Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BREDDE-,UTDANNING- OG UTVIKLINGSPLAN FOR REGION MØRE OG ROMSDAL 2010-2012 UTKAST.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BREDDE-,UTDANNING- OG UTVIKLINGSPLAN FOR REGION MØRE OG ROMSDAL 2010-2012 UTKAST."— Utskrift av presentasjonen:

1 BREDDE-,UTDANNING- OG UTVIKLINGSPLAN FOR REGION MØRE OG ROMSDAL 2010-2012 UTKAST

2 Innledning NVBF NVBF har vært gjennom en utfordrende periode fra 2008 til 2010. En negativ egenkapital har satt sine spor i organisasjonen. Mangel på realistiske og omforente målsettinger har hemmet utviklingen i organisasjonen. Styret i NVBF har definert 3 områder som skal være retningsgivende for organisasjonen i tillegg til sterk økonomistyring: – Flere medlemmer – Sterk fokus på BUU (bredde, utdanning og utvikling) – Spisset toppidrettssatsing

3 Innledning MRVK Møre og Romsdal Volleyballkrets har også vært gjennom en utfordrende periode fra 2008. Kretsen var fra juni 2008 til oktober 2009 å uten kretsstyre. Det er sannsynlig at dette har hatt en negativ virkning på klubbutviklingen kretsen. Mangelfull administrativ oppfølging fra NVBF for oppstart av sesongen 2010/2011. Situasjon er pr november 2010 utbedret. Nytt kretsstyre har besluttet å sette fokus på rekruttering og utvikling.

4 Medlemsutvikling Møre og Romsdal ÅrKvinnerMennTotal 2005 11137491862 2006 10826461728 2007 8467441590 2008 8827091591 2009 8486481496

5 Aktivitetsmål 2010-12 – Utdanne 100 trenere – Øke medlemsantallet til 2000 spillere – 10 klubber med sandvolleyball-program – 10 nye sandvolleyballanlegg – Aktivere 10 sovende klubber – Inngå samarbeid med 2 kompetansesenter

6 Samarbeid MRVK/NVBF NVBF - Administrative aktiviteter, rutiner og systemer knyttet til vår region må gjennomgås og fungere. Utviklingskonsulent. Operativ arbeidsform både mht innendørs og sandvolleyball. Målstyrt og kontinuerlig arbeidsform. 100% stilling er ønskelig. Pt 60%. Informasjonssystem-og rutiner knyttet til web, e- post, med mer for region må styrkes.

7 Skole-tiltak Besøke alle barne-og ungdomsskoler i fylket i samarbeid med lokale klubber Avholde klasse-og skoleturneringer Fylkesmesterskap for ungdomsskoler Utvikle skolepakke. Informasjonsmateriell/utstyr for skoleturneringer Treningsopplegg for SFO/barneskoler God mediadekning av tiltak

8 Tiltak eksisterende klubber Trener-utdanning. 1.prioritet. Klubbstyre-utvikling. Besøk, kurs, materiell. Dommerutdanning Styrke klubbene med tiltak knyttet til rekruttering og utvikling Økt oppmerksomhet i media for volleyball i hele fylket mht bredde og elite

9 Tiltak sovende miljøer Kontakte ressurspersoner i lokalmiljøer Gi oppstartshjelp i form av informasjon, opplæring, trenerkurs, utstyr, med mer Reduserte påmeldingsgebyrer i oppstartsfase Invitasjoner til turneringer, BUU-tiltak, mm

10 Sandvolleyball Etablere ressursgruppe som kan gi råd og veiledning om bygging av sandvolleyball-baner Utvikle konsept for turneringssystem knyttet til lokale sandvolleyball-baner Flere lokale turneringer Promotere Møre Tour for både senior og aldersbestemte lag. Avholde sandvolleyballskoler/beach camp Strukturert satsing på aldersbestemte spillere


Laste ned ppt "BREDDE-,UTDANNING- OG UTVIKLINGSPLAN FOR REGION MØRE OG ROMSDAL 2010-2012 UTKAST."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google