Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORFO – til tjeneste! D2290 PETS OG DISTRIKTSOPPLÆRING 7. sept. 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORFO – til tjeneste! D2290 PETS OG DISTRIKTSOPPLÆRING 7. sept. 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORFO – til tjeneste! D2290 PETS OG DISTRIKTSOPPLÆRING 7. sept. 2013

2 | 2 EN MULTIDISTRIKT - ORGANISASJON – Opprettet for å hjelpe distriktene med forbedret service til klubbene – Begrenset til oppgaver som kan løses mest effektivt i fellesskap – NORFO arbeider i henhold til RI’s MOP bestemmelser uttrykt i ”Vedtekter for Norsk Rotary Forum” – Blir hvert tredje år godkjent på nytt av minst 2/3 av klubbene i hvert involvert distrikt (sist høst 2012) – Nye retningslinjer...

3 | 3 2013-2014 NORFOs BESLUTTENDE ORGAN: DG 2250 Tove Kayser DG 2260 Elsa Nysveen DG 2275 Hans Edgar Furfjord DG 2290 Elisabet Stray DG 2305 Roy Heine Olsen DG 2310 Marianne Smith Mageli

4 | 4 DE SOM GJØR JOBBEN ”Styret” (arbeidsutvalg) med en rep. fra: – Distriktsguvernørene (DG) – Fjorårets distriktsguvernør (IPDG) – De to foregående årenes IPDG (Styreleder i år 3) – Innkommende guvernør (DGE) er observatør Sekretær Økonomiansvarlig Kommunikasjonskomite Øvrige aktivitetsledere møter ved behandling av deres saker

5 | 5 ØKONOMI Kontingent 2013-14 Kr. 150 pr medlem – I alt 1.725 000 kr i 2013-14 (11.500 medl.) Bidrag til Handicamp Kr 50 pr medlem/år (dvs kr 100 pr leir) Mva-refusjon kr 90 000 – om den innvilges

6 | 6 KOMMUNIKASJONS- OG INFORMASJONSVIRKSOMHET – Medlemsnett Medlemsregister /database Tilgjengelig for alle medlemmer som pdf.-filer som kan skrives ut. – Drift av vår hjemmeside: rotary.no – Norsk Rotary Håndbok – Brosjyrer – PR/omdømmebygging – Rotary Norden

7 | 7 OPPLÆRING OG ERFARINGSUTVEKSLING Opplæring på distriktsnivå: GETS: Norsk del av opplæring for kommende distriktsguvernører (DGN) Årlig opplæring av distriktenes internett kommunikasjonsansvarlieg (DICO), distriktssekretær og distritstrenere (DT) Samkjøring/bedre utnyttelse av opplæringsverktøy

8 | 8 OPPLÆRING OG ERFARINGSUTVEKSLING Møteplasser/forum for distriktsansvarlige Utveksling av ideer om støtte til klubbene Gjensidig inspirasjon

9 | 9 VÅR FELLES HUKOMMELSE Landsarkivet Sikrer Rotary Norges historie ved å arkivere materiale samlet av alle distriktsguvernører (DGer)

10 | 10 UNGDOMSUTVEKSLING

11 | 11 UNGDOMSUTVEKSLING Korrespondenter som holder kontakt med de enkelte verdensdeler Sertifisering og oppfølging av RIs krav Kurs for studenter som reiser ut Camps - Roundtrips

12 | 12 UNGDOMSUTVEKSLING Fellesarrangementer for studenter som kommer inn: Språkkurs Høstsamling Ski-camp (Nesbyen) Holmenkollen (Kolsås) Europatur

13 | 13 STIPEND Administrering av Georgiastipendet Georgia takkestipendet Ungdoms- og tiltaksfondet

14 | 14 HANDICAMP

15 | 15

16 | 16


Laste ned ppt "NORFO – til tjeneste! D2290 PETS OG DISTRIKTSOPPLÆRING 7. sept. 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google