORFO - Norsk Rotary Forum 1 NORFO Norsk Rotary Forum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google