Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS Bakgrunn og fagforeningenes synspunkter rundt de forutsetninger som er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS Bakgrunn og fagforeningenes synspunkter rundt de forutsetninger som er."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS Bakgrunn og fagforeningenes synspunkter rundt de forutsetninger som er lagt til grunn for innstillingen. Innstillingens hovedpunkter. Prosjektgruppens feilvurderinger. Forholdet til ”Terms of Reference” og prosessfeil som har oppstått i prosjektet. BTS forslag til alternativ løsning i prosjektet.

2 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS Fagforeningene i BTS mener på generelt grunnlag at løsningen er utarbeidet på et svært tynt grunnlag. Argumentasjonen har vært svært tendensiøs og hatt preg av at løsningen har vært klar før prosjektet ble igangsatt. Prosessen har vært kjørt i et svært høyt tempo, noe som i seg selv medfører stor forretningsmessig risiko når løsningen skal implementeres i organisasjonen.

3 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS Innstillingen tar ikke hensyn til det som er problemets kjerne… STS har et prisnivå som ikke er konkurransedyktig på det europeiske markedet. Dette har også vært bekreftet i tidligere drøftelsesmøter. Fagforeningene mener at beliggenhet er av liten betydning dersom prisen ligger på et konkurransedyktig nivå (55-60€ / Hr).

4 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS Foreningene er også av den mening at innstillingen vil sette det fremtidige grunnlaget for lønnsom drift i STS i stor fare, og på den måten kaste virksomheten ut i nye omganger med stor usikkerhet for de ansatte og deres pårørende. Prosjektet har på en mangelfull måte prøvd å rettferdiggjøre innstillingen på en kvantitativ måte, uten å ha lykkes med dette. Denne påstanden er basert på manglende og feilaktig tallmateriale fra prosjektgruppen.

5 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. Innstillingens hovedpunkter: Påstand: Det forsøkes å oppnå en lønnsom og konkurransedyktig løsning ved å vektlegge vedlikeholdsvirksomheten rundt de store trafikksentrene i håp om at dette skal øke kundegrunnlaget for STS. FF ved BTS mener at: Selv om basene ligger sentralt i trafikkmønsteret vil dette være uten betydning for Base / Heavy dersom ikke driften dimensjoneres slik at priser rundt 55€ kan tilbys kunden. Som de eneste som berøres av prosessen, har foreningene ved BTS lagt frem en skisse som viser at disse prisene kan oppnås med mindre innvesteringer ved BTS (8-10 Mill).

6 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. Innstillingens hovedpunkter: Påstand: Det forsøkes å oppnå en lønnsom og konkurransedyktig løsning ved å vektlegge vedlikeholdsvirksomheten rundt de store trafikksentrene i håp om at dette skal øke kundegrunnlaget for STS. FF ved BTS mener at: Markedet ellers viser at plasseringen er av mindre betydning for suksess. Eksempler på dette er BA, Lufthansa, Shannon og STS base i Tallin.

7 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. Innstillingens hovedpunkter: Påstand: Det forsøkes å oppnå en lønnsom og konkurransedyktig løsning ved å vektlegge vedlikeholdsvirksomheten rundt de store trafikksentrene i håp om at dette skal øke kundegrunnlaget for STS. FF ved BTS mener at: Å knytte Base / Heavy produktet til en stor line virksomhet ikke vil redusere prisene i en slik grad at konkurransedyktighet oppnås mot det eksterne markedet.

8 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. Prosjektets feilvurderinger: Prosjektet har ikke tatt hensyn til tallmateriale som viser at BTS har en høy effektivitet og grad av lønnsomhet (10 % av omsetning i 1Q 2006) og en svært dynamisk organisasjon med vilje til endring. Prosjektet har ikke tatt hensyn til hvilken base som best kan ivareta og gi best lønnsomhet ved en volumøkning.

9 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. Prosjektets feilvurderinger: Prosjektledelsen innrømmer at Braathens Technical Services vurderes som et sterkt merkenavn innen vedlikeholdet av Boeing 737 i Europa (Per Magne Mathisen, Drøftelsesmøte 29 Mai 2006). Det ignoreres at BTS kan, som det eneste verkstedet i Norden, tilby et total ”customer care” konsept på alle typer 737.

10 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. Prosjektets feilvurderinger: Bedriftens nytte av et sterkt lokalt næringspolitisk engasjement og sosiale nettverk som danner en solid base for fremtidig rekruttering og stabil arbeidskraft er undervurdert. Det anses som en svært grov feilvurdering at 37 års kompetanse på 737 med letthet kan overflyttes til de andre basene i STS. Dette gjelder spesielt vedlikeholdet av 737-300/400 og 500. At BTS har hatt en spesiell rolle i forhold til 737-CL har vært anerkjent i STS før dette prosjektet ble igangsatt. Høy produktkompetanse = høy produktivitet og lønnsomhet.

11 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. Prosjektets feilvurderinger: Har prosjektet tenkt på sine egne argumenter i prosessen? Påstand:"Nedleggelse av BTS styrker grunnlaget for de mer enn 700 medarbeidere på Gardermoen" Kommentar: det er totalt irrelevant å antyde at 700 arbeidsplasser reddes. Flesteparten av disse jobber på line som ikke er berørt av prosessen!

12 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. Prosjektets feilvurderinger: Har prosjektet tenkt på sine egne argumenter i prosessen? Påstand: "En konsentrasjon av aktivitetene på hovedflyplassene vil skape bedre og mer konkurransedyktige produksjonsenheter. STS kan dermed opprettholde et unikt kompetansemiljø for flyvedlikehold og flysikkerhet" Kommentar: Hvordan henger dette sammen med at den mest erfarne basen på B737 (fremtidsproduktet) blir nedlagt?

13 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. Prosjektets feilvurderinger: Har prosjektet tenkt på sine egne argumenter i prosessen? Påstand: "Spesielt i BTS har i løpet av det siste året vært et stort avvik mellom forventet salg/ordretilgang, antall ansatte og reelt produksjonsvolum/oppdragsmengde" Kommentar: Dette er direkte feil, og stemmer overhode ikke overens med virkeligheten. Er det en skrivefeil? Denne setningen passer jo bedre for OSL som har røde tall.

14 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. Prosjektets feilvurderinger: Har prosjektet tenkt på sine egne argumenter i prosessen? Påstand: "Vi må være der kundegrunnlaget er størst, og det er udiskutabelt at det er hovedflyplassene som har størst flytrafikk i løpet av et døgn" Kommentar: Dette er totalt irrelevant for tungt vedlikehold. De fleste vedlikeholdsbasene bygges opp i lavkostland (som for eksempel Tallin) som er langt utenfor trafikkstrømmen. Slike påstander er forsøk på å villede.

15 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. Forholdet til Terms of Refrence (ToR) Det er skrevet uenighetsprotokoller basert på STS avvisning av fagforeningenes krav om deltagelse i prosessen. Denne uenigheten tas nå opp mellom de sentrale foreningene og NHO. ” Förtroendevalda från STS AB`s verksamhet i STO, OSL samt BTS inviteres till att delta i projektgruppen med en representant från varje geografisk ställe (Oslo, Stavanger, Stockholm).” Prosjektet har ikke forholdt seg til de grunnleggende kriteriene som er nedfelt i ToR. : –”Målsättning för arbetet är att göra en grundlig utvärdering av – och lägga fram ett förslag till – hur STS tunga och mellantunga underhåll skall organiseras och anpassas till de krav som dagens marknadssituation ställer vad det gäller, tillgänglighet, kapacitet och kostnadseffektivitet.” –Faktorer som berører tilgjenglighet og kostnadseffektivitet er ikke tilstrekklig belyst i dette prosjektet. Det er heller ikke gjort endelige sammenlignende analyser av påvirkning av selvkostratene for de 3 basene som er omfattet av prosjektet.

16 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. Forholdet til Terms of Refrence (ToR) –”Målsättning för arbetet är att göra en grundlig utvärdering av – och lägga fram ett förslag till – hur STS tunga och mellantunga underhåll skall organiseras och anpassas till de krav som dagens marknadssituation ställer vad det gäller, tillgänglighet, kapacitet och kostnadseffektivitet.” –Det er grunn til å tro at tiltaket som foreslås fra prosjektgruppen heller ikke tilfredstiller de krav som dagens markedssituasjon når det gjelder konkurransedyktige priser, noe som igjen utelater STS fra et økende europeisk marked. De eneste forslagene som direkte gjør noe med det grunnleggende problemet er utarbeidet fra fagforeningene i BTS, men disse er ikke tatt til følge, eller analysert av prosjektgruppen.

17 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. BTS Fagforeningenes skisse til løsning STS mister eksterne kunder i voksende marked. Dette skyldes hovedsakelig manglende evne til å gjøre de nødvendige tiltak som skal til for å sikre konkurransedyktige priser. Fagforeningene ved BTS er klart av den mening at en ikke kan ”spare seg ned” til et nivå der timeprisene når et konkurransedyktig nivå i forhold til det europeiske markedet. Lavere priser vil kun kunne oppnås dersom en lykkes med en kombinasjon av følgende faktorer: –Kostnadskutt som ikke rammer den generelle produktiviteten i virksomheten –Kontrollert volumøkning i de deler av bedriften som til en hver tid kan omsette denne økningen i reduserte selvkostrater (hovedsakelig ved å holde seg innefor det relevante kapasitetsintervallet) –Utnytte høykostlandenes fordel med godt utdannet og motivert personell i et stabilt og forutsigbart samfunn. –Systematiske hjelpemidler for å øke produktiviteten som ”system engineering” og ”lean production” filosofi innenfor forutsigbare satsingsrammer..

18 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. BTS Fagforeningenes skisse til løsning

19 Gradvis og kontrollert økning av produksjonsvolumet ved BTS, samtidig som produktivitetsfremmende tiltak innføres i produksjonen (System engineering / Lean production). Økningen må foregå innenfor det relevante kapasitetsintervallet. Dette er ved tidligere analyser antatt å ligge rundt 400 000 Hrs for BTS. Beregninger viser at priser rundt 55-60€ kan oppnås ved en slik kapasitetsøkning. Investeringer i anleggmidler er antatt å ligge i størrelsesorden 8-10 Mill NOK.

20 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. BTS Fagforeningenes skisse til løsning

21 Fagforeningene ved BTS mener at følgende forutsetninger for at dette skal kunne lykkes og være i samsvar med STS lean production filosofien: –Motiverte medarbeidere og en virksomhet med klare rammebetingelser. –Dyp produktforståelse, kompetanse og erfaring på flytypene som vedlikeholdes.

22 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. BTS Fagforeningenes skisse til løsning Har vi råd til å starte ”domino effekten ?” –Et økt press fra utenforstående MRO- virksomheter vil medføre at flyselskapene i SAS får reduserte rammebetingelser i forhold til sine konkurrenter. –Flyselskapene i SAS nekter å godta timerater som ligger 50% over markedspris… –MRO avtaler inngås på deler av flåten hos verksteder som leverer til konkurransedyktige priser (50-60€ / Hr). Det mest sannsynlige førstevalget vil bli outsourcing av 737-CL fordi kappabilliteten og kompetansen ikke eksisterer i STS dersom BTS legges ned.

23 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. BTS Fagforeningenes skisse til løsning Har vi råd til å Starte ”domino effekten ?” –Dersom dette blir svært vellykket for fryseskapene, har vi da grunn til å tro at STS sitt intern-kundevolum vil være tilstrekklig for videre drift? –Vil STS i hele tatt kunne selge eksterne kontrakter??? Hvorfor skal eksterne kunder kjøpe et produkt som våre interne kunder ikke har råd til? –Er dette fremtiden vi ønsker for SAS konsernet?

24 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. Oppsummering -FF ved BTS mener at innstillingen leder STS i feil retning, og fratar virksomheten muligheten til å bli en ledende, lønnsom og konkurransedyktig MRO virksomhet i Norden og Europa. -FF i BTS oppfordrer Styret i STS AB og SAS AB til å tenke utenfor ”boksen”, og hente lærdom av Nordiske bedrifter som har vokst seg til solide bedrifter i konkurranse med lavkostland. Nøkkelord: Produktfokus -FF i BTS oppfordrer også til å gjøre disse grepene mens det fortsatt er økonomisk spillerom, slik at STS / BTS kan delta i konkurransen om det økende kundegrunnlaget på MRO i Europa.

25 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. Oppsummering -FF ved BTS mener at Virksomheten ved Sola har alle muligheter til å bli en suksesshistorie innen Nordisk industri fordi: -Høyt motiverte medarbeidere med sterk tilknytning til en tradisjonsrik bedrift og en solid forankring i lokalmiljøet. -BTS har sterke regnskapstall som gir det rette økonomiske fundamentet for en kapasitetsutvidelse. -BTS har vist vilje til å bli blant de beste i Europa innen MRO. -BTS kan som den eneste basen i Norden tilby et total customer care produkt på alle Boeing 737 modeller.

26 FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS. Oppsummering Hvorfor skal STS satse på en utvidelse på Sola? 1.Et solid merkeverksted på 737 med konkurransedyktige priser i konsernet vil gi STS anerkjennelse som en MRO bedrift i verdensklasse! 2.Dette vil gi STS handlingsrom til å utvide dette til å gjelde alle typer MD og Airbus. 3.Vi kan tilby våre interne kunder de samme prisene som deres konkurrenter i Europa.


Laste ned ppt "FAGFORENINGENES INNSPILL TIL PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALING AV NY BASESTRUKTUR I STS Bakgrunn og fagforeningenes synspunkter rundt de forutsetninger som er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google