Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Friluftsliv - og stillhet” av Lars Verket

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Friluftsliv - og stillhet” av Lars Verket"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Friluftsliv - og stillhet” av Lars Verket
Foredrag på NNV-AA sitt årsmøte

2 Stillhet – friluftslivets viktigste kvalitet
Stillhet, frihet og ro er de vesentligste kvaliteter for friluftslivet. Det er grunn til å tro at verdien av disse kvalitetene bare vil øke i dagens samfunn der hverdagen for mange er preget av støy, stress og mas. Regjeringen vil legge stor vekt på å ivareta muligheten til å oppleve stillhet, fred og ro. Stillhet kan på mange måter ses på som en truet ressurs. Stortingsmelding nr. 39 ( ) Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet

3 Lar vi støyen drepe stillheten, taper vi ikke bare stillheten
som egenverdi, men også som kongeveg til inspirasjon, ettertanke og skapende evne – som åpning til vegvalg for livskvalitet og et vegvalg for vår og fremtidige generasjoner til et liv i lage. Nils Faarlund

4 Stille snø

5

6

7 ”Jeg står i morgenlyset på høgda, aleine med mitt eget spor i nysnøen
”Jeg står i morgenlyset på høgda, aleine med mitt eget spor i nysnøen. Stillheten kimer i ørene mine, - jeg kommer liksom så nær meg sjøl. Så midt i sentrum at det nesten gjør vondt.” Hans Børli

8

9 Vi kan være glad vi lever i et land
hvor det ennå så lenge finnes rom nok, tonende lydrom av avstand rundt stillhetens klare tone. Denne stillheten er en stor og dyp verdi. Hans Børli i Den levende stillheten

10

11 ”Den moderne utvikling er umerkelig i ferd med å forandre oss
”Den moderne utvikling er umerkelig i ferd med å forandre oss. Vi er på vei til å bli godværsmennesker, vi skremmes av det primitive, og vi viker tilbake for det slitsomme. Vi innretter oss slik at vi har fjernsyn på hytta, at vi har så mye å dra med oss at vi trenger snøscootertransport, at vi trenger kjøleskap og elektrisk lys, mens skumringstimen regnes som bortkastet tid. … Vi forandrer oss, og det blir vanskeligere for oss å komme på talefot med naturen. … Det alvorligste miljøproblem i vår moderne materielle verden er at kommunikasjonen med naturen vanskeliggjøres, sansene er mindre aktive, følelsene engasjeres sjeldnere, dialogen svekkes. …Naturen formidler også et budskap, hvor ord erstattes av bilder, hvor komma og utropstegn er lukt og lyd, hvor uttrykksformer hele tiden varierer. ”Se meg,” roper naturen, ”ta vare på meg, ikke overse hva jeg betyr for dere, husk jeg gir dere livet.” … Naturen taler til oss på alle bølgelenger og med alle formidlingsspråk, nettopp fordi naturen er rundt oss, i oss og over oss.” Øystein Dahle

12

13

14

15

16

17 La fjellvidda hvile i soldagens fred – i dryss av de evige stjerner!
Da fanger du stillhetens lydhøre sinn og drømmer med alt hva som lever. Theodor Caspari

18

19

20

21 Å så vakker er den snøen. Se så fint og lett den drysser ned derute,
så bløtt teppet ligger over hauger, stener og tuver, og nedbøyde trær, og over isen og vannet, og de gamle skifarene fra da jeg kom; alt er dekket lett og varlig unner det rene teppet. Og verdenslarmen kommer så uendelig langt bort, stenges ute; - her dempes all lyd. Granskogen og liene er stille og hvite… En av Fridtjof Nansens mange dagbokopptegnelser .

22

23

24 Lys over landskap

25

26

27

28

29

30 Det er rart med stillheten i skogen,
den er aldri fravær av lyd, aldri tom og skremmende, slik den kan bli i lukkede rom. Du hører trærnes mjuke risling i vinden, en korsnebb fløyter sin vemodige tone, og hakkespetten trommer lydt på tørrhara, - men summen av det hele er likevel stillhet, en stor ro som kjærtegner trommehinnene og lar deg høre livet brenne i deg som suset av flammene på et lys. Hans Børli

31

32

33

34

35

36 Det beste er den dype stillheten der jeg lever og vokser
og vinner det som verden ikke kan ta fra meg med ild og sverd. Johan Wolfgang Goethe

37

38

39 Og jeg forstod at de forsøkte å unngå stillheten. For bare
i stillheten kan sannheten klare å sette frø og slå rot. Antoine de Saint-Exupéry

40

41 aqua vita – livets vann

42

43

44

45

46

47 Stille estetikk – i makroformat

48

49 Det kommer for meg at det er seint på jorda. At dette
navnløse livet som jeg står her og kjenner som en lykke i meg, er dømt til undergang. Jeg ber mine sanser våke, leve og oppleve mens det ennå finnes urørt natur, levende stillhet. For i fremtiden vil teknikken og mekaniseringen skru sin jernjomfru sammen og kvele mennesket langsomt. Hans Børli

50

51

52

53

54

55

56 ”I dette larmende samfunn blir ungdommen mer og mindre
virvlet med i fornøyelsessyken; de glir av sted på gledenes og nydelsenes glitrende bølger og får aldri tid til å dukke under den glinsende flate, ikke tid til å finne seg selv, sin egen personlighet. Det er sjelden eller aldri de får stanse og stå ansikt til ansikt med den store stillhet. Lære den intense glede ved det enkle naturliv, det vi nå engang stammer fra, og ikke minst gleden ved nøysomhet.” Fridtjof Nansen, 1921

57

58

59

60

61

62 Einast den som kan leite inn til si inste kjerne
kan skimte eit løynleg samband imillom mold og stjerne. Jan Magnus Bruheim

63

64

65

66

67

68

69 Stille stein

70

71 Stillhet er en måte den frie natur taler til oss på ved å tie
SFT-Rapport nr 92:37

72

73 Naturen er kulturens hjem!
Ikke motsatt! (Nils Faarlund, utvidelse av undertegnede)

74

75 ”Det ufødte liv vil alltid være i flertall.”
Slik skriver Peter Wessel Zapffe i sin fabelaktige novelle ”Farvel Norge”. Men, hvem tenker på neste generasjon? Med neddiskontering og rente er fremtid lite verdt. Menneskeverd til de som kommer etter oss tas ikke med i betraktning. Hva om de også har lyst til å oppleve stille og fri natur? Hva gir oss rett til å ta fra dem denne muligheten? Disse tankene gjør jeg meg i den tette granskogen, mens vårsola varmer. Er det ikke på tide med litt ydmykhet? Bare litt? Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "”Friluftsliv - og stillhet” av Lars Verket"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google