Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerorientering Et praktisk eksempel: Barnehagene i Lunner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerorientering Et praktisk eksempel: Barnehagene i Lunner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerorientering Et praktisk eksempel: Barnehagene i Lunner.
Meget bra på brukerundersøkelsen Vi skal holde denne kvaliteten. Hva må til for å få til dette: Fokus på utvikling, fleksibilitet og dynamikk.

2 Fra gode til bedre barnehager
Velkommen til jakten på den gode praksis hvor: Dine synspunkter og meninger er viktig for at vi skal lykkes. Hvor det forventes at du er en konstruktiv bidragsyter. Du utfordres til å komme med dine tanker og ideer, på denne måten får vi frem forskjelligheten i dagens praksis som igjen vil føre til enda bedre praksis i morgen.

3 Fra gode til bedre barnehager
Formål:

4 Fra gode til bedre barnehager:
Velkommen til allmøte 23. mai Kl – Åpning og informasjon om utviklingsarbeidet så langt. 18.15 – De tillitsvalgtes rolle Kl – Gruppearbeid med mat. (gruppene styrer pausene selv) 19.45 – Oppsummering.

5 Fra gode til bedre barnehager
Formål: Utnytte den samlede kompetansen enda bedre. Øke fleksibiliteten. Sikre en jevn og god tjenesteyting.

6 Fra gode til bedre barnehager
Utviklingsarbeidet så langt: Til nå 3 arbeidsmøter – informasjon i barnehagene – involvering av tillitsvalgte. Arbeidet så langt har resultert i:

7 Fra gode til bedre barnehager
Styrer ansatt på huset – ikke beskrevet inn i turnus, men som en felles ressurs for hele barnehagen. Ped. ledere ansatt på huset og ”avdelingsveggene rives” Assistenter ansatt på huset. Rett kompetanse på rett sted, dvs. at vi søker å la ansatte jobbe med det de er best på.

8 Fra gode til bedre barnehager
Opprettelse av kompetansebank med utgangspunkt i at alle har områder hvor de har sin spesielle styrke. (konfidensiell og til internt bruk) Mulighet for rullering/hospitering. Ved spes.ped. behov kunne vurdere hvem av våre ansatte som vil passe best.

9 Fra gode til bedre barnehager
Åpne for at barna kan velge arenaer, jfr. forslag til ny lov om barnehager hvor det er foreslått en egen paragraf knyttet til barns medvirkning. Fleksibilitet i skifte av arena både for barn og ansatte ut fra en løpende vurdering av dagens/ukas gang. Med arenaer menes både ute og innearenaer. Fokus på læringsstiler.

10 Fra gode til bedre barnehager
Etter i dag den 23. mai Prosessen fortsetter frem til oppstart av nytt barnehageår. Iverksettelsen vil være individuell ved hver barnehage og utviklingen skal være i riktig fart. Utviklingsarbeidet vil bli fulgt tett opp i barnehageåret 05/06 og vil videre være en løpende prosess i årene som kommer


Laste ned ppt "Brukerorientering Et praktisk eksempel: Barnehagene i Lunner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google