Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Rotary : Service above self  Organisasjonsstrukturen i Rotary  Tre nivå :  Rotary International RI President  Distriktet Distriktsguvernør  Klubben.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Rotary : Service above self  Organisasjonsstrukturen i Rotary  Tre nivå :  Rotary International RI President  Distriktet Distriktsguvernør  Klubben."— Utskrift av presentasjonen:

1  Rotary : Service above self  Organisasjonsstrukturen i Rotary  Tre nivå :  Rotary International RI President  Distriktet Distriktsguvernør  Klubben President

2 Rotary International, nøkkeltall :  Antall klubber: 32.841  Antall medlemmer: 1.205.218  Antall klubber med kvinner: 23.711  Antall kvinnelige medlemmer: ca. 160.000  Antall distrikt : 534  Antall Rotaract klubber : 7.105  (163.415 Rotaractmedlemmer )  Antall Interact klubber : 11.255  ( 258.865 Interact medlemmer )

3 ROTARY’S OPPBYGGING: KLUBBEN = viktigste element Rotary  Medlemskap i Rotary International (RI)  Klubboffiserene, Klubbstyret :  Presidenten / Innkommende president / Avtroppende president / Sekretær / Kasserer  Klassifikasjoner  ”Speilbilde av lokalmiljøet”  Møtevirksomhet  Anledning til å kansellere inntil 4 ordinære møter  Fremmøte 50%-regelen  Medlemskap  Representant for sitt yrke i klubben / for RI utad

4 ROTARY’S OPPBYGGING: DISTRIKTET  Guvernøren  DGN / DGE / DG / IPDG /PDG  (For forkortelser se side 102 – 103 i Årboken )  Oppgaver / ansvar  Administrasjon  Distriktsorganisasjon  Guvernørens månedsbrev  Distriktskomiteer TRF(Rotaryfondet ) / GSE / RYLA / Ungdomsutveksling  Møtevirksomhet  Treningsseminar for distriktsledere (DTTS) / PETS / Distrikts-samling / Distriktskonferansen / TRF-seminar, andre seminar

5  Rotary’s styre :  Board of Directors - 19 personer - Verdenspresidenten ( RI President ) - Innkommende president RIE President - 17 RI Directors fra 17 av 35 soner ( zones ) - Funksjonstid : 2 år - Ny RI – Director i sone 16 : PDG Barry Matheson, Norge

6 Organisasjonsstrukturen i Rotary Sekretariatet i Rotary Sao Paulo Brasil New Dehli India Buenos Aires Argentina Seoul Korea Alcester RIBI Tokyo Japan Zürich Sveits Paramatta Australia Distriktskontorer Rotary One Center Hovedkvarter for RI Ed Futa Generalsekretær (Funk. 5 år)

7 Council on Legislation (COL)  Er organisasjonens øverste konstitusjonelle organ  Blir innkalt hvert 3. år M øttes i Chicago 22. – 28. april 2007, neste i 2010  Består av 1 repr. fra hvert distrikt (ca. 532)  D 2270s utsending til COL 2010 : PDG Henning Ivarrud, Bodø Øst RK  Går gjennom RI’s lover, vedtekter og vedtar resolusjoner som bl.a. gir retning til : Hvilken politikk organisasjonen skal føre  Etter hvert COL kommer det ut ny, revidert utgave av Manual of Procedure (MOP)

8 Rotary Convention  Er Rotary International sitt årsmøte  Velger verdenspresident, Board of directors og distriktsguvernører  Kun delegater fra klubbene kan stemme  Er den største Rotarykongressen hvert år med 10. - 50.000 deltakere  Ble arrangert i Los Angeles i juni 2008 ( ca. 17000 deltakere  Pre- og postconvention arrangement  Neste Convention er i Birmingham, England medio juni 2009  NB ! Alle rotarianere kan delta !

9 The Rotary Foundation  Etablert som en stiftelse (Trust) i 1983 i staten Illinois, USA  TRF er vår økonomiske bærebjelke og klubbenes ”sparegris”  TRF har fra 01. juli 2004 et styre på 15 medlemmer (Trustees).  Fire trustees skal være Past RI Presidents  Trustees utpekes for 4 år av gangen av RI Presidenten med godkjennelse av RI Board

10 Organisasjonsstrukturen i Rotary - Board of Directors Leder: RIP / ink. RIP 17 medlemmer Hver sone annenhver periode SonekoordinatorerMultidistriktsorgan Distriktsrådet DG+DGN+IPDG+AG Assisterende DG Klubbpresidenten Distriktsguvernøren Ca. 532 distrikt Verdenspresident Dong Kurn Lee 2008/09 Board of Thrustees, 15 medl. Leder: Frank Devlin Ledelse Rotary Foundation Rotary Convention Årsmøte for Rotary Int. Hvert år Council on Legislation 1 repr. fra hvert distrikt Hvert 3. år


Laste ned ppt " Rotary : Service above self  Organisasjonsstrukturen i Rotary  Tre nivå :  Rotary International RI President  Distriktet Distriktsguvernør  Klubben."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google