Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Hva sier fosterbarna om tilsynsførerordningen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Hva sier fosterbarna om tilsynsførerordningen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Hva sier fosterbarna om tilsynsførerordningen?
Oslo barnevernsambands seminar ”Jeg har tilsyn – hva er nå det?” 9. april 2010

2 En undersøkelse i regi av Norsk Fosterhjemsforening og Landsforeningen for barnevernsbarn
Finansiert av

3 Tilsyn for fosterbarn FNs barnekonvensjons artikkel 25
Barnevernloven § 4-22 fjerde og femte ledd Forskrift om fosterhjem (2003), §§ 8 og 9 Retningslinjer for fosterhjem (2004) Tilsynsfører i fosterhjem – en veileder (2006)

4 Fosterbarna i undersøkelsen
19 fosterbarn og tidligere fosterbarn år: 12 år: 5 23 – 29 år: 2

5 På intervjutidspunktet bor:
12 av fosterbarna i fosterhjemmet 2 på hybel tilknyttet institusjon/ familiehjem 5 i egen bolig/hybel (hvorav 2 med etterverntiltak)

6 Referansegruppen tilsynsførere fosterforeldre ansatte i barneverntjenesten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Lfb NFF prosjektmedarbeider/veileder prosjektleder

7 Fosterbarn skal ha en tilsynsfører
Det skal føres tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet frem til barnet fyller 18 år. Barneverntjenesten skal oppnevne en særskilt tilsynsfører til det enkelte barn ved godkjenning av fosterhjemmet. Forskriften paragraf 8

8 …ha en tilsynsfører Alle fosterbarna hadde tilsynsfører på intervjutidspunktet Ikke oppnevnt ved plasseringstidspunktet De fleste har opplevd perioder uten tilsynsfører Søsken får samme tilsynsfører

9 Medvirkning i valg av tilsynsfører
Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før tilsynsfører velges. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Forskriften paragraf 8

10 medvirkning ”Jeg fikk velge selv, selvsagt diskuterte vi jo dette her, men jeg ble jo ofte hørt på det jeg ønsket selv, og da kom det frem at treneren min, det var en jeg hadde god kontakt med ….. Så da fant jeg ut at han kunne jo være en bra tilsynsfører”

11 medvirkning ”Det ville vært litt vanskelig å velge. Jeg syntes det burde ha vært sånn at en møter disse personene først, for eksempel at en møter tre til fire stykker, så kunne de ha vært på et møte sammen, for å finne ut hvordan denne personen er. Hvis det er en person du møter, og du føler at du ikke får snakket med denne personen, da er jo ikke det den rette. Man må jo finne en som en føler en kan snakke med.”

12 Bytte av tilsynsfører ”Går det an å bytte? Jeg er veldig fornøyd, så jeg trenger ikke bytte.”

13 Rekruttering av tilsynsfører
Det skal legges vekt på å finne frem til en person som barnet har, eller kan få nødvendig tillit til og som har særlige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven i forhold til det aktuelle barnet. Forskriften paragraf 8

14 rekruttering ”Det kan jo være en veldig dårlig ordning, hvis du ikke velger riktig.”

15 rekruttering ”Det er veldig mange damer som har vært på besøk” ”Det kan være litt flaut eller dumt å snakke med jenter om gutteproblemer eller gutteting.”

16 forts. rekruttering ”Tilsynsfører kjenner meg, og jeg kjenner henne. Det hadde vært annerledes hvis det hadde kommet inn en helt fremmed.”

17 forts. rekruttering ”Det er det som er så slitsomt, når jeg endelig blir kjent med en, så slutter de. Jeg kjente jo hun forrige godt, men så ble hun borte. Han nye kjenner jeg ikke.”

18 Informasjon og tilrettelegging
Barneverntjenesten skal orientere både barnet og fosterforeldrene om hvem som er oppnevnt som tilsynsfører for barnet. Barnet skal informeres om at det når som helst kan ta opp med tilsynsfører eventuelle problemer i forhold til fosterhjemmet eller barneverntjenesten. Forskriften paragraf 8

19 forts. Tilsynsfører skal få adgang til
fosterhjemmet så ofte som nødvendig. Tilsynet skal tilrettelegges slik at barnet kan ta oppe eventuelle problemer med et tilsynsfører uten at fosterforeldrene er tilstede. Forskriften paragraf 9

20 informasjon ”Jeg husker bare at hun forklarte hva hun skulle gjøre, hvorfor og at det var helt normalt at alle fosterbarn hadde det.”

21 informasjon ”Ikke som jeg kan huske. Jeg kan egentlig ikke huske så veldig mye at det har vært snakk om noe tilsynsfører i det hele tatt, Sånn egentlig.”

22 skriftlig informasjon
”Jeg har fått noen ark, ja. Jeg har egentlig ikke engasjert meg så mye i hva som skjer da.”

23 informasjon ”Jeg har jo nummeret hennes da, så hvis det er noe sier hun er det bare å sende en melding”

24 Hjemme hos tilsynsfører ”Ute” – aktiviteter som bowling,
Tilsynsbesøkene I fosterhjemmet Hjemme hos tilsynsfører ”Ute” – aktiviteter som bowling, svømmehall, kafébesøk 

25 vurdering av tilsynsbesøkene
”Det var moro, det var greit, det var litt humor i hverdagen.”

26 Tilsynsførers uavhengighet
Tilsynsfører skal ved utføring av tilsynet ha en uavhengig funksjon i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med barneverntjenesten til beste for barnet. Forskriften paragraf 9

27 Forskjellen på tilsynsfører og saksbehandler
”Tilsynsfører er på en måte den som skal greie å fatte opp ting som ikke saksbehandler klarer å få med seg.” ”En saksbehandler er vel en sånn som ordner opp mellom meg og foreldrene mine, kanskje, mens tilsynsfører hører bare på mitt ord, ..”

28 Samarbeid med barneverntjenesten
”Det er viktig at fosterforeldre og foreldre gir informasjon til tilsynsfører, og at man samarbeider godt med barnevernet. Samarbeid er det som funker best .. for fosterbarnet. Hvis man ikke samarbeider kan det fort bli misforståelser og krøll, da kan fosterbarnet bli usikker på ting!”

29 Hyppighet av kontakt Tilsynsfører skal føre tilsyn med barnet så ofte
som nødvendig for å kunne oppfylle formålet etter § 8 annet ledd, men minimum 4 ganger i året. Dersom barneverntjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode, og barnet samtykker kan barneverntjenesten vedta at tilsynet skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn som er fylt 15 år og som har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn 2 år. Forskriften paragraf 9

30 Hyppighet av kontakt etter planen”
”Hun kommer fire ganger i året, hun er veldig etter planen” ”Vi tok litt flere ganger enn det egentlig er, fordi vi syntes det var gøy og han syntes jeg trengte det, fordi først bodde jeg i et fosterhjem som jeg ikke koste meg så veldig i.”

31 vurdering av hyppighet
”Fire ganger – det høres sykt lite ut egentlig”

32 Tilsynsførerrapporten
Tilsynsfører skal utarbeide rapport etter hvert tilsyn. Rapporten skal sendes til barneverntjenesten i den kommunen som har ansvaret for at det blir ført tilsyn jf. § 8, tredje ledd, og i kopi til barneverntjenesten i omsorgskommunen, dersom det ikke er den som har ansvaret. Forskriften paragraf 9

33 tilsynsførerrapporten
”Tilsynsfører formidler da, åssen jeg har det og hvis det er helt bånn så sier hun det ellers så har hun taushetsplikt.” ”Da jeg fortalte ting til henne, trodde jeg henne holdt det for seg selv”

34 tilsynsførerrapporten
”Men jeg var redd for at fosterforeldrene skulle lese rapportene.” ”Hadde tilsynsfører blandet seg inn hadde de fått kjeft. Det er et problem.”

35 Formålet med tilsynet er å føre kontroll
med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. Forskriften paragraf 8

36 formålet med tilsynet ”De sa vel det at en tilsynsfører er en som kommer flere ganger i året eller fire ganger i året eller noe sånn, og en jeg skal prate med sånn personlig med. En som jeg kan dele alt med . .. hun var jeg alene med, hun kunne jeg prate med, om hva jeg følte for. Og om det var noe gærent eller ikke.”

37 Betydningen - likegyldig
”Jeg har jo alltid lurt på hvorfor, i starten så skjønte jeg at det var godt å ha en å snakke med, da er jo alt så nytt og jeg var jo så håpløs på den tiden. Nå er jeg eldre, jeg har det jo kjempe bra, og jeg har sagt det til han at jeg har det kjempe bra, så skjønner jeg forsatt ikke hvorfor han kommer igjen og spør om jeg fortsatt har det bra.”

38 forts. ”Jeg har egentlig syntes det har vært sånn irriterende med så mange mennesker. Har bare hatt lyst å leve som en vanlig familie.”

39 Hyggelig og en trygghet
”Jeg kunne ha klart meg uten, men det har jo vært greit – en trygghet.”

40 En viktig støtteperson
”Jeg synes det er koselig at en sånn tilsynsfører skal bry seg litt om deg, det synes jeg hun gjør veldig, og det synes jeg er veldig koselig. … Det er noen en kan få ut sinnet sitt på. En som en kan snakke om fosterforeldrene sine på, det er veldig viktig synes jeg. …”

41 Stabilitet i valg av tilsynsfører
Det skal videre legges vekt på å finne frem til en person som kan utføre tilsynsoppgaven over tid .. Forskriften paragraf 8

42 stabilitet i valg av tilsynsfører
”Jeg husker bare en tilsynsfører som hadde vært der i noen år da, i hvert fall. Ellers husker jeg ikke åssen de andre ser ut. Det er ikke så mange år siden hun sluttet heller. ” ”Jeg byttet jo ut hele tiden, føler jeg”

43 Tilsynsførere blir bare borte …
”Man må jo fortelle grunnen. Hvis en har hatt en tilsynsfører og blitt glad i en, blir det jo rart hvis de ikke forteller grunnen til at de slutter.”

44 konsekvensene ”Det ødelegger mye da. For den tilliten du skal ha.”
”Jeg får ny tilsynsfører, så tenker jeg hvor lenge blir hun, når alle bare går”

45 manglende stabilitet ”Så må du liksom begynne å bable på nytt igjen med en annen person. Du kan ikke si ja – husker du jeg fortalte deg det? Fordi hun aner ikke hva jeg prater om da, ikke sant”.

46 I tillegg skifte av saksbehandlere
”Og nå skal jeg få en til, en midlertidig. Det er bare tull hele tiden.”

47 Anbefalinger fra fosterbarna
En som kommer når det er behov En vi kjenner på forhånd En vi har tillit til En som snakker med flere En med makt og myndighet En god lytter og en god prater Tillitsperson

48 forts. fosterbarnas anbefalinger
En stabil person Det viktigste budskapet fra fosterbarna i denne undersøkelsen er at de personer som skal snakke med dem er de samme personer over flere år. Dette gjelder både for tilsynsførere og saksbehandlere.

49 Hvorfor ? er det så vanskelig å rekruttere tilsynsførere?
bare slutter de uten å gi barna informasjon? er det barneverntjenesten som skal administrere tilsynsordingen? ble dette tilsynsinstitutttet for fosterbarna så svakt?

50 Nødvendige endringer….
Tilsynsførerordningen for fosterbarm må profesjonaliseres

51 forts. endringer Ved plassering i fosterhjem skal barnet, som nå, sikres en egen person som skal føre tilsyn. Personen skal følge barnet underveis i plasseringen som dets talsperson og støtte. Personen skal sikre at barnet får ivaretatt sine rettigheter, blant annet informasjon og uttalerett.

52 forts. endringer Tilsynet må flyttes til et annet nivå enn den kommunale barneverntjeneste. Den som skal kontrolleres kan ikke være den samme som skal oppnevne kontrolløren og bestemme hva slags godtgjøring det skal gis

53 forts. endringer Tilsynet for fosterbarnet må få en større myndighet enn det har i dag

54 forts. endringer Tilsynsinstituttet må være ansvarlig for at tilsynsførerne får rammebetingelser som gjør oppgaven så forpliktende at de følger barnet så lenge som nødvendig.

55 forts. endringer Tilsynsfører må ha barnefaglig kompetanse Samt ha spesifikk kunnskap om barnevernloven å snakke med barn


Laste ned ppt "”Hva sier fosterbarna om tilsynsførerordningen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google