Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Governments of the World GLOBAL POLIO ERADICATION CAMPAIGN THE 200 MILL US $ CHALLENGE 2008-2012 INFORMASJON TIL NORSKE ROTARYKLUBBER OM KAMPANJEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Governments of the World GLOBAL POLIO ERADICATION CAMPAIGN THE 200 MILL US $ CHALLENGE 2008-2012 INFORMASJON TIL NORSKE ROTARYKLUBBER OM KAMPANJEN."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Governments of the World

3 GLOBAL POLIO ERADICATION CAMPAIGN THE 200 MILL US $ CHALLENGE 2008-2012 INFORMASJON TIL NORSKE ROTARYKLUBBER OM KAMPANJEN

4 Polio Plus: BAKGRUNN Dr. Albert Sabin utviklet vaksine for massevaksinering via dråper i munnen Dr. Albert Sabin utviklet vaksine for massevaksinering via dråper i munnen RI President Carlos Canseco fra Mexico startet Polio Eradication den 23. februar 1985 RI President Carlos Canseco fra Mexico startet Polio Eradication den 23. februar 1985 Målet var da: Målet var da: Utrydde polio i verden fram til 23. februar 2005Utrydde polio i verden fram til 23. februar 2005 Skaffe tilveie $ 120 millSkaffe tilveie $ 120 mill Rotarianere stille som frivillige til vaksineringRotarianere stille som frivillige til vaksinering

5 “We will complete polio eradication” Dr. Margaret Chan Acceptance speech 9 Nov 2006 New Commitments New Director-General, WHO

6 Målet var innen rekkevidde men, mange politiske barrierer måtte overvinnes, og dette arbeidet måtte lykkes.

7 Nå ble det ny giv i landene hvor politiske krefter hadde motarbeidet vårt arbeid med vaksinering

8 Store framskritt er gjort i arbeidet!

9 Rotary Foundation/Rotary International: Økonomisk bidrag i størrelsesorden US $ 600 mil. I tillegg kommer dugnadsinnsats fra rotarianere verden rundt i vaksineringen

10 New Funding Opportunities Bill & Melinda Gates Foundation Challenge Grant

11 US$100 million The PolioPlus Challenge

12 Polio Plus Bill&Melinda Gates: 100 USD Bill&Melinda Gates: 100 USD 255 USD 255 USD Rotary:(100+100) 200 USD Rotary:(100+100) 200 USD ( Our 200 Million Challenge) ( Our 200 Million Challenge) UK : 150 USD UK : 150 USD Germany: 130 USD Germany: 130 USD

13 Polio Plus VÅR UTFORDRING FRAM TIL 30.06 2012: VÅR UTFORDRING FRAM TIL 30.06 2012: SKAFFE TILVEIE 200 MILL US$ PÅ GLOBAL BASIS TIL POLIOPLUS KAMPANJEN FRA ROTARY.SKAFFE TILVEIE 200 MILL US$ PÅ GLOBAL BASIS TIL POLIOPLUS KAMPANJEN FRA ROTARY. OPPRETTHOLDE OG GJERNE ØKE ANNUAL GIVING til TRFOPPRETTHOLDE OG GJERNE ØKE ANNUAL GIVING til TRF DELTA I DET PRAKTISKE ARBEIDET MED VAKSINASJON AV BARNDELTA I DET PRAKTISKE ARBEIDET MED VAKSINASJON AV BARN PolioPlus er vår utfordring som rotarianerePolioPlus er vår utfordring som rotarianere

14 POLIO PLUS: Mål og organisering Poliokampanjen er forankret i THE ROTARY FOUNDATION (TRF).Poliokampanjen er forankret i THE ROTARY FOUNDATION (TRF). TRF anbefaler at hvert distrikt oppnevner en District PolioPlus Chair. De norske distriktene har fulgt opp dette. For D 2250 er PDG Einar Hope, Åsane Rk, PolioPlus Chair. Han er også oppnevnt av TRF som Zone Challenge Coordinator for poliokampanjen for sone 16 (Norge, Danmark, sør-vest Sverige, Island, Polen, Ukraina og Hviterussland)TRF anbefaler at hvert distrikt oppnevner en District PolioPlus Chair. De norske distriktene har fulgt opp dette. For D 2250 er PDG Einar Hope, Åsane Rk, PolioPlus Chair. Han er også oppnevnt av TRF som Zone Challenge Coordinator for poliokampanjen for sone 16 (Norge, Danmark, sør-vest Sverige, Island, Polen, Ukraina og Hviterussland) På klubbplan bør det likeledes oppnevnes en PolioPlus ansvarlig. Det er viktig at hver klubb følger opp dette, slik at det blir kraft og tyngde bak PP-arbeidet i klubbene! På klubbplan bør det likeledes oppnevnes en PolioPlus ansvarlig. Det er viktig at hver klubb følger opp dette, slik at det blir kraft og tyngde bak PP-arbeidet i klubbene!

15 POLIO PLUS: Aktiviteter; handlingsplan Minst ett klubbmøte pr. år bør vies til polio og PolioPlus (PP) kampanjen. Minst ett klubbmøte pr. år bør vies til polio og PolioPlus (PP) kampanjen. Klubber bør ta initiativ til å organisere aktiviteter og tiltak i nærmiljøet med sikte å skaffe bidrag til PP og skape positiv oppmerksomhet om kampanjen og Rotary. Klubber bør ta initiativ til å organisere aktiviteter og tiltak i nærmiljøet med sikte å skaffe bidrag til PP og skape positiv oppmerksomhet om kampanjen og Rotary. Eksempler på å kampanjeaktiviteter kan være kulturkvelder, konserter, inter-citymøter, PP- turer eller utflukter i nærmiljøet, utlodninger, loppemarked, m.m. Her er det opp til klubbenes initiativ og kreativitet! Eksempler på å kampanjeaktiviteter kan være kulturkvelder, konserter, inter-citymøter, PP- turer eller utflukter i nærmiljøet, utlodninger, loppemarked, m.m. Her er det opp til klubbenes initiativ og kreativitet! Merk: Ved innbetaling av bidrag fra slike aktiviteter skal vanlig TRF-konto benyttes, men innbetalingene bør merkes tydelig med PolioPlus Merk: Ved innbetaling av bidrag fra slike aktiviteter skal vanlig TRF-konto benyttes, men innbetalingene bør merkes tydelig med PolioPlus

16 Polio Plus: Aktiviteter, forts Oppmuntre enkeltmedlemmer i klubbene til å gi bidrag og gaver for å nå målet med kampanjen, ut over hva man ellers bidrar med til TRF i form av Annual Giving m.m. Oppmuntre enkeltmedlemmer i klubbene til å gi bidrag og gaver for å nå målet med kampanjen, ut over hva man ellers bidrar med til TRF i form av Annual Giving m.m. Oppmuntre rotarianere til å melde seg som frivillige til å delta i det praktiske arbeidet med poliovaksinasjon av barn i felten Oppmuntre rotarianere til å melde seg som frivillige til å delta i det praktiske arbeidet med poliovaksinasjon av barn i felten Distrikter og klubber oppmuntres til å identifisere, kontakte og motivere potensielle givere (personer, bedrifter, organisasjoner m.m.) utenom Rotary til å bidra til kampanjen. Distrikter og klubber oppmuntres til å identifisere, kontakte og motivere potensielle givere (personer, bedrifter, organisasjoner m.m.) utenom Rotary til å bidra til kampanjen.

17 POLIO PLUS: Hovedvirkemiddel i Norge Det anbefales å benytte Rotaryordningen med skattefritak for bidrag fra enkeltmedlemmer til humanitær virksomhet som et egnet virkemiddel i PP- kampanjen : Det anbefales å benytte Rotaryordningen med skattefritak for bidrag fra enkeltmedlemmer til humanitær virksomhet som et egnet virkemiddel i PP- kampanjen : Innbetaling av minimum kr. 500 til PolioPlus for hvert rotarymedlem i Norge samlet for de tre kampanjeårene (ut over bidrag til Annual Giving m.m.), under ordningen med skattefritak. Dette oppfyller minimumskravet pr. medlem for å nå 100 mill. $ målet globaltInnbetaling av minimum kr. 500 til PolioPlus for hvert rotarymedlem i Norge samlet for de tre kampanjeårene (ut over bidrag til Annual Giving m.m.), under ordningen med skattefritak. Dette oppfyller minimumskravet pr. medlem for å nå 100 mill. $ målet globalt Se om framgangsmåten på neste slideSe om framgangsmåten på neste slide

18 Polio Plus: Innbetalingsordning - skattefritak Hver klubb setter opp en liste over alle medlemmer, med navn og personnummer. Før på klubbnavn og –nummer øverst på listen, eks. Hver klubb setter opp en liste over alle medlemmer, med navn og personnummer. Før på klubbnavn og –nummer øverst på listen, eks. Rotaryklubb NN. Klubbnr. …….. Ola Normann, personnr. ………. Betalt kr. ……… Ola Normann, personnr. ………. Betalt kr. ……… osv. osv. Summer sammen og angi totalt beløp for klubben Summer sammen og angi totalt beløp for klubben Klubbkasserer innbetaler beløpet til bankkontonr. 5082.06.72736, Visma Services AS, Pb. 335, 1601 Fredrikstad. Merk innbetalingen med RF- PolioPlus fra Rotaryklubb NN; se navneliste Klubbkasserer innbetaler beløpet til bankkontonr. 5082.06.72736, Visma Services AS, Pb. 335, 1601 Fredrikstad. Merk innbetalingen med RF- PolioPlus fra Rotaryklubb NN; se navneliste Påfør dato for overføring av beløpet Påfør dato for overføring av beløpet Etter at innbetalingen er foretatt, sendes listen til Visma Services AS v/Mona Laabak. Etter at innbetalingen er foretatt, sendes listen til Visma Services AS v/Mona Laabak.

19 Polio Plus: Innbetalingsordning, forts Hvis en klubb skulle ønske å benytte ordningen med skattefritak i forbindelse med midler som er samlet inn gjennom klubbaktiviteter m.m. (se slide 35 foran), fordeles totalbeløpet som skal innbetales likt ut pr. klubbmedlem. Beløpet føres opp på samme linje som navn og personnummer. Ellers er framgangsmåten som beskrevet foran. Husk at minstebeløpet pr. medlem som gir skattefritak er kr. 500 pr. år. (NB! Den enkelte må selv betale kr. 140) Hvis en klubb skulle ønske å benytte ordningen med skattefritak i forbindelse med midler som er samlet inn gjennom klubbaktiviteter m.m. (se slide 35 foran), fordeles totalbeløpet som skal innbetales likt ut pr. klubbmedlem. Beløpet føres opp på samme linje som navn og personnummer. Ellers er framgangsmåten som beskrevet foran. Husk at minstebeløpet pr. medlem som gir skattefritak er kr. 500 pr. år. (NB! Den enkelte må selv betale kr. 140) Merk: Navnelisten er konfidensiell og Visma Services kan ikke oppgi informasjon om enkeltmedlemmer. Kun sumtall for den enkelte klubb kan oppgis. Merk: Navnelisten er konfidensiell og Visma Services kan ikke oppgi informasjon om enkeltmedlemmer. Kun sumtall for den enkelte klubb kan oppgis. Spørsmål i forbindelse med innbetalingsordningen kan rettes til distriktets PolioPlus Chair Spørsmål i forbindelse med innbetalingsordningen kan rettes til distriktets PolioPlus Chair

20 PolioPlus: Innbetaligsordning, forts. Dersom klubben ikke ønsker å benytte seg av skattefritaksordningen så overføres beløpet til konto nr. 6021.07.19736 med de samme opplysninger som ”Fondsbidrag RF” (Se Håndbok for klubbene i distriktet) Det er samme konto nr. som for overføring av Annual Giving Dersom klubben ikke ønsker å benytte seg av skattefritaksordningen så overføres beløpet til konto nr. 6021.07.19736 med de samme opplysninger som ”Fondsbidrag RF” (Se Håndbok for klubbene i distriktet) Det er samme konto nr. som for overføring av Annual Giving HUSK Å MERK BELØPET POLIO PLUS HUSK Å MERK BELØPET POLIO PLUS

21 Polio Plus: Premiering for innsats i kampanjen Vi må skape motivasjon, entusiasme og stolthet som rotarianere omkring PP- kampanjen! Vi må skape motivasjon, entusiasme og stolthet som rotarianere omkring PP- kampanjen! Den klubben innen det enkelte distrikt som samlet sett bidrar mest til kampanjen, vil bli premiert i form av en plakett e.l, samt hederlig omtale i rotaryorganer, lokalpresse, m.m. Formen på slik premiering overlates til det enkelte rotarydistrikt å bestemme Den klubben innen det enkelte distrikt som samlet sett bidrar mest til kampanjen, vil bli premiert i form av en plakett e.l, samt hederlig omtale i rotaryorganer, lokalpresse, m.m. Formen på slik premiering overlates til det enkelte rotarydistrikt å bestemme

22 Polio Plus: Informasjonsmateriell m.m. TRF har utarbeidet en del informasjons- og kampanjemateriell m.m., bl.a. en DVD og en Power Point presentasjon. Disse kan bestilles på pbos@rotary.org. En del informasjon finnes også på www.rotary.org. og www.youtube.com. Søk på PolioPlus deretterVideos og Playlist TRF har utarbeidet en del informasjons- og kampanjemateriell m.m., bl.a. en DVD og en Power Point presentasjon. Disse kan bestilles på pbos@rotary.org. En del informasjon finnes også på www.rotary.org. og www.youtube.com. Søk på PolioPlus deretterVideos og Playlistpbos@rotary.org www.rotary.org www.youtube.compbos@rotary.org www.rotary.org www.youtube.com

23 Rotarys bidrag Når verden er Polio fri så har Rotary bidratt med over 1.2 milliarder USD Når verden er Polio fri så har Rotary bidratt med over 1.2 milliarder USD Tusener av rotarianere har deltatt i vaksinerings programmene Tusener av rotarianere har deltatt i vaksinerings programmene

24 SAMMEN SKAL VI LYKKES MED Å NÅ MÅLET! SAMMEN SKAL VI LYKKES MED Å NÅ MÅLET!

25


Laste ned ppt "Governments of the World GLOBAL POLIO ERADICATION CAMPAIGN THE 200 MILL US $ CHALLENGE 2008-2012 INFORMASJON TIL NORSKE ROTARYKLUBBER OM KAMPANJEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google