Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prioritet i mobilnettene TETRA-forum Rica Hotel Gardermoen 27. mars 2006 Runar Langnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prioritet i mobilnettene TETRA-forum Rica Hotel Gardermoen 27. mars 2006 Runar Langnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prioritet i mobilnettene TETRA-forum Rica Hotel Gardermoen 27. mars 2006 Runar Langnes

2 Innhold Stortingsmelding nr.47 (2000-2001) Sårbarhetsanalyse av GSM-nettene Administrative sider Teknisk beskrivelse Grenseflater mot Nødnettet

3 Bakgrunn St.meld. nr. 47 (2000 – 2001), kap 6.2 ”… tilsier nedleggelsen av VPT ordningen at man starter arbeidet med innføringen av en ny prioritetsordning som skal gjelde både fast og mobiltelefoni…” Det antas at et separat nødnett bygges ut og at nødetatenes behov dekkes via dette. GSM med prioritet er ikke ment som noen erstatning for eller konkurrent til dette.

4 Sårbarhetsanalyse av mobilnettene (1) Hvorfor mobilnettet? Stor utbredelse En stor andel av nødanropene er originert fra mobilnettene Mobiltelefonen gir mulighet for en mer fleksibel organisering av ulike virksomheter, og mange baserer seg på dennes tilgjengelighet. Pga. av endrede bruksmønstre, har mobiltelefonen større samfunnsmessig betydning – også for brukere med samfunnskritisk funksjon Det finnes ingen helhetlig analyse av mobilnettinfrastrukturen så langt

5 Sårbarhetsanalyse av mobilnettene (2)

6 Sårbarhetsanalyse av mobilnettene (3) Dimensjonering og sikkerhet Dimensjonering og drift av mobilnettene er begrunnet i markeds og lønnsomhetsmessige vurderinger og ikke ut fra en samfunns og sikkerhetsmessig vurdering Investeringene i sikkerheten er gjort i forhold til operatørens og ikke samfunnets potensielle tap dersom nettet skulle svikte Ingen sikkerhetsmessige krav er satt fra myndighetenes side

7 Sårbarhetsanalyse av mobilnettene (4) Noen resultater Midlere beregnet tilgjengelighet er 99,85% (som tilsvarer en nedetid på 12 t/år) Mesteparten av feil i mobilnettet kommer fra basestasjonene (92%) –74 % av disse kommer fra feil i transmisjon –21 % kommer av mangel på kraft Ved mindre, lokale kriser er det kapasiteten til basestasjonene som er det kritiske

8 Sårbarhetsanalyse av mobilnettene (5) Anbefalte tiltak: –Gi prioritet til viktige brukere –Innføre nasjonal roaming for enkelte brukergrupper

9 Behov for prioritet I hvilke situasjoner kan prioritet være nyttig –Hendelser av et større omfang, hvor viktige koordinering/gjennoppbyggingsoppgaver må utføres 1.Det kan være bestemte hendelser som fører til stort trafikkpåtrykk og dermed vanskeligheter med å komme gjennom med viktige samtaler 2.Det kan være feil i nettet som fører til nedsatt kapasitet, noe som skaper problemer i seg selv –I begge tilfeller vil prioritet være hensiktsmessig Det finnes brukere med samfunnskritiske funksjoner, som ikke er naturlige nødnettbrukere

10 Forutsetninger Teknisk –Det må finnes en standard metode som gir mulighet til å koble ned lavprioritets samtaler –Mobilnettet må ha en tilstrekkelig tilgjengelighet og robusthet i utgangspunktet Administrativt –De rette personer/virksomheter får prioritet –Antallet er begrenset –Listen over prioriterte brukere til enhver tid er oppdatert Økonomisk –Det må kunne oppnås et akseptabelt kost/nytte forhold

11 Hvem er de prioriterte brukerne? Finnes noen lister som kan gi en indikasjon på brukere; Gamle VPT (Viktige Prioriterte Telefoner) – lister Brukere av kryptert telefon DSBs vurdering at det er behov for et etablert metodisk grunnlag, for å kunne foreta en systematisk utvelgelse av brukere som kan ha nytte av en prioriteringsordning Infrastrukturutvalget BAS 5 prosjektet om IKT sikkerhet, skal utvikle en egen metode for å rangere og identifisere samfunnskritiske funksjoner DSB arbeider med en rapport hvor det gis forslag til en fremgangsmåte for identifisering av samfunnskritiske brukere Kilde: DSB

12 Metode for utvelgelse av brukere Samfunnets grunnleggende behov Samfunnskritisk sektorer og områder kan systematiseres inn i ulike Samfunnsfunksjoner Underfunksjoner/ Aktører Kritisk infrastruktur Behovet for prioritet i forhold til ivaretakelse av samfunnets behov Teknisk personell med behov for prioritet som blir dekket opp av kan deles inn i Blir vurdert ut fra/ prioriteringskriterier Kilde: DSB

13 Administrative forhold som må avklares Det har vært vanskeligere enn antatt å utvikle en metode for utvelgelse av samfunnskritiske brukere Hvem skal administrere ordningen Hvordan skal ordningen finansieres Aller først: En ordning med prioritet i mobilnettene må vedtas av politiske myndigheter!

14 Teknisk løsning (1) enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption service (eMLPP) Pre-emption egenskaper: –Gjelder i radioaksessnettet –Følger A-abonnent –Følger anrop ende-til-ende –Både ved oppsett av samtale og ved handover –Gjelder også i terminerende ende i mobilnettet

15 Teknisk løsning (2) enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption service (eMLPP) opsjoner –Alltid på i nettet –Ett prioritert nivå –Pre-emption –Egne håndsett skal ikke være nødvendig –Ikke påvirke nødanrop

16 Teknisk løsning (3) enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption service (eMLPP) begrensninger –GSM i første omgang –Tale – (ikke SMS, MMS, data) –Det er mulig å tilby eMLPP basert prioritet i hele landet, selv om samme kapasitet ikke kan oppnås (dvs. ikke alt utstyr som finnes i Norske mobilnett støtter standarden fullt ut)

17 Teknisk løsning (4) Støtte ISUP protokoll MLPP for utveksling av prioritetsinformasjon mellom operatører og nett Nasjonal roaming for de som omfatter av prioritetsordningen

18 Teknisk løsning (5) Utfordringer framover på kort og lengre sikt: Støtte i 3G-nett Migrering over til et IP-basert nett både for fast og mobil – trenger andre mekanismer for å håndtere prioritet

19 IKKE et nødnett light! Fyller ikke samme behov Henvender seg til andre brukere Et mye mindre omfattende prosjekt Et eget nett for nødetatene en forutsetning

20 Berøringspunkter med Nødnettet Skal utvalgte brukere i Nødnettet ha prioritet i GSM-nettet? Støtte felles standard mhp overføring av prioritetsinformasjon? Noen brukere vil trolig være kandidater til både Nødnettet og prioritet i mobilnettene. I hvilken grad baserer Nødnettet seg på samme infrastruktur (f.eks. transmisjon, strømforsyning, master) som de kommersielle mobilnettene?


Laste ned ppt "Prioritet i mobilnettene TETRA-forum Rica Hotel Gardermoen 27. mars 2006 Runar Langnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google