Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MTA – Mineral trioxide aggregate

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MTA – Mineral trioxide aggregate"— Utskrift av presentasjonen:

1 MTA – Mineral trioxide aggregate
Gruppe 1: My-Loan, Marte-Mari, Anders, Ola, Christoffer, Nina, Gry, Inger Lene

2 Litt historikk MTA ble utviklet av Dr. Torabinejad ved Loma Lindy
University i USA, spesielt med tanke på bruk ved retrograde fyllinger. MTA er et svært nyttig reparasjonsmateriale ved endodontiske arbeider. Tidligere har man benyttet forskjellige materialer for endoreparasjoner: Amalgam, zink, kompositt, Glassionomer og kalsiumhydroksyd. Ingen av disse har vist seg å være ideelle materialer med tanke på de spesielle forhold og krav som stilles til rotreparasjoner. MTA er en pulpaforsegler, og kategoriseres som sement.

3 Krav til et forseglingsmateriale
Et godt materiale må oppfylle følgende krav: Forhindre marginale spalter Tillate normal helningsprosess Enkelt å håndtere klinisk Kliniske indikasjoner for MTA: Furkale reparasjoner Reparasjon av perforasjoner Retrograde rotspissfyllinger Pulpakapping Reparasjon av rotresorbsjon Apexfiksasjon Apexigenesis

4 Egenskaper MTA er svært alkalisk
Består av forskjellige kalsiumforbindelser (For de spesielt interesserte: trikalsiumsilikat, dikalsiumsilikat, trikalsiumaluminat, tetrakalsiumaluminoferritt, kalsiumsulfat og bismutoksid) Sammenliknes med kalsiumhydroksid Gode forseglingsegenskaper sammenlignet med andre materialer. Dette gjelder også de antibakterielle og antifungale egenskapene. Vevsvennelig Stimulerer nydanning av hardvev direkte på overflaten.

5 Mekanisme for hardvevsdannelse
Man tror hardvevsdannelsen skyldes aktivering av ekstracellulært regulerte kinaser, som igjen er involvert i beincelledeling og differensiering. MTA er dermed et biologisk aktivt substrat for osteoblaster, og cellene fester seg godt til materialets overflate. MTA påvirker også fibroblaster, slik at gener involvert i sementproduksjon aktiveres. MTA frisetter kalsiumhydroksid under hydrasjonsprosessen. Dette reagerer med vevets fosfater og sammen danner hydroksyapatitt, en dentinogen egenskap. Studier har vist at MTA har lavere cytotoksisitet enn IRM.

6 Hvordan bruke MTA Materialet blandes med sterilt vann for å få en kornete, sandaktig blanding. Appliseres med et ”Messing gun”, enten alene eller med et supplerende instrument. Pakkes deretter forsiktig inn i det ønskede området. Fordi MTA er hydrofilt, kreves det fuktighet for at det skal stivne. (Derfor er absolutt tørrlegging ikke bare unødvendig, men kontraindisert!) Stivnet MTA har samme kompresjonsstyrke som IRM og en konsistens som svært hard sement. Herdetiden er 2 timer og 45 minutter, og pH øker etter 3 timer fra 10,2 til 12,5, som er endelig pH. Styrken øker ved økende herdetid.

7 Annen snacks Det finnes for øyeblikket både
en grå og en hvit versjon av MTA på markedet. Først trodde man at grå var best, men det tror man ikke nå lenger. Hvit MTA er uten jern og brukes for estetikk.

8 Klinisk eksempel En 42 år gammel kvinne kommer for evaluering av en endodontisk behandlet retinert melkemolar. Selv om tanna var asymptomatisk, var det fistel til stedet. Røntgen avslørte radiolucens relatert til alle røttene. Det ble oppdaget alvorlig apical resorpsjon, hvilket satt tannens prognose i fare. Det ble bestemt at gammelt fyllingsmateriale skulle fjernes, kanalene instrumenteres for hånd og renses ned NaOCl. Etter rens, ble kanalene fylt med Kalsiumhydroxid for beintilheling. Etter 6 måneder ble det klart at inflammasjonen var stoppet, og det ble bestemt at kanalene skulle forsegles med MTA i steden for guttaperka. Avgjørelsen ble tatt på grunnlag av den uvanlige interne anatomien til de veldig korte kanalene, men også fordi MTA er særdeles biokompatibelt og fordi store områder hadde vært eksponert på grunn av den alvorlige apikale og laterale resorptive prosessen. Man ventet enda 6 måneder for å forsikre seg om at fullstendig tilheling hadde funnet sted, før man la toppfylling. Røntgenbildene viste nå at det var utmerket nydannelse av ben i relasjon til rotsystemet og MTA.


Laste ned ppt "MTA – Mineral trioxide aggregate"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google