Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presidentens oppgaver og ansvar PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presidentens oppgaver og ansvar PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presidentens oppgaver og ansvar PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

2 Klubbledelsen Presidenten Styremedlemmene Sekretæren Kasserer Komitélederne Innkommende og past president Presidenten har mange å spille på GJØR DET ! PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

3 Spørsmål innkommende president bør stille Hva slags klubb vil dere overlevere til neste president? Kultur (Trivsel, omdøme, hvordan måle ? ) Økonomi (Tall i kroner) Medlemmer (antall) Komitéarbeid (kultur for hvordan drive) PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

4 Klubbens lederplan Formålet med ”Klubbens lederplan” er å styrke Rotary på klubbnivå ved å tilby et administrativt rammeverk for å få klubbene til å fungere bedre i det ”daglige” (ukentlige) PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

5 Aktive klubber Med en bærekraftig kultur Beholder og øker medlemstallet Gjennom- fører gode prosjekter Støtter Rotary Foundation Informerer og kommuniserer De fire avenyene Klubbens lederplan PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn5

6 Tjenesteområdene ”De fire avenyer”  Klubbtjeneste  Samfunnstjeneste  Yrkestjeneste  Internasjonal tjeneste ”Å lære våre medmennesker å kjenne og bygge vennskap” ”Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere” ”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra forskjellige yrker” ”Å stille høye etisk krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid” PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

7 Klubbens mulige komité-struktur * Medlemsskap og rekruttering Kommunikasjon og PR. Rotary Foundation Serviceprosjekt komité Styre * Andre komiteer opprettes etter behov Administrasjon PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

8 Administr. Komite’ Kommun. komité Medl. komité Service komité TRF komité Klubb- tjeneste Registrering Fremmøte Program 3-års plan Referater Internt ”blad” Kvartalsbrev Rotary Norden 3-års plan Medlemsutvikling Beholde medl 3-års plan Kam.skaps arbeid Møteforberedelse 3-års plan Skaffe midler Annual giving 3-års plan Yrkes- tjeneste Plassering av gjester RYLA Rotaryskolen Intercity arbeid Klassifikasjon Fadderoppgaver Nye medlemmer Yrkesveiledning Funks.h i arb.livet Innvandrere Mentorprogram GSE Samfunn- tjeneste Info int/eks om prosjektene Innvandrere integrasjon Eldre medl. transport Hum.prosjekter lokale nasjonale Handycamp Inter- nasjonal tjeneste Vennskaps- klubber Info int/eks om prosjektene Medlemmer fra internasjonale miljøer Humanitære prosjekter Internasjonale prosjekt GSE Ungdomsutv Roundtripp Komiteene har medlemmer Tjenestene har oppdrag matrikkel side 81 (Eksempel på oppsett) PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

9 Mål og målformulering o

10 Langsiktige og årlige mål  Klubben bør sette seg langsiktige mål som gjelder de kommende tre rotaryår og er samstemt med distriktet. De årlige målene må være i overensstemmelse med klubbens langsiktige mål. PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

11 Den effektive rotaryklubben Opprettholder eller øker medlemsmassen Gjenomfører prosjekter rettet mot lokale og/eller internasjonale samarbeidspartnere Støtter The Rotary Foundation (TRF) både økonomisk og med prosjektdeltakelse Utvikler ledere med kompetanse og kapasitet til å påta seg rotaryverv. Gjennomfører kommitemøter. Spiller på medlemmene PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

12 Klubbkomitéene Klubbens lederskapsplan anbefaler at fölgende fem komitéer etableres: Medlemskomitéen PR-komitéen Administrationskomitéen Projektkomitéen Rotary Foundation-komitéen PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

13 Effektive komitéer Tillsett komitéledere med erfaring (Rotary) Etabler underkomitéer om behov Definer komitéenes oppgaver og driftsform Pålegg komite’ lederne å lage mål. (etterspør) Oppmuntre komitéene til samarbeid Be komitéene om å føre møtereferat (kort) Delta på komitémøtene av og til Be om tilbakemelding PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

14 Komitéarbeid er motivasjon for medlemmene Kameratskap ? Dele nettverk med hverandre Oppmerksomhet Klubbmål og kommitemål som medlemmene har eierskap til PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

15 Klubbens rapporteringskrav Til RI: Halvårsrapporter for betaling av medlemsavgiften til RI Endringer m.h.t. medlemer, tillitsvalgte eller møter Informasjon til ”Official Directory” Til Rotary Foundation: Bruk av Rotary Foundation-midler Til distriktet: Månedlig fremmøte PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

16 Administrasjonskomittéen Administrasjonskomitéen har ansvaret for klubbens administrative virksomhet. Det bør oppnevnes en programansvarlig. Både klubbens sekretær og kasserer skal være med i kommitéen. Klubbsekretæren har vanligvis ansvaret for at det rapporteres korrekt og i tide. PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

17 Økonomiansvar Samspill godt med kassereren. Lag budsjett, og følg det. Se till att klubbkontingenten sendes til RI og distriktet i tide. Hushold nøkternt med klubbens midler. Gjenomfør en årlig revisjon. Presenter årsresultat til medlemmene. PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

18 Møteplikten Hva forventes av oss, og hva kreves En Rotarianer forventes å være tilstede på alle klubbens møter. Dersom man ikke er forhindret pga sitt yrke, sykdom, eller annen presserende grunn skal man møte på klubbens møter eller eventuelt i annen klubb Møteplikt Møterett Møtebehov Møteglede ! PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

19 FREMMMØTE (Møteplikt) Fremmøtekravet (60%) må fokuseres av presidenten Et egnet virkemiddel for klubbengasjement Et viktig bidrag til klubbkulturen er å være tilstede med seg selv og delta. Fremmøterapport til DG 15. dager fra siste møte. Se for øvrig detaljer i matrikkelen side 80 og 81 PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

20 Møtene er presidentens ansvar Forbered og led: De ukentlige møtene Styremøter Besøk fra assisterende guvernør (inviter) Distriktsguvernörens klubb-besök Oppmuntre til deltakelse på RI-kongressen Distriktskonferansen Samlinger i distriktet: -TRF seminar -Medlemskap seminar -Lederskap seminar PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

21 Hva som er Gode og effektive möter er ikke entydig fra klubb til klubb Start møtet punktlig og formelt. Sørg for møteinvitasjon et par dager før. (Innhold?) Gjester! ”Tre-minutter” (fast eller tilfeldig ?) Sørg alltid for å ha tid til avklaring/spørsmål etter foredragene. Bruk egne krefter eller andre ”Rotarykrefter” ofte. Gi aktuell ”Rotaryinformasjon”. Ha alltid noe i reseve PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

22 Noen presidentråd til slutt 1.Bruk matrikkelen 2.Bruk distriktshåndboka 3.Bruk Assisterende guvernør 4.Still krav til dine komitéledere og deleger oppgaver. 5.Si til alle i klubben hvordan du vil at dere skal ha det. Gjenta dette når det passer. (Hva du forventer av dem, og de kan forvente av deg ) 6.Hjelp til og sørg for at neste president har ”tingene på plass” før presidentskifte. 7.Bruk internett PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

23 Klubben må være bærekraftig for å overleve Hva betyr det ???

24 Klubbmedlemmene gjør ikke alltid det som presidenten forventer av dem Hva kan det skyldes ??? 1.De vet ikke hva som forventes ? 2. De vet ikke hvordan de skal gjøre det ? 3. Det ligger hindringer i veien som den enkelte ikke kan gjøre noe med ? 4. De har en dårlig leder ? 5. De har personlige problemer ? PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn

25 TAKK FOR MEG ! PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn


Laste ned ppt "Presidentens oppgaver og ansvar PETS Kinsarvik 2010 AG Bjørn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google